загрузка...

трусы женские
загрузка...
Реферати » Реферати з біржового справі » Цінні папери і біржова справа

Цінні папери і біржова справа

С М О Л Ь Н И Й
У Н І В Е Р С І Т Е Т

До У Р С О В А Я Р А Б Про Т А


По предмету Цінні паперу і Біржова справа


На тему «Цінні папери і фондова біржа»

Виконав: Студент групи МЕ, Ф2-9 / 98

Харлов М.М.

Перевірив:

Санкт-Петербург
1999

ЗМІСТ.


ВСТУП 1
ЦІННІ ПАПЕРИ 3
З ІСТОРІЇ: 3
Види ЦБ. 5
КЛАСИФІКАЦІЯ ОПЕРАЦІЙ З ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ 8
Види діяльності банків на РЦБ. 14
Етапи здійснення угод з ЦП. 15
Ризики операцій з ЦП. 16
РИНОК ЦБ. 19
ФОНДОВА БІРЖА. 20
УЧАСНИКИ 22
ОБСЯГИ РИНКУ 22
РЕГІОНАЛЬНІ РИНКИ 24
ВИСНОВОК 27

ВСТУП

Накопичення грошового капіталу відіграє важливу роль в капіталістичному господарстві. Безпосередньо самому процесу накопичення грошового капіталу передує етап його виробництва. Після того як грошовий капітал створений чи зроблений, його необхідно розділити на частину, яка знову направляється у виробництво, і ту частину, яка тимчасово вивільняється.
Остання, як правило, і являє собою зведені кошти підприємств і корпорацій, що акумулюються на ринку позичкових капіталів кредитно-фінансовими інститутами і ринком цінних паперів. Структура ринку позичкових капіталів складається в основному з двох елементів: кредитно-фінансових інститутів та ринку цінних паперів.

Виникнення та обіг капіталу, представленого в цінних паперах, тісно пов'язано з функціонуванням ринку реальних активів, тобто ринку, на якому відбувається купівля-продаж матеріальних ресурсів. З появою цінних паперів (фондових активів) відбувається як би роздвоєння капіталу. З одного боку, існує реальний капітал, представлений виробничими фондами, з іншого - його відображення в цінних паперах.

Поява цього різновиду капіталу пов'язана з розвитком потреби в залученні усе більшого обсягу кредитних ресурсів внаслідок ускладнення і комерційних і виробничої діяльності. Таким чином, фондовий ринок історично починає розвиватися на основі позичкового капіталу, тому покупка цінних паперів означає не що інше, як передачу частини грошового капіталу в позичку.
Ключовим завданням, яку повинен виконувати ринок цінних паперів є, насамперед, забезпечення умов для залучення інвестицій на підприємства, доступ цих підприємств до більш дешевого, порівняно з банківськими кредитами капіталу.

ЦІННІ ПАПЕРИ

Цінний папір являє собою грошовий документ, який свідчить про право власності його власника на певну суму грошей або конкретні майнові цінності.

З ІСТОРІЇ:

Виникнення цінних паперів як особливого об'єкта майнового обороту пов'язують з тим історичним періодом, коли люди, отримавши необхідність переміщати великі кількості товарів і грошей, зіткнулися з відсутністю економічно виправдав себе способу такого переміщення.

Вихід знайшли юристи, вже в VI - V ст. до н.е. здогадалися перетворити самі документи, що засвідчують конкретні угоди, в особливого роду товар, особливу систему цінностей, не збігаються ні з товарами у власному розумінні слова, ні з грошима. До тих пір поки документи про угоди виконувалися на глиняних і воскових табличках, папірусі чи пергаменті, вони не отримували широкого розповсюдження.

В VI столітті нашої ери в Китаї винаходиться папір, а в IX - X ст. рецепт її виробництва заноситься до Західної Європи. Саме там, в умовах натурального господарювання і феодальної роздробленості, надзвичайно далеких від ринкового господарювання виконані на папері документи за конкретними угодами отримали загальне визнання і поширення, як особливі об'єкти економічного обороту.

Цінні папери (ЦП) - це акції, облігації, векселі та інші (в тому числі похідні від них) посвідчення майнових прав (прав на ресурси), що відокремилися від своєї основи, визнані в такій якості законодавством .

Кожному виду майна (ресурсів) можуть відповідати свої цінні папери, які в свою чергу можуть бути предметом власності, купуватися і продаватися, віддаватися в заставу і т.д.

| Види ресурсів | Відповідні цінні папери |
| Земля | Заставна (іпотечне свідоцтво), земельний |
| | приватизаційний чек (пропонується для введення в |
| | Росії з метою обслуговування приватизаційної землі). |
| Нерухомість | Акція, заставна, приватизаційний чек, житловий |
| | сертифікат. |
| Продукція | Коносамент, яка звертається складське свідоцтво, |
| | який звертається товарний ф'ючерсний контракт, товарний |
| | опціон |
| Гроші | Акція, облігація, нота, вексель, депозитний або |
| | ощадний сертифікат, чек, банківський акцепт і |
| | Д.П. |

При відомих обставинах цінні папери можуть виникати і у вигляді посвідчень прав на використання робочої сили, на нематеріальні активи
(типу дозволів на експорт імпорт продукції, право стягування податків , право видання і т.п.). Основою для появи цінного паперу може стати навіть ймовірність настання якої-небудь події (наприклад, підвищення або пониження фондового індексу).

Проте, немає підстав вважати цінними паперами контракт на покупку - продаж будинку, поставку партії сировини, договір оренди обладнання і т.д., якщо передача прав, що виникають з них, може бути забезпечена тільки складанням нового договору, а не продажем вже укладеного контракту.

Інакше кажучи, в якості ЦБ зізнаються тільки такі посвідчення прав на ресурси, які відповідають наступним фундаментальним вимогам: обертаність на ринку доступність для цивільного обороту стандартність і серійність документальність врегульованість і визнання державою ліквідність ризикованість обов'язковість виконання.

Обертаємість - це здатність ЦБ купуватися і продаватися на ринку, а також у багатьох випадках виступати як самостійний платіжний інструмент, що полегшує обіг інших товарів.

Обертаємість вказує на те, що ЦБ існує тільки як особливий товар, який, отже, повинен мати свій ринок з властивою йому організацією, правилами роботи на ньому і т.д. Повинні в основній масі належати ринку, бути товарами і ті ресурси, відображенням прав, на які є ЦБ.

Доступність для цивільного обігу - здатність ЦБ не тільки купуватися, але і бути об'єктом інших цивільних відносин, включаючи всі види операцій (позики, дарування, зберігання і т.п.)

Стандартність - ЦБ повинна мати стандартний зміст (стандартність прав, які надає ЦБ, стандартність учасників, термінів, місць торгівлі, правил обліку і інших умов доступу до вказаних прав, стандартних угод, пов'язаних з передачею ЦБ з рук в руки, стандартність форми самого паперу і т.п.). Саме це робить ЦБ товаром здатним звертатися.

Серійність - можливість випуску ЦБ однорідними серіями, класами, складова елемент та кого їх якості, як стандартність.

Документальність ЦБ - це завжди певний документ, що містить передбачені законодавством реквізити. Відсутність хоча б одного з них тягне недійсність ЦБ або її перехід в розряд інших зобов'язальних документів.

Регульованість і визнання державою - Документи, що претендують на статус ЦБ, повинні бути визнані державою як такі, що забезпечує їх хорошу регульованість і довіру публіки до них. Погано регульовані і не визнані державою папери не можуть претендувати на статус цінних, як би безмежна не була фантазія фінансистів, що пропонують публіці все нові і нові фінансові продукти і послуги.

Ліквідність - це здатність ЦБ бути швидко проданої, перетворитися в грошові кошти (в готівковій або безготівковій формі) без істотних втрат для держателя. Якщо ринок відмовляється визнати її ліквідність, реальність виражених її прав, то ЦБ перетворюється з товару в нічого не вартий клаптик паперу.

Необхідно відрізняти ліквідність конкретного ЦБ від: ліквідності фондового ринку загалом (здатність ринку поглинати значні кількості ЦБ при незначних коливаннях курсової вартості і низьких витратах на реалізацію). ліквідності підприємства, банку, інвестиційного інституту (ступінь ліквідності, готовності перетворення в грошові кошти активів підприємства з метою виконання зобов'язань за залученими ресурсами).

Ризикованість - можливість втрат, пов'язані з інвестиціями в ЦБ і неминуче їм властиві.

Обов'язковість виконання - Законодавство не допускає відмову від виконання зобов'язання, вираженого ЦБ, якщо тільки не буде доведено, що ЦБ потрапила до держателя неправомірним шляхом.

Види ЦБ.

Існують десятки різновидів ЦБ. Вони відрізняються закріпленими в них правами і зобов'язаннями інвестора (покупця ЦБ) і елемента (того, хто випускає ЦБ). При цьому далеко не всі з них мають особливості при відображенні в бухгалтерському обліку (можна виділити кілька типів ЦБ, які мають подібні риси).

Різні типи ЦБ можуть мати свої особливості бухгалтерського обліку: по їх різної зв'язку з статутним фондом; по відображенню різниці між номінальною вартістю ЦП і її продажною ціною; по нарахуванню доходів і д.р.

Все ЦБ можна розділити на дві групи - грошові та капітальні ЦБ.

Грошові ЦБ оформляють запозичення грошей - це боргові ЦБ. До них відносяться векселі, депозитні та ощадні сертифікати та інші. Дохід за цими ЦБ носить разовий характер і виходить або за рахунок покупки їхній за ціною нижче номінальної вартості, або за рахунок одержання відсотків при їхньому погашенні. Грошові ЦБ, як правило, є короткостроковими (з терміном погашення менше одного року).

Капітальні ЦБ випускається з метою утворення збільшення капіталу
(фондів) підприємства, необхідного для розвитку виробництва. Капітальні
ЦБ поділяються на часткові та боргові ЦП.

До пайовою ЦБ адресувати види акцій, а також інвестиційні сертифікати.

Інвестиційний сертифікат підтверджує частку участі в інвестиційному фонді і дає право на отримання певного доходу від ЦБ, що складає цей інвестиційний фонд.

Акція - це безстроковий цінний, що свідчить про внесок в майно акціонерного товариства (АТ) і дає право на отримання частини доходу

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар