загрузка...

трусы женские
загрузка...
Реферати » Реферати з біржового справі » Ринок цінних паперів

Ринок цінних паперів

6 вересня

Гусєва Марина Олексіївна

ТЕМА: фундаментальні поняття ринку цінних паперів

1. Цінні папери та їх фундаментальні властивості.

ЦБ потрібно розглядати з 2 сторін - з юр. т. зору і з економічної.

Вперше визначення цб було дано в ГК (з діючих)

Цінним папером є документ, що засвідчує з дотриманням встановленої форми і встановлених реквізитів майнові права, здійснення або передача яких можливі тільки при його пред'явленні.
Хоча цб і ДКО існують в бездокументарній формі, в ГК є й така норма: у випадках передбачених законом, для посвідчення та передачі прав, засвідчених цінним папером, достатньо докази їх закріплення в спеціальному реєстрі.

З передачею цінного папера переходять усі засвідчуються нею права в сукупності. (Право голосу, на отримання інформації, присутності на зборах, на дивіденди, і т.д.) Т.е. не можна передати частину прав, засвідчених цб.

Під таке визначення потрапляють інші документи (виконає. Листи, платіжні доручення, акредитиви), хоча і не є цінними паперами.
Тому в ЦК чітко перераховані ті документи, які є цінним папером. Після прийняття ЦК з'явилися й інші цінні папери.

ГК:

- державні облігації. В 98 м був прийнятий закон про особливості емісії та обігу держ. і муніципальних цб, де були введені нові цб: федеральні державні цб., державні цб суб'єктів федерації, муніципальні цінні папери. У законі йдеться, що ці цб можуть випускатися у формі облігацій і ін. Цінних паперів.

- Облігація (випущена приватними емітентами - юр. Особами - компаніями, банками) Облігації можуть випускати будь-які підприємства. У випадках, дозволених законом, О. можуть випускати навіть НКО

- вексель

- чек

- депозитний і ощадний сертифікати (тільки банки)

- банківська ощадна книжка на пред'явника (тільки банки)

- коносамент

- акція

- приватизаційні цінні папери (РЦБ починався з ваучера-держ. цінного паперу) На сегодн. день нету таких паперів; але процес приватизації не завершений, тому вони можуть з'явитися (були ідеї випуску приватизаційних житлових і земельних чеків)

У сірий. 90-х років Мос. комітет з управління майна випустив приватизаційні векселя. (Ними можна було розплачуватися на аукціоні)

- До цб відносяться і інші документи, які законом або в установленому законом порядку віднесено до цб. (Наприклад, держ. Цб). Під
2 частини ГК в договорі зберігання введена нова ЦБ - складське свідоцтво.

В 1998 був прийнятий закон про іпотеку - заставу нерухомості, і з'явилася цб - заставна. В 95 році в липні - указ Президента "про розвиток інвестиційної політики в Росії" - з'явилася цб - інвестиційний пай
(єдина папір, яка існує не на підставі закону, а на підставі указу Президента). В Думі на обговоренні знаходиться закон про ПІФ- ах, але він до цих пір не прийнятий.

Т.ч., на сьогоднішній момент в Росії існують практично всі види цб, відомі у світовій практиці. Єдиний виняток - страховий поліс. В некіт. країнах страх. полюси страхування життя на пред'явника
(особистого стр.) є цінним папером, в Росії-ні.

Через 2 роки після прийняття ЦК - Закон про ринок цб, з'явилося нове визначення цб:

О. Емісійна цб - це будь-яка цб, в тому числі бездокументарна, яка одночасно характеризується наступними ознаками:

1) закріплює сукупність майнових і немайнових прав, що підлягають посвідченню, скупці і безумовному здійсненню з дотриманням законом встановленого порядку

У визначенні ГК йшлося тільки про майнові права.
Немайнові - право на отримання інформації, бути присутнім на зборах, висувати кандидатуру в члени рад директорів

2) розміщується випусками

3) має рівні обсяг і строки здійснення прав всередині одного випуску, незалежно від часу придбання цб.

Т.е. емісійна цб - цб, яка випускається як масовий стандартний фінансовий інструмент.

Ст. 16: будь-які майнові та неимущ. права, закріплені в докум. або бездок. формі, незалежно від найменування, є емісійною цб, якщо умови їх обігу та осущ-я відповідають ознакам цб.

Нове визначення емісійної цб знадобилося приймати після історії з
МММ - коли компанія випустила квитки МММ. Т.е. будь-які емісійні цб повинні пройти процедуру емісії (держ. реєстрації).

В 96 м з'явилося це поняття. В світі такого поняття немає; але підхід прийшов з американського права, де немає єдиного загального поняття цб: у них є 3 класу цб: оборотні документи (векселі, чеки), товаророзпорядчі документи - титули власності (коносаменти), investment sequrities-Інвестиційні цінні папери (акції, облігації, гос . облігації). Кожен клас має відмінний правовий режим.

Законодавство США є дуже жорстким щодо цб. Фірми, що випускають інв. цб, зобов'язані пройти процедуру держ. реєстрації цб і постійно розкривати інформацію про свою діяльність. В силу цього інвестор може прийняти зважене інвестиційне рішення - маючи всю необхідну інформацію. Т.е. їх права (інвесторів) захищені державою.

В Росію зробили упор на процедуру емісії.

Емісійні - інв. паї, акції, облігації, приват. чеки

З цінними паперами пов'язано 2 види прав.

1) права, що випливають з цб (які цб надає її власникові). Кожна цб надаватиме свій набір прав.

2) права на цінний папір. Цб самі по собі є об'єктом цивільних прав. По відношенню до цб виникають речові права: володіння, користування, розпорядженні - право власності, право госп. ведення. При цьому цб є рухомим майном.

Т.ч., з юр. точки зору, з одного боку, цб - це документ (це означає, що її появлвеніе обов'язково тягне настання певних юридичних наслідків). З іншого боку, цб за економічним змістом
- сукупність майнових і неимущ. прав. З третього боку, цб - це річ, з т. Зору ГК. Крім того, це рухоме майно.

2 Класифікація цб за ЦК: з т. Зору суб'єктів прав, засвідчених цінним папером.

1) представницького ЦП, або цб на пред'явника.

2) іменні цб - права по цій цб належать названим на цб особі. в
Росії для іменних цб обов'язково ведеться реєстр власників іменних цб
(напр., акціонерів)

В якості іменних в Р. випускаються акції та інвестиційні паї.

3) ордерні цб - права за цими паперами належать названим на папері особі, яка може сама їх здійснити, або призначити своїм наказом
(ордером) іншу уповноважену особу. Приклад - вексель.

О. Сурогат цінного паперу - це фінансовий інструмент, що має призначення і що володіє рисами цб, але не визнається законодавством і традицією в якості такої, не регульований державою або в іншому прийнятому порядку.

2. Сутність і функції РЦБ.

Фінансовий ринок - більш широке поняття.

Фінансовий ринок - це сукупність інститутів, фінансових інструментів, інфраструктури та економічних відносин, що забезпечують перерозподіл вільного грошового капіталу від власників до користувачів цього капіталу.

Об'єктивною основою існування фінансового ринку є розбіжність потреби у грошовому капіталі з наявністю джерела її задоволення. Т.е. фін ринок - це механізм перерозподілу вільного грошового капіталу.

Фінансовий ринок складається з 2 частин:

- ринок цінних паперів

- ринок банківських кредитів (позичкового капіталу)

РЦБ - це та частина фінансового ринку, де здійснюється емісія і обіг цб. Ринок банківських кредитів (ск) - це сфера діяльності банків, де об'єктом угод є наданий в позичку грошовий капітал і формується попит і пропозиція на нього.

Облігаційний займ і банківський кредит: в одному випадку це відносини з приводу емісії та обігу цб, в іншому-з приводу СК. Юр. наслідки - різні. Принципова різниця полягає в тому, що цб можна перепродати, тобто це завжди звертаються інструменти. - Це одна з найголовніших сутнісних характеристик цб.

Фінансовий ринок ділиться на грошовий ринок і ринок капіталів - але цей поділ тільки за термінами обігу фінансових інструментів (на грошовому р - або РК ??. Звертаються інструменти з терміном обігу більше 1 року).

С т. Зору економічних відносин неважливо, на який термін даються гроші.

Функції ринку цінних паперів.

1) перерозподіл вільного грошового капіталу - фінансове посередництво

(відноситься і до РСК і РЦБ)

специфічний. функції:

2) РЦБ сприяє централізації капіталу і виробництва - тобто розвитку виробництва (1-е АТ - в англії в 17 столітті; зараз АТ - основна форма власності, вони розвивалися швидко оскільки індивідуальний капітал не здатний прийняти на себе ризики виробництва. Банківський кредит не може вирішити проблему великих початкових вкладень; формою централізації капіталу стало АТ . Маркс: завдяки освіті АТ виробляє розширення масштабів виробництва і дає можливість утворення таких підприємств, які з індивід. капіталом були неможливі, тобто РЦБ - зокрема, акціонерний капітал, з пособствует розвитку виробництва)

3) РЦБ сприяє підвищенню ступеня концентрації виробництва
(укрупнення). Концентрація поряд з централізацією - ще одна форма укрупнення копітала - відбувається збільшення капіталу шляхом накопичення
(капіталізації), за рахунок власних джерел. Власники акції отримують дохід, який дорівнює або трохи перевищує середньоринковий відсоток. Якщо підприємство забезпечує

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар