загрузка...

трусы женские
загрузка...
Реферати » Реферати з ботаніки і сільському господарству » Собівартість продукції тваринництва та шляхи її зниження

Собівартість продукції тваринництва та шляхи її зниження

Зміст
Введення
1. Теоретичні та методичні аспекти собівартості продукції тваринництва
1.1. Собівартість продукції сільського господарства: поняття, види
1.2. Методичні основи обчислення собівартості продукції тваринництва
2. Економічна характеристика підприємства
3. Собівартість продукції тваринництва на підприємстві
3.1. Стан тваринництва на підприємстві
3.2. Аналіз витрат на виробництво продукції і собівартість продукції тваринництва
3.3. Характеристика факторів визначальних собівартість продукції тваринництва
4. Шляхи зниження собівартості
Висновки та пропозиції
Список літератури

Введення
Виробництво продукції сільського господарства пов'язане з використанням виробничих ресурсів галузі - трудових, земельних, водних, матеріальних, в процесі якого вони частково або повністю споживаються, а їх вартість переноситися на створену продукцію. Сукупність спожитих і перенесених на продукцію виробничих ресурсів становить витрати її виробництва. Розрізняють суспільні витрати і витрати виробництва певного підприємства.
Громадські витрати - це сукупність витрат суспільства в цілому на виробництво того чи іншого виду продукції.
Витрати виробництва підприємства складаються з витрат на оплату праці, оплата за землю та вартості спожитих ресурсів - річного зносу основних засобів - машин, устаткування, а також коштів, спожитих в процесі виробництва - насіння, кормів, добрив , пального. Ці витрати є частиною вартості продукції.
Витрати виробництва продукції є економічною основою собівартості. Звідси собівартість - це сукупність поточних, тобто щорічних витрат підприємства на виробництво і збут продукції, виражена у грошовій формі.
Метою даної курсової роботи є визначення собівартості продукції в тваринництво, її структури, особливостей і виявлення шляхів її зниження.
Для досягнення даної мети виконується ряд завдань:
* досліджуються теоретичні аспекти собівартості продукції тваринництва, методичні основи її обчислення;
* Виробляється економічна характеристика підприємства, аналіз стану відросли тваринництва, витрат на виробництво продукції;
* Характеризуються чинники, що визначають рівень собівартості продукції;
* Визначення шляхи зниження собівартості.
Рішення проблем зниження собівартості є особливо актуальним в даний час, т.к. собівартість суттєво впливає на суму прибутку, рівень рентабельності, платоспроможності підприємства. Виявлення резервів зниження собівартості допомагає багатьом підприємствам уникнути банкрутства.
Дослідження проводяться на прикладі СПК "Берізки" Орловського району Орловської області.
1. Теоретичні та методичні аспекти собівартості продукції тваринництва.
1.1. Собівартість продукції сільського господарства: поняття, види.
Собівартість продукції являє виражений у грошовій формі поточні витрати підприємства на виробництво і реалізацію продукції.
Собівартість продукції є не тільки найважливішою економічною категорією, але і якісним показником, так як вона характеризує рівень використання всіх ресурсів, що знаходяться в розпорядженні підприємства.
Як економічна категорія собівартість виконує ряд функцій:
* облік і контроль всіх витрат на випуск і реалізація продукції;
* База для формування оптової ціни на продукцію підприємства і визначення прибутку та рентабельності;
* Економічне обгрунтування доцільності вкладення реальних інвестицій на реконструкцію, технічне переозброєння і розширення підприємства;
* Визначення оптимальних розмірів підприємства;
* Економічне обгрунтування і прийняття будь-яких управлінських рішень.
Собівартість продукції є одним з найбільш важливих показників економічної ефективності сільськогосподарського виробництва. Вона показує, у що обходитися виробництво сільськогосподарської продукції конкретного підприємства.
Показник собівартості продукції необхідний для обгрунтування раціонального і спеціалізації сільськогосподарського виробництва, визначення його економічної ефективності, встановлення рівня цін на сільськогосподарську продукцію.
Наряди з собівартістю продукції в сільському господарстві розраховують так само собівартість одиниці виконаних робіт: автотранспортом, тракторами, робочою худобою. В рослинництві і тваринництві визначають собівартість обробляючи його конкретні сільськогосподарської культури, собівартість вирощування 1 голови худоби та птиці.
Залежно від економічного змісту та виробничого призначення при аналізі господарської діяльності використовують наступні види собівартості сільськогосподарської продукції:
* виробничу собівартість. Вона являє собою суму всіх витрат, пов'язаних з отриманням і транспортуванням продукції до місця її зберігання. У виробничу собівартість включається також витрати з управління підприємством та організацією в цілому;
* Повну або комерційну собівартість. Її розраховують як суму витрат на виробництво і реалізацію продукції. Комерційна собівартість продукції в розрахунку на 1 ц вище виробничої собівартості на розмір витрат, пов'язаних з реалізацією.
В сільськогосподарських підприємствах обчислюють так само планову, звітну або фактичну і провизорную собівартість продукції. Планова собівартість розраховується при плануванні обсягу виробництва і витрат на конкретну продукцію. Вона базується на нормативних даних витрати матеріально-грошових коштів і намічуваному обсязі виробництва продукції. Планова собівартість визначається як при розрахунку виробничої так і повної собівартості.
Різновидом планової собівартості є провизорная або очікувана. Вона розраховується за підсумками робіт підприємства на 1 жовтня кожного року. До складу витрат для визначення провізорній собівартості включаються фактичні витрати підприємства на виробництво продукції, отримані за перші три квартали року та планові витрати в четвертому кварталі.
Фактичну або звітну собівартість продукції знаходять при проведенні підсумків господарської діяльності підприємства на основі виробничого звіту. Порівняння фактичної і планової собівартості за видами витрат дозволяє встановити допущений перевитрата чи економію коштів і праці, намітити заходи щодо зниження собівартості продукції в майбутньому виробничому циклі.
1.2. Методичні основи обчислення собівартості продукції тваринництва.
Обчислення собівартості продукції в сільському господарстві має ряд особливостей, викликаних його специфікою. Перша особливість полягає в тому, що річний цикл виробництва продукції в землеробстві, а також відмінність між часом виробництва в робочим періодом обумовлюють можливість обчислення собівартості продукції тільки після закінчення господарського року. Виробництво окремих видів продукції тваринництва (молоко, приплід, приріст і ін.) Відбувається більш-менш рівномірно протягом року, однак її собівартість неможливо обчислювати щомісяця, так як витрати по обслуговуванню виробництва і управлінню їм можуть бути розподілені тільки після визначення сум прямих витрат але всім галузям. Крім того, значну частину продукції рослинництва використовують як корм для тварин; тому спочатку визначають фактичну собівартість кормів, а потім вже нараховують собівартість продукції тваринництва.
Друга особливість полягає отриманні від багатьох сільськогосподарських культур і в тваринництві декількох видів продукції. У зв'язку з цим виникає необхідність у розподілі витрат між усіма зазначеними видами продукції. Третьою особливістю є визначення суми незавершеного виробництва тільки наприкінці року станом на 1 січня. До складу ця затрат включають витрати під урожай майбутнього року і вартість меду, залишеного у вуликах для годівлі бджіл. Четверта особливість характеризується порядком обчислення звітної собівартості в кінці року; протягом року всю продукцію обліковують за плановою собівартістю, що не дозволяє до кінця року виявити фактичну суму затрат. П'ята особливість пов'язана з розбіжностям "франкіровкі окремих видів продукції. Специфіка сільського господарства, яка полягає в територіальному видаленні місць виробництва ряду видів продукції від пунктів їх зберігання, переробки, підробки і споживання, визначає необхідність різного підходу до включення в виробничу собівартості деяких видів витрат. Так, в собівартість зерна, включають витрати з доставки його на ток чи інше місце первинної обробки і з цієї підробці, що проводиться одночасно із збиранням врожаю або після її завершення; собівартість силосу обчислюють з включенням вартості зеленої маси, витрат з доставки її до місця силосування і витрат але силосованию; собівартість зелених кормів визначають з урахуванням витрат але доставці їх до місць споживання.
У сільському господарстві обчислюють собівартість всіх основних видів продукції рослинництва і тваринництва, а також обслуговуючих виробництв.
Обчислення собівартості продукції в сільському господарств проводять у певній послідовності:
а) розподіляють але призначенням витрати на утримання основних засобів па об'єкти планування та обліку витрат;
Б) обчислюють собівартість продукції (робіт, послуг) допоміжних та підсобних промислових виробництв, котрі справили послуги основному виробництву;
В) розподіляють витрати по зрошенню і осушенню земель, списують послуги бджільництва по запиленню культур;
Таблиця 1.1
Об'єкти обчислення собівартості основних
видів продукції з сільському господарстві.
Види продукції
Об'єкти обчислення собівартості
Рослинництво
Зернові культури
Олійні культури
Картопля
Овочі
Плодові та ягідні культури
Силосні культури
Трави однорічні та багаторічні
Посів озимих культур, підйом зябу, снігозатримання (у IV кварталі), пари
Зерно
Зерновідходи
Семена
Бульби
Качани, коренеплоди, плоди, боби, зелень, цибулини, насіння
Плоди, ягоди, відводки, черенки
Зелена маса
Сіно
Зелена маса
Семена
Виконані роботи
Тваринництво
Молочні стадо великої рогатої худоби
М'ясне скотарство
Свинарство
Овочівництво
Птахівництво
Молоко
Приплід
Приріст живої маси
Приріст живої маси
Шерсть
Приріст живої маси
Шкурки
Яйця
Приріст

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар