загрузка...

трусы женские
загрузка...

Зернове виробництво

Зміст
Введення
Глава 1 Коротка характеристика МУСП - радгосп Іваненковскій Благоварского району Республіки Башкортостан
1.1. Розмір радгоспу і розмір виробництва
1.2. Спеціалізація господарства
Глава 2 Аналіз стану ефективності виробництва зерна в МУСП - радгосп Іваненковскій
2.1. Значення зернового виробництва в економіці господарства
2.2. Інтенсивність виробництва зерна, врожайність зернових і валовий збір в МУСП - радгосп Іваненковскій
2.3. Продуктивність праці та причини її зміни
2.4. Собівартість продукції і причини її зміни
2.5. Прибутковість виробництва зерна в МУСП - радгосп Іваненковскій Благоварского району
Глава 3 Проект заходів з підвищення ефективності виробництва зерна в МУСП - радгосп Іваненковскій
Висновок
Список використаної літератури
Введення
В даний час ситуація, що склалася в результаті проведення економічної реформи і лібералізації цін в агропромисловому комплексі нашої країни, вимагає, безсумнівно, ретельного аналізу в первинній ланці економіко-господарської діяльності - сільськогосподарське підприємство, як щодо галузевої їх структури, так і соціально-економічного розвитку на перспективу.
Перед сільським господарством сьогодні стоїть також гостро завдання підвищення продуктивності праці, так як проблема забезпечення населення продуктами харчування виходить на перший план.
Зерно і зараз є основним продуктом сільського господарства. Із зерна виробляють такі важливі продукти харчування як борошно, крупа, хлібні і макаронні вироби.
Всемірне збільшення виробництва зерна - головне завдання сільського господарства.
Поряд із збільшенням виробництва зерна особлива увага звертається на поліпшення якості зерна.
Для успішного вирішення цих задач необхідно покращувати використання агротехніки, ширше впроваджувати високоврожайні сорти і гібриди, вдосконалювати структуру посівних площ. Велике значення надається також ефективному використанню добрив.
Тому дуже важливими стає досвід сільськогосподарських підприємств республіки, які в цих складних умовах знайшли вихід з настільки скрутного становища і, перебудовуючи структуру виробництва, мають непогані економічні показники. До таких господарствам відноситься МУСП - радгосп Іваненковскій Благоварского району Республіки Башкортостан.
Глава 1 Коротка характеристика МУСП - радгосп Іваненковскій Благоварского району Республіки Башкортостан
Благоварский район розташований в 70 км. західніше Уфи. Площа - 1611 кв. км. Територія району відноситься до північно-східної околиці Бугульминско-Белебеевской височини.
Клімат характеризується континентальностью і недостатнім зволоженням. Грунтовий покрив сформований зонально. Найбільш поширені типові і вилужені чорноземи.
Район відрізняється високим рівнем сільськогосподарської освоєності території (85,5%).
Районним центром Благоварского району є село Мовно. Головний напрям району в сільському господарстві - зернове, бурякову, з розвиненим тваринництвом. Серед польових землеробських культур переважають хлібні злаки.
Так, кращі в районі грунту - чорноземи типові займають 51.6% площі ріллі колгоспів і радгоспів.
Клімат району характеризується жарким і сухим літом, помірно холодною зимою зі стійким сніговим покрив і добре вираженими перехідними сезонами.
Середньорічна температура повітря в межах Благоварского району становить 4.2? С. Самий жаркий місяць року - липень, а самий холодний - січень. У липні середня температура повітря 19.39? С, а в січні - 10.9? С.
До найменш великим господарствам району відноситься МУСП - радгосп Іваненковскій, про який і хочеться написати.
1.1. Розмір радгоспу і розмір виробництва
У процесі виробництва певного обсягу продукції підприємство несе витрати, які залежать від можливості зміни кількості всіх зайнятих ресурсів.
При визначенні економічного становища і перспектив подальшого розвитку конкретного господарства необхідно враховувати не тільки природно-економічні умови, але і його розміри і спеціалізацію.
Розрізняють розмір підприємства і розмір виробництва. Про розмір підприємства судять по наявності в ньому виробничих ресурсів, а про розмір виробництва - по кількості виробленої валової продукції. Розмір сільськогосподарського підприємства визначають по площі наявних земель, тобто площі сільськогосподарських угідь, по поголів'ю продуктивних тварин. Всі інші ресурси як би "прив'язані" до площі землі. В основному визначається площа землі, яку потрібно обробляти, і кількість основних і обігових коштів, а також кількість праці, необхідне для цього.
Розмір підприємства і його окремих галузей забезпечують концентрацію виробництва, яка в свою чергу показує: ступінь зосередження землі, основних і обігових коштів, трудових ресурсів, відбиває інтенсифікацію виробництва і розподіл праці. Основними показниками розміру господарства є обсяг валової продукції в натуральному і вартісному вираженні і розмір сільськогосподарських угідь, в тому числі за їх видами непрямими показниками є: вартість основного і оборотного капіталу, кількість енергетичних потужностей, середньорічна чисельність працівників.
На підставі наявних даних проведемо аналіз розміру підприємства МУСП - радгосп Іваненковскій Благоварского району.
Таблиця 1 - Розмір підприємства МУСП - радгосп Іваненковскій Благоварского району.
Показники
1998
1999р.
1999р у% до 1998р.
В середньому на 1 підприємство району.
Площа сільгоспугідь, га
в т.ч. ріллі
4218
3494
3818
3618
85.8
103.5
3863
2970
Середньорічна вартість основних засобів виробничого призначення, тис. руб .
67144
28719
42.8
40190
спожиті оборотні кошти (матеріальні витрати), тис. руб.
2788
3824
137.2
5261
Середньорічна чисельність працівників зайнятих в сільському господарстві, чол.
104
108
103.8
132.3
Отже , за розміром МУСП - радгосп Іваненковскій за деякими показниками перевищує районні показники (в 1998году), а в 1999 році показники нижчі, ніж в середньому по району.
Так, площа сільськогосподарських угідь нижче районних показників на 245 га, площа ріллі в господарстві більше, ніж в середньому по району на 648 га. Середньорічна вартість основних засобів виробничого призначення знизилася в 1999 році порівняно з 1998 роком на 38 425 тис. Руб. Матеріальні витрати в 1999 році зросли порівняно з 1998 роком на 37.2% або на 1036 тис. Руб. За чисельністю працівників видно, що цей показник у 1999 році нижче районного на 24 чол.
Про розмір виробництва можна судити з наступної таблиці:
Таблиця 2 - Розмір виробництва в МУСП - радгосп Іваненковскій Благоварского району.
Показники
Всього
У розрахунку на 100 га землі
По господарству
В середньому на 1 підприємство району.
По господарству
В середньому по району.
1998р.
1999р.
1998р.
1999р.
Зерно, ц
24244
20262
393 162
694
560
575
Цукровий буряк, ц
98200
99596
156 270
196
211
617
Соняшник, ц
1939
4567
62225
55
126
91
На 100 га сільгоспугідь
Молоко, ц
2037
2818
128 326
48
78
145
Приріст живої маси, ц
148
113
27 136
4
3
31
Вартість продукції рослинництва, тис. руб.
447
698
9944
11
19
11
Вартість продукції тваринництва, тис. руб.
73
94
8855
2
3
10
Валова продукція С / Х, тис. руб.
520
729
18977
12
20
21
Грошова виручка
1739
4915
165005
41
136
186

Таким чином, за розміром в 1999 році за порівняно з 1998 роком виробництво соняшнику значно підвищилося (на 2628 ц.), що навіть перевищило середньорайонний показник на 1110 ц.
1.2. Спеціалізація господарства.
Під спеціалізацією в сільському господарстві розуміється переважне виробництво певних видів продукції в підприємстві, районі, області, зоні. Головним показником спеціалізації підприємства є структура вартості товарної продукції (грошової виручки), що дозволяє визначити місце кожної галузі в системі суспільного розподілу праці.
Додатковими показниками можуть служити: структура посівних площ, поголів'я худоби, основні засоби, витрат праці та інші. З спеціалізацією тісно пов'язана концентрація виробництва (зосередження засобів виробництва, робочої сили і випуску продукції на одному підприємстві або галузі).
Необхідні дані для визначення спеціалізації МУСП - радгосп Іваненковскій представлені в наступній таблиці.
Таблиця 3 - Структура грошової виручки МУСП - радгосп Іваненковскій Благоварского району за 1998 - 1999 рр.

Види продукції і галузі
1998 г
1999р.
Сума 1998р. і 1999р.

Тис. руб.
% До підсумку
Тис. руб.
% До підсумку
Тис. руб.
% До підсумку
Рослинництво, всього:
1375
80.7
1935
72.5
3310
75.3
У тому числі: зерно
886
52.0
1912
71.7
2798
63.7
Цукровий буряк
680
48
885
52
1565
100
соняшни-ник
265
15.5
23
0.8
288
6.5
Пр-ція раст-ва, реал-ая в перераб-ном вигляді
218
12.8
230
14,6
448
27,4
Інша продукція
61
3.5
0
0
0
0
Тваринництво, всього:
327
19.2
731
27.4
1058
24.0
У тому числі молоко
176
10.3
560
21.0
736
16.7

Сторінки: 1 2 3 4 5 6
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар