загрузка...

трусы женские
загрузка...

Варіант 7

МОСКОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ЕКОНОМІКИ СТАТИСТИКИ і ІНФОРМАТИКИ

Контрольна робота

З дисципліни «Бухгалтерський облік»

Варіант 7

Студент: Пахомова Л.В.

Група: ЗФ-14

Спеціальність: Фінанси і кредит

Студентський квиток № ДМФ 36.17

Факультет: Цільовий Економіко-Правовий

Перевірив: ___________________

МОСКВА

2001р.
ПИТАННЯ:

1. Види господарського обліку, їх характеристики і взаємозв'язок.

2. Сутність подвійного запису, її конструктивне значення.

1.Оперативний облік:
Це періодичний збір інформації, необхідної для поточної роботи.
Охоплює лише деякий операції (носить місцевий характер) тому він обмежений тим підрозділом у якому ведеться.
Його дані не узагальнюються і не передаються іншим користувачам (на відміну від бухгалтерського і статистичного обліку). З його допомогою ведеться поточний контроль за діяльністю господарюючого суб'єкта.
Статистичний облік:
Охоплює не всі операції, а лише масові, типові.
Дані цього обліку узагальнюються статистичною звітністю.
Значення цього обліку в тому, що він дозволяє вивчити закономірність розвитку підприємства, є підставою для планування діяльності господарського суб'єкта.
Бухгалтерський облік:
Охоплює всі господарські операції, тобто це суцільний облік.
Ведеться на підставі первинних бухгалтерських документів (табеля обліку робочого часу, накладних і т.д.)
Облік ведеться за системою подвійного запису, тобто одна і та ж сума одночасно записується в дебеті одного і в кредиті іншого рахунку.
На підставі даних бухгалтерського обліку складається бухгалтерська звітність, ведеться статистичний облік.

2. Всі об'єкти обліку розглядаються з двох позицій: з позиції самих господарських засобів і з позиції джерел їх придбання. Бухгалтерські рахунки є обліковими регістрами. Для кожного виду засобів та їх джерела передбачений окремий рахунок. Та сума, яка записується в рахунок з балансу (за відповідною статтею), називається "САЛЬДО". Будь-яка зміна протягом звітного періоду фіксується на бухгалтерських рахунках у вигляді запису оборотів по дебету і кредиту. Форма такого запису називається бухгалтерським проведенням (тому ми проводимо одну і ту ж суму два рази: за дебетом одного рахунку і по кредиту іншого).

Відображення кожної господарської операції двічі - в дебеті одного і кредиті іншого рахунку в одній і тій же сумі, називається подвійним записом.

Взаємозв'язок між рахунками, що виникає внаслідок подвійного запису, називається кореспонденцією рахунків.

ПРИКЛАД:

З розрахункового рахунку в касу надійшли гроші на видачу зарплати: 45500 тис.руб

| Рахунок 50 (каса) | | Рахунок 51 (р / с) |
| Д | К | | Д | До |
| С1 = 250,00 | | | С1 = 128000 , 00 | |
| | | | | |
| 45500,00 | | | | 45500,00 |

3 . Виконати завдання:


Залишки за синтетичними рахунками на 01.03.20,-


| рахунок | | Сума |
| 01 | Основні засоби (ОС) | 800100 |
| 02 | Знос ОС | 134000 |
| 04 | Н / а | 120000 |
| 05 | Знос н / а | 9400 |
| 08 | Кап. вкладення | 170000 |
| 10 | Матеріали | 350000 |
| 19 | ПДВ по придбаних цінностей | 25000 |
| 20 | Основне виробництво | 400000 |
| 50 | Каса | 100 |
| 51 | Р / с | 290 000 |
| 60 | Розрахунки з постачальниками та підрядниками | 170000 |
| 62 | Розрахунки з покуп-ми і замовлення-ми | 320000 |
| 68 | Розрахунки з бюджетом | 67000 |
| 69 | Розрахунки по соц. страхування та забезпечення | 50300 |
| 70 | Розрахунки з персоналом по о / т | 130000 |
| 85 | Уст. капітал | 1500000 |
| 86 | Резервний капітал | 102500 |
| 87 | Додатковий капітал | 152000 |
| 88 | Фонди спец. призначення | 60000 |
| 90 | коротко. кредити банків | 100 000 |

На підставі балансу від 01.03.20, - відкриті необхідні рахунки синтетичного обліку:

| Рахунок 01 | | Рахунок 02 |
| Д | К | | Д | До |
| С1 = 800100 | | | | С1 = 134000 |
| 29000 | | | | 3800 |
| Од = 29000 | Ок = 0 | | | 1200 |
| Ск = 829100 | | | Од = 0 | Ок = 5000 |
| | | | | Ск = 139000 |
| Рахунок 04 | | Рахунок 05 |
| Д | К | | Д | До |
| С1 = 120000 | | | | С1 = 9400 |
| Од = 0 | Ок = 0 | | | 120 |
| Ск = 120000 | | | Ок = 0 | Од = 120 |
| | | | | Ск = 9520 |
| Рахунок 08 | | Рахунок 10 |
| Д | К | | Д | До |
| С1 = 170000 | | | С1 = 350000 | |
| 29000 | 29000 | | 31000 | 280 |
| Од = 29000 | Ок = 29000 | | | 100000 |
| Ск = 17000 | | | Од = 31000 | Ок = 100280 |
| | | | Ск = 280720 | |

| | | Рахунок 20 |
| Рахунок 19 | | |
| Д | К | | Д | До |
| С1 = 25000 | | | С1 = 400000 | |
| 6200 | | | 100000 | |
| Од = 6200 | Ок = 0 | | 24000 | |
| Ск = 31200 | | | 9312 | |
| | | | 22420 | |
| | | | Од = 159532 | Ок = 0 |
| | | | Ск = 559532 | |

| Рахунок 26 | | Рахунок 50 |
| Д | К | | Д | До |
| С1 = 0 | | | С1 = 100 | |
| 1200 | 22420 | | 29500 | 29500 |
| 120 | | | 130 | 130 |
| 280 | | | Од = 29630 | Ок = 29630 |
| 15000 | | | Ск = 100 | |
| 5820 | | | | |
| Од = 22420 | Ок = 22420 | | | |
| Ск = 0 | | | | |
| Рахунок 51 | | Рахунок 60 |
| Д | К | | Д | До |
| С1 = 290000 | | | | С1 = 170000 |
| 80000 | 29500 | | 24500 | 31000 |
| | 4800 | | 1900 | 6200 |
| | 24500 | | Од = 26400 | Ок = 37200 |
| | 130 | | | Ск = 180800 |
| | 1900 | | | |
| Од = 80000 | Ок = 61180 | | | |
| Ск = 308820 | | | | |
| | | |
| Рахунок 62 | | Рахунок 68 |
| Д | К | | Д | До |
| С1 = 320000 | | | | С1 = 67000 |
| | 80000 | | 4800 | |
| Од = 0 | Ок = 80000 | | Од = 4800 | Ок = 0 |
| Ск = 240000 | | | | Ск = 62200 |
| Рахунок 69 | | Рахунок 70 |
| Д | К | | Д | До |
| | С1 = 50300 | | | С1 = 130000 |
| 350 | 9312 | | 29500 | 24000 |
| | 5820 | | | 15000 |
| Од = 350 | Ок = 15132 | | Од = 29500 | Ок = 39000 |
| | Ск = 65082 | | | Ск = 180800 |
| Рахунок 71 | | Рахунок 85 |
| Д | К | | Д | До |
| | | | | С1 = 1500000 |
| 130 | | | Од = 0 | Ок = 0 |
| Од = 130 | Ок = 130 | | | Ск = 1500000 |
| Ск = 130 | | | | |

| Рахунок 86 | | Рахунок 87 |
| Д | К | | Д | До |
| | С1 = 102500 | | | С1 = 152000 |
| Од = 0 | Ок = 0 | | | 29000 |
| | Ск = 102500 | | Од = 0 | Ок = 29000 |
| | | | | Ск = 181000 |
| Рахунок 88 | | Рахунок 90 |
| Д | К | | Д | До |
| | С1 = 60000 | | | С1 = 100000 |
| Од = 0 | Ок = 0 | | Од = 0 | Ок = 0 |
| | Ск = 60000 | | | Ск = 100000 |

Сальдова оборотна Відомість

| | Залишок на | Оборот | Залишок на кінець |
| Назва рахунку | початок | | |
| | Д | К | Д | К | Д | К |
| 01 | Основні засоби (ОС) | 800 100 | | 29000 | | 829100 | |
| 02 | Знос ОС | | 134000 | | 5000 | | 139000 |
| 04 | Н / а | 120000 | | | | 12000 | |
| 05 | Знос н / а | | 9400 | | 120 | | 9520 |
| 08 | Кап. вкладення | 170000 | | 29000 | 29000 | 170000 | |
| 10 | Матеріали | 350000 | | 31000 | 100280 | 280720 | |
| 19 | ПДВ по придбаних | 25000 | | 6200 | | 31200 | |
| | цінностям | | | | | | |
| 20 | Основне виробництво | 400000 | | 159532 | | 559 532 | |
| 26 | загальногосподарського. витрати | | | 22420 | 22420 | | |
| 50 | Каса | 100 | | 29630 | 29630 | 100 | |
| 51 | Р / с | 29000 | | 80000 | 61180 | 308820 | |
| 60 | Розрахунки з постачальниками і | | 170000 | 26400 | 37200 | | 180800 |
| | підрядниками | | | | | | |
| 62 | Розрахунки з покуп-ми і | 320000 | | | 80000 | 240000 | |
| | замовлення-ми | | | | | | |
| 68 | Розрахунки з бюджетом | | 67000 | 4800 | | | 62200 |
| 69 | Розрахунки по соц. | | 50300 | 350 | 15132 | | 65082 |
| | страхуванню і забезпечення | | | | | | |
| 70 | Розрахунки з персоналом по | | 130000 | 29500 | 39000 | | 139500 |
| | о / т | | | | | | |


71 | Розрахунки з підзвіт. особами | | | 130 | | 130 | | |
| 85 | Уст. Капітал | | 1500000 | | | | 1500000 |
| 86 | Резервний капітал | | 102500 | | | | 102500 |
| 87 | Додатковий капітал | | 152000 | | 29000 | | 181000 |
| 88 | Фонди спец. призначення | | 60000 | | | | 60000 |
| 90 | коротко. Кредити банків | | 100000 | | | | 100000 |

За підсумками сальдові оборотної відомості складається бухгалтерський баланс.
Список використаної літератури:

М.Л.Макальская, А.Ю.Денісов «Самовчитель з бухгалтерського обліку» ; підручник;
Москва, 1994р. (360 стор);
Г.А.Ніколаева «Приклади бухгалтерських проводок з урахуванням оподаткування» ;
Практичний посібник; Москва, 1999р. (128 стор);
«Новий план рахунків бухгалтерського обліку» ; Москва, 2000р.;


 
Подібні реферати:
Бухгалтерський облік
ПИТАННЯ: 1. Види господарського обліку, їх характеристики і взаємозв'язок. 2
Бухгалтерський облік
Зворотний відомість по рахунках синтетичного обліку Найменування рахунків Сальдо на Оборот за Сальдо на 01.01.2002 січні 01.02.2002 Д До Д До Д До 01 " Основні засоби "76 000.
Курсова робота
На підставі вихідних даних: 1. Скласти баланс підприємства на 01.01.2000 і на 01.03. 2000 року. 2.Составіть журнал обліку господарських операцій за березень місяць. 3. Відкрити журнали ордера і ведомос
Контрольна робота
I. ВИХІДНІ ДАНІ. 1 лютому. Таблиця 1. Майно п / п і його джерела. 2 лютого. Таблиця 2. Операції. 3 березня. Таблиця 3. Розшифровка залишку по рахунку 60. 4 квітня. Таблиця 4. Розшифровка залишку по рахунку 10. 4
Теорія бухобліку
Зміст. I. ВИХІДНІ ДАНІ
Класифікація і оцінка основних засобів
ЗАВДАННЯ № 1 січня. У журналі реєстрації господарських операцій складіть кореспонденцію рахунків за наведеними операціями: Журнал господарських операцій № Зміст господарської Сума, Корреспондіруюші п / операції руб
Облік розрахунків по соціальному страхуванню і забезпечення
Зміст: 1. Введення Відрахування до фондів соціального страхування і забезпечення Рахунок 69 Облік розрахунків по соціальному страхуванню і забезпечення Утримання із зарплати Розрахунок допомоги з тимчасової непрацездатності 2
Облік розрахунків по соціальному страхуванню і забезпечення
Податок - це обов'язковий внесок, здійснюваний платником до бюджету певного рівня або у позабюджетні фонди. Порядок внесення та розмір сум внеску встановлюється законодавством.
Курс лекцій з управлінського обліку
- витрати визначаються використанням ресурсів. Ресурсами можуть бути: кількість матеріалів (як у натуральному, так і у вартісному вимірі), витрати живої праці (людино-години) та ін
Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства за IV квартал 2001 .. .
При складанні розрахунково-платіжної відомості враховувалося: кількість осіб, що працюють на основному місці роботи. Воно склало-13 осіб, з них 2 особи мають по 2 утриманця, 10 чоловік по 1 утриманцю. С
Бухгалтерський облік операцій по розрахунковому рахунку і касових операцій
ВСТУП. У цій роботі розглядається бухгалтерський облік операцій по розрахунковому рахунку і касових операцій. Мета даної курсової роботи - Грошові кошти організації знаходяться в касі у вигляді готівки і грошей грошових документів, на рахунках у банках, у виставлених акредитивах, чекових книжках тощо
Бухгалтерський облік (Контрольна)
Порівнянність планованих (прогнозних) та облікових показників необхідна насамперед для контролю за виконанням планів, прогнозів і замовлень, наприклад, за показниками продуктивності праці, матеріаломісткі
Фінанси підприємства
Курсова робота по складанню фінансового плану відділення дороги ставить своєю метою обробку методики складання балансу доходів і витрат. Це досягається за допомогою освоєння техніки розрахунків фінан-сових
Складання фінансового плану відділення дороги
Зміст: Введення Розділ 1. Індетіфікація варіанту. Розділ 2
Бухгалтерський облік
3. Відкрити рахунки синтетичного, в необхідних випадках аналітичного обліку, записати на них залишки на початок місяця відповідно до табл.2. Рознести всі операції, нумеруя їх відповідно до журналу господа
Облік випуску та реалізації готової продукції
| Підприємство АТ «Інструмент» | Типова форма № ПГ-34 | | приймально-здавальних НАКЛАДНА № 243 | | | за березень місяць 1998 | | | | Цех-здавальник | Склад-цех | | | | одержувач | | | 5 | 1 | | | |
Оформлення бухгалтерської документації за місяць на підприємстві AO Софт ПРЕМІЇ ...
Бухгалтерський облік являє собою упорядковану систему збору, реєстрації та узагальнення інформації в грошовому вираженні про майно, зобов'язання організацій і їхньому русі шляхом суцільного, безперервного і
Облік у зарубіжних країнах
Дані фінансових звітів зазвичай більш корисні, якщо вони виражені у відносних показниках у вигляді коефіцієнтів. Для вирішення виниклої проблеми зазвичай достатньо розрахувати лише декілька з безлічі возмо
курсова
Аналізуючи отримані результати за відомостями аналітичного обліку та порівнявши їх з відповідними даними оборотної відомості за синтетичними рахунками і шахової відомості робимо висновок про правильність виконан
Амортизація основних фондів як джерело інвестування коштів
До ОС відносяться: будівлі, споруди, робочі та силові машини і обладнання, вимірювальні і регулюючі прилади та пристрої, обчислювальна техніка, транспортні засоби, інструмент, виробничий і госп
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар