загрузка...

трусы женские
загрузка...
Реферати » Реферати з бухгалтерського обліку та аудиту » Облік і аналіз основних засобів на прикладі фірми

Облік і аналіз основних засобів на прикладі фірми

ДОДАТОК 1.

Рахунок 01 «Основні засоби»

| Найменування операції | Кореспондуючі рахунки |
| | Дебет | Кредит |
| 1.Поступленіе ОС від засновників в якості внеску | | |
| до статутного капіталу | | |
| 1.1. Відображено ОС, як внесок до статутного капіталу | 75 | 85 |
| 1.2. Оприбутковано ОС, що надійшли від засновників | 01/1 | 75 |
| 2.Пріобретени які потребують монтажу ОС, | | |
| призначені для виробництва товарів, | | |
| виконання робіт, надання послуг, не | | |
| звільнених від сплати ПДВ (крім легкових | | |
| автомобілів, земельних ділянок та об'єктів | | |
| природокористування), за рахунок власних | | |
| джерел коштів * | | |
| 2.1. Утворений фонд накопичення для придбання | 81 | 88/3 |
| ОС ** | | |
| 2.2.Перечіслено юридичним особам за ОС, в тому | 60 , 61 | 51 |
| числі в порядку передоплати | | |
| 2.3.Оплачен рахунок транспортної організації за | 76 | 51 |
| доставку ОС | | |
| 2.4. Отримано ОС | | |
| 2.4.1.Затрати, що включаються до первісної | 08/4 | 60, 61, 76 |
| вартість (разом з доставкою , оплатою | | |
| комісійних і посередницьких послуг і т.д.) без | | |
| ПДВ | | |
| |
| |
| * ОС, використовуються при виготовленні продукції та здійснення операцій, |
| звільнених від сплати ПДВ, відображаються в обліку за вартістю придбання, |
| включаючи суму сплачених податків. |
| ** У плані рекомендації. |

| 2.4.2. ПДВ | 19/1 | 60, 61, 76 |
| 2.5. ОС прийняті на балансовий облік | | |
| 2.5.1. Оприбуткування ОС | 01 | 08/4 |
| 2.5.2. ПДВ списується на розрахунки з бюджетом | 68 | 19/1 |
| 2.5.3.Отраженіе використаного фонду накопичення | 88/3 | 88/4 |
| 2.6. Перерахована передоплата відноситься на рахунок | 60 | 61 |
| розрахунків з постачальниками | | |
| 3.Пріобретени які потребують монтажу ОС, | | |
| призначені для невиробничих цілей (за | | |
| рахунок власних джерел), а також службові | | |
| автомобілі | | |
| 3.1.Образован фонд накопичення для придбання ОС | 81 | 88/3 |
| 3.2.Перечіслено юридичним особам за ОС, в тому | 60, 61 | 51 |
| числі в порядку передоплати | | |
| 3.3.Оплачен рахунок транспортної організації за | 76 | 51 |
| доставку ОС | | |
| 3.4.Получени ОС | | |
| 3.4.1.Первоначальная вартість (см.2.4.1. без | 08 / 4 | 60, 61, 76 |
| ПДВ) | | |
| 3.4.2.НДС | 19/1 | 60, 61, 76 |
| 3.5. ОС прийняті на балансовий облік | | |
| 3.5.1. Оприбуткування ОС | 01 | 08/4 |
| 3.5.2. ПДВ списано за рахунок джерел покриття | 88/4, 96 | 19/1 |
| (фінансування) | | |
| 3.5.3. Відображення використання фонду накопичення | 88/3 | 88/4 |
| 3.6. Відображено податок на придбання транспортних | 08 | 67 |
| коштів | | |
| 3.7. Сплачено податок на придбання транспортних | 67 | 51 |
| коштів | | |
| 3.8. Перерахована передоплата відноситься на | 60 | 61 |
| розрахунки з постачальниками | | |
| 4. Придбано земельні ділянки та об'єкти | | |
| природокористування * | | |
| 4.1. Перераховано юридичним особам | 76 | 51 |
| 4.2.Оформлено придбання об'єктів | | |
| 4.2.1.Земельних ділянок | 08/1 | 76 |
| 4.2.2.Об'ектов природокористування | 08/2 | 76 |
| 4.3.Земельние ділянки і об'єкти | 01/1 | 08/1, 08/2 |
| природокористування прийняті на балансовий облік | | |
| 5. Придбано ОС у фізичної особи | | |
| 5.1. Оформлений договір купівлі-продажу | 08/4 | 76 |
| 5.2.Перечіслено продавцеві на рахунок в ощадбанку або | 76 | 51, 50 |
| видано готівкою | | |
| 5.3. Оприбутковано ОС | 01/1 | 08/4 |
| 6. ОС отримані безоплатно від юридичної особи | | |
| 6.1. Первісна (відновна) вартість | 01/1 | 87/3, 88/4 |
| 6.2. Знос | 87/3, 88/4 | 02 |
| 6.3. Витрати з доставки безоплатно отриманих | 81 і ін | 23, 50, 60, |
| ОС за рахунок чистого прибутку або фондів приймаючої | | 67, 69, 70, |
| боку | | 71, 76 |


* Відображення джерел придбання аналогічно попереднім операціям
** Джерела придбання відображають аналогічно операції 2.2.1. і 2.5.2.)

| 6.4. Нараховано податок на прибуток за безоплатно | 81 | 68 |
| отриманим ОС | | |
| 7. Об'єкти ОС, побудовані господарським способом | | |
| 7.1. Списано матеріали на будівництво | 08/3 | 10 |
| 7.2. Відображено знос МБП, використовуваних при | 08 | 13 |
| будівництві | | |
| 7.3. Нарахована заробітна плата робітникам | 08/3 | 70 |
| 7.4. Зроблені відрахування від заробітної плати | 08/3 | 69 |
| робітників у державні фонди соціального | | |
| страхування і забезпечення | | |
| 7.5. Оприбуткування (введення в експлуатацію) створених | | |
| об'єктів ОЗ (за первісною) вартості | | |
| 1-я операція | 46 | 08 |
| 2-я операція | 01 | 46 |
| 8. Об'єкти ОС побудовані підрядним способом | | |
| 8.1.Акцептован рахунок будівельно-монтажної | 08/3 | 60 |
| організації | | |
| 8.2. Оплачено рахунок підрядної будівельно-монтажної | 60 | 51 |
| організації | | |
| 9. Нараховано знос ОС | 23, 25, 26, | 02 |
| | 29, 43, 44 | |
| 10. ОС переведені до складу МШП | | |
| 10.1.Первоначальная (відновна) вартість | 12 | 01/1 |
| 10.2. Знос | 02 | 13 |
| 10.3.Доначісленіе зносу | 20, 26, 44 | 13 |
| 11. ОС передані підрозділу підприємства при його | | |
| виділення на самостійний баланс | | |
| 11.1. Первісна (відновна) вартість | 79/1 | 01 |
| 11.2. Знос | 02/1 | 79/1 |
| 12. ОС передані в поточну короткострокову оренду | | |
| 12.1. Первісна (відновна) вартість | 01/2 | 01/1 |
| 12.2. Нараховано знос орендодавцем | 80 | 02/2 |
| 12.3. Нараховано орендну плату за звітний період у | 76 | 80 |
| орендодавця | | |
| 12.4. ПДВ з орендної плати | 76 | 68 |
| 12.5. Отримано орендну плату | 51 | 76 |
| 13. Проведена переоцінка ОС | | |
| 13.1. Збільшення балансової вартості ОЗ | 01/1 | 87/1 |
| виробничого призначення до відновлювальної | | |
| вартості | | |
| 13.2. Зменшення балансової вартості ОЗ | 87/1 | 01/1 |
| виробничого призначення до їх | | |
| відновної вартості | | |
| 13.3. Збільшення балансової вартості ОЗ | 01/1 | 88/4 |
| невиробничого призначення до їх | | |
| відновної вартості | | |
| 13.4. Зменшення балансової вартості ОЗ | 88/4 | 01/1 |
| невиробничого призначення до їх | | |
| відновної вартості | | |
| 13.5. Індексація зносу ОС виробничого | 87/1, (02/1) | 02/1, |
| призначення | | (87/1) |
| 13.6 . Індексація зносу ОС невиробничого | 88/4, (02/1) | 02/1, |
| призначення | | (88/4) |

ДОДАТОК 2.

Рахунок 02 «Знос основних засобів»

| Найменування операції | Кореспондуючі рахунки |
| | Дебет | Кредит |
| 1.Начіслен знос ОС | | |
| 1.1.Проізводственних, що знаходяться: | | |
| 1.1.1. У загальногосподарському користування | 26 | 02/1 |
| 1.1.2.В загальновиробничих використанні | 25 | 02/1 |
| 1.1.3.Во допоміжному виробництві | 23 | 02/1 |
| 1.1.4.В обслуговуючих виробництвах | 29 | 02/1 |
| 1.2.Соціальние сфери | 81,88 / 4 | 02/1 |
| 1.3.Торгових, постачальницьких, збутових фірм | 44 | 02/1 |
| 1.4.Іспользуемих в процесі збуту (реалізації ) | 43 | 02/1 |
| 1.5.В поточної оренді | 80 | 02/1 |
| 1.6.Жіліщного фонду | 014 | |
| 1.7.Внешнего благоустрою та інших аналогічних | 015 | |
| об'єктів | | |
| 2.Начіслен знос ОС, що використовуються при освоєнні | 32 | 02/1 |
| виробництва | | |
| 3.Спісан знос ОС | | |
| 3.1. Ліквідованих | 02/1 | 47 |
| 3.2. Реалізованих | 02/1 | 47 |
| 3.3.Переданних безоплатно | 02/1 | 47 |
| 3.4.Переданних як внесок до статутного капіталу | 02 / 1 | 47 |
| іншої фірми | | |
| 4.Сумма зносу при перекладі ОС до складу МШП | 02/1 | 13 |
| 5.Індексація зносу ОС при їх переоцінці | | |
| 5.1.Проізводственного призначення: | | |
| збільшення | 87 / 1 | 02/1 |
| зменшення | 02/1 | 87/1 |
| 5.2.Непроізводственного призначення: | | |
| збільшення | 88/4 | 02/1 |
| зменшення | 02/1 | 88/4 |

ДОДАТОК 3.

ОБЛІК ЛІЗИНГУ

| Зміст операції | Кореспондуючі рахунки |
| | Дебет | Кредит |
| У лізингодавця | | |
| Оплачено рахунки постачальників за лізингове майно | 60 | 51, 52 |
| Відображено витрати на лізингове майно у складі | | |
| капітальних вкладень | | |
| Вартість лізингового майна | 08 | 60 |
| Ціна послуг з доставки | 08 | 60 |
| Комісійні винагороди посередникам | 08 | 60 |
| Імпортні мита | 08 | 68імп |
| Митні збори | 08 | 60 |
| Страхові платежі та ін | 08 | 60 |
| ПДВ по лізинговому майну | 19 | 60 |
| ПДВ по послугах, пов'язаних з придбанням | 19 | 60 |
| лізингового майна | | |
| Введено в експлуатацію лізингове майно | 03 | 08 |
| Зроблено залік ПДВ бюджету | 68НДС | 19 |
| При обліку лізингового майна на балансі | | |
| лізингодавця | | |
| Передано лізингове майно лізингоодержувачу | 03ліз | 03 |
| Нараховано знос лізингового майна, переданого | 20 | 02ліз |
| лізингоодержувачу | | |
| Відображено витрати з господарської діяльності | 20 | 10, 12, 13, |
| лізингової компанії | | 60, 70, 69 |
| Нараховано лізингові платежі у відповідності зі | 62 | 46 |
| термінами, встановленими в договорі | | |
| Отримано лізингові платежі | 51, 52 | 62 |
| Нараховано ПДВ за лізинговими платежами (крім платежів | 46 | 68НДС |
| малих підприємств) | | |
| Списані витрати лізингової компанії | 46 | 20 |
| Визначено та списано результат від лізингової | | |
| діяльності | | |
| прибуток | 46 | 80 |
| збиток | 80 | 46 |
| Викуп лізингового майна: | | |
| списана первісна вартість | 47 | 03ліз |
| донараховано знос (якщо викуп достроковий)

Сторінки: 1 2 3
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар