загрузка...

трусы женские
загрузка...

Бухгалтерський облік

1. За якою оцінкою ведеться поточний облік
ОС. У БО ОС враховуються за первісною ст-ти, кіт. включає в себе з-ть придбання, а також витрати з доставки, установки, монтажу й ст-ть пуско-налагоджувальних робіт. Первісна ст-ть може бути збільшена в процесі експлуатації на суму витрат на модернізацію, реконструцію, дооснащення, добудову. 2. Що таке відновить. ст-ть ОС У зв'язку зі зміною ст-ти ОС, періодичних-
тично за рішенням уряду проводиться їх переоцінка, тобто визначає-
ся відновлювальна ст-ть, кіт. в подальшому обліку відображатиметься як первісна. 3. У яких облікових регістрах ведеться аналітичний облік ОЗ. Для ведення ана-
літіче. обліку предназнач. інвентарні картки, кіт. є 2-х різновидів: 1) Для обліку будинків і споруд; 2) Для обліку машин і обладнання-я, госп. інвентарю. 4.Перечісліте первинні документи,
кот.ісп-ся для обліку рух ОС. Исп-ся слід. типові міжвідомчі форми первинних док-тов: 1) Акт приймання / передачі ОС; 2) Акт приймання, здачі реконтруірованних і модернізованих об'єктів; 3) Акт ліквідації ОС; 4) Накладна на внутр. переміщення. 5. Як осущ. розрахунок амортизаційних відрахувань за поточний місяць. Для визна-я суми аморт. відрахувань щомісяця складається таблиця: "Розрахунок ам.от." у типовій формі. У цьому розрахунку визна. суми аморт. від. по кожному івентарному об'єкту, поступівш. в експ-цію і вибув з неї. З розрахунку ам-х відрахувань минулого місяця в цей розрахунок переносяться суми нарахованої ам-ції, а для визначення сум ам. відрахувань, що підлягають до відбиття в поточному місяці необхідно до загальної суми ам. відрахувань минулого місяця додати суму нарахувань амортизації по всіх надійшли об'єктах у поточному місяці і відняти загальну суму ам. відрахувань по вибулим інвентарних об'єктах в поточному місяці. 6. Якими способами здійснення. ремонт ОС і за рахунок яких джерел. Ре-
монт ОС може осущ-ся: 1) Підрядним способом; 2) Хоз-м способом. При 1-м складається кошторис витрат, кіт. узгоджується із замовником і на осн-і її складається договір на виконання ремонтних робіт. Після закінченням-я ремента комісією составл. акт приймання відремонтують. ОС. Тут всі витрати відображаються на рахунку "Допоміжні. пр-во ". При 2-м рем. роботи можуть виконуватися спец. подразд-ями пред-я або ж силами раб-в, що експлуатують це обладнання-е. Джерело фін-я ремонту - це ремонтний фонд, кіт. створюється на перед-і як окремих субрахунок рахунку Ам. фонд або ж як отд-ний субрахунок рахунку "Резерв предстоящ. витр. і платежів "і після закінчення ремонту за К рахунку" Ремонт осн.ср-в "в кореспонденції з рах. "Рем.фонд" відображається фактич. сума, що покриває витр. по ремонту. Сальдо рах. ремонт осн-х ср-в хар-т ст-ть ремонту, незабезпеченого з джерела фін-я. 7. На якому рахунку формується ст-ть ре-
монта ОС, осущ-го госп. спос-м В цьому випадку всі витрати з ремонту збираються в Д рахунки "Ремонт ОС". В Д рахунки Ремонт ОС також відображається сума ст-ти ремонту, пред'явлені. до оплати орг-ми, які проводили ремонт або ж суми ст-ти ремонту, кіт. сформовані на рах. "Вспомог.пр-во". 21. Облік движ-я мат-лов в бух-рії при сальдовом методі обліку. Комірник заповнює щомісяця книги залишків мат-лов по кожному виду на основ-і даних карток складського обліку. Ці книги передають бух-рії, де осущ. грошова оцінка кожного виду мат-лов за обліковою ціною і визна. загальна сума стоїмо-ти залишку в розрізі облікових груп мат-лов. 22. Перевірка прав-ти обліку мат-лов при сальдовом методі робиться шляхом звірена даних бух-рії з даними книги залишку, кіт. повинні збігатися. Метод передбачені. ежемес. перевірку бухгалтером прав-ти відображення комірнику в картках складського обліку даних привчає. док-тов, про що робиться розписка бухгалтера в картці складського обліку. 23. Особ-ть обліку МБП по сравн. з м-лами. У відмінності від МБП, облік м-лов на рахунках отраж. по обліковий. ст-ти, а по закін. місяці виявлено. відхилення фактич. ст-ти від облікової, расчит. уд. вага м-лов у%, а потім по встановлю. %-Ам відхилень визна. суми вимк-й обліковий. ст-ти по витратять. м-лам, кіт. отраж. на тих же рахунках. Для отраж-я передачі МБП в експ-цію дебіт рах. 12.1, а кредитують 12.2. Якщо по даному виду МБП списують 100%-ю суму зносу, тодебітуют рах. витрат, куди відпущені МБП, а кредитують 12.2. Якщо списують 50% зносу, то на цю суму дебіт рах. витрат, куди відпущені МБП, а кредитують рах. 13 на суму зносу. Одновр. роблять кореспонденцію в деб. рах. на цю ж суму і кредитують рах. 12.2. Списанню підлягають залишилися 50% за вирахуванням ст-ти м-лов, получ. в рез-ті ліквідації МБП. 24. Як визна. фактич. стоїмо-ть витратять. мат-лов. Для синтетич. обліку мат-лов исп-ют слід. рахунки: 05 - мат-ли; 06 - паливо; 07 - будує. мат-ли; 08 - зап. частини; 12 - МБП; 13 - знос МБП; 14 - переоцінка мат. цінностей; 15 - изгот-е і преобретая-е м-лов; 16 - відхилення фактич. стоїмо-ти рахунків від облікової. На протяжних. місяці відпустку м-лов на цих рахунках відображається за обліковою стоїмо-ти, а по закін. місяці виявлено. відхилення фактич. ст-ти від облікової по надійшли м-лам. 26. Кратний метод обліку витрат на пр-во - застосовується на пр-тиях з однорідною по исходн. сировині продукцією, в кіт. продукція проходить ряд технол. стадій обраб-ки або фаз (деревообрабат. і легка пром-ть). Особ-ть - витрати на пр-во вчить. по окремих переділах або фазам при пр-ве напівфабрикатів або гот. продукції. Прямі витрати групують всередині кожного переділу за видами продукції. Непрямі витрати розподіляють по переділів. 27. Позамовний метод обліку витрат на пр-во - застосовують на индивидуальн. пр-вах при изгот-і складної продукції і у вспомогат. пр-вах при вип-і ремонтних робіт, изгот-та інструменту і т.д. Облік витрат ведуть по кожному окремому замовленню. Тобто об'єкт обліку витрат і калькулюється-я збігаються. До закінчення замовлення всі витрати на його изгот-е відображають у незавершеному пр-ве. 8. У якому док-те ведеться облік рабо-
чого часу і яким способом. Облік исп-я раб. часу ведеться по всім працівникам пред-я в табелях типової форми методом суцільної реєстрації або ж реєстрації тільки відхилень. Кожному працівнику, прийнятому на роботу присвоюється табельний номер. Для всіх категорій працівників, крім плавскладу застосовується нова міжвідомча форма табеля. Форму становить табельник або майстер і передає в бух-рію 2 рази на місяць. Для обліку робочого часу плавскладу исп-ся табель обліку робочого часу і днів відпустки членів екіпажу. Табель ведеться уповноваженими капітаном особами. 9.Задачі обліку ОС: 1) Облік руху ОС в цілому по перед-ю і по місцях їх експлуатації; 2) Точне визна-е суми ам. відрахувань та суми зносу; 3) Опред-е рез-та від ліквідації ОС; 4) Опред-е ст-ти
ремонту ОС; 5) Контроль за витрату-ем ам. і ремонтних фондів; 6) УОС повинен обеспеч. необх. інф-й у проведенні
аналізу еф-ти їх исп-я, а також забезпечувати складання держ. стат. звітності. 10.Задачі обліку праці та її оплати. Осн. завданням обліку явл-ся правильне, своев-
рем. і достовірне відображення затарти
праці. Ведення обліку по оплаті праці явл-ся найбільш трудомістким ділянкою бух-и і
на його частку припадає ок.33%. Осн-ми ф-ми даної ділянки обліку явл-ся: 1) Розрахунок зарплати за видами нарахувань і видами утримань кожному працівнику; 2) Опред-е фонду оплати праці за категоріями працюючих в цілому по перед-ю; 3) Опред-е сум по відрахуванню на соц. стр-е працюючих; 4) Складання стат.отчетності по праці; 5) Отримання необх. даних для аналізу трудових показників і для упр-я працею. 11. Завдання обліку матеріалів: 1) забез-е схоронності МЦ в місцях їх зберігання та
исп-я; 2) своеврем. і правильне оформ-
ня первинних док-тов по всім оп-циям руху МЦ; 3) Опред-е всіх
витрат, зв. з изгот-ем і придбанням матеріалу; 4) Опред-е фактич. Себ-ти витратять-х на пр-во мат-лов; 5) Контроль за своеврем-ю розрахунків з постачальниками. 12. Завдання обліку витрат на пр-во: 1) своеврем. і повне відображення фактич. витрат за видами робіт, структурним підрозділам, статтями і ел-там витрат; 2) Оперативний контроль за исп-м мат., Трудових і ден. рес-сов за видами деят-ти; 3) Отримання інф-і для виявлення рез-тов деят-ти об'єктів калькулювання. 13. В якому документі осущ-ся формую-
вання нарахованої зарплати за поточний місяць за видами в розрізі

Сторінки: 1 2
 
Подібні реферати:
Бухгалтерський облік
| 1. За якою оцінкою | 8. У якому док-те | 15. Що складається на | | ведеться поточний облік | ведеться облік рабо-| осн-і розрахункових | | ОС. У БО ОС враховуються | чого часу і яким | відомостей: На | | по пров
Аудит
. до них відносять-ся - податки, збори, отчисл. спец. внебюдж. фонди, отчисл. в страх. фонди, платежі за шкідливі. викиди, по обязат. страхів. їм-ва, платежі за кредитами, з-ти на відрядження, оформл. закордонних паспортів,
Бухгалтерський облік на Україні
16. Бух.док-нт-письмен. сві-дет-во действит. звершень хоз.опер-ії або право на її звершення. Бух. док-ти подраздел.на оправдат-е, розподілить. і док-ти бух.учета. Оправдат. - Під-тверд. факт звершення
Шпаргалки з бюджетування
2. Осн. поняття бюдж-я Бюджет-кількостей висловлю-е централізовано встановлюваних пок-лей плану пред-я на опред період по: использ-ю кап, тов-мат., і фін ресурсів; залучення джерел фін-я тек і инвестиц
Шпори по бух.обліку
| 1 БО його сутність, | 5 Баланс елемент | 12 Орг-ція БО | 3 Докумен-ція - | | осн завдання, | методу БО. | П / п.Состав уч. | Елемент методаБУ. | | Користувачі | Бух баланс-це | політики пр-я | За призначенням |
Бухоблік
БО його сутність, осн завдання, користувачі облікової інф-ції. БУ-це суцільне, безперервне, взаємопов'язане відображення госп діяльності на основ-і док-ів в різних вимірниках. Під суцільним розуміється обов'язковою Патерналізм облік всього майна, вироб-е запаси, капітал пред-ия. Безперервність по вр передбачає постійне спостереження і регист-рацію всіх х / оп на пред-ии. Взаємозв'язок викликана взаємозалежний-мостью м / у собою скоєних факторів. Каж-я х / оп д.б.
Шпaргалкі з бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту
15. Облік ВПА і ВПЗ. Під ВОНА розуміється та частина відкладеного податку на Пр, кіт повинна привести до розум-ю податку на Пр, подлеж-го сплаті до бюджету у слід-м за отч-му чи в послід-х отч періодах. Орг-ція визнає
Шпаргалки з бухгалтерського обліку
Загальна хар-ка хоз.учета, його виникнення і розвиток. Необхідність в госп. обліку викликана потребами пр-ва. Для того, щоб осущ. пр-во їм треба управляти. Госп. облік і явл-ся одним із способів управління п
Бух.учет (2003-2004рр.)
Окремі прийоми і способи зв. елементами методу, до них можна віднести такі елементи: документація, бух. рахунку і спилок запис, калькуляцію, інвентаризацію, бух. баланс і бух. звітність. Всі елементи мет
Бухоблік
Вимірники, що застосовуються в обліку. Уч.ізмерітелі - од. вимірювання за допомогою яких на основі вимірів і обчисленні господарських ресурсів і процесів, формуються показники для різних потреб ек-кою діяльності. У хоз.учете розрізняють: 1
Фінансовий бухоблік
Тема 1. Принципи побудови бухгалтерського фінансового обліку. 1
Лекції з бухгалтерського обліку
58-4-вклади за договором простий. тов-ва. Кілька підприємств об'єднують свої ср-ва для вирішення будь-яких завдань. Майно і ден. ср-ва к-ми вони володіють на правах влас-ти визнається їх спільною частковою собст
АХД
Розвиток і поглиблення економічного аналізу є необхідною умовою стабільної роботи ПП-я і дозволяє передбачити госп і комерц ситуацію для досягнення кінцевої мети ПП-я, як правило, отримання максима
шпори
1. Поняття, предмет бухгалтерського обліку (БО). На підприємствах будь-якого виду власності сущ-ют 3 види обліку: - оперативний (оперативно-технічний, оперативно-виробничий) - балансовий (бухгал
Шпори по БО
1. Види госп. обліку. Види вимірників застосовуваних у обліки. У РФ діє с-ма госп обліку, в кіт виділяються 3 взаємопов'язаних види обліку: 1. оперативний 2. стат-ий 3. бух-й. Оперативний облік осущ-ся для повсе
Шпори з бухгалтерського обліку
Розрахунки платіжними дорученнями. Переваги і недоліки. Синтетичний облік (9) Пр-нення исп-ет платіжні доручення для розрахунків за пр-цію та послуги, розрахунків з бюджетом, з органами соц. страх-я і т.д. Платіжні
Курс лекцій з бухгалтерського обліку
1.1. БО та НУ. ЗАКОН «Про БО» , ПОЛОЖЕННЯ ПО БО І отч-ТИ Сущ. 4 рівня регул-ия БО: 1) ГК РФ, ФЗ «Про БО» - опр-ет обшие принципи завдання мети, методології до побудови сис-ми; 2) система нац. стандартів ПБО
Екзаменаційні квитки з Плішки
Особливість засобів праці - тривалий час (більше року) вони в незмінній формі (натуральній) функціонують у процесі пр-ва і поступово по міру зносу переносять свою вартість на виготовлений продукт у в
Операції та номери рахунків (1998 рік)
1.Готовая продукція, її оцінка, облік надходження - це напівфабрикати і вироби, які відповідають певним стандартам і прийняті на склад або замовнику. Основні завдання бух.учета: облік наявності та дв
Бухгалтерський облік
2. Завдання бух.учета: Забезпечення контролю за наявністю і рухом майна, використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів у відповідність до встановлених норм, нормативами і кошторисами; Ф
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар