загрузка...

трусы женские
загрузка...

Бухоблік

Міністерство шляхів сполучення Російської Федерації

Далекосхідний державний університет шляхів сполучення

Кафедра «Бухгалтерський облік і аудит»

Курсова робота

З дисципліни «Економічний (фінансовий) аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства»

Прийняв:

2002

План роботи:

1.Вступ

2.Анализ структури джерел коштів підприємства

3. Аналіз майнового стану підприємства

4. Аналіз фінансової стійкості

5. Аналіз прибутковості та ділової активності підприємства

6. Висновок

7. Додаток (форми звітності)

8. Список літератури

1.ВВЕДЕНИЕ

Розвиток ринкових відносин і служіння економічна ситуація підвищують відповідальність і самостійність підприємств у виробленні і прийнятті управлінських рішень по забезпеченню ефективності діяльності. У цих умовах, щоб раціонально організувати фінансову діяльність, підвищити ефективність управління фінансовими ресурсами, підприємству необхідно проводити фінансовий аналіз.

Фінансовий аналіз дозволяє більш раціонально розподілити матеріальні, трудові і фінансові ресурси. Складовою частиною фінансового аналізу є аналіз фінансових ресурсів, який проводиться для виявлення резервів зростання прибутку підприємства і складається з аналізу формування, розподілу і використання прибутку.

Проведення фінансового аналізу на підприємстві є функціональним обов'язком бухгалтера.

2. АНАЛІЗ СТРУКТУРИ ДЖЕРЕЛ КОШТІВ ПІДПРИЄМСТВА

Аналіз структури балансу є вихідним матеріалом роботи і виконується з метою загальної характеристики фінансового стану підприємства і його зміни за звітний період.

Аналіз виконується в кілька етапів. Перш за все слід оцінити динаміку валюти (підсумку) балансу. Для цього необхідно порівняти підсумок балансу на кінець і початок звітного періоду. Для цього необхідно порівняти підсумок балансу на кінець і початок звітного періоду. Зниження валюти за аналізований період свідчить про скорочення господарського обороту.
Збільшення валюти балансу необов'язково є результатом розширення господарської діяльності, а може бути наслідком інфляційних процесів.
Для отримання однозначної відповіді слід залучити наявні на підприємстві індекси зростання цін на сировину, матеріали, роботи, послуги.

У зарубіжній практиці вважається достатнім, якщо питома вага джерел власних коштів знаходиться на рівні 50% і вище.

Структура джерел коштів підприємства.
| Найменування | Показник | Зміна показника |
| арегірованних | | |
| розділів | | |
| пасиву | | |
| балансу | | |
| | Абсолютний | Відносний | |
| | (тис.руб.) | (питома вага)% | |
| | На початок | На кінець | На початок | На кінець | Абсолют-н | относитель-|
| | звітного | звітного | звітного | звітного | ого | ного |
| | періоду | періоду | періоду | періоду | тис.руб. | (Питома вага)% |
| | | | | | (гр.3 - | (гр.5 - |
| | | | | | гр.2) | гр.4) |
| 1 варіант |
| 1.Істочнікі | 58417 | 77461 | 97 | 94 | 133 | 3 |
| власних | | | | | | |
| коштів | | | | | | |
| 2.Заемний | | | | | | |
| коштів | | | | | | |
| Валюта | 60514 | 82446 | 100 | 100 | 21932 | 0 |
| балансу | | | | | | |

ВИСНОВОК: Аналіз структури джерел коштів підприємства показує, що у підприємства спостерігається їх зростання в динаміці. Позикові кошти на підприємстві відсутні. Проте спостерігається зниження процентного відношення джерел власних коштів до валюти балансу. Питома вага джерел власних коштів на підприємстві в значній мірі перевищує достатній рівень (50 відсотків) і становить 94 відсотка на кінець звітного періоду.

| Джерело | Показник | Зміна показника |
| | абсолютний | Відносний | Абсолютн. | Відносить. | Відносить. |
| | | (Структура)% | (тис.руб.) | | Виробленого |
| | | | |% |% |
| | | | гр.3 - гр. | гр.5 - | гр.6 - |
| | | | 2 | гр. 4 | підсумок гр. |
| | | | | | 6 |
| 1.Долгосрочние | - | - | - | - | - | - | - |
| кредити і позики | | | | | | | |
| 2.Задолженность | 189 | 427 | 9 | 9 | 238 | - | 8 |
| перед іншими | | | | | | | |
| підприємствами | | | | | | | |
| 3 .Задолженность | 2 | 740 | - | 15 | 738 | 15 | 26 |
| перед бюджетом | | | | | | | |
| 4.Задолженность | 670 | 180 | 32 | 4 |-490 |-28 |-17 |
| по | | | | | | | |
| соц.страхование | | | | | | | |
| і забезпеченню | | | | | | | |
| 5.Задолженность | 1025 | 2011 | 49 | 40 | 986 |-9 | 34 |
| з оплати | | | | | | | |
| праці. | | | | | | | |
| 6. Інші | 211 | 1628 | 10 | 32 | 1417 | 22 | 49 |
| РАЗОМ | 2097 | 4986 | 100 | 100 | 2889 | 0 | 100 |

Особливої ??уваги потребує виявлення та аналіз зобов'язань підприємства, що не виконаних у строк. Необхідна для цього інформація міститься в додатку до бухгалтерського балансу (форма 5)

Зобов'язання підприємства

| Показник | Значення показника |
| | Залишок на | Отримано | Погашено | Залишок на | Зміна |
| | початок | | | кінець року | за рік |
| | року | | | | (гр.5 - гр |
| | | | | | 2) |
| Довгострокові | - | - | - | - | - |
| позики | | | | | |
| (тис.руб.) | | | | | |
| У тому числі не | - | - | - | - | - |
| погашені в | | | | | |
| термін, тис.руб. | | | | | |
|% | - | - | - | - | - |
| Короткострокові | - | - | - | - | - |
| позики | | | | | |
| (тис.руб.) | | | | | |
| У тому числі не | - | - | - | - | - |
| погашені в | | | | | |
| термін, тис.руб. | | | | | |
|% | - | - | - | - | - |
| Кредити банків | - | - | - | - | - |
| для працівників | | | | | |
| (тис.руб.) | | | | | |
| У тому числі не | - | - | - | - | - |
| погашені в | | | | | |
| термін, тис.руб. | | | | | |
|% | - | - | - | - | - |
| Короткострокова | 2097 | 84749 | 81860 | 4986 | 2889 |
| заборгованість | | | | | |
| (тис.руб.) | | | | | |
| У тому числі | - | - | - | - | - |
| прострочена, | | | | | |
| тис.руб. | | | | | |
|% | - | - | - | - | - |
| Довгострокова | - | - | - | - | - |
| заборгованість | | | | | |
| (тис.руб.) | | | | | |
| В зокрема | - | - | - | - | - |
| прострочена, | | | | | |
| тис.руб. | | | | | |
|% | - | - | - | - | - |

Кредиторська заборгованість

| Показник | Значення показника |
| | Залишок на | Виникло | Погашено | Залишок на | Зміна |
| | початок | обязательст | обязательст | кінець року | за рік ( гр5 |
| | року | в | в | | - гр2) |
| Короткострокова | 2097 | 84749 | 81860 | 4986 | 2889 |
| заборгованість | | | | | |
| тис руб | | | | | |
| У тому числі | - | - | - | - | - |
| простроченої | | | | | |
| тис руб | | | | | |
| У% | - | - | - | - | - |
| Довгострокова | - | - | - | - | - |
| заборгованість | | | | | |
| тис руб | | | | | |
| В тос числі | - | - | - | - | - |
| прострочена | | | | | |
| тис руб | | | | | |
| В% | - | - | - | - | - |

У процесі аналізу основну увагу слід приділити відносними показниками простроченої заборгованості підприємства, а також зміни заборгованості за аналізований період (гр 6). Якщо є прострочена заборгованість, необхідно з'ясувати причини виниклих фінансових труднощів і оцінити їх можливі наслідки.

За даними звітності аналізованого підприємства прострочена заборгованість відсутня. Спостерігається збільшення зобов'язань підприємства до кінця звітного періоду.

Аналіз джерел власних коштів підприємства доцільно почати з оцінки складу і структури, використовуючи дані балансу та розшифровок до нього.

| Джерело | Показник | Зміна показника |
| | Абсолютний | Відносний | |
| | тис.руб | (уд .Вага)% | |
| | На | На кінець | На | На кінець | Абсолютно | Щодо |
| | початок | отчетног | початок | отчетног | е тис.руб | ое |
| | отчетног | о | отчетног | о | |% |
| | о | періоду | о | періоду | | |
| | періоду | | періоду | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.Уставний | 42063 | 42163 | 72 | 54 | 0 |-18 |
| капітал | | | | | | |
| 2. Додатковий | 7493 | ??7519 | 13 | 10 | 26 |-3 |
| капітал | | | | | | |
| 3.Резервний | - | 1126 | - | 1 | 1126 | 1 |
| капітал | | | | | | |
| 4.Фонд | 41 | 1917 | - | 2 | 1876 | 2 |
| накопичення | | | | | | |
| 5.Фонд | - | - | - | - | - | - |
| соц.сфера | | | | | | |
| 6.Целевие | 18761 | 2191 | 32 | 3 |-16570 |-29 |
| фінансування | | | | | | |
| і надходження | | | | | | |
| 7.Нераспределен |-10041 | 22546 |-17 | 30 | 32587 | 47 |
| ва прибуток | | | | | | |
| 8.ІТОГО | 58417 | 77462 | 100 | 100 | 19045 | 0 |

В

Сторінки: 1 2 3 4 5 6
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар