загрузка...

трусы женские
загрузка...
Заробітна плата в РФ
Питання про сутність заробітної плати завжди належав до числа центральних питань економічної теорії. Заробітна плата є розподільною категорією і ідеальним розподілом є розподіл
Аудит витрат виробництва і обігу
Аудиторська перевірка витрат на виробництво є одним з трудомістких процесів в аудиторській діяльності, вимагає великої зосередженості , знань нормативних та інструктивних матеріалів з подальшими з
Бухоблік операцій з ф'ючерсними контрактами
ЗМІСТ
Введення
Ф'ючерсна торгівля і її учасники
Розрахунки за ф'ючерсними контрактами та їх гарантії
Розрахункова система
1.
Аудит обліку розрахунків з підзвітними особами
Зміст
ЗМІСТ 2
ВСТУП 3
ПОНЯТТЯ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 3
ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ АУДИТУ 6
ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ, ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АУДИТОРА 8
ВИДИ АУДИТОРСЬКИХ ПОСЛУГ 11
АУДИТ ПЕРЕВІРКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 11
АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ І РЕЗУЛЬТАТІВ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ОЦІНКА ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ І ФІНАНСОВОГО СТАНУ 13
КОНСУЛЬТУВАННЯ З ПИТАНЬ ОПОДАТКУВАННЯ , ПОДАТКОВОГО ПЛАНУВАННЯ 14
КОНСУЛЬТУВАННЯ З ПРАВОВИХ ПИТАНЬ 16
КОНСУЛЬТУВАННЯ ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ОБРОБКИ ДАНИХ 16
ТЕХНОЛОГІЧНІ ОСНОВИ АУДИТУ 17
ПОЧАТКОВА СТАДІЯ АУДИТОРСЬКОЇ ПЕРЕВІРКИ 17
ПЛАНУВАННЯ АУДИТУ 17
АУДИТОРСЬКІ ДОКАЗИ 22
ПОНЯТТЯ ШАХРАЙСТВА І ПОМИЛКИ 23
ПОРЯДОК ПІДГОТОВКИ ТА СКЛАДАННЯ частині аудиторського висновку.
Внутрішній облік і контроль матеріалів
Основні завдання бухгалтерського обліку в цій області: контроль за збереженням матеріальних запасів у місцях їх зберігання і на всіх етапах їх руху; систематичний контроль за дотриманням встановлених норм з
Актив балансу: зміст, оцінка статей, техніка складання
Бухгалтерська звітність - це єдина система даних про майнове і фінансове становище організації та про результати її господарської діяльності, що складається на основі даних бухгалтерського обліку за вуст
Бухгалтерський облік матеріально-виробничих запасів
В даний час індустрія туризму є однією з найбільш динамічно розвиваються форм міжнародної торгівлі послугами, однією з найбільших галузей економіки. Високі темпи розвитку туризму, великі обсягів по
Аудит
ЗМІСТ

1. АУДИТ бухгалтерської звітності ПІДПРИЄМСТВА 3
2
Облік лізингових операцій
На основі цього виникли тісні зв'язки між виробником і споживачем продукції, які в свою чергу викликають і розвивають принципово нові джерела їх фінансування та кредитування. Одним з таких н
Вдосконалення обліку грошових коштів
Для сільського господарства це дуже актуально. У виду важкого економічного становища, розрахункові рахунки як правило всіх сільських організацій знаходяться в картотеці, тому для них надходження грошей через касу
Новий План рахунків 2004р.
Ця Інструкція встановлює єдині підходи до застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності організацій та відображенню фактів господарської діяльності на рахунках бухгалтерськог
Новий план рахунків
З 1 січня 2001 року вводиться в дію новий План рахунків бухгалтерського обліку.
Облікова політика підприємства за 2002рік
Облікова політика являє собою сукупність способів ведення бухгалтерського обліку, обраних організацією для використання. Методи обліку різних активів і зобов'язань встановлені положеннями з бухгал
Стан та шляхи удосконалення обліку витрат продукції промислових виробництв
У цих умовах зростає роль бухгалтерського обліку, оскільки потрібно не тільки порівнювати вироблені витрати з отриманими доходами, але вести активний пошук ефективного використання кожного вложенног
Заробітна плата
Перехід до ринкових відносин викликав до життя нові джерела отримання грошових доходів у вигляді сум, нарахованих до виплати по акціях і внесках членів трудового колективу в майно підприємства (дивіденди, пр
Господарська операція та її аспекти
Кожна наука має свій предмет вивчення. Предмет, в свою чергу складається з різних об'єктів
Аналіз виконання плану виробництва
1.Основні принципи організації економічного аналізу.
2.Аналіз виконання плану виробництва.
3.Осуществіть комплексну оцінку господарської діяльності підприємства за допомогою методу відстаней від еталону.
Облік та оподаткування валютних операцій
У зв'язку з тим, що бухгалтерський облік ведеться в єдиному грошовому вимірнику - національній валюті країни, виникає необхідність в перерахунку конкретних сум іноземної валюти в рублі при відображенні в обліку опе
Удосконалення обліку праці та її оплати
Відображаючи процеси відтворення і відносини людей у ??цих процесах, бухгалтерський облік покликаний забезпечувати збір, передачу, зберігання і цілеспрямоване формування інформації для різних користувачів. При
Облік товарних операцій в оптовій торгівлі
Серед різноманіття господарських операцій на оптовому торговельному підприємстві облік товарних операцій є найбільш трудомістким. Одна з основних завдань бухгалтерського обліку товарних операцій в оптовій торгівлі з
Порівняння звіту про рух грошових коштів з російською системою обліку та вимогами МСФЗ
МСФЗ є міжнародно визнаними. Визнанням корисності звітності, яка складається за IAS, є той факт, що вже сьогодні більшість фондових бірж (наприклад, Лондонська) допускає представлення її і
Діловодство в бухгалтерії
Попередній контроль здійснюється керівними працівниками організацій при підписанні документа, на підставі якого здійснюється певна господарська операція (прийом та видача матеріалів, виплата
Звіт про проходження виробничої практики з бухобліку
Величина статутного капіталу ОПХ ВНІІСС на кінець 2002 р. склала 48000 руб. Ця величина капіталу не змінювалася за останні 3 роки. Величина додаткового капіталу підприємства протягом 3-х років також находітс
Контрольна робота з бухобліку
Процес постачання є першою фазою кругообігу господарських засобів, в ході якого підприємство забезпечує себе всім необхідним для подальшої роботи. При цьому виникають розрахунки з постачальниками, тран
Бухгалтерський облік
Завдання 1. Бухгалтерський баланс.

Додаток № 1
до наказу Міністерства
фінансів РФ
від 13.01.2000 № 4н

Бухгалтерський баланс
на 1 січня 2000 р
Облік амортизації та вибуття основних засобів
Амортизація об'єктів основних засобів - це поступове перенесення їх вартості в процесі експлуатації на вартість готової продукції (робіт, послуг). Це виражається у вигляді включення до собівартості продукції
Екзаменаційні питання й квитки по Бухоблік за осінній семестр 2000
1) Машинно-орієнтовані форми бухгалтерського обліку. Послідовність роботи при автоматизованій формі. Перевага даної форми обліку.
2) Причини вибуття основних засобів.
3) Документальне оф
Складання б / у звітності
Бухгалтерська звітність - єдина система даних про майнове і фінансове становище організації та про результаті її господарської діяльності, що складається на основі даних бухгалтерського обліку по установл
Міні бухгалтерії
Щоб оцінити всю міць російської бухгалтерської індустрії, необхідно розглянути діяльність небудь спеціалізованої виставки в цьому напрямку. Така вже кілька років (з 1993 року) існує в
Спрощена система ведення бух. обліку
Однією з найсерйозніших проблем податкової системи було і залишається оподаткування підприємств малого бізнесу. Цей не врегульований до кінця чинного законодавства питання не знайшов остаточного рішення
Сторінки: 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 36
загрузка...

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар