загрузка...

трусы женские
загрузка...
Реферати » Реферати з валютних відносин » Економічне становище Японії

Економічне становище Японії

Держава в східній Азії, розташовано на 4 круп-
них островах - Хоккайдо, Хонсю , Сікоку і Косю - і багато-
чисельних прилеглих до них дрібних островах. Територія -
372,2 тис.кв.км. Населення - 122 200 000 (1987); свише.99% -
японці. Столиця - Токіо (близько 12 млн. чол., 1987). Офі-
альний мову японський. Основні релігії синтоїзм і буддизм.
Незавершена буржуазна революція 1867-68 рр.. отк-
рила нову капіталістичну еру в історії Японії. Прове-
дення протягом декількох років ряду буржуазних реформ
розчистило грунт для розвитку капіталізму. За конституцією
1889 Японія проголошувалася монархією на чолі з ним-
імператора, але законодавча влада осуществля-
лась з цього часу імператором разом з парламентом. На
рубежі XIX і XX ст. Японія вступила в стадію монополістичного
чеського капіталізму, прискореними темпами йшов процес прев-
рощення її в імперіалістичну державу. Посилена Міліта-
різація країни і збереження в різних сферах життя і в
суспільних відносинах ряду феодальних пережитків додали
японському імперіалізму військово-феодальний характер. У 1940
році Японія уклала військовий союз з гітлерівською Німеччиною-
їй і фашисткою Італією, спрямований проти СРСР, а також
проти США та Англії, в 1941 р. вступила в другу світову
війну.
Віслюку розгрому в 1945 р. Японії, ре-
шує роль у якому зіграла Радянська Армія, в країні
були проведені деякі демократичні перетворення.
Прийнята в 1947 р. конституція проголошує демократи-
етичні права і свободи, містила відмовлення від війни "як суве-
ренного права нації ", забороняє Японії мати збройні
сили. У результаті проведення аграрної реформи велика
частина поміщицьких земель була за викуп передана селянам.
Зазнали розділу найбільші монополії. Проте
влада залишилася в руках представників буржуазії і чинів-
нічиєю верхівки, які взяли курс на зміцнення позицій
монополістичного капіталу . В порушення конституції в
країні були створені оснащені сучасною зброєю так на-
зване "сили самооборони", що перетворилися пізніше в регу-
лярні армію чисельністю 272 тис. чол. (За офіційними
даними на 1987). 60 - 70-ті роки характеризувалися швидкими
темпами економічного розвитку Японії, що дозволило їй
стати другою економічною державою капіталістичного ми-
ра за обсягом валового національного продукту і промисло-
ного виробництва.
Японія - конституційна монархія. За конституцією
імператор є "символом держави і єдності наро-
так". Законодавчу владу здійснює парламент (відбутися у-
ит з палати представників - 512 депутатів і палати со-
радником - 252 депутата, що мають термін повноважень 4 і 6 років
відповідно). Виконавча влада належить кабіні-
ту міністрів, що формується прем'єр-міністром.
Японія - високорозвинена країна. Маючи в своєму розпорядженні 2,5%
населення землі і 0,3% площі, вона до дійсного часу
по своєму економічному потенціалі міцно закріпилася на
2-м після США місці в капіталістичному світі. ВНП країни
(бл. 2,4 трлн. $ В 1987) перевищує 11% світового ВНП, по
обсягом ВНП на душу населення Японія випередила США. На частку
Японії припадає близько 12% світового промислового вироб-
ництва. Країна займає перше місце з виробництва су-
дов, автомобілів, тракторів, металообробного обору-
нання, побутової електронної техніки, роботів. У 1987 р.
вироблено: стали - 98,5 млн т, автомобілів - 12,4 млн
шт., Електроенергії - 580 200 000 000 кВтч, промислових робо-
тов - 12,6 тис шт., електронного та електронно-обчислювач-

ного обладнання - на 124 600 000 000 $. Обсяг виробництва
збільшився на 4% порівняно з 1986 р. Практично завер-
шився адаптація японської економіки до "дорогої ієни". В
основному здійснений перехід до нової моделі економічного
розвитку країни, що знімає акцент на експортну орієнтацію
і ставить у главу кута задачу насамперед всього внутрішнього
споживання. Статистичні дані свідчать про те, що
незважаючи на значне погіршення кон'юнктури у світовому
капіталістичному господарстві, японська економіка в 80-ті го-
ди розвивалася більш високими темпами, ніж економіка країн
Західної Європи та США. Японія як і раніше лідирує в тем-
пах зростання; її валовий національний продукт перевершив ВНП
Англії і Франції, разом узятих; в 1984 р. він склав
1233,5 млрд. $. Величезних масштабів досягла зовнішня тор-
Гауліт Японії: експорт в 1984 р. склав більше 146 млн. $,
імпорт - більш 126 млрд. $. Японські товари все міцніше
займають провідні позиції на світовому ринку, витісняючи тради-
ційно лідирували американські та західноєвропейські з-
делия і найчастіше викликаючи майже панічну реакцію конку-
рентою.
Економічні потрясіння 70-х років поставили Японію
перед необхідністю нового етапу радикальних структурних
перетворень, послужили могутнім стимулом до широкого освоєння-
енію матеріало-та трудосберегающих методів виробництва.
Пристосування до змінених умов відтворення
відбувається насамперед у формі перебудови економічних
процесів, суть якої може бути визначена як перехід
до нової моделі зростання. У його основі лежить переорієнтація з
переважно екстенсивних на переважно інтенсив-
ні форми використання головних факторів економічного
розвитку - основного капіталу, робочої сили, сировинних і
паливно-енергетичних ресурсів, науково-технічного
прогресу.

Сторінки: 1 2 3 4
 
Подібні реферати:
Економічний розвиток Південної Кореї
Протягом трьох останніх десятиліть людство мало можливість спостерігати за деякими країнами, що розвиваються, що демонстрували світу "економічні чудеса". Ко-нечно ж, мова йде про молоді найбільш розвинені дер-дарства, які в 60-70 рр..
Фінансова система Австралії
ЗМІСТ осударственного фінанси Австралії та їх місце в економічній структурі країни. Аналіз фінансової системи Австралії неможливий без розгляду таких питань, пов'язаних з функціонуванням держави, як державний бюджет, податки, державний кредит, державний борг і т.п. Основні елементи фінансової системи Австралії почали складатися ще в XIX в., Однак лише з переходом капіталізму в свою останню стадію - імперіалізм, коли став розвиватися державно-монополістичний капіталізм, фінанси австралійського держави придбали нову якість: у сучасних умовах саме існування капіталізму як системи немислимо без державних фінансів, без втручання держави в багато, якщо не в усі галузі життя капіталістичного суспільства.
Фінансова система Швеції
1. ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ ТА МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ ШВЕЦІЇ Політична влада в Швеції належить уряду і партіям, що входять в нього
Фінансова система Німеччини
ВСТУП ФРН входить до числа провідних держав світу. Володіючи значним економічним та науково-технічним потенціалом, вона посідає третє місце, після США і Японії, за обсягом промислового виробництва є головним експортером товарів і послуг
Бреттон-Вудська валютна система
Міжнародні валютні відносини - сукупність суспільних відносин, що складаються при функціонуванні валюти у господарстві та обслуговуючих взаємний обмін результатами діяльності національних хозя
Міжнародні валютно-кредитні та фінансові відносини
В В Е Д Е Н І Е Міжнародні валютно-кредитні та фінансові відносини - складова частина і одна з найбільш складних сфер ринкового господарства.
Європейська валютна система (Європейський валютний союз)
Причини розвитку процесів валютної інтеграції в ЄЕС невіддільні від структурних змін у світовій капіталістичній системі господарства та еволюції її валютних систем з початку 70-х років.
Міжнародний Валютний Фонд
МВФ був створений на світовій валютно-фінансовій конференції ООН (1-22 липня 1944р.) В Бреттон-Вудсі (США, штат Нью-Гемпшир ). Конференція прийняла статті угоди МВФ, які виконують роль його статуту. Цей док
Світова валютна система: історія розвитку
Вона має важливе значення в світогосподарських зв'язках. Світова валютна система - це сукупність кредитно-грошових відносин, що склалися на основі інтернаціоналізації господарського життя, міжнародного раз
Аналіз економічного становища Болгарії в 1995р.
1. Валовий внутрішній продукт. 1.1
Міжнародні валютні відносини
Міжнародні валютні відносини є состовная частиною і однією з найбільш складних сфер ринкового господарства. У них зосереджені проблеми національної та світової економіки, розвиток яких історично йде
Державне регулювання валютного ринку
ЗМІСТ Правова база державного регулювання валютного ринку Росії 1.1 Державне регулювання валютного ринку Росії 1.2 Характеристика валютних правовідносин 1.3 Валютний курс та порядок його визначення 1.4 Правове регулювання валютного контролю 1.5 Відповідальність за порушення правил про валютні операції 2.
Критика ліберальної фінансової системи
Щоб вижити в прийдешньому світі хижаків, нам теж доведеться стати силою. І якщо для цього треба пропустити через м'ясорубку десяток-другий тисяч душ ворья, обліпив Росію, і відібрати у них награбовані мільярди
Основні принципи кредитної діяльності міжнар. валютного фонду.
ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ КРЕДИТНОЮ ДІЯЛЬНОСТІ МІЖНАРОДНОГО ВАЛЮТНОГО ФОНДУ ЗМІСТ Введення. Глава 1.
Світова валютна система
Зміст. Введення 1. Розвиток світової валютної системи
Проблеми європейської валютної інтеграції
Повідомлення про постійне зниження курсу єдиної європейської валюти стали лейтмотивом стрічок фінансових новин останнім часом. C тих пір як в умовах урочистостей і попередньої масованої PR-компанії було про
Великобританія: регулювання ринкових відносин при неоконсервативної прав ...
Загальна характеристика Великобританія входить до числа 7 найбільших розвинених країн і відіграє важливу роль в міжнародних політичних та економічних відносинах.
Проблеми перестрахування
З розвитком страхування, що беруть свій початок з морських грошових позик в кінці середніх століть, з'явилася потреба в перестрахуванні.
Створення шаблонів організаційно-розпорядчої документації
З давніх часів люди намагалися передавати свої знання і досвід з покоління в покоління. Спочатку, в первісному суспільстві; за допомогою нечленороздільних звуків, міміки і жестів. Потім з'явилися наскельні зображення
Євро
Зміст Зміст З історії валютної інтеграції в Європі План переходу до єдиної валюти Євро: за і проти Практична підготовка до введення євро Євро і Росія Висновок Список літератури Приложениe Доповідь для Уряду і Центрального банку Російської Федерації "Єдина європейська валюта і національні інтереси Росії" З історії валютної інтеграції в Європі Спроби створення валютних союзів між різними європейськими державами вже в XIX-початку XX ст.
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар