загрузка...

трусы женские
загрузка...
На главную » Рефераты по валютным отношениям » Європейська валютна система

Європейська валютна система

Новий етап у розвитку західноєвропейської інтеграції - програма створення валютної й економічної спілки, розроблена комітетом Ж. Делора в квітні 1989 року.

План "Делора" передбачав створення загального ринку, заохочення конкуренції в ЄС, координацію економічної, бюджетної, податкової політики з метою стримування інфляції, стабілізації цін і економічного росту, обмеження дефіциту держбюджету й удосконалювання методів покриття.

На основі "плану Делора" до грудня 1991 року був вироблений
Маастрихтский договір про Європейську спілку, що передбачає поетапне формування валютно-економічної спілки.

Перший етап фактично почався в липні 1990 року одночасно з повним скасуванням валютних обмежень по прямуванню капіталів у ЄС. Основна увага виділена зближенню рівнів економічного розвитку, зниженню темпів інфляції і скороченню бюджетного дефіциту.

Другий почався із січня 1994 року створенням Європейського валютного інституту у Франкфурте-на-Майне в складі керуючими центральними банками країн-членів. Ціллю створення Європейського валютного інституту було підготування до організації Європейської системи центральних банків і емісії банкнот ЕКЮ.

Європейська рада, що проходила в грудні 1995 року в Мадриді, підтвердив рішення про введення єдиної європейської валюти з 1 січня 1999 року, що стане третім заключним етапом. Учасники ради вирішили відмовитися від назви "ЕКЮ", прийнявши замість нього евро. По задумах ради евро стане не рівнобіжною, наднаціональною валютою який є ЕКЮ, як-от єдиної, загальної для всіх членів Євросоюзу валютою, що остаточно замінить марки, фунти, франки...

Для введення єдиної європейської валюти країни Європейської спілки повинні задовольняти таким критеріям:

1. Рівень інфляції не повинний перевищувати більш ніж на 1,5 % середній рівень трьох країн-членів ЄС із найбільше низьким рівнем інфляції.

2. Державна заборгованість повинна складати менше 60 % від ВНП.

3. Державний дефіцит повинний складати менше 3 % від ВНП.

4. Протягом щонайменше двох років повинні дотримуватися межі коливань валютного курсу, передбачені механізмом обмінних курсів, без девальвації стосовно валюти інших країн-членів ЄС.

5. Довгострокові процентні ставки не повинні перевищувати більш ніж на

2 % середній показник для трьох країн із найбільше низьким рівнем інфляції.

Умови дійсно жорсткі, але без їхнього виконання, переконані фінансисти, переходити на єдину валюту марно, тому що попросту почнеться перекачування національного багатства з більш розвитих країн у менше розквітаючі, за чим піде знецінювання й у перспективі - погроза повного краху як власне валюти, так і економічної системи спілки в цілому.

Вибір серед країн ЄС тих, хто стане членом Європейської валютної спілки, повинний бути зроблений на початку 1998 року на основі економічних показників теперішнього року. По попередніх оцінках країни, що задовольняють кваліфікаційним вимогам, складають половину від загального числа країн ЄС. Це - Німеччина, Франція, Бельгія,

Голландія, Люксембург, Австрія, Ірландія і, можливо, Фінляндія.

Технічний перехід передбачений у трьох етапу. На першому, із 1 січня 1999 року по 1 січня 2002 року, на евро перекладаються безготівкові взаєморозрахунки банків і корпорацій, йде перерахунок кредитів і внесків, довгострокових фінансових зобов'язань. У цей період уводиться фіксований курс обміну валют країн-учасниць спілки.

На другому етапі - перше півріччя 2002 року - у наявному обертанні з'являються банкноти евро і розмінні монети. У цей час теперішні національні гроші обертаються паралельно з евро, але йде поступовий їхній обмін і виведення з обертання.

Після 1 липня 2002 року, на третьому етапі, єдиним законним платіжним засобом у федерації європейських держав залишиться тільки евро.

Емісія і контроль за обертанням наявних евро - відповідальність майбутнього Європейського центрального банку. Поки підготування до його введення і деякі функції ЕЦБ виконує Європейський фінансовий інститут у Франкфурті.

Ціль загальної валюти: створення зони економічної стабільності, полегшення обмінів і узгодження економічних політик. Дотримання встановлених термінів дозволить відповісти на запитання про готовність

Старого Світла створити противагу впливу США: долар використовується в

60 % світових торгових операцій, притім що ВНП США складає 20 % світового ВНП.

Нестабільність обмінних курсів усередині чинної європейської валютної системи призводить до важких наслідків для економік країн-учасниць, що змушені страхуватися від обмінних ризиків. На думку експертів, евро дозволить громадянам і підприємствам щорічно заощаджувати 8 млрд. доларів завдяки зникненню цього ризику в Західної

Європі.

Слід зазначити те, що цілком нереально, щоб усі країни-члени ЄС досягли намічених критеріїв конвергенції до 2000 року. Найважливіша і трудноразрешимая проблема для більшості західноєвропейських країн лежить в області бюджетного дефіциту. Тут положення скоріше погіршується, чим поліпшується. Таким чином, практичним слідством

Маастрихтского договору є запрограмованість розколу країн-членів ЄС.

При цьому може виникнути небезпека того, що більш слабкі країни ще сильніше відстають у розвитку від своїх партнерів по ЄС, якщо останні дійсно покористуються від участі в ЕВС. Крім того, валютні зв'язки в рамках ЄС можуть стати цілком непередбаченими.

Відношення США і Японії до створення Європейської валютної спілки в цілому можна охарактеризувати як скептичне. "Більшість американських бізнесменів нічого не чули про ЕВС, а ті, хто дізнався про нього, не додали значення. Навіть серед інтелектуальної банківської еліти ЕВС (по-англійському: EMU) частіше асоціювався з тією великою птицею, що водиться в Австралії, ніж із валютною спілкою

". Японія, ориентируясь насамперед на американські і британські фондові ринки, ще в меншому ступені стурбована створенням ЕВС.

У цілому, сумніви щодо доцільності валютної спілки великі навіть усередині країн-членів ЄС. У Німеччині оптимізм у цьому плані дуже сдержан. Цілком виправдане побоювання, пов'язане з тим, що заради сумнівної євровалюти прийдеться відмовитися від самої стабільної у світі національної валюти, який є німецька марка. Населення Німеччини в цілому не схвалює скасування своєї валюти. Негативно відношення до валютної спілки і Великобританії. Очевидну стриманість виявляють і інші країни-члени ЄС за винятком Франції, що самою рішучою уявою коштує за створення ЕВС.

Проте політичне керівництво головних держав Європи твердо настроєне на "дожимание" опозиціонерів і перелом у відношенні громадськості до єдиної валюти.

 
Подобные рефераты:
Стан співробітництва України з Міжнародним валютним фондом
За статутом, штаб-квартира МВФ розміщується в країні із найбільшою квотою. Зараз це США (18,25% від сукупності всіх квот, Україна, для порівняння, має квоту в розмірі 0,68% від сукупності всіх квот).
Доход, затраты и прибыль коммерческого банка
Доход, затраты и прибыль коммерческого банка ВСТУПЛЕНИЕ У недавньому минулому комерційні банки займали особливе положення в економіці західних країн.
Валютно-фінансові операції
При видачі шляхових чеків працівник каси повинен проконтролювати, щоб клієнт в його присутності розписався на кожному чеку в тому місці, яке спеціально відведено для зразка підпису власника чеку.
Европейская валютная система (Европейский валютный союз)
Причины развития процессов валютной интеграции в ЕЭС неотделимы от структурных изменений в мировой капиталистической системе хозяйства и эволюции ее валютных систем с начала 70-х годов.
Создание и будущее европейской валютной системы
Предпосылки современного валютного союза возникли давно. С 13 марта 1979 начала функционировать Европейская Валютная Система в составе 8 стран "Общего ранка" (Германия, Франция, Бенилюкс, Италия,
Евро
Содержание Содержание Из истории валютной интеграции в Европе План перехода к единой валюте Евро: за и против Практическая подготовка к введению евро Евро и Россия Заключение Список литературы Приложениe Доклад для Правительства и Центрального банка Российской Федерации "Единая европейская валюта и национальные интересы России" Из истории валютной интеграции в Европе Попытки создания валютных союзов между различными европейскими государствами неоднократно предпринимались в XIX-начале XX вв.
Проблемы европейской валютной интеграции
Сообщения о постоянном снижении курса единой европейской валюты стали лейтмотивом лент финансовых новостей в последнее время. C тех пор как в условиях торжеств и предшествующей массированной PR-компании было о
Единая европейская валюта (евро)
В последние годы произошли кардинальные изменения в мировой финансовой структуре и сформировалась новая "валютная география". Важнейшим проявлением данного процесса является появления и укрепление позиций ед
Российские межбанковские валютные биржи
В настоящее время межбанковские валютные биржи страны не объединены между собой единой коммуникационной сетью. По существу, все биржи работают автономно, имея определенный круг участников и приоритеты в направ
Валютные риски и методы их страхования
Риск - это ситуативная характеристика деятельности любого производителя, в том числе банка, отражающая неопределенность ее исхода и возможные неблагоприятные последствия в случае неуспеха. Риск выражается веро
Мировая валютная система
Содержание. Введение 1. Развитие мировой валютной системы
Стратегия проникновения зарубежных фирм на Российский рынок на примере комп ...
Впервые йогурты появились в самом начале 90-х годов в Москве и в крупных городах.
Валютный рынок и его регулирование
Валютный рынок является официальным финансовым центром, где сосредоточена купля-продажа валют и ценных бумаг в валюте на основе спроса и предложения на них. С функциональной точки зрения валютные рынки обеспеч
Валюта и ее виды
В названном Законе под «иностранной валютой» понимаются: a) денежные знаки в виде банкнот, казначейских билетов, монеты, находящиеся в обращении и являющиеся законным платежным средством в соответствующем инос
Финансовая система Германии
ВВЕДЕНИЕ ФРГ входит в число ведущих держав мира. Обладая значительным экономическим и научно-техническим потенциалом, она занимает третье место, после США и Японии, по объёму промышленного производства является главным экспортёром товаров и услуг
Валютный курс и международные расчеты
Соотношение между денежными единицами разных стран, т.е. цена денежной единицы одной страны, выраженная в денежной единице другой страны (или в международной денежной единице), называется валютным курсом.
Международная валютная система
Высоколиквидные средства должны быть размешены в высоконадежных учреждениях с минимальным риском, т.е. в учреждениях, причисленных, согласно международным классификациям к учреждениям высшей категории надежнос
Критика либеральной финансовой системы
Чтобы выжить в грядущем мире хищников, нам тоже придется стать силой. И если для этого надо пропустить через мясорубку десяток-другой тысяч душ ворья, облепившего Россию, и отобрать у них награбленные миллиарды
Новый Федеральный закон "О валютном регулировании и валютном контроле& ...
19 июня 2005 года начинают действовать положения Федерального закона № 173 ФЗ от 10.12.2003 г. «О валютном регулировании и валютном контроле» .
Финансовая система Швеции
1. ФОРМИРОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА И МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ ШВЕЦИИ Политическая власть в Швеции принадлежит правительству и партиям, входящим в него
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар