загрузка...

трусы женские
загрузка...
Реферати » Реферати по ветеринарії » диктиокаулез у телят

диктиокаулезом у телят

ОМСКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІНСТИТУТ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ

Кафедра паразитології сільськогосподарських тварин

Курсова робота

Тема: «диктиокаулезом у телят»

Виконав:

Студент заочного факультету

6-го курсу, I групи, шифр-94111

Алтухов М.А.

Перевірив _________________

Омськ 2001

ПЛАН

ПЛАН 2
ВСТУП 3
ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНУ 3
ВИЗНАЧЕННЯ ЗАХВОРЮВАННЯ 5
епізоотичного ДАНІ 6
КЛІНІЧНА КАРТИНА 7
патологоанатомічних змін 8
ДІАГНОСТИКА 8
ЛІКУВАННЯ 9
ПЛАН КОМПЛЕКСНОЇ БОРОТЬБИ З диктиокаулезом ТЕЛЯТ В РАЙОНІ 13
ПРОФІЛАКТИКА 14
ЕКОНОМІЧНИЙ ЗБИТОК І ефективності проведених заходів 15
ВИСНОВКИ 16
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 17

ВСТУП

Серед заходів, що сприяють зростанню поголів'я великої рогатої худоби та підвищення його продуктивності, важливе значення має попередження і ліквідація гельмінтозних захворювань. В Омській області одним з поширених захворювань є діктіокаулез. Він завдає великої економічної шкоди господарствам області.

Правильне проведення ветеринарних заходів, впровадження в господарське виробництво новітніх досягнень ветеринарної науки створює реальні умови для отримання додаткової кількості м'яса і молока.

Справжні рекомендації підготовлені на основі даних вітчизняної та зарубіжної літератури, а також власних спостережень і досвіду з оздоровлення господарств Тюкалинского району Омської області району від діктіокаулез великої рогатої худоби. У багатьох господарствах району ветеринарні фахівці організували стойлово-вигульний зміст телят і ізольований випас їх від дорослої худоби. Ветеринарна служба району стала потужною силою в тваринництві.


ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНУ

Природно-економічні умови виробництва.
СГВК Агрофірма "Чартоли" Тюкалінскго району Омської області створено на базі колишнього радгоспу "Приозерский".
Загальна земельна площа складає 7480 га. Зв'язок між виробничими ділянками по асфальтованих дорогах. У господарстві також є телефонний зв'язок місцевого значення. Господарство розташоване в зоні помірного клімату, характеризується теплим літом і помірною зимою. Середньорічна температура повітря + 3,7 ° С. Такі кліматичні умови сприятливі для розвитку молочного і м'ясного скотарства та вирощування всіх сільськогосподарських культур, необхідних для створення кормової бази господарства.
Спеціалізація господарства і розміри виробництва.
Однією з умов запровадження науково-технічного прогресу в сільському господарстві є спеціалізація. Спеціалізація-це конкретна форма суспільного розподілу праці. Основні економічні показники спеціалізації-структура товарної продукції, та ін. Представлені в Табл. 1.
Головною галуззю СГВК Агрофірми "Чартоли" є тваринництво. У структурі товарної продукції воно займає 99,6%, в тому числі молоко і молочні продукти-
- 80%, мясо-1,2%. Спеціалізація господарства в 2000-2001 рр.
- Молочне тваринництво.

Табл. 1 Показники спеціалізації і розміри тваринництва.

| Показники | 2000 | 2001 | 2001 р у% |
| | | | до 2000р. |
| Вартість валовий | 4152 | 4827 | 116 |
| продукції сільського | | | |
| господарства, тис. руб. | | | |
| Вартість товарної | | | |
| продукції, тис. Руб. | 15352 | 14427 | 94 |
| зокрема: | | | |
| Продукції рослинництва | 1374 | 58 | 4.2 |
| | 13978 | 14369 | 103 |
| Продукції тваринництва | | | |
| Середньорічна вартість | | | |
| основних фондів, тис. | 289939 | 277517 | 95.7 |
| руб., в тому числі: | | | |
| Сільськогосподарського | 244802 | 245017 | 100.1 |
| призначення | | | |
| Площа сільгоспугідь, га | 6678 | 6678 | 100 |
| в тому числі: | | | |
| Ріллі, га | 6013 | 6013 | 100 |
| Середньооблікова | | | |
| чисельність співробітників, | 600 | 544 | 90.7 |
| людина. | | | |
| Поголів'я худоби, ум. | 2810.8 | 2379.6 | 85 |
| Гол. | | | |

Прямим показником розмірів господарства є вартість валової продукції сільського господарства, а додатковими -
- середньорічна чисельність працівників, площа землі сільськогосподарського призначення, ріллі, поголів'я худоби в умовних головах. З Табл. 1 видно, що господарство за своїми розмірами належить до великим господарствам.
Вартість товарної продукції тваринництва становить 91% в 1999 році і
99% в 2001 році від усієї вартості товарної продукції по господарству. Це свідчить про те, що основною галуззю СГВК Агрофірми «Чартоли» є скотарство.


Табл. 2 Рівень інтенсивності виробництва та ефективність інтенсифікації.

| Показники | 2000 | 2001 | 2001 р у% |
| | | | до 2000р. |
| Середньорічна вартість | 244802 | 245017 | 100.1 |
| основних виробничих | | | |
| коштів сільгоспугідь | | | |
| призначення, тис. руб. | | | |
| А) у розрахунку на 100 га | 3270 | 3280 | 100.3 |
| сільгоспугідь | | | |
| (фондообеспеченность) | | | |
| Б) на одного СР / рік. | 408 | 450 | 110.3 |
| Працівника, зайнятого в | | | |
| сільському господарстві | | | |
| (фондоозброєність) | | | |
| Усього енергетичних | 43700 | 24180 | 55.35 |
| коштів | | | |
| А) на 100 га | 580 | 320 | 55 |
| сільгоспугідь | | | |
| (енергозабезпеченість) | | | |
| Б) на одного СР / рік | 72.8 | 44.4 | 61 |
| працівника, зайнятого в | | | |
| сельхоз виробництві: | | | |
| Усього худоби на 100 га | | | |
| сільгоспугідь, ум голів: | 42 | 41 | 97.8 |
| | 31.4 | 30.8 | 98 |
| У тому числі корів: | | | |
| Витрати праці в | 0.15 | 0.18 | 120 |
| тваринництві, на 1 ум | | | |
| гол., чол-години | | | |
| Вартість валовий | 4152 | 4827 | 116.3 |
| продукції рослинництва | | | |
| і тваринництва, тис. | | | |
| руб. | | | |
| На 100 га сільгосп угідь | 62.2 | 72.3 | 116.2 |
| На одну умовну голову | 1.5 | 1.8 | 120 |
| худоби | | | |
| Прибуток, тис. руб. | - | 225 | |
| На 100 га сільгосп угідь | - | 3.4 | |
| На одну умовну голову | - | 0.08 | |
| худоби | | | |

Інтенсифікація виробництва та її ефективність.
Інтенсифікація виробництва-це збільшення обсягів виробництва за рахунок додаткових і оборотних коштів на одиницю використовуваної земельної площі, супроводжуване вдосконаленням технічних і технологічних умов виробництва.
З Табл. 2 видно, що господарство розвивається інтенсивними методами. Так, вартість основних виробничих фондів сільськогосподарського призначення на 100 га с / г угідь в 2001 р в порівнянні з 2000 роком підвищилася на 0,3
%. Також підвищилася фондообеспеченность, підвищилося виробництво валової продукції на 100 га на 16,2%.
Організація рослинництва і кормової бази.
Економічними показниками інтенсивного використання землі служать підвищення питомої ваги ріллі в структурі с / г угідь, питомої ваги зрошуваних і осушених земель при неодмінному зростанні виробництва валової продукції та кормів на одиницю використовуваної площі.


Табл. 3 Розміри і структура землекористування.

| Показники | 2000 | 2001 | 2001 р у% |
| | | | до 2000р. |
| Загальна земельна площа, | 7481 | 7480 | 100 |
| га | | | |
| В тому числі : | | | |
| Сільгосп угіддя | 6678 | 6678 | 100 |
| З них: | | | |
| ріллі | 6013 | 6013 | 100 |
| сінокоси | 112 | 117 | 104.5 |
| пасовища | 553 | 548 | 99 |

Як видно з Табл. 3, в 2001 році земельний фонд істотно не змінився.
Структура землекористування не змінилася. Рілля ефективно використовується тільки при раціональній структурі посівних площ, за якою розуміється співвідношення площ, зайнятих окремими культурами в загальній посівній площі, виражене у відсотках.

Табл. 4 Врожайність і собівартість основних культур

| Культури | Роки | Врожайність, | Собівартість, |
| | | ц / га | руб / ц |
| | | Фіз. | КЕ | ПП | Фіз. | КЕ | ПП |
| Озимі зернові | 2000 | 26.6 | 31.9 | 2.6 | 75 | 62.5 | 750 |
| | 2001 | | | 1.8 | 97 | | 970 |
| | | 17.8 | 21.4 | | | 80.8 | |
| Ярі зернові | 2000 | 22.3 | 24.5 | 1.9 | 76 | 69 | 916 |
| | 2001 | | | 1.3 | 88 | 80 | 1060 |
| | | 15.3 | 16.8 | | | | |
| Зернобобові | 2000 | 25.2 | 29.7 | 4.8 | 73. | 61.9 | 380 |
| | 2001 | | | 4.1 | 112 | | 583 |
| | | 21.3 | 25 | | | 95 | |
| Картопля | 2000 | 56 | 16.8 | 0.6 | 934 | 3113 | 9340 |
| | 2001 | 95 | | 1 | 747 | | 0 |
| | | | 28.5 | | | 2490 | 7470 |
| | | | | | | | 0 |
| Багаторічні | 2000 | 30 | 14.1 | 1.6 | 4 | 8.5 | 75.5 |
| трави, сіно | 2001 | 39 | | 2.1 | 4 | 8.5 | |
| | | | 18.3 | | | | 75.5 |
| Зелена маса | 2000 | 164 | 29.5 | 4.1 | 4 | 22 | 160 |
| | 2001 | 1492 | | 73 | 4 | 22 | 160 |
| | | | 269 | | | | |
| Однорічні трави, | 2000 | 183 | 32.9 | 4.4 | 8 | 44.4 | 320 |
| зелена маса | 2001 | 2343 | | 56 | 14 | | 583 |
| | | | 422 | | | 77.8 | |
| Кукурудза на силос | 2000 | 164 | 32.8 | 2.3 | 6 | 30 | 429 |
| | 2001 | 335 | | 4.7 | 6 | 30 | 429 |
| | | | 67 | | | | |
| Силосні (крім | 2000 | 200 | 36 | 3 | 6 | 33 | 400 |
| кукурудзи) зелена | 2001 | 313 | 56 | 4.6 | 6 | 33 | 400 |
| маса | | | | | | | |

Як видно з Табл. 4, врожайність всіх культур, вирощуваних в господарстві досить висока, що дозволяє забезпечувати повноцінними кормами всіх тварин, що утримуються в господарстві, створювати хорошу кормову базу на зимовий стійловий період. Це дозволяє підтримувати тварин протягом всього стійлового періоду в хорошій формі. Однак, як видно з подальших досліджень, кормова база в господарстві використовується вкрай нераціонально, і це призводить до виникнення різних порушенні обміну речовин.
Також важливим показником діяльності господарства є середньорічна чисельність працівників і забезпеченість кадрами.

Табл. 5 Середньорічна (среднесписочная) кількість працівників і її структура

Сторінки: 1 2 3 4
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар