загрузка...

трусы женские
загрузка...
Реферати » Реферати по ветеринарії » Особливості патологічного і епізоотичного процесів при уролитиазе кішок і собак в умовах мегаполіса контроль за їх проявом

Особливості патологічного і епізоотичного процесів при уролитиазе кішок і собак в умовах мегаполісу і контроль за їх проявом

Міністерство сільського господарства
Московська Державна академія ветеринарної медицини та біотехнології

Дипломна робота
"Особливості патологічного і епізоотичного процесів при уролитиазе кішок і собак в умовах мегаполіса контроль за їх проявом".

Науковий керівник: професор Коробов А.В.

Виконала: студентка 5-го курсу

Лівшиць А.С.

Москва 2003

ЗМІСТ

I. СПИСОК ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ СОКРАЩЕНИЙ стр. 3

II. ВСТУП стор. 2
Актуальність стор. 2
Мета дослідження
Наукова новизна
Теоретична значимість
Практична значущість

III. ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ стор. 8
1. ПТПАРО
2. ІРООЛ
3. Дігностіка стр. 46
4. 1.6 Лікування уролітіазу стр.53
5. ВИСНОВОК

IV. МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ стор. 66

V. РЕЗУЛЬТАТИ ВЛАСНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ стор. 84

VI. ОБГОВОРЕННЯ

VII. ВИСНОВКИ стр. 96

VIII. ПРАКТІЧЕСІКЕ ПРОПОЗИЦІЇ

IX. Список використаних джерел

X. ДОДАТОК

СПИСОК ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ СОКРАЩЕНИЙ

ЗНОМП - захворювання нижніх відділів сечовивідних шляхів

МВП - сечовивідні шляхи

МВС - сечовидільна система

МКБ - сечокам'яна хвороба

Актуальність теми. Уролитиаз (Urolithiasis; від грецького uron (сеча і lithos (камінь) (системне, частіше хронічне захворювання, що характеризується утворенням уроконкрементов в сечовивідних шляхах, і виявляється дизурией, поллакиурией, періодичними гематурією і кристаллурией, сечовими коліками при частковій закупорці сечовивідних шляхів, ишурией при повній обструкції уретри, при перерозтяганні сечового міхура і його розриві (перитонітом і летальним результатом.

Уролитиаз має багатовікову історію, давно вивчається офіційної медициною, але, до теперішнього часу питання етіології, патогенезу, діагностики та профілактики даного патологічного процесу залишаються до кінця не вивченими і багато в чому спірними як у випадках захворювання людей так і тварин.

Сечокам'яна хвороба зустрічається у всіх видів сільськогосподарських і дрібних домашніх тварин, а також у людини.

Серед численних захворювань кішок і собак патологія сечовивідної системи з частоті і кількості летальних випадків займає одне з перших місць, поряд з хворобами серцево-судинної системи, онкологією і травматичними ураженнями

В останні роки помітно зріс інтерес ветеринарних лікарів, що займаються лікуванням дрібних домашніх тварин до проблеми сечокам'яної хвороби. Пояснюється це збільшенням реєстрації випадків сечокам'яної хвороби серед кішок і собак останні кілька років у порівнянні з минулими роками, частими рецидивами хвороби та високим числом летальних результатів при даному захворюванні. Дуже актуальними, у цьому зв'язку, виглядають завдання вдосконалення вже існуючих діагностичних, терапевтичних та профілактичних заходів, найчастіше, мало ефективних і не завжди виправданих при даному захворюванні.

Інтенсивний розвиток ветеринарної медицини дрібних домашніх тварин ставить перед науковцями та практикуючими ветеринарними фахівцями завдання, щодо спільної розробки заходів попередження уролітіазу і його рецидивів, а також комплексного, науково обгрунтованого, ефективного терапевтичного на організм тварини, яка страждає уролитиазом

Існуючі схеми профілактики і лікування сечокам'яної хвороби не завжди виявляються ефективними, отже, необхідно більш глибоке вивчення питань етіології, патогенезу, диференціальної діагностики та адекватного терапевтичного на організм пацієнта.

У доступних публікаціях по ветеринарної медицині статистичні дані по уролитиазу по нашому регіону практично відсутні. Мало освітлені аспекти терапії, недостатньо глибоко і детально розглядається проблема диференціальної діагностики.

З цих позицій, поставлених цій роботі мету й завдання щодо з'ясування найважливіших аспектів МКБ у дрібних домашніх тварин в умовах мегаполіса дуже актуальні на сучасному етапі.
Мета і завдання

Основною метою даної роботи було дослідження епізоотологічних і клінічних аспектів захворювання сечокам'яної хворобою дрібних домашніх тварин, що включає, проведення комплексного аналізу захворюваності кішок і собак уролитиазом в умовах мегаполісу в залежності від статі, породи, віку і сезонності; вивчення клінічного прояву хвороби; уточнення діагнозу на підставі проведеної лабораторної діагностики; обробку статистичних даних диференціальної діагностики; оцінку ефективності профілактичного та терапевтичного впливу на організм пацієнта при уролитиазе.

Для досягнення поставленої мети передбачено вирішити такі завдання:
. збір та аналіз статистичних даних по сечокам'яної хвороби в групі собак і кішок для визначення місця уролітіазу в структурі захворюваності дрібних домашніх тварин в умовах сучасного мегаполісу і виявлення видовий, статевої, вікової, породної схильності до уролитиазу і сезонності даного патологічного процесу;
. вивчення основних факторів ризику і причин виникнення сечокам'яної хвороби у собак і кішок;
. вивчення особливостей прояву та клінічного перебігу уролітіазу в групі дрібних домашніх тварин;
. порівняльна оцінка різних методів діагностики уролітіазу дрібних домашніх тварин;
. вивчення лабораторних методів дослідження сечі тварин з симптомами ураження сечовивідних шляхів з метою диференціювання діагнозу;
. виявлення характеру течії уролитиаза з і кількісному складу кристалів лабораторно-діагностичними дослідженнями сечового осаду;
. вивчення змін або стабільності деяких показників сечі дрібних домашніх тварин при уролитиазе;
. відпрацювання терапевтичних заходів у гострих випадках уролітіазу, що супроводжуються закупоркою уретри, і при хронічному перебігу хвороби;
. розробка профілактичних заходів щодо запобігання виникнення сечокам'яної хвороби та її рецидивирования;
. проведення порівняльного моніторингу ефективності лікувальних кормів різних фірм - виробників.

Новизна даного питання полягає в комплексному вивченні і статистичної обробці даних за частотою народження, видовому і породному співвідношенні, віковій, породної і сезонної схильності до уролитиазу у кішок і собак в умовах мегаполісу на даному етапі. Проведена оцінка ефективності різних методів діагностики сечокам'яної хвороби та дана порівняльна оцінка впливу на організм лікувальних раціонів різних фірм-виготовлювачів, рекомендованих для профілактики і лікування сечокам'яної хвороби у кішок і собак.
Наукове значення. Наукове значення даної роботи полягає в отриманні даних статистичних і клініко-діагностичних досліджень сечокам'яної хвороби дрібних домашніх тварин в умовах мегаполісу, які можуть бути використані в подальшій роботі з удосконалення діагностики, профілактики та лікування уролітіазу, а також у рішенні прикладних наукових завдань урології дрібних домашніх тварин.

Практичне значення. Практичне значення даної роботи полягає у виявленні причинно-наслідкових зв'язків виникнення сечокам'яної хвороби групи кішок та собак, визначенні за результатами мікроскопічного дослідження проб сечі прогнозу течії уролітіазу і заходів профілактики та лікування даного патологічного процесу у кожного окремо взятого індивіда.

Власні дослідження.

Матеріали і методи дослідження.

Клінічні дослідження проводилися в період з 2000 по 2002 рр. на базі кафедри терапії МГАВМиБ і в умовах амбулаторного прийому у ветеринарній клініки ТОВ "ВЕТСЕРВІС" г. Химки, Московська область.

Матеріалом досліджень служили кішки і собаки у віці від 3 міс. до
19 років, безпородні і породисті. Самок-, самців-. Також матеріалом дослідження з'явилися проби сечі кішок та собак.

Робота проводилась по етапах.

Перший етап дослідження.

Виявлення із загальної маси, що надійшли на амбулаторний прийом кішок і собак, за результатами клінічного огляду та збору анамнестичних даних, тварин з можливим діагнозом "Уролитиаз".

Другий етап дослідження.

Проведення спеціальних діагностичних заходів для підтвердження діагнозу «Уролитиаз» .

Лабораторним дослідженням сечі тваринного виявляли кристаллурию і фазу кристалізації, гематурию або відсутність оної, підраховували кількість лейкоцитів, епітеліальних клітин, циліндрів і сперміїв при їх знаходженні та ін. При отриманні спірних результатів аналізу сечі для уточнення діагнозу тварині проводили ультразвукове дослідження.

Третій етап досліджень.

До третього етапу досліджень приступали після постановки диференціального діагнозу.

В результаті обробки отриманих даних призначалося адекватне медикаментозне лікування і дієтотерапія, стосовно кожного конкретно взятому випадку, апелюючи до статтю, віком, породі, супутнім або раніше перенесеним захворюванням. Прогресію або регресію сечокам'яної хвороби в процесі лікування відстежували доступними діагностичними методами - лабораторним дослідженням проб сечі та УЗД.

Четвертий етап досліджень.

Визначення ефективності застосування дієтичних раціонів різних фірм-виготовлювачів при лікуванні і профілактиці сечокам'яної хвороби кішок і собак

I. ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ.

1.. Історія питання

Сечокам'яна хвороба має багатовікову історію. Найдавніший уроліт, знайдений археологом Смітом в 1901 році в єгипетській мумії, налічує 7 тис. Років. Відомості про сечокам'яної хвороби є в працях
Гіппократа, Галена, Цельса, Авіценни, і ін. Вчених давнини.

Гіппократом (460 - 370 рр. До н. Е.) Описана ниркова колька і лікування її тепловими процедурами. Гален пов'язував камнеобразование з расою, кліматом, дієтою, складом води, порушенням в обміні речовин і супутніми захворюваннями. Авіценна (Ібн-Сіна 980-1037 гг.) Пояснював виникнення каменів особливостями харчування та порушенням відтоку сечі.

У нашій країні з XVII століття сечокам'яної хвороби приділялася велика увага. Петро I був урологічним хворим і всіляко сприяв розвитку даного напряму медицини.

У Санкт-Петербурзі в XVIII столітті знаменитим хірургом І.П. Венедиктовим була створена школа по підготовці операторів з видалення каменів з сечовивідних шляхів. Серед видатних російських хірургів, що займаються урологией, були Н.Ф. Арендт. В.А. Басов, С.І. Іноземцев, І.Ф. Буш, І.В.
Буяльський, Н.І. Пирогов та інші.

Одним з основоположників вітчизняної урології вважають С.П. Федорова.
Значний вклад у вивчення проблеми сечокам'яної хвороби в нашій країні внесли багато дослідників в області ветеринарії та медицини, наукові праці яких до цих пір не втратили своєї теоретичної і практичної значущості - це роботи І.М. Епштейна, В.В.Тарасенко, Г.Р.
Бородуліна, А.Г. Агаджаняна, Т.А.Сірокваші ,. Н.М. Лебедєвої, В.Л.
Біловодської, В.П. Бережний, О.Л. Тиктинский, А.Ф. Кисильової, З.С.
Вайнберг, Хольцова, Р.М. Фроншейна, А.П.Фрумкіна, Г.С. Гребенщикова, А.Я.
Питель, А.М. Гаспаряна, Н.А. Лопаткіна,

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар