загрузка...

трусы женские
загрузка...
Реферати » Реферати по ветеринарії » Відгодівля свиней в колгоспі Урал Илекского району

Відгодівлю свиней в колгоспі Урал Илекского району

Зміст


1. Введення 3
2.1. Виробничо-економічна характеристика господарства 5
2.2. Аналіз розвитку галузі 10
2.3. Характеристика порід 11
2.4. Технологія виробництва продукції свинарства 14
3. Охорона праці. Техніка безпеки 23
4. Охорона навколишнього середовища 24
5. Висновки і пропозиції 25
6. Список використаної літератури 27

1. Введення

Свинарство - одна з важливих галузей тваринництва. Подальше зростання поголів'я свиней і підвищення їх продуктивності дозволять в короткий термін значно збільшити виробництво свинини в країні. У багатьох областях і республіках на частку свинини доводиться 40 - 50% загального виробництва м'яса.
Значення свинарства для збільшення виробництва м'яса обумовлюється біологічними особливостями свиней. Серед інших сільськогосподарських тварин свині виділяються многоплодием: за один опорос від свиноматки отримують по 10 - 12 поросят і більше.

До особливостей свиней також відноситься їх висока скоростиглість. При правильному годуванні і вирощуванні молодняк у віці 9-10 місяців досягає статевої зрілості і може бути використаний для відтворення стада. Завдяки високій скоростиглості і многоплодию свиней від кожної свиноматки, що була на початок року, при вирощуванні та відгодівлі приплоду можна отримувати щорічно по 20 ц свинини і більше.

Якість свинини змінюється залежно від віку, вгодованості і породних особливостей тварин, а також від споживаних ними кормів та умов утримання. М'ясо молодих тварин соковите, містить більше білка і менше жиру, ніж м'ясо вибракуваних кнурів і маток, в тушах яких після відгодівлі значно збільшується кількість жиру.

Забійний вихід свиней залежно від ступеня вгодованості, віку, статі та породних особливостей коливається від 70 до 85%, т. Е. Значно більше відповідного показника у інших видів сільськогосподарських тварин. Крім м'яса і жиру, від свиней отримують цілий ряд побічних продуктів (шкіра, кишки, щетина, кров і т. Д.), Використовуваних як сировина для подальшої переробки. Високоякісний харчової жир отримують і в процесі оброблення свинячих туш: частина шпику (підшкірного жиру) зрізають, залишаючи на туше 1,5-2-сантиметровий його шар. Знятий шпик реалізують окремо.

Свині - всеїдні тварини, вони добре використовують і рослинні, і тваринні корми, а також залишки технічних виробництв і громадського харчування. Ця обставина сприяє їх розведенню в самих різних районах країни. При використанні найрізноманітніших кормів свині на 1 кг приросту живої маси витрачають меншу кількість поживних речовин в кормових одиницях, ніж інші сільськогосподарські тварини.

На відміну від яловичини і баранини в свинині міститься менше води і більше жиру (в межах від 21 до 57% маси туші). Внаслідок цього вміст енергії в 1 кг свинини коливається від 12,6 до 21 МДж (від 3000 до
5000 ккал).

Копчение свинини покращує її смакові якості, а засолка сприяє її тривалому зберіганню без зниження поживної цінності.

Практика передових свинарських господарств показує, що в галузі є значні резерви, реалізація яких дозволить отримати додаткову продукцію при одних і тих же витратах.

2.1. Виробничо-економічна характеристика господарства

Колгосп "Урал" є зареєстрованою юридичною особою в с. Илек
Илекского району Оренбурзької області розпорядженням районної адміністрації
№705-р від 30.12.1999 року, реєстраційний номер 278. Землі колгоспу розміщені в північно-західній частині Илекского району Оренбурзької області.

Таблиця №1

Розміри колгоспу «Урал» станом на 01.01.2001 р
| Показники | 1999 р | 2000 г. |
| Вартість ВП, тис. руб. | 571 | 831 |
| СР річна вартість ОПФ, тис. руб. | 18693 | 17930 |
| Площа сільгоспугідь, га | 6564 | 6078 |
| Середньорічна чисельність працівників, чол. | 200 | 200 |

Як видно з таблиці 1 у 2000 році збільшилася вартість валового продукту при зниженні площі сільгоспугідь. Перш за все це пов'язано з високою врожайністю в цей рік.

Господарський центр колгоспу "Урал" знаходиться в с. Илек, віддаленого від обласного центру м Оренбурга на 130 км., Від найближчої залізничної станції Новосергиевская на 95 км.

Повідомлення обласним центрами здійснюється по дорозі з асфальтним покриттям.

Зовнішня і внутрішньогосподарська зв'язок колгоспу "Урал" представляє телефонні лінії. Електрифікація являє собою повітряні лінії електропередачі. Тепло - і газопостачання виробничого, культурного та житлово-побутового комплексів представляє собою теплотраси і газопроводи загальної системи тепло-і газопостачання.

Колгосп "Урал" знаходиться в степовій грунтово-кліматичній зоні, яка характеризується різко континентальним кліматом, з холодною зимою і жарким літом, недостатністю атмосферних опадів, сухістю повітря. Вся територія господарства входить в зону недостатнього і нестійкого зволоження. У сформованих метеорологічних умовах дотримання всіх агротехнічних правил при обробленні сільськогосподарських культур набуває виключно важливого значення.

Земельні фонди є найважливішою складовою частиною ресурсів сільського господарства. Від раціонального використання землі, підвищення її родючості залежить розвиток всіх галузей сільськогосподарського виробництва.

Таблиця №2

Структура землекористування колгоспу «Урал» станом на 01.01.2000 рік.
| Вид угідь | Площа, га | %% |
| Загальна земельна площа | 6564 | - |
| Всього з / г угідь | 6078 | 100 |
| з них: ріллі | 4128 | 68 |
| сінокоси | 1398 | 23 |
| пасовища | 322 | 5 |
| Площа лісу | 121 | 2,8 |
| Ставки та водойми | 123 | 2 |
| Наявність зрошуваних земель | 488 | 8,2 |

Переважання в структурі землекористування господарства сільськогосподарських угідь пов'язано з тим, що спеціалізація колгоспу орієнтується в зерно-скотарському напрямку.

Землекористування колгоспу лежить в зоні південних чорноземів. Значна частина території господарства представлена ??південними чорноземами в комплексі з солонцями слабко і среднекіслих грунтами. Землі господарства розташовані в підзоні різнотравно - тіпчаковоковильних степів. Характеристика грунтів колгоспу представлена ??в таблиці 3

Таблиця №3

Характеристика грунтів
| Основні грунтові | Механічний | Площа, |% від загальної |
| різниці | Склад | га. | Площі |
| Чорнозем южно-малопотужний | Важкий суглинок | 4366 | 70,1 |
| Чорнозем южно-малопотужний з | Важкий суглинок | 1064 | 17, 1 |
| лучно-чорноземної грунтом | | | |
| Чорнозем южно-малопотужний | Суглинок | 404 | 6,5 |

Враховуючи потенційні можливості земель господарства, при раціональному їх використанні з дотриманням передових агротехнічних прийомів, господарство має можливості отримувати високі стабільні врожаї районованих сільськогосподарських культур.

Таблиця №4

Наявність тварин
| Групи худоби | 2000 г. | 2001 |
| ВРХ | 623 | 602 |
| З них: корови | 210 | 283 |
| телиці | 61 | 146 |
| Свині | 543 | 561 |
| Вівці | 214 | 507 |

Виходячи з даних таблиці 4 можна побачити, що з тварин в колгоспі переважають ВРХ і свині. Однак поголів'я ВРХ у 2001 році знизилося, а свиней - навпаки збільшилася.

Основним видом діяльності колгоспу "Урал" є виробництво та реалізація с / г продукції - це зернові культури, соняшник, корми, м'ясо, молоко.

Таблиця №5

Економічні показники виробництва с / г продукції
| Показники | 1999 р | 2000 г. |
| Вихід ВП, руб | | |
| на 100 га с / г угідь | 9345 | 13672 |
| на одного працівника | 2855 | 4155 |
| Вартість товарної продукції, тис. руб. | 2909 | 5898 |
| Середньорічний удій молока від однієї корови, кг | 2000 | 1935 |
| Середньодобовий приріст в грамах | | |
| ВРХ | 223 | 202 |
| свиней | 172 | 145 |
| овець | 100 | 137 |
| Витрати праці на виробництво 1 ц продукції, люд / год .: | | |
| тваринництво | 66 | 154 |
| рослинництво | 55 | 124 |
| Собівартість всієї продукції, руб .: | | |
| молоко | 175 | 436 |
| шерсть | 5000 | 12000 |
| Прибуток всього, руб. | 304 | 304 |
| Рентабельність виробництва основних видів продукції,% | | |
| | 11,1 | 10,2 |

Висновок: вихід ВП на 100 га с / г угідь у 2000 році перевищує над 1999 роком на 4327 рублів, на одного працівника у 2000 році склав 4155 руб., а в 1999 г. - 2855 руб., різниця - 1300 руб . вартість товарної продукції в
2000 року значно переважає над 1999 роком майже в 2 рази.
Середньорічний удій молока від однієї корови зменшився на 65 кг.
Середньодобовий приріст ВРХ зменшився на 21 г, свиней - на 27 г, але, а з вівцями справа йде інакше: приріст у 2000 році збільшився на 37 г, це пояснюється ретельним доглядом за поголів'ям. Витрати праці на виробництво
1 ц продукції в тваринництві у 2000 році збільшилися на 88 чол / год, у рослинництві - на 69 чол / год. Собівартість молока збільшилася майже в 3 рази, собівартість вовни збільшилася в 2 рази. Прибуток за 2 роки не змінилася. Рентабельність виробництва основних видів продукції зменшилася на 0,9%.

Таблиця №6

Структура товарної продукції
| Галузі та види продукції | 1999 р | 2000 г. |
| | Тис. руб. | Тис. руб. |
| Рослинництво: | 1071 | 3823 |
| зерно | 1059 | 3819 |
| картопля | 12 | 4 |
| Тваринництво: | 2909 | 5898 |
| скотарство | 216 | 388 |
| свинарство | 485 | 718 |
| Молоко | 165 | 276 |
| М'ясо | 178 | 164 |

Висновок: продукція рослинництва у 2000 році значно переважає над 1999 роком, майже в 2,5 рази, це пояснюється тим, що в 2000 році врожайність була вище, ніж у 1999 році, а також вплинули погодні умови і обробка посівів, але зменшилося виробництво картоплі. Також з таблиці
№6 ми бачимо структуру товарної продукції тваринництва, яка теж в
2000 року значно збільшилася (майже на 3000 руб.). Це пояснюється високою врожайністю посівів, посиленим контролем за годуванням та утриманням тварин.

2.2. Аналіз розвитку галузі

В даний час в колгоспі «Урал» поголів'я свиней представлено великої

Сторінки: 1 2 3 4
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар