загрузка...

трусы женские
загрузка...
Реферати » Реферати по військовій кафедрі » Прилади радіаційної та хімічної розвідки

Прилади радіаційної та хімічної розвідки

Дозиметричні прилади
Принцип виявлення іонізуючих (радіоактивних) випромінювань (нейтронів, гамма-променів, бета-і альфа-частинок) заснований на здатності цих випромінювань іонізувати речовину середовища, в якій вони поширюються. Іонізація, в свою чергу, є причиною фізичних і хімічних змін в речовині, які можуть бути виявлені й виміряні. До таких "змін середовища відносяться: зміни електропровідності речовин (газів, рідин, твердих матеріалів); ??люмінесценція (світіння) деяких речовин; засвічування фотоплівок; зміна кольору, забарвлення, прозорості, опору електричному струму деяких хімічних розчинів та ін.
Для виявлення і вимірювання іонізуючих випромінювань використовують такі методи: фотографічний, сцинтиляційний, хімічний та іонізаційний.
Фотографічний метод заснований на ступені почорніння фотоемульсії. Під впливом іонізуючих випромінювань молекули бромистого срібла, що міститься в фотоемульсії , розпадаються на срібло і бром. При цьому утворюються дрібні кристали срібла, які і викликають почорніння фотоплівки при її прояві. Щільність почорніння пропорційна поглиненої енергії випромінювання. Порівнюючи щільність почорніння з еталоном, визначають дозу випромінювання (експозиційну або поглинену), отриману плівкою. На цьому принципі засновані індивідуальні фотодозіметри.
Сціптілляціонний метод. Деякі речовини (сірчистий цинк, йодистий натрій) під впливом іонізуючих випромінювань світяться. Кількість спалахів пропорційно потужності дози випромінювання і реєструється за допомогою спеціальних приладів - фотоелектронних помножувачів.
Хімічний метод. Деякі хімічні речовини під впливом іонізуючих випромінювань змінюють свою структуру. Так, хлороформ у воді при опроміненні розкладається з утворенням соляної кислоти, яка дає кольорову реакцію з барвником, доданим до хлороформу. Двовалентне залізо в кислому середовищі окислюється в тривалентне під впливом вільних радикалів НО2 і ОН, що утворюються у воді при її опроміненні. Тривалентне залізо з барвником дає кольорову реакцію. За щільністю забарвлення судять про дозу випромінювання (поглинутої енергії). На цьому принципі засновані хімічні дозиметри ДП-70 і ДП-70М.
В сучасних дозиметричних приладах широке поширення отримав іонізаційний метод виявлення і вимірювання іонізуючих випромінювань.
Іонізаційний метод. Під впливом випромінювань в ізольованому обсязі відбувається іонізація газу :, електрично нейтральні атоми (молекули) газу розділяються на позитивні і негативні іони. Якщо в цей обсяг помістити два електроди, до яких докладено постійна напруга, то між електродами створюється електричне поле. При наявності електричного поля в іонізованому газі виникає спрямований рух заряджених частинок, тобто через газ проходить електричний струм, званий іонізаційним. Вимірюючи іонізаційний струм, можна судити про інтенсивність іонізуючих випромінювань.
Прилади, що працюють на основі іонізаційного методу, мають принципово однаковий пристрій і включають: сприймає пристрій (іонізаційну камеру або газорозрядний лічильник), підсилювач іонізаційного струму, реєструючий пристрій (мікроамперметр) і джерело живлення.
Ионизационная камера являє собою заповнений повітрям замкнутий об'єм, всередині якого знаходяться два ізольованих один від одного електрода
(типу конденсатора). До електродів камери докладено напруга від джерела постійного струму. За відсутності іонізуючого випромінювання в ланцюзі іонізаційнийкамери струму не буде, оскільки повітря є ізолятором.
При впливі же випромінювань в ионизационной камері молекули повітря іонізуються. В електричному полі позитивно заряджені частки переміщаються до катода, а негативні - до анода. У ланцюзі камери виникає іонізаційний струм, який реєструється микроамперметром. Числове значення іонізаційного струму пропорційно потужності випромінювання.
Отже, по іонізаційному току можна судити про потужність дози випромінювань, які впливають на камеру. Ионизационная камера працює в області насичення.
Газорозрядний лічильник використовується для вимірювання радіоактивних випромінювань малої інтенсивності. Висока чутливість лічильника дозволяє вимірювати інтенсивність випромінювання в десятки тисяч разів менше тієї, яку вдається виміряти ионизационной камерою.
Газорозрядний лічильник являє собою герметичний порожнистий металевий або скляний циліндр, заповнений розрідженій сумішшю інертних газів
(аргон, неон) з деякими добавками, які поліпшують його роботу (пари спирту) . Усередині циліндра, уздовж його осі, натягнута тонка металева нитка
(анод), ізольована від циліндра. Катодом служить металевий корпус або тонкий шар металу, нанесений на внутрішню поверхню скляного корпусу лічильника. До металевої нитки і струмопровідних шару (катоду) подають напругу електричного струму.
В газорозрядних лічильниках використовують принцип посилення газового розряду. В відсутність радіоактивного випромінювання вільних іонів в об'ємі лічильника немає.
Отже, в ланцюзі лічильника електричного струму також немає. При впливі радіоактивних випромінювань в робочому об'ємі лічильника утворюються заряджені частинки. Електрони, рухаючись в електричному полі до анода лічильника, площа якого значно менше площі катода, набувають кінетичну енергію, достатню для додаткової іонізації атомів газового середовища. Вибиті при цьому електрони також виробляють іонізацію. Таким чином, одна частинка радіоактивного випромінювання, що потрапила в об'єм суміші газового лічильника, викликає утворення лавини вільних електронів. На нитки лічильника збирається велика кількість електронів. В результаті цього позитивний потенціал різко зменшується і виникає електричний імпульс. Реєструючи кількість імпульсів струму, що виникають в одиницю часу, можна судити, про інтенсивність радіоактивних випромінювань.
Дозиметричні прилади призначаються для: контролю опромінення - отримання даних про поглинених або експозиційних дозах випромінювання людьми та сільськогосподарськими тваринами; контролю радіоактивного зараження радіоактивними речовинами людей, сільськогосподарських тварин, а також техніки, транспорту, обладнання, засобів індивідуального захисту, одягу, продовольства, води, фуражу та інших об'єктів; радіаційної розвідки - визначення рівня радіації на місцевості
Крім того, за допомогою дозиметричних приладів може бути визначена наведена радіоактивність в опромінених нейтронними потоками різних технічних засобах, предметах і грунті.
Для радіаційної розвідки та дозиметричного контролю на об'єкті використовують дозиметри та вимірювачі потужності експозиційної дози.
Комплекти індивідуальних дозиметрів ДП-22В і ДП-24, що мають дозиметри кишенькові прямо що показують ДКП-50А, призначені для контролю експозиційних доз гамма опромінення, одержуваних людьми при роботі на зараженій радіоактивними речовинами місцевості або при роботі з відкритими і закритими джерелами іонізуючих випромінювань.
Комплект дозиметрів ДП-22В (рис.) Складається з зарядного пристрою типу ЗД-
5 і 50 індивідуальних дозиметрів кишенькових прямо що показують типу ДКП-
50А. На відміну від ДП-22В комплект дозиметрів ДП-24 п'ять дозиметрів ДКП-
50А.
Зарядний пристрій призначений для зарядки дозиметрів ДКП-50А. В корпусі ЗД-5 розміщені: перетворювач напруги, випрямляч високої напруги, потенціометр-регулятор напруги; лампочка для підсвітки зарядного гнізда, мікро вимикач і елементи живлення. На верхній панелі пристрою знаходяться: ручка потенціометра, зарядний гніздо з ковпачком і кришка відсіку харчування. Живлення здійснюється від двох сухих елементів типу
1,6-ПМЦ-У-8, що забезпечують безперервну роботу приладу не менше 30 год при струмі споживання 200 мА. Напруга на виході зарядного пристрою плавно регулюється в межах від 180 до 250 В.
Дозиметр кишеньковий прямо показує ДКП-50А призначений для виміру експозиційних доз гамма-випромінювання. Конструктивно він виконаний у формі авторучки. Дозиметр складається з дюралевого корпусу, в якому розташовані іонізаційна камера з конденсатором, електроскоп, відліковий пристрій і зарядна частину.
Основна частина дозиметра-малогабаритна іонізаційна камера, до якої підключений конденсатор з електроскопом. Зовнішнім електродом системи камера - конденсатор є дюралевий циліндричний корпус, внутрішнім електродом - алюмінієвий стержень.

Електроскоп утворює вигнута частина внутрішнього електрода
(держатель) і приклеєна до нього платинована візирна нитка (рухомий елемент).
У передній частині корпусу розташоване відліковий пристрій-мікроскоп з 90 кратнмм збільшенням, складається з окуляра і шкали. Шкала має 25 поділок
.Цена одного розподілу відповідає двом рентгеном. Шкалу і окуляр кріплять фасонної гайкою.
У задній частині корпусу знаходиться зарядна частина, що складається з діафрагми з рухомим контактним штирем. При натисканні штир замикається з внутрішнім електродом іонізаційної камери. При знятті навантаження контактний штир діафрагмою повертається у вихідне положення. Зарядну частина дозиметра оберігає від забруднення захисна оправа. Дозиметр кріпиться до кишені одягу за допомогою утримувача.
Принцип дії дозиметра подібний до дії найпростішого електроскопа. В процесі зарядки дозиметра візирна нитка електроскопа відхиляється від внутрішнього електроду під впливом сил електростатичного відштовхування.
Відхилення нитки залежать від прикладеної напруги, яка при зарядці регулюють і підбирають так, щоб зображення візирної нитки поєдналося з лічильного пристрою.
При впливі гамма-випромінювання на заряджений дозиметр в робочому об'ємі камери виникає іонізаційний струм. Іонізаційний ток зменшує початковий заряд конденсатора і: камери » а отже, і потенціал внутрішнього електрода. Зміна потенціалу, вимірюваного електроскопом, пропорційно експозиційної дозі гамма-випромінювання.
Зміна потенціалу внутрішнього електрода призводить до зменшення сил електростатичного відштовхування між візирної ниткою і тримачем електроскопа .Внаслідок візирна нитка зближується з тримачем, а зображення її переміщується по шкалі лічильного пристрою. Тримаючи дозиметр проти світла і спостерігаючи через окуляр за ниткою, можна в будь-який момент провести відлік отриманої експозиційної дози випромінювання.
Дозиметр ДКП-50А забезпечує вимірювання індивідуальних експозиційних доз гамма-випромінювання в діапазоні від 2 до 50 Р при потужності експозиційної дози випромінювання від 0,5 до 200 Р / год. Саморазряд дозиметра в нормальних умовах не перевищує двох поділок за добу.
Зарядка дозиметра ДКП-50А проводиться перед виходом на роботу в район радіоактивного зараження (дії гамма-випромінювання) в наступному порядку: відгвинтити захисну оправу дозиметра (пробку зі склом) і захисний ковпачок зарядного гнізда ЗД-5 ; ручку потенціометра зарядного пристрою повернути вліво до відмови; дозиметр вставити в зарядний гніздо зарядного пристрою, при цьому включається підсвічування зарядного гнізда і висока напруга; спостерігаючи в окуляр, злегка натиснути на дозиметр і, повертаючи ручку потенціометра вправо, встановити нитку на «О» шкали, після чого вийняти дозиметр із зарядного гнізда; перевірити положення нитки на світло: її зображення повинно бути на позначці
"0", загорнути захисну оправу дозиметра і ковпачок зарядного гнізда. Експозиційну дозу випромінювання визначають за поло-нитки на лічильного пристрою.
Звіт необхідно виробляти при вертикальному положенні нитки, щоб виключити вплив на показання дозиметра прогину нитки від ваги.
Комплект ИД-1 для поглинених доз гамма нейтронного випромінювання. Він

Сторінки: 1 2 3
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар