загрузка...

трусы женские
загрузка...
Реферати » Реферати по військовій кафедрі » Лекції по Спільним військовим статутам

Лекції по Спільним військовим статутам

ОВУ

1. Що таке військова дисципліна, на чому вона грунтується і чому зобов'язує.
Військова дисципліна є суворе і точне дотримання усіма військовослужбовцями порядку і правил, встановлених законами, військовими статутами і наказами командирів (начальників).
Військова дисципліна грунтується на усвідомленні кожним військовослужбовцем військового обов'язку та особистої відповідальності за захист своєї батьківщини, на його безмежної відданості своєму народові.
Основним методом виховання у військовослужбовців високої дисциплінованості є переконання. Однак переконання не виключає застосування примусових заходів до тих, хто недобросовісно ставиться до виконання свого військового обов'язку,
Військова дисципліна зобов'язує кожного військовослужбовця:
- бути вірним військовій присязі, строго дотримуватися Конституції і законів
Російської Федерації;
- Виконувати свій військовий обов'язок вміло й мужньо, сумлінно вивчати військову справу, берегти військове і державне майно;
- Стійко переносити труднощі військової служби, не шкодувати свого життя для виконання військового обов'язку;
- Бути пильним, суворо зберігати військову та державну таємницю; підтримувати певні військовими статутами правила взаємовідносин між військовослужбовцями, зміцнювати військове товариство;
- Надавати повагу командирам (начальникам} і один одному, дотримуватися правил військового вітання і військової ввічливості;

- з гідністю вести себе в громадських місцях не допускати самому й утримувати інших від недостойних вчинків, сприяти захисту честі і гідності громадян.

2. Заохочення, застосовувані до солдатів, матросам, сержантам і старшинам.
Заохочення, застосовувані до солдатів, матросам, сержантам і старшинам
До солдатам, матросам, сержантам і старшинам застосовуються такі заохочення: а) зняття раніше накладеного дисциплінарного стягнення; б) оголошення подяки; в) повідомлення на батьківщину або за місцем попередньої роботи (навчання) військовослужбовця, що проходить військову службу за призовом, обобразцовом виконання ним військового обов'язку та про отримані заохочення; г) нагородження грамотами, цінними подарунками або грошима; д) нагородження особистою фотографією військовослужбовця, знятого при розгорнутому
Бойовому Прапора військової частини (Військово-морському прапорі); е) присвоєння солдатам (матросам) військового звання єфрейтор (старший матрос); ж) присвоєння сержантам (старшинам) чергового військового звання на один ступінь вище військового звання, передбаченого по займаній штатної посади; з) нагородження нагрудним знаком відмінника; і) занесення до Книги пошани військової частини (корабля) прізвищ солдатів, матросів, сержантів і старшин (додаток 2); к) збільшення тривалості основного відпустки військовослужбовцям, які проходять військову службу за призовом (за винятком курсантів військових освітніх закладів професійної освіти), - на строк до 5 діб.
До військовослужбовців, які проходять військову службу за контрактом на посадах солдатів, матросів, сержантів і старшин, застосовуються всі заохочення, зазначені в цій статті, крім пп. «В» , «к» .

3 Права командира взводу (начальника служби пального та мастильних матеріалів полку) щодо застосування заохочень до підлеглих їм солдатам, матросам, сержантам і старшинам.
Права командирів (начальників) щодо застосування заохочень до підлеглих їм солдатам, матросам, сержантам і старшинам. Командир відділення, заступник командира взводу, старшина роти (команди) і командир взводу (групи) мають право: а) знімати раніше накладені ними дисциплінарні стягнення; б) оголошувати подяку.

4. Заохочення, застосовувані до офіцерів.
До офіцерам застосовуються такі заохочення: а) зняття раніше накладеного дисциплінарного стягнення; б) оголошення подяки; в) нагородження грамотами, цінними (зокрема іменними) подарунками або грошима; г) занесення до Книги пошани військової частини (корабля) прізвищ офіцерів; д) дострокове присвоєння чергового військового звання; е) присвоєння чергового військового звання до майора, капітана 3 рангу включно на один ступінь вище військового звання, передбаченого по займаній штатної посади; ж) нагородження іменною холодною і вогнепальною зброєю.
У військових освітніх установах професійної освіти крім заохочень, перелічених у ст. 29, застосовується також занесення на Дошку пошани прізвищ слухачів і курсантів, які закінчили військове освітня установа вищої професійної освіти з золотою медаллю або отримали після закінчення військового навчального закладу середньої професійної освіти диплом з відзнакою.
5. Дисциплінарні стягнення, що накладалися на солдатів, матросів, сержантів і старшин.
На солдатів і матросів можуть накладатися такі стягнення: а) догану; б) суворий догану; в) позбавлення солдатів і матросів, походящих військову службу за призовом, чергового звільнення з розташування військової частини або з корабля на берег; г) призначення солдатів та матросів, проходять військову службу за призовом, позачергово в наряд на роботу - до 5 нарядів; д) арешт з утриманням на гауптвахті солдатів та матросів, проходять військову службу за контрактом, - до 7 діб, а солдатів і матросів, які проходять військову службу за призовом, - до 10 діб; е) позбавлення нагрудного знака відмінника; ж) дострокове звільнення в запас солдатів і матросів, які проходять військову службу за контрактом.
6. Права командира взводу (начальника служби пального та мастильних матеріалів полку) по накладенню дисциплінарного стягнення на підлеглих йому солдат, матросів, сержантів і старшин.
Командир взводу (групи) має право: a) оголошувати догану, сувору догану; б) позбавляти солдатів і матросів, які проходять військову службу за призовом, чергового звільнення з розташування військової частини або з корабля на берег;

В) призначати солдатів та матросів, проходять військову службу за призовом, позачергово в наряд на роботу - до 4 нарядів.
7. Дисциплінарні стягнення, що накладалися на офіцерів.
На офіцерів можуть накладатися такі стягнення:

- догану;

- Сувору догану;

- Попередження про неповному службову відповідність;

- Зниження на посаді;

- Дострокове звільнення в запас офіцерів від заступників командирів полків, старших помічників командирів кораблів першого рангу, їм відповідних і нижче;
На вищих офіцерів можуть накладатися такі стягнення:

- догану;

- Сувору догану;

- Попередження про неповному службову відповідність;

- Зниження на посаді.

8. Загальні обов'язки військовослужбовця.
Військовослужбовці Збройних Сил Російської Федерації у службовій діяльності керуються вимогами законів, військових статутів і не повинен бути пов'язаний з діяльністю громадської, інших організацій і об'єднань мають політичну мету.
Військовослужбовець зобов'язаний:
- бути вірним військовій присязі, беззавітно служити своєму народу, мужньо, вміло, не жаліючи своєї крові і самого життя, захищати РФ, виконувати військовий обов'язок , стійко переносити труднощі військової служби;
- Строго дотримуватися конституції і закони РФ, виконувати вимоги військових статутів;
- Постійно оволодівати військовими професійними знаннями, вдосконалювати свою виучку і військову майстерність;
- Знати і утримувати в постійній готовності до застосування ввірені йому озброєння і військову техніку, берегти військове майно;
- Бути чесним, дисциплінованим, хоробрим, при виконанні військового обов'язку виявляти розумну ініціативу;
- Беззаперечно коритися командирам (начальникам) і захищати їх у бою, оберігати Бойовий Прапор військової частини;
- Дорожити військовим товариством, не шкодуючи свого життя, виручати товаришів з небезпеки, допомагати їм словом і ділом, поважати честь і гідність кожного, не допускати у відношенні себе й інших військовослужбовців грубості і знущань, утримувати їх від недостойних вчинків;
- Дотримуватися правил військової ввічливості, поведінки і військового вітання, завжди бути за формою, чисто й акуратно одягненим;
- Бути пильним, суворо зберігати військову та державну таємницю.
Військовослужбовець повинен з гідністю нести високе звання захисника
Російської Федерації, дорожити честю і бойовою славою Збройних Сил, своєї військової частини і честю свого військового звання.
Військовослужбовець зобов'язаний проявляти патріотизм, дорожити інтернаціональної дружбою народів, сприяти зміцненню братства між націями і народностями.
При навчанні і вихованні військовослужбовців має виявлятися повага до їх національних почуттів, звичаїв і традицій.
У Збройних Силах Російської Федерації використовується російська мова як державна. Військовослужбовцям, слабо володіє російською мовою, надаються навчальні посібники, виділяється час і створюються інші умови для вивчення мови.
Військовослужбовці зобов'язані надавати повагу один одному, сприяти командирам (начальникам) і старшим в підтримці порядку і дисципліни.
Про все, що сталося з військовослужбовцем, що впливає на виконання його обов'язків, і зроблених йому зауваженнях він зобов'язаний доповідати своєму безпосередньому начальнику.
У разі порушення визначених військовими статутами правил взаємовідносин між військовослужбовцями він повинен негайно вжити заходів до наведення порядку і також доповісти своєму безпосередньому начальнику.
Військовослужбовець повинен дотримуватися вимог безпеки військової служби, заходи попередження захворювань, травм і поразок, повсякденно підвищувати фізичну загартованість і тренованість, утримуватися від шкідливих звичок
(куріння та вживання алкоголю ).

9. Що таке наказ (наказ), порядок його віддачі і виконання.
Наказ - розпорядження командира (начальника), звернене до підлеглих і яка потребує обов'язкового виконання певних дій, дотримання тих чи інших правил або встановлює який-небудь порядок, положення.
Наказ може бути відданий письмово, усно або з технічних засобів зв'язку одного або групи військовослужбовців. Письмовий наказ є основним розпорядчим службовим документом (правовим актом) військового управління, видаваним на правах єдиноначальності командирами військових частин (начальниками установ). Усні накази віддаються усіма командирами (начальниками).
Розпорядження - форма доведення командиром (начальником) задач до підлеглих по приватним питанням. Наказ віддається в письмовому вигляді або усно.
Письмове наказ є розпорядчим службовим документом, видаваним начальником штабу від імені командира військової частини або військовим комендантом гарнізону від імені начальника гарнізону.
Наказ (розпорядження) повинен відповідати вимогам законів і військових статутів.
Командир (начальник) перед віддачею наказу зобов'язаний всебічно оцінити обстановку і передбачити заходи щодо забезпечення його виконання. Він несе відповідальність за відданий наказ і його наслідки за відповідність наказу законодавству, а також за зловживання владою та перевищення влади або службових повноважень в віддавав накази і за невжиття заходів щодо його виконання. Наказ має бути сформульований ясно, не допускати двоякого тлумачення і не викликати сумніви у підлеглого.
Накази віддаються в порядку підлеглості. При крайній необхідності старший начальник може віддати наказ підлеглому,

Сторінки: 1 2 3 4
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар