загрузка...

трусы женские
загрузка...
Реферати » Реферати з військової кафедрі » Гражданская Оборона. Розрахунок параметрів ядерного вибуху

Гражданская Оборона. Розрахунок параметрів ядерного вибуху


МОСКОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІНСТИТУТ радіотехніки електроніки і АВТОМАТИКИ

(технічний університет)

БЖД (ГО)

ЗВІТ

по практичній роботі:
"Сучасні засоби ураження і характер їхнього впливу на промислові об'єкти, радіоелектронну апаратуру і людей"

(Тема 1.4)

Варіант № 29

Студент взводу 55 (гр. ІІ-
1-95)

Данченко А.В.

Керівник Денисов Г.Д.

МОСКВА 1997

ВСТУП

Не дивлячись на закінчення холодної війни між колишнім СРСР і країнами НАТО та налагодження відносин із західними країнами, слід завжди бути готовим до можливості нанесення ядерного удару по території нашої країни небудь державою світу або терористичною організацією антиросійського спрямування, щоб цей удар не застав населення зненацька.
Тому кожен поважаючий себе повнолітній росіянин повинен знати вражаючі чинники ядерного вибуху і вміти врятувати себе, своїх близьких і ввірені йому об'єкти народного господарства в разі ядерного удару, що не продався страху і паніки.

Мета даної практичної роботи полягає в тому, щоб навчити студентів способам розрахунку вражаючих факторів ядерного вибуху і дати пропозицію по захисту від його наслідків населення, об'єктів народного господарства та радіоелектронної апаратури. Майбутні інженери по радіотехнічним системам повинні знати, як захищати довірене їм радіоелектронне обладнання в разі ядерного нападу.

Розділ I

ударної хвилі

Зробимо розрахунок надлишкового тиску у фронті ударної хвилі:

105 410

1370

(Pф = q1/3у.в. + q2/3у.в. + q у.в

R R2

R3

q у.в = 0,5 q = 0,5 * 20 кг = 107 кг

105 410

1370
(Pф = * (107кг) 1/3 + * (107кг) 2/3. + *

2 * 103м (2 * 103м) 2

(2 * 103м) 3

* 107 кг = 17,781 кПа

Обчислимо швидкість напору повітря (c урахуванням того, що P0 = 101,3 кПа):

2,5 (P2ф
2,5 * (17,781) 2

(Pck === 1,087 кПа

(Pф +7 P0 17,781 +7 * 101,3

Висновок: Об'єкт народного господарства знаходиться в області слабких руйнувань, відбудеться руйнування скління, у людей може з'явитися дзвін у вухах, легкий головний біль, можуть бути пошкоджені найбільш чутливі прилади, можливі слабкі пошкодження надземних кабелів і антен.

Розділ II

світлове випромінювання

Обчислимо енергію світлового імпульсу на об'єкт народного господарства (c урахуванням, що вибух наземний і r = 0,068 q0, 4 = 0,225 км):

111 q 111 * 20кт
U = exp [-K (R-r)] = exp [-0.4 * (2-0,225)] =

R2
(2км) 2

= 272,904 кДж/м2


Висновок: на даному об'єкті народного господарства в наслідок світлового імпульсу можуть виникнути окремі пожежі, у людей - опіки другого ступеня.

Розділ III

проникаючої радіації

Расчитаем коллічественние параметри проникаючої радіації:

- потік нейтронів:

7,5 * 1022

Фн = q exp (-R/190) =

R2

7,5 * 1022

= * 20кт * exp (-2 * 103м/190) = 1013 н/м2

(2 * 10 3м) 2

- потужність поглащении дози гамма-випромінювання:

1013

P (= q exp (-R/200) =

R2

1013

= * 20 кт * exp (-2 * 103м/200) = 2269,996 Р / с

(2 * 103м) 2

- поглащении доза гамма-випромінювання:

D (= Dз + Dоск

5 * 108

Dз = q exp (-R/410) =

R2

5 * 108

= * 20 кт * exp (-2 * 103м/410) = 19,03 Р

(2 * 103м) 2

1,4 * 109 q (1 +0,2 q0, 65)

Dоск = exp (-R/300) =

R2

1,4 * 109 * 20кт * (1 +0,2 * (20кт) 0,65)
= exp (-2 * 103м/300) = 21,4 Р

(2 * 103м) 2

D (= 19,03 Р + 21,4 Р = 40,43 Р

Висновок: При даній дозі опромінення у людей можливі зміни в складі крові, але не виникає втрати працездатності та променевої хвороби. У радіоелектронних пристроях можливі оборотні зміни.

Розділ IV

ЕЛЕКТРОМАГНІТНИЙ ІМПУЛЬС

Расчитаем вертикальну складову електричного поля електромагнітного імпульсу (ЕМІ):

5 * 109 * (1 +2 R)

E = lg 14,5 q

R2

У районі об'єкта народного господарства маємо:

5 * 109 * (1 +2 * 2км)

E = lg 14,5 * 20 кт = 7694,994 В / м

(2км) 2

У зоні поширення маємо:

5 * 109 * (1 +2 * 25км)

E = lg 14,5 * 20 кт = 40,186 В / м

(25км) 2

Висновок: вертикальна складова електричного поля ЕМІ швидко зменшується з видаленням від епіцентру вибуху. Так, в нашому випадку при проходженні 23 кілометрів ЕМІ ослаб майже в 200 разів.

Розділ V

радіоактивного зараження

Расчитаем рівень радіації на одну годину після вибуху:

10 q

P0 = tg4 (45-2 ()

(R/22) 1,5 * exp (R / V

У районі об'єкта народного господарства маємо:

10 * 20кт
P0 = tg4 (45-2 * 5) = 1436,042 Р / год

(2км/22) 1,5 * exp (2км / (50км / ч)

У зоні поширення маємо:

10 * 20кт

P0 = tg4 (45-2 * 5) = 19,569 Р / год

(25км/22) 1,5 * exp (25км / (50км / ч)


Висновок: Об'єкт народного господарства знаходиться в зоні надзвичайно небезпечного зараження (зона Г). У цьому районі всі роботи повинні бути припинені на четверо і більше доби, а службовці повинні сховатися в притулках. Зона розповсюдження є зоною помірного зараження (зона А). У цьому районі роботи на підприємствах можна не припиняти, а на відкритій місцевості роботи слід припинити на кілька годин.

Підсумкова таблиця по темі 1.4, Варіант 29

| Радіоактивне | Електро-магніт | Ударна | Светов | Проникаюча |
| | активне випромінювання | я | е | радіація |
| зараження | | хвиля | ізлу-ч | |
| місцевості | | | ение | |
| P0, Р / год | E, В / м | (Pф, | U, | мощн. | Погл. | Потік |
| | | кПа | кДж/м2 | Дози | доза | Нейтральні |
| | | | | P (, | D (, Р | онов |
| | | | | Р / с | | Фн, н / |
| | | | | | | м2 |
| ОНХ | Район | Об'єкт народного господарства |
| | рассодретоточ. | |
| Зони | | | | | | | |
| розміщення | | | | | | | |
| 1436,0 | 19,569 | 40,186 | 7694,9 | 17,781 | 272,90 | 2269,9 | 40,426 | 1013 |
| 42 | | | 94 | | 4 | 96 | | |
| Г | А | | | слабке | | | | |

 
Подібні реферати:
Шляхи і способи підвищення стійкості роботи РЕА
Паралелепіпед, Сх = 0.85 1.3. Довжина РЕА: b = 0.4 +0.05 * n1 = 0.5, m 1.4. Ширина РЕА: c = 0.3 +0.04 * n1 = 0.38, m 1.5. Висота РЕА: h = c = 0.38, m 1.6. Маса РЕА: m = 10 +10 * n1 = 30, кг 1.7. Коефіцієнт тр
Шляхи і способи підвищення стійкості роботи РЕА
1.Визначення значень вихідних даних для оцінки стійкості при дії вражаючих факторів ядерного вибуху. 1.1.
Дослідження режиму захисту робітників та службовців хімічного заводу в умовах ...
Зважаючи що почастішали останнім часом підступів світового імперіалізму в особі НАТО, уряду РФ і інших офіційних осіб, а також у зв'язку з недостатнім фінансуванням як ядерно-енергетичного комплексу,
Громадянська оборона: стійкість лабораторії до впливу електромагнітного ...
Однією з основних завдань ГО є проведення заходів, спрямованих на підвищення стійкості роботи об'єктів в умовах надзвичайних ситуацій (НС) мирного і воєнного часу.
Ядерна зброя
У зарядах імплозівного типу діляться речовина, що має при нормальній щільності масу менше критичної, переводиться в надкрітіческое стан підвищенням його щільності в результаті обтиску за допомогою вибуху
Підземний ядерний вибух
1) Висотні вибухи. До них прийнято відносити вибухи, проведені на висоті більше 30 кілометрів від поверхні землі (води). При цьому радіоактивного зараження місцевості може не бути зовсім, це обумовлюється
Проникаюча радіація Вплив на людей, будівлі і техніку
(-випромінювання і нейтронне випромінювання різні за своїми фізичними властивостями , а загальним для них є те, що вони можуть поширюватися в повітрі в усі боки на відстані до 2,5-3 км. Проходячи через биологич
Методика оцінки радіаційної обстановки
Радіаційна обстановка складається на території адміністративного району, населеного пункту чи об'єкта внаслідок радіоактивного зараження місцевості і всіх розташованих на ній предметів і вимагає приня
Вогнища ядерної та хімічної поразки
(Під осередком ядерного ураження розуміють територію, в межах якої застосовано ядерну зброю або сталася аварія на радіаційно небезпечному об'єкті, в результаті чого має місце загибель людей, с / г тварин і
Ядерна зброя і способи захисту від нього
Основним джерелом радіоактивного зараження при ядерних вибухах є уламки поділу ядерного пального, в якості якого використовуються уран-233, уран-235 і плутоній-239.Кроме того, в комбінованих бій
Правила поведінки в осередку ядерного ураження
Під осередком ядерного ураження розуміється територія з населеними пунктами, промисловими, сільськогосподарськими та іншими об'єктами, що зазнала безпосереднього впливу ядерної зброї противника.
Оцінка інженерної, пожежної та хімічної обстановок на ОНХ Маш завод
Головним завданням Г.О. є захист населення об'єктів господарювання і територій країни від впливу вражаючих факторів сучасних засобів ураження, Ч.С. природного і технологічного характеру.
Ядерна зброя
У 1894 р. Робер Сесіл, колишній прем'єр-міністр Великобританії, в своєму зверненні до Британської асоціації сприяння науковому прогресу, перелічуючи невирішені проблеми науки зупинився на задачі : що ж действи
Радіаційно небезпечні об'єкти
3.Перелік підприємств і організацій, до складу яких входять особливо радіаційно-небезпечні і ядерно-небезпечні виробництва та об'єкти, що здійснюють розробку , виробництво, експлуатацію, зберігання, транспортування
Заходи ГО на сельхозоб'ектов
Стійка робота об'єкта народного господарства, в тому числі і об'єкта агропромислового комплексу, в умовах воєнного часу при застосуванні противником сучасних засобів ураження багато в чому буде залежати про
Оцінка хімічної обстановки при руйнуванні (аварії) (об'єктів, що мають СДЯ ...
На хімічному підприємстві сталася аварія з руйнуванням ємності, що містить СДОР. Його кількість, ступінь захисту ємності, метеоумови та інші необхідні для розрахунків дані зазначені в таблиці вихідних даних д.
Характеристика сучасних засобів ураження і наслідки їх застосування
Ні в одній з областей науки і техніки людства, не досягнуто таких великих результатів, як у науці вбивати. У сучасному світі придумано тисячі способів знищення і різні види озброєння для дости
Оцінка виникнення і розвитку пожеж на радіозаводі Електрон
П Ожаров - неконтрольоване горіння, що заподіює матеріальний збиток, шкоду життю та здоров'ю громадян, інтересам суспільства і держави. Визначальним явищем при пожежі є горіння речовин і матеріалів.
Вплив радіоактивних речовин на організм людини (WinWord97/2000)
Радіоактивність підрозділяють на природну (спостерігається у нестійких ізотопів, що у природі) і штучну (спостерігається у ізотопів, отриманих за допомогою ядерних реакцій).
Захист і дії населення в умовах хімічного зараження
Хімічне зараження місцевості відбувається в результаті попадання в навколишнє середовище сильнодіючих отруйних речовин (хімічні речовини і сполуки застосовуються у виробництві, які в кількостях переви
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар