загрузка...

трусы женские
загрузка...
Реферати » Реферати з геодезії » По організації та проведення навчальної

По організації та проведення навчальної

МЕТОДІЧЕСКІЕРЕКОМЕНДАЦІІ

По організації та проведення навчальної геодезичної практики за спеціальністю 1202-ПГС (спецкурс)

Методичні рекомендації з організації та проведення геодезичної практики за спеціальністю ПГС-1202 (спецкурс). Лобов М.І., Ламбін Н.Є., Соловей П.І. ДГАСА, 2000. -
У рекомендаціях наведені загальні питання організації практики, види робіт і кількість годин, відведених на їх виконання. Дано короткі описи та методики виконання зазначених у методичці робіт.
Рекомендації розраховані на студентів, засвоїли теоретичний курс і виконали лабораторні роботи за програмою бакалавра і за спецкурсом, а так само пройшли геодезичну практику за програмою бакалавра.

ВСТУП

Навчальна польова практика з інженерної геодезії має на меті поглибити і закріпити теоретичні знання, отримані при вивченні спецкурсу. Студенти на практиці мають освоїти геодезичні прилади настільки, щоб самостійно виконувати необхідні перевірки і юстування, навчитися вирішувати основні геодезичні задачі на будівельному майданчику і в процесі інженерної підготовки проекту.
Загальне керівництво практикою здійснюється завідувачем кафедри інженерної геодезії ДГАСА, керівництво академічними групами - викладачами кафедри.
Терміни проведення практики затверджуються навчальним відділом академії.
Для проходження практики навчальні групи розбиваються на бригади по 5-6 осіб, які вибирають бригадира. Бригадир відповідає за навчальну дисципліну бригади, своєчасний вихід в поле і організовує камеральні роботи. Бригадир веде табель відвідуваності і щоденник робіт, які містить загальну характеристику виконаної роботи, із зазначенням виконаної конкретної роботи кожним студентом. Щоденник перевіряється викладачем і додається до загального звіту по практиці при здачі заліку.
Бригадир отримує прилади від ст. лаборанта кафедри, стежить за їх справним станом. Бригада повністю несе матеріальну відповідальність при їх втраті.
Студенти, що вибули з бригади або пропустили заняття, до заліку по практиці не допускаються. Перехід їх однієї бригади в іншу не дозволяється. Керівник практики щодня веде облік відвідуваності студентів.

Програма навчальної геодезичної практики

Програма навчальної геодезичної практики включає:
Перший день
1.
Вступний інструктаж по ТБ і здача іспиту-
1,0 год
2.
розбивка групи на бригади і обрання бригадира -
0,5 год
3.
Отримання геодезичних інструментів, матеріалів, бланків, методичок -
1,5 год
4.
Перевірка і юстирування геодезичних приладів -
2 , 0 год
5.
Виконання пробних вимірів кутів, ліній, перевищень -
1,0 год

Другий день
1.
Побудова на місцевості проектного кута
3,0 год
2.
Винос точки з проектною відміткою
2,0 год
3.
Обчислювальна та графічні роботи з оформлення виконаних завдань
1,0 год

Третій день
1.
Вивчення виданих викладачем даних для винесення проекту в натуру
0,5 год
2.
Рекогносцировка ділянки
0,5 год
3.
Винесення в натуру і закріплення осей будівель по отриманому креслення креслення
4,0 год
4.
Графічні роботи з оформлення виконаного завдання


Четвертий день
1.
Детальна розбивка осей в плані і по висоті
2,0 год
2.
Побудова одиничної площини
0,5 год
3.
Винос і закріплення осей на обноски
2,5 год
4.
Графічні роботи з оформлення виконаного завдання і складання звіту
1,0 год

П'ятий день
1.
Визначення площині широти в плані і по висоті і методом побутового нівелювання
3,0 год
2.
Визначення вертикальності споруди за методикою розробленою кафедрі інженерної геодезії ДГАСА
2,0 год
3.
Обчислювальні та графічні роботи з оформлення виконаних завдань
1,0 год

Шостий день
1.
Оформлення бригадного звіту з практики та отримання заліку
6,0 год1. ПОБУДОВА НА МІСЦЕВОСТІ ПРОЕКТНОГО УГЛА

При побудові на місцевості проектного кута повинна бути закріплена вершина Про і початкова напрям ОА (див. рис. 1 а). Необхідний штрих закріпити на місцевості точку В, щоб кут АОВ мав проектне значення?.
На точці А встановлюють тичку, в точці О - теодоліт і приводять його в робоче положення. При закріпленому лімбі беруть по горизонтальному колу відліку L на точку А при КЛ. по формулеb L = а L +? обчислюють проектний відлік і поворотом алідади встановлюють його на горизонтальному крузі. За вертікальнойніті зорової труби на місцевості закріплюють точку У L. Анологічние дії виконують при КП, беруть відлік а R, обчислюють проектний відлік b К = Q R +? і отримують на місцевості точку В R.Отрезок ВLВR ділять навпіл і знаходять певну точку В.
При побудові кута з підвищеною точністю спочатку будують його при одному положенні вертикального кола і фіксують точку В L. Потім відкладений кут вимірюють кількома прийомами обчислюють середнє його значення. Взявши різниця між заданим кутом і вимірюються, отримують поправку?? . знаючи за проектом відстань ОВ, обчислюють лінійну поправку Х.

Х = (ОВ *?) /??

Відклавши на місцевості точки перпендикулярно лінії ОВLвелічіну Х, фіксують точку В. Кут АОВ і дорівнюватиме заданому куті? .
Відліки
Фактичні
Проектні
а L = 3? 23?
B L = 55? 53?
А R = 183? 24?
B R = 233? 54?
Рис. 1. Схеми побудований ия проектного кута

При будівництві часто виникає необхідність у побудові прямого кута з невеликими сторонами і кількома вимогами до точності побудови. Для цих цілей використовують рулетку. При побудові (рис 1 б) рулетку укладають у створ лінії ЗС, суміщають штрих 10 м з вершиною кута Д і по штрихах 0 і 20 м відзначають положення точок В і С. Розчином рулетки 20 м з цих точок роблять зарубки і отримують положення точки А .
Побудова прямого кута в обмежених умовах виконують з використанням властивостей «єгипетського» трикутника з відношенням сторін 3:4:5. Для цього від вершини Д (рис.1 в) по лінії ДС відкладають відрізок кратний 4, наприклад 8 м. Потім прикладають нульовий штрих рулетки до точки Д і закріплюють його, а штрих, кратний сумі 3 +5 = 8, у нашому випадку 16 м, прикладають і утримують у точки С. Після цього натягують рулетку за штрих кратний 3, тобто за штрих 6 м, і в місці прогину відзначають точку А. при цьому лінія АД буде перпендикулярна лінії ДС.
Вертикальний кути, як правило, будуються одним напівприйомом. Для цього обчислюють відлік, відповідний значенням заданого кута?, За формулами:

КП = МО-?, КЛ =? + МО

Привівши рівня при вертикальному колі в зм-пункт, встановлюють обчислюють відлік на лімбі. Після чого фіксують проекцію середньої горизонтальної нитки на місцевості. Для підвищення точності побудови кута може бути виконаний повний прийом, при цьому відстань між двумяфіксіровннимі проекціями горизонтальної нитки ділиться поплив.2. ВИНОС ТОЧКИ З проектної позначки.

Винос точки з проектною відміткою проводиться нівеліром. винести проектну відмітку - значить відзначити в натурі точку В, висота якої НВнад рівнем моря або над умовним горизонтом дорівнює заданої.
Встановивши нівелір приблизно по середині між репером А з відомою відміткою наи місцем винесення точки, беруть відлік по рейці а по чорній сходинці, встановленої в точці А. горизонт інструмента вичісляютпо формулою ГИ = НА + а і віднявши від нього значення проектної позначки Н В, знаходять отсчетb. Після цього рейку, встановлюють в місці винесення точки, переміщують по вертикалі до тих пір, поки горизонтальна нитка сітки ниток не збіжиться з відліком «b» . У цей момент реєчник фіксує точку В порейкі. Для контролю висоти точки В визначають за іншого горизонті інструменту або по червоних сторонах рейок.
Якщо різниця відміток точок НА та НВ велика і із загальною установки винести проектну відмітку не можна, то виробляють винесення з двох або більше станцій. Послідовність дій у цьому випадку видно з рис.2.
B = [H Rp1 + a + (c-b)] - H пр

Рис. 2 Винесення в натуру проектної відмітки


3. ВИВЧЕННЯ ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ, ОТРИМАННЯ ІНСТРУМЕНТІВ, ПЕРЕВІРКИ І юстирування ПРИЛАДІВ

Геодезичні роботи на навчальній практиці повинні виконуватися студентами у повній відповідності стребованіямі

Сторінки: 1 2 3 4
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар