загрузка...

трусы женские
загрузка...
Реферати » Реферати з геодезії » Геодезичні опорні мережі. Спрощене зрівняння центральної системи

Геодезичні опорні мережі. Спрощене зрівняння центральної системи

Розділ IСхема побудови і класифікація державних
геодезичних мереж
1. Поняття про геодезичних опорних мережах
2. Побудова геодезичних опорних мереж
3. Вимірювання горизонтальних кутів опорних мереж

Дбав IIІнструменти застосовувані для вимірювання кутів і довжин ліній.
1. Пристрій теодоліта 2Т30П
2. загальні відомості про лінійних вимірах
3. Вимірювання довжини лінії базису мірної стрічкою

Розділ IIIКамеральная обробка мереж згущення

1. Вимірювання довжин сторін і накопичення помилок в тріангуляції
2. Сутність способу найменших квадратів
3. Види умов рівнянь в тріангуляції
4. Спрощене зрівняння центральної системи

Розділ IVОхрана праці в землеустрій

Розділ VСпісок використаної літератури

Програми


ВСТУП
Геодезія займається вивченням Землі в геометричному відношенні. Назва геодезія походить від грецьких слів: гео-земля та дазаман-ділю, т. Е. Землі розділення. Звідси видно, що геодезія дуже близька до геометріі-науці про вимір. Обидві ці науки зародилися в глибокій старовині. З розвитком людського суспільства геометрія стала займатися вивченням просторових форм, а практична частина в додатку до питань виміру на землі отримала назву геодезія.
Геодезія в свою чергу тісно пов'язана з картографіей-наукою про складання карт. Геодезичні матеріали служать основою для складання карт.
Завданням геодезії є вивчення деталей земної поверхні. В результаті вивчення отримують плани, карти та числові характеристики, що відносяться до Землі в цілому і окремих дільницях, лініях і точкам на ній.
В геодезії вивчаються способи та інструменти, застосовувані при вимірюванні кутів і довжин ліній.
Матеріали геодезичних робіт у вигляді планів, карт і числових величин (координат і висот) точок земної поверхні мають велике застосування в різних галузях народного господарства. Будь-яке спорудження проектують з урахуванням наявних на місцевості контурів споруд, доріг, водних джерел, грунту, грунту. Тому для проектування необхідний план місцевості з докладним відображенням всіх деталей. Проектування і будівництво сіл, міст, залізних і шосейних доріг не можна виконувати без геодезичних матеріалів.
Геодезичні роботи за змістом і характером поділяються на дві стадії:
1. польові вимірювальні роботи із застосуванням сучасної геодезичної техніки.
2. обчислювальна обробка результатів вимірювань, графічне складання та оформлення планів і карт.
Винятково велике значення планова-картографічний матеріал має в сільському господарстві. Землевпорядні органи займаються проблемою раціонального використання землі.
Перед сільським господарством стоять завдання зрошення, осушення земельних ділянок, поведінка заходів щодо боротьби з ерозією грунтів та ін. Всі ці питання можна вирішити тільки з використанням геодезії. Для вирішення багатьох питань необхідні плани, карти, що відображають рельєф, межі видів грунтів, рослинності, водойм та ін.
Методи вивчення Землі в цілому, як планети значно відрізняються від методів вивчення окремих ділянок поверхні. Земля є сферичне тіло, отже, досліджуючи її в цілому або великих її ділянок необхідно враховувати сферичність, що і вивчає наука вища геодезія.

РОЗДІЛ I
Схема побудови і класифікація державних геодезичних опорних мереж

Поняття про геодезичних опорних мережах.
Основними матеріалами при проведенні великого комплексу різних землевпорядних заходів є плани і карти місцевості, створювані в результаті проведення топографо-геодезичних робіт.
Створення планів і карт на великій території потребує попереднього побудови на всю цю територію планових і висотних опорних геодезичних мереж. Під цими мережами розуміють сукупність пунктів на земній поверхні, положення яких визначено координатами в прийнятій системі координат і висотами над рівнем моря або інший прийнятої рівневої поверхні. При цьому пункти можуть бути тільки планові або тільки висотні. Ці пункти розташовують згідно заздалегідь складеним проектом і відзначають на місцевості відповідними знаками.
Побудова опорних геодезичних мереж проводиться від загального до приватного. Це значить, що спочатку на великій території будуються мережі з рідкісними пунктами, але виміру проводять з високою точністю. Потім від цих пунктів вже при меншій точності, переходячи постійно до пунктів службовцям безпосереднім обгрунтуванням зйомки. Планово геодезичні мережі будуються методами тріангуляції, трилатерації і полігонометрії або їх поєднань і видозмін залежно від необхідної точності. Висотні мережі створюються методами геометричного і тригонометричного, а іноді й барометричного нівелювання.
Метод тріангуляції полягає в тому, що на місцевості будують систему прилеглих до іншому трикутників, в яких вимірюють всі кути і зазвичай дві сторони.
Метод трилатерації, подібно тріангуляції являє собою систему примикають один до одного трикутників, в яких вимірюють всі сторони.
Полігонометрія складається з одного або декількох ходів, в яких вимірюють з високою точністю всі кути і сторони. Цим методом зазвичай будують опору в рівнинних закритих районах, т. Е. В заліснених місцях і населених пунктах.
Побудова геодезичних опорних мереж виконують у три етапи: насамперед будують державну мережу, потім - мережі місцевого значення, і нарешті, знімальні мережі. При зйомках в масштабі 1: 10 000 і дрібніше мережі місцевого значення не будують.
Державна геодезична мережа є головною геодезичної основою зйомок усіх масштабів. Вони поділяються на: а) мережі тріангуляції, полігонометрії і трилатерації I, II, III і IV класів та б) нівелірні мережі I, II, III і IV класів, що розрізняються по точності вимірювань і по послідовності виконання, щоб мережу молодшого класу будувалася на основі мережі старшого класу.
Триангуляція I класу будується у вигляді рядів, розташованих переважно вздовж меридіанів і паралелей і створюючих полігони периметром близько 800-1000 км. Брязкаючи, складові полігони повинні мати довжину не більше 200 км, причому ланки тріангуляції I класу при необхідності можуть бути замінені полігонометрії того ж класу. Цю мережу ще називають астрономо-геодезичної. Вона служить для вирішення наукових задач по визначенню форми і розмірів Землі.

Триангуляція II класу будується у вигляді мереж трикутників, суцільно покривають площі полігонів тріангуляції I класу. В окремих випадках мережі тріангуляції можуть бути замінені мережами ходів полігонометрії II класу. Усередині мереж тріангуляції, приблизно в середині полігону, вимірюють не менше однієї базисної сторони (ab), на кінцях якої також визначають широту, довготу і азимут.
На основі пунктів I і II класів у міру потреби будується тріангуляція III класу у вигляді готельних систем, що складаються з декількох пунктів. Триангуляція IV класу будується також у вигляді систем або окремих пунктів на основі пунктів старшого класу.
В такому ж порядку будують геодезичні мережі III і IV класів методом полігонометрії.
В районах, де мережі I і II класів не побудовано, для забезпечення зйомок в масштабах 1: 5000 і 1: 2000 на невеликих ділянках дозволяється будувати самостійні мережі тріангуляції III і IV класів, в яких повинно бути виміряна не менше двох базисних сторін. Полигонометрические мережі будують у цьому випадку полігонами з периметром для III класу - не більше 60 км і для IV класу - не більше 35 км.
Побудова геодезичних мереж методом тріангуляції проводиться за програмою, яка розробляється в кожному окремому випадку залежно від фіізіко-географічних та інших умов району робіт.
Пункти державної геодезичної мережі закріплюють на місцевості підземними спорудами, покликаними забезпечити їх незмінне положення і довготривалу збереженість. Для вимірювання кутів і ліній над центрами пунктів споруджують дерев'яні або металеві зовнішні знаки, конструкція яких залежить від фізико-географічних умов - рельєфу, залісеності району, а також від відстаней між пунктами.


Побудова геодезичних опорних мереж згущення.

Геодезичні опорні мережі згущення поділяються на два розряди. Мережі створювані методом тріангуляції, утворюють типові фігури: центральну систему, ланцюг трикутників і геодезичний чотирикутник. Кожна така фігура спирається на пункти геодезичної опори вищого класу.
Мережі згущення є опорою для створення знімальної основи при великомасштабних зйомках. Густота пунктів місцевого значення залежить від масштабу топографічної зйомки. Наприклад, для зйомки в масштабі 1: 10 000 при відстанях між пунктами 2-3 км кількість пунктів на трапеції має бути не менше 4-5. Пункти закріплюються бетонними центрами і зовнішніми знаками у вигляді пірамід або віх. Всі пункти мережі згущення 1 і 2 розряду повинні мати лінійні координати на площині та відмітки

Сторінки: 1 2 3 4 5
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар