загрузка...

трусы женские
загрузка...

Служба США і Росії

Астраханський Державний Технічний Університет

Юридичний факультет

Навчальна дисципліна-адміністративне право.

Державна служба США та Росії.

(Курсова робота)

Виконав: студент II курсу групи ЮФ-21

ризиків Максим

Равильевич.

Науковий керівник: доцент, кандидат юридичних наук

Максимов Іван

Володимирович

Астрахань 2001
Поняття державної служби

Служба в державних органах, державних і громадських організаціях є одним з видів соціальної діяльності людей. Служба державі нерозривно пов'язана з самою державою, його роллю в житті суспільства. Це одна зі сторін діяльності держави по організації і правовому регулюванню особового складу державних органів, інших державних організацій. Державна служба, перш за все служіння державі, тобто виконання за його дорученням, за плату від нього певної діяльності з реалізації завдань і функцій держави в державних підприємствах Закон "Про основи державної служби в
Російської Федерації" розглядає державну службу в більш вузькому сенсі, як діяльність тих службовців, що складають "апарат", корпус керівників, фахівців державних органів. Таке визначення державної служби дозволяє відмежувати державно-управлінську діяльність від діяльності фахівців у народному господарстві, у соціально-культурній сфері, а також відмежувати державну службу й інші види служби. Однак необхідно відзначити, що, наприклад, у Сполучених Штатах
Америки законодавство розрізняє два види державної служби.
Категорія державних службовців у США включає як посадових осіб та допоміжне-технічний персонал, пов'язаний з реалізацією державно-владних повноважень, так і працівників за наймом (у тому числі викладачів державних навчальних закладів, робочих державних підприємств і сфери комунального обслуговування). Таким чином, тут державна служба розглядається ширше, як робота не тільки в державних органах, а й на підприємствах, установах тощо. Але всередині цього широкого розуміння все одно розрізняють види державної служби, в залежності від її специфіки. Специфіка діяльності службовця в державних органах полягає в тому, що він не створює безпосередньо матеріальних цінностей, але забезпечує умови для матеріального виробництва, у нього особливий предмет праці, інформація, що є і засобом впливу, що він збирає, обробляє, зберігає, створює.
Він впливає на людей, обслуговує їх, робить це за плату, тобто за певну винагороду і займає посаду (має власний статус). У зв'язку з цим можна виділити і риси самої державної служби, як правового інституту.

Державна служба зобов'язана своїм виникненням державі з її виникненням і розвитком стала розвиватися і служба, маючи своїм призначенням реалізацію завдань і функцій держави в різноманітних областях життєдіяльності суспільства, будучи необхідним елементом управління.
Особливість державної служби в тому, що вона здійснюється в масштабі всього суспільства, тобто в масштабі державної діяльності. Такий загальний масштаб державної служби не має жодна інша служба.
Крім того, законодавство про державну службу може бути рецептіровано в якійсь мірі в законодавстві з інших видів служби, наприклад, в муніципальній службе.1

Організуюча діяльність держави охоплює різноманітні сфери життєдіяльності суспільства, тому державна служба регулюється нормами не тільки адміністративного права, але і нормами інших галузей права. Спрямованість діяльності службовців на обслуговування населення породжують не тільки адміністративні, але і цивільні правовідносини. Крім установлюваних спеціальних соціальних гарантій для державних службовців, у зв'язку зі специфічністю їхньої діяльності, на них поширюються і соціальні гарантії, передбачені для всього населення. Таким чином, державна служба є комплексним правовим інститутом і регулюється не тільки нормами адміністративного права, а й нормами ряду інших галузей (трудового, фінансового, соціального та ін.)

Ускладнення суспільних відносин, підвищення вимог до держави зажадало необхідності виділення управлінської, організаторської діяльності, як такої.

Для виконання визначених, що вимагають спеціальної кваліфікації функцій суспільство виділяє відносно стійку категорію працівників, зайнятих цією справою не в якості суспільного, а професійного управління.

Особливості праці державного службовця, а саме те, що він не робить матеріальних цінностей безпосередньо, але допомагає державі реалізовувати власні функції і завдання зобов'язує державу забезпечувати службовця. Тому державний службовець виконує покладені на нього обов'язки на оплатній основі. Таким чином, рисами державної служби є: здійснення її на професійній основі за винагороду (тобто возмездно), спеціально підготовленими для цього працівниками - державними службовцями, урегульованість нормами цілого комплексу галузей права. Державна служба є однією зі сторін організаційної діяльності держави, і зміст її складає практична реалізація функцій і завдань держави. Виходячи з вищевикладеного, під державною службою, слід розуміти професійну, оплатне діяльність спеціально підготовлених працівників (державних службовців) по забезпеченню реалізації функцій і завдань держави (в особі державних органів).
Державна служба здійснюється на державних посадах.
Тому посада необхідний елемент державної служби. Посада - первинний осередок апарата, передбачений для одного працівника, утворена в розпорядчому порядку. Правовими актами відповідного органу визначається її назва, місце в службовій ієрархії (тобто визначення тим, кому підпорядкована, хто їй підпорядкований), порядок заміщення. Вона включається в штатний розклад і єдину номенклатуру посад. Таким чином, посада є формалізованою соціальною позицією, вона має основне значення в правовому статусі державного службовця. Посада характеризує організаційний статус, тобто коло повноважень (прав і обов'язків), основні форми їхнього здійснення, відповідальність за їх виконання. Отже, державна посада це частина організаційної структури державного органу, відособлена і закріплена в офіційних документах (штати, схема посадових окладів та ін) з відповідною частиною компенсації державного органу, що надається особі - державному службовцю з метою її практичного здійснення.

Державна служба має і процесуальний аспект, який включає в себе порядок надходження на службу, проходження її (тобто просування за посадою, одержання відповідних кваліфікаційних розрядів), звільнення зі служби.

Державна служба будується відповідно до визначених принципів, тобто з основоположними началами, визначальними її характер. Стабільність кадрів державних службовців.

Державна служба США.
Toc477826814 '> Категорія державних службовців у США включає як посадових осіб та допоміжне-технічний персонал, пов'язаний з реалізацією державно-владних повноважень, так і працівників за наймом
( в тому числі викладачів державних навчальних закладів, робочих державних підприємств і сфери комунального обслуговування). У США державним службовцям government або службовцем громадського сектору public employee в широкому сенсі вважається будь-яка особа, праця якого оплачується з бюджету федерації, штату або місцевого органу влади.
Відповідно, широко вживані в американській літературі терміни

загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар