загрузка...

трусы женские
загрузка...
Реферати » Реферати за адміністративним праву » Адміністративно-правове регулювання підприємницької діяльності

Адміністративно-правове регулювання підприємницької діяльності

ЮЖНО-Уральського державного університету

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ І ПРАВА

Курсова робота

З ТЕМИ: Адміністративно - правове регулювання підприємницької діяльності.

Челябінськ 1998

ПЛАН.

Введення.

1.Поняття та сутність адміністративно - правового регулювання.

2.Методи регулювання підприємницької діяльності.

3.Взаівоотношенія підприємця з адміністративною владою.

Висновок.

Введення.

Росія переживає складний період формування правових, економічних і соціальних основ нового суспільства. Швидко і безболісно з волі окремих особистостей, партії апарату управління перетворити величезну країну неможливо. Хоча і у минуле жорстко централізованої структури управління, але залишається ідеологія людей, яку дуже складно перебороти.
Але все ж люди поступово починають освоювати можливості відкриваються свободою економічної діяльності, приватною ініціативою.

Останнім часом з кожним роком все більше збільшується роль підприємницької діяльності в житті громадян Російської Федерації.
Підприємницька діяльність все глибше проникає у життя кожного громадянина. У зв'язку з цим все більш нагальною стає потреба в адміністративно - правовому регулюванні. Але існують і інші точки зору, однією з цілей даної роботи, розібратися в тому на яку глибину проникає адміністративно - правове регулювання в підприємницьку діяльність і на скільки виправдано глибина того чи іншого виду адміністративно правового регулювання. Ще однією метою, є простежити, які зміни відбулися в інституті адміністративного права - адміністративно - правовому (державному) регулюванні. Так як відбулися значні зміни у всьому економічному ладі країни, а наскільки змінилися методи, використовувані для управління суб'єктами підприємницької діяльності. Адже перехід від командно-адміністративної політики до ринкової економіки передбачає і перестроювання всієї системи управління. Державне регулювання зачіпає інтереси як підприємств та організацій, так і безпосередньо, громадянина, передбачає форми економічної взаємодії з ними, надає на них як позитивне, так і негативний вплив. Господарникам підприємцям потрібно щоб не було адміністративно регіональних бар'єрів для руху товарів, діяла вільна від монополії добросовісна конкуренція, розумним було оподаткування, доступним кредит. Кожен громадянин сподівається, що держава захистить від інфляції, перекриє канали бажаючим робити гроші з повітря, усуне використання коштів з бюджету у вузько корисливих інтересах (що відбувається і донині), буде залучати зовнішні позики лише для інвестицій. На скільки держава зможе виконати дані вимоги? Яким чином воно буде це здійснювати? І на скільки це є доцільним? Ось найбільш важливі питання, які будуть розглянуті в даній роботі.

1. Поняття і сутність адміністративно - правового регулювання.

Щоб розкрити сутності адміністративно - правового регулювання необхідно усвідомити поняття «правового регулювання» взагалі. Правове регулювання представляє собою «єдність соціологічного, нормативного та практичного аспектів» [1]. Вона починається тоді коли в цілях, змісті, вимогах закону «схоплюється» назріла суспільна потреба в упорядкуванні взаємозв'язків і взаємодій людей, причому певним чином і в певному напрямку. Мається на увазі не суб'єктивне уявлення, якого - або органу влади, а саме те, що у свідомості маси людей сформувалося як щось необхідне, потрібне, актуальне, вкрай важливе для їх подальшого життя. Формування нормативно - правового акта чи закону здійснюється на основі інформації про минуле, але сама норах застосовуватиметься в майбутньому, яке невідомо. Тобто в соціологічному сенсі правове регулювання має прогностичний характер, і показує, що люди здатні «конструювати» свою завтрашню життя.

Основою правового регулювання є нормативний аспект, тобто розробка та юридичне закріплення (встановлення) норм (правил) поведінки людей. Такі норми (правила) сприймаються по-різному, що залежить від їх цілей і змісту; деколи вони обмежують свободу, окреслюючи її межі, але в більшості є порадою, допомогою людям в упорядкуванні їх взаємин. Норми ряду галузей права, наприклад трудового, сімейного, житлового і т.д., практично не знають серйозних обмежень і санкцій, а передають людям досвід, приклад поведінки в житті.

В нормативно - правовому акті, встановленому державною владою розрізняють три елементи. Гіпотеза - частина норми, яка вказує умови, обставини, в яких вона діє. Диспозиція - частина норми, яка розкриває зміст, сенс, самого правила поведінки, тобто юридичні права та обов'язки, що виникають у суб'єкта вчинку або дії. Санкція
- частина норми, яка характеризує заходи, які можуть бути зроблені державною владою в разі недотримання диспозиції і гіпотези відповідної норми. Тому якість нормативного аспекту правового регулювання багато в чому залежить від того, як уповноважені на те державні органи формулюють юридичні норми - правила поведінки.
Необхідно відзначити, що будь-яка юридична норма є «порожнім струсом повітря» [2], якщо її реалізація не спирається на відповідні організаційно - державні структури і не забезпечується їх можливостями. Адже не всі норми і не всіма сприймаються позитивно, з бажанням їх виконати, багато хто, в особливості, що вимагають від людини зміни його вчинків і дій, викликають неприйняття і опір. У підсумку можна констатувати, що правове регулювання є діяльність держави (уповноважених ним органів) з видання юридичних норм (правил) поведінки людей, обов'язкових у виконанні, яке забезпечується можливостями громадської думки державного апарату. Інакше правове регулювання це - вимога держави, необхідне для упорядкування суспільного життя. Тому дані вимоги повинні бути соціально обумовлені, системно організовані і практично реалізовані. Правове регулювання в різних сферах суспільного життя має свою специфіку, що слід враховувати при її аналізі та оцінці. Свою особливість несе і правове регулювання в сфері адміністративного права.

Приступаючи до розгляду адміністративно - правового регулювання необхідно відзначити, що, перш за все адміністративне право, пов'язане з соціальним явище отримало назву «управління» . У самому широкому розумінні управління означає керівництво чим - або ким - небудь, але необхідно розкрити зміст цього «управління» , а так як нас цікавить адміністративне управління, то ми розглянемо саме державне управління.

Термін «державне управління» широко використовується у вітчизняне і зарубіжне літературі. Але конституція Російської Федерації 1993 року замінює цей термін іншим - виконавча влада. Найчастіше органи державного управління розглядаються в якості виконавчого апарату державної влади чи державної адміністрації, що є основною ланкою практичної реалізації законодавства, а також інших правових актів органів державної влади. Як відзначає Ю.М.
Козлов «державне управління - синонім державно - управлінської діяльності в широкому сенсі і форма практичної реалізації виконавчої влади в її власному розумінні» . [3]

Державно - управлінська діяльність - це є функціонування суб'єктів виконавчої влади та інших ланок державного управління щодо реалізації їх завдань і функцій.

Зараз відбуваються процеси, які свідчать про відомого зменшенні ваги державного управління в деяких сферах життя, в першу чергу це спостерігається в економіці. І виконавча влада в її державно-управлінському розумінні в деяких позиціях відмовляється від функції безпосереднього управління. На даній основі з'являється абсолютно інша функція - функція державного регулювання, що особливо помітно в економіці. Якщо державне управління є постійне, безпосереднє втручання органів управління в життя об'єктів, то зараз основним напрямком є ??надання відносної самостійності (у відомих межах).

Однак між державним управлінням і державним регулюванням немає принципових відмінностей за цільовим призначенням. За своєю суттю регулювання неодмінний елемент державно - управлінської діяльності, одна з її функцій. В даному випадку мова йде про різний, більшому чи меншому участю держави в економічних та інших процесах.
Проте, все це є умовним оскільки «керуючи, держава регулює, а, регулюючи, - управляє» . По суті державне управління - поняття ширше в порівнянні з державним регулюванням. Але в той - же час, державне регулювання значною мірою пов'язане з використанням непрямих засобів керуючого впливу, тобто податкових, пільгових і т.п., так званих «економічних методів управління» .

Основні напрямки розвитку адміністративно - правового регулювання на сучасному етапі добре сформульовані Козловим Ю.М. - Ось вони:

- розробка і реалізація політики, що виражається в державних програмах загальнофедерального та регіонального масштабів (приватизації, демонополізації, інвестиційна, житлова, енергетична);

- Встановлення та ефективне проведення в життя правових та організаційних основ господарського життя (державне стимулювання підприємництва, забезпечення рівноправності всіх форм власності, захист прав власника, охорона прав споживача, припинення монополізму і не добросовісної конкуренції);

- Управління підприємствами та установами державного сектора;

- Регулювання функціонування різних об'єктів недержавного сектора;

- Координація функціонування націоналізованого і зденаціоналізованого секторів господарського соціально - культурного і адміністративно - політичного будівництва;

- Забезпечення реалізації прав і обов'язків фізичних та юридичних осіб у сфері державного управління;

- Здійснення державного контролю і нагляду за роботою керованою і регульованою сфер [4].

На думку К.С. Бєльського державне управління «знаменує собою прояв безлічі управлінських зв'язків і відносин, які складаються у всіх гілках державної влади (законодавство, управління, правосуддя, прокуратура). Вони утворюють один вид суспільних відносин - державно-управлінські, регульовані адміністративно - правовими нормами, які в цілому складають важливу під галузь адміністративного права - управлінське право » [5].

Адміністративно правове регулювання охоплює всі сфери життєдіяльності людини. Адміністративно - правове регулювання слід розуміти як управління певними процесами життєдіяльності людини. Деякі люди вкрай негативно ставляться до даного терміну, терміну адміністративно правового регулювання або державного управління. Навчені гірким досвідом «управління» , в роки, коли існував СРСР, люди бояться довіряти державі управління в деяких соціально - культурних областях і багато хто вважає що, потрібно виключити або якнайбільше обмежити державне

Сторінки: 1 2 3 4
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар