загрузка...

трусы женские
загрузка...
Реферати » Реферати з адміністративного права » Поняття адміністративного правопорушення

Поняття адміністративного правопорушення

П Л А Н
1.ВВЕДЕНИЕ
2.ПОНЯТІЕ І ОЗНАКИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ
3.Состав адміністративні проступки І ЙОГО ЕЛЕМЕНТИ
4.Висновок
5.ІСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛІТЕРАТУРА


1. В В Е Д Е Н І Е
На відміну від інших соціальних ідей і політичних орієнтацій демократична правова держава при верховенство правового законом і пріоритеті прав людини і громадянина практично сприйнято суспільством як майбутнє державного ладу України. Вирішення цього завдання пов'язано не тільки зі створенням сучасного законодавства, забезпеченням законності діяльності держави та її органів, муніципальної системи та громадських формувань, надійної, швидкої і справедливої ??юстиції, незалежного правосуддя, але з подоланням досягла небезпечних меж правового нігілізму, перебуває нині на межі свавілля в всіх сферах державного і суспільного життя, і, головне, формування високого рівня правової культури суспільства і кожної людини.
Необхідною умовою розвитку цих процесів є їх правовий супровід і забезпечення державою - єдиною на території країни політичної організації, що здійснює суверенітет, джерело якого - народ України. Але держава і право мають не тільки інструментальне значення і "самостійну цінність. Одночасно це право жити цивілізованої життям і засіб забезпечити людині відповідні свободи". До цієї мети суспільство прийде тільки через підвищення відповідальності, покладеної "на інститути державної влади", рішучі дії з економічного, політичного і соціального реформування, створення якісної "правової бази для таких дій".
Це зажадає високопрофесійного складу юристів і достатньої правової грамотності державних службовців та інших осіб, зайнятих юридичною діяльністю. Громадська корисність і престижність цієї діяльності значно зростає в період революційних перетворень, соціальної конструкції суспільства, його нових економічних і політичних орієнтацій.
Професіоналізм юриста у його знанні й умінні орієнтуватися в різних галузях права. Адміністративне право займає провідне місце серед інших галузей права, так як у повсякденному житті між громадянами виникають постійно адміністративно-правові відносини і будь-який юрист зобов'язаний знати і чітко орієнтуватися в адміністративно-правових нормах.
Запропонована нижче тема - ПОНЯТТЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ І СКЛАД адміністративні проступки найбільш цікава в зв'язку з переходам нашого суспільства від соціалістичних до капіталістичних відносин і як наслідок цього цікава глибока правова реформа навколо державного управління та адміністративного права.
2. ПОНЯТТЯ адміністративні проступки І ЙОГО СКЛАД
Єдиною підставою адміністративної відповідальності, є наявність складу адміністративного правопорушення як в нормативному, так і в фактичних аспектах. Поняття адміністративного правопорушення з'явилося в 80-х р.У перші в Кодексі про адміністративні правопорушення в 84 м було сформульовано правопорушення.
Адміністративним правопорушенням (проступком) визнається протиправна, винна (умисна або необережна) дія чи бездіяльність, яка посягає на державний або громадський порядок, соціалістичну власність, права і свободи громадян, на встановлений порядок управління і за яку законодавством передбачена адміністративна відповідальність (1).
Або іншими словами, під адміністративним правопорушенням, як підстава адміністративної відповідальності розуміється винне, протиправне і суспільно-небезпечне діяння, яке посягає на встановлені правом і забезпечені адміністративно-правовими санкціями правила поводження громадян і посадових осіб у сфері державного управління.
Діяння, класифіковані як адміністративні правопорушення містяться в наступних кодексах: КпАП, КЗпП, повітряний кодекс, кодекс торгового мореплавання та ін. Поточні закони також установлюють які діяння є правопорушеннями (наприклад: закон "Про корупцію" 1995р ., закон "Про виключній морській економічній зоні"). Слід зазначити, що у вищевказаному поняття "адміністративне правопорушення" і "адміністративний проступок" ототожнюються, тобто адміністративний проступок не є особливим різновидом адміністративних правопорушень, а визнається синонімічним терміном, також як і делікт.
В указі Президента України 1992 року "Про приватизацію" ч.2 ст.9 йдеться про критерії розмежування адміністративних проступків і кримінальних злочинів. Існує два види адміністративних правопорушень:
1. Велика частина проступків не межують з кримінальними злочинами і ні при яких умовах у злочині не переростуть.
2. Межують з кримінальними злочинами (наприклад ст.51, ст.173 КпАП). Яскраво виражених і чітко позначених критеріїв, разгранічіваю-
___________________
КоАП України ст.9
щих кримінальний злочин і дві групи адміністративних проступків у
нас немає. Таке розмежування варто проводити за певними ознаками, зазначених у законодавстві. Наприклад, дрібне розкрадання (ст.51 КпАП) і кримінальне розкрадання (ст. 84 КК України) розрізняємо по вартості викраденого чи по способі викрадення. З точки зору законодавця таке розмежування повинне здійснюватися правоприменяющими особою (з урахуванням характеру і особистісних особливостей правопорушника). І нарешті, адміністративним вважається дія або бездіяльність (діяння) з досягненням певного результату.
Таким чином, можна визначити ознаки адміністративного проступку:
1. Протиправне дію (не може визнаватися протиправним дія чи бездіяльність, якщо таке не передбачено нормою).
2. Є винним дією або бездіяльністю (де вина проходить юридичну оцінку).
3. Є діянням суспільно небезпечним, тобто таким вчинення якого заподіює шкоду. В юридичній літературі висловлювалася думка про те, що суспільно небезпечні лише деякі адміністративні проступки, які межують зі злочинами. Є точка зору, що зводиться до того, що всі проступки суспільно небезпечні, але в меншому ступені ніж злочин. Зустрічаються твердження, категорично заперечують суспільну небезпеку адміністративних правопорушень, але визнають їх шкідливість. В законі відсутня згадка про суспільну небезпеку проступків як їх універсальному свойстве. Однак адміністративні правопорушення зазіхають на визначені відносини, завдають шкоди правопорядку, а до винних у їх вчиненні застосовуються заходи державного впливу. напрошується висновок про те, що адміністративним проступком притаманне суспільна небезпека, але ступінь її менше, ніж у злочинів, і в зв'язку з цим на порушників накладаються адміністративні стягнення. Якщо встановлена ??малозначність адміністративного правопорушення, орган (посадова особа), уповноважений вирішувати справу, вправі звільнити порушника від адміністративної відповідальності, обмежившись усним зауваженням.
Для визнання адміністративного правопорушення не потрібно досліджувати стадії готування і замаху (тільки в певних випадках адміністративним проступком вважатиметься діяння на стадії приготування або замаху, наприклад, ст. 188 КпАП України), тобто в деяких випадках законодавець встановлює наявність адміністративного на більш ранній стадії ніж закінчене діяння, але якщо на це чітко вказує норма (аналогії немає).
Кваліфікація того чи іншого проступку відбувається за допомогою визначення його складу (це еталон, за допомогою якого відбувається
"кристалізація" проступку). Склад правопорушення - сукупність, передбачених законодавцем ознак, які характеризують дане діяння як адміністративний проступок і обмежують його від інших правопорушень. Або іншими словами, склад правопорушення - установлене правом сукупність ознак при наявності яких антигромадське діяння вважається адміністративним правопорушенням.
Існують юридично значимі ознаки складу правопорушення і юридично недіферентние ознаки. Так ось, правове значення має тільки перша група ознак. Відповідні статті матеріальної частини адміністративного права застосовуються на основі встановлених правом ознак окремих складів правопорушень мають юридичне значення. Визначення складу правопорушення необхідно для виконання трьох функцій складу:
1. Фундаментальна функція, яка означає, що склад злочину виступає як єдина фактична підстава адміністративної відповідальності.
2. Розмежувальна функція, що означає, що ознаки складу відмежовують один склад від іншого, а також від діянь не є адміністративними правопорушеннями, або від діянь, відповідальність за які наступає в інших галузях права.
3. Гарантійна функція, яка означає, що шляхом опису точних складів адміністративних правопорушень і їх об'єктивних ознак, законодавець гарантує громадянина від необгрунтованого притягнення до адміністративної відповідальності.
3.Состав адміністративні проступки І ЙОГО ЕЛЕМЕНТИ
Практичне значення складу адміністративного правопорушення полягає в тому, що він являє собою законодавчу модель кваліфікації конкретних адміністративних правопорушень, тобто адміністративне правопорушення має бути кваліфіковано в точній відповідності з законом, що передбачає відповідальність саме за це діяння і ніякі відступи від цих вимог неприпустимі, т.е. кваліфікація адміністративного проступку за аналогією не допускається і є грубим порушенням закону.
За особливостями конструкції складу адміністративного правопорушення розрізняються матеріальні і формальні склади. Матеріальними називаються склади в яких міститься така ознака, як настання шкідливих матеріальних наслідків - діяння, чи описується дія саме по собі обов'язково якої робляться шкідливий наслідок.
Формальними складами називаються ті в яких немає обов'язкової ознаки настання шкідливих матеріальних наслідків (порушення паспортного режиму). Ознаки складу правопорушення охоплюють його правління як в об'єктивної, так і в суб'єктивної сферах і підрозділяються на 4 елементи:
1.Об'єкт;
2. Об'єктивна сторона;
3. Суб'єкт;
4. Суб'єктивна сторона.
Об'єкт правопорушення - суспільні відносини або сукупність суспільних відносин, що охороняються законом на які зазіхає правопорушення,

Сторінки: 1 2
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар