загрузка...

трусы женские
загрузка...
На главную » Рефераты по геологии » Способы эксплуатации нефтяных и газовых скважин в Украине

Способы эксплуатации нефтяных и газовых скважин в Украине


Полтавський національний технічний університет ім. Ю.Кондратюка

Кафедра нафтових і газових промислів та геотехніки

Звіт з практики на тему: "Способи експлуатації нафтових і газових свердловин на Україні"

Виконав студент гр. 102-МВ

О.С. Птиця

Перевірив С.П. Воскобійник

2003

План
1. Вступ
2. Технологічні особливості
3. Експлуатація нафтових свердловин

1. Фонтанна експлуатація нафтових свердловин

2. Компресорна експлуатація нафтових свердловин

3. Насосна експлуатація нафтових свердловин

1. За допомогою штангових свердловинних насосних установок

2. За допомогою занурених відцентрових насосів

4. Експлуатація газових свердловин

1.Вступ

Забезпеченість України паливно-енергетичними ресурсами одне з найголовніших завдань національної економіки, без розвитку якого неможливе успішне здійснення соціальних , економічних і науково-технічних програм.
Нафта та газ набули дуже широкого використання в нашому житті. Нафта, газ та продукти їх переробки являються не лише висококалорійним паливом, але і цінною сировиною для хімічної промисловості. Із нафти та газу отримують спирти, формалін, ацетилен, штучні барвники, синтетичні волокна, оливи, дорожні покриття. Нафта та газ мають великі переваги перед всіма іншими видами палива, як по калорійності, так і по ціні. Протягом останніх років галузь стабілізувала виробництва і забезпечила видобуток нафти на рівні 4,2 мільйона тон і газу 18 мільярдів кубічних метрів.

Ресурсна база нафтогазовидобувної промисловості України за умов ефективного використання дай можливості не лише стабілізувати, а у перспективі й підвищити обсяги видобутку палива.

2. Технологічні особливості

Свердловиною називається гірнича виробітка, що має при малому діаметрі достатньо значну довжину. Початком свердловини називається устя, а її кінець - вибоєм. Простір від гирла до вибою свердловини називається стволом. Свердловини можуть бути вертикальні або похилі.

Головне призначення свердловини - вилучення нафти, газу або води із покладу на поверхню, тобто свердловина являється каналом, що з'єднує нафтовий, газовий або водяний пласт з поверхнею землі.

Технічний стан свердловини - конструкція їх вибоїв, герметичність та якість цементування обсадних колон, надійність та герметичність гирлового обладнання - основа ефективного освоєння свердловин, довгої та безперебійної експлуатації. Продукція свердловини може бути піднята на поверхню або за рахунок пластової енергії, або за рахунок сумісного впливу пластової енергії та енергії, що подається в свердловину з поверхні.
Енергія витрачається на підйом продукції від вибою до устя свердловини, на подолання опору в гирловій обв'язці, сепараторах, замірних пристроях, трубопроводах промислового збору. Обладнанням свердловини називають всі ті частини її конструкції, які забезпечують відбір продукції в необхідному режимі та проведення всіх технологічних операцій в процесі експлуатації.

3. Експлуатація нафтових свердловин

Якщо підйом продукції від вибою на поверхню відбувається за рахунок пластової енергії, то таку експлуатацію свердловин називають фонтанною.
Якщо ж для підйому нафти на поверхню пластового тиску не вистачає і в свердловину подають енергію, то таку експлуатацію називають механізованою.

В нашій країні застосовують наступні способи експлуатації нафтових свердловин:
1) Фонтанна експлуатація;
2) Компресорна;
3) Насосна яка в свою чергу поділяється на: а) експлуатація свердловин штанговими глибинними насосними установками
(ШГНУ); б) експлуатація свердловин зануреними відцентровими насосами.

3.1 Фонтанна експлуатація нафтових свердловин

Явище підйому нафти у свердловині з видою на поверхню під дією пластової енергії називається фонтануванням, а спосіб експлуатації - фонтанним.

Практика експлуатації свердловин показує, що в переважній більшості випадків фонтанування відбувається одночасно за рахунок гідростатичного напору та енергії газу, що розширяється. В таких фонтанних свердловинах при вибійна зона заповнена тільки нафтою з розчиненим в ній газом, тобто одною фазою. По мірі підйому нафти в свердловині у напрямку гирла тиск зменшується, і коли він стає рівним тиску насичення, із нафти починає виділятися розчинений газ, тобто друга фаза.

Двохфазний потік ділять на три основних режими руху:
1) режим піни (Мал. 1а), при якому бульбашки газу більш або менш рівномірно розподілені в потоці нафти;
2) "чіт очний" режим (Мал. 1б), коли газ що розширюється утворює в потоці нафти великі бульбашки;
3) режим "туману" ( Мал. 1в), при якому потік газу рухається по центру труби і захоплює за собою краплини нафти.

На практиці зустрічаються всі три види руху двофазного потоку. В деяких свердловинах всі ці режими можуть існувати одночасно, в нижній частині свердловини перший режим, в середній частині - другий, а в приустьовій частині - третій.

Обладнання фонтанних свердловин включає наземне та підземне обладнання відносять насосно-компресорні труби (НКТ). Вони являють собою труби невеликих діаметрів - 60, 73, 89 мм довжиною 5 - 10 м, які з'єднуються між собою за допомогою муфт. НКТ спускають всередину експлуатаційної колон, по них виконується підйом нафти на поверхню. НКТ використовують при всіх способах експлуатації свердловин.

До наземного обладнання відносять фонтанну арматуру, яку встановлюють на колонну головку свердловини та маніфольд. Фонтанна арматура (Мал. 2а,
2б) призначена для підвішування НКТ та експлуатаційною колоною, а також для контролю і регулювання

Мал. 1а Мал. 1б

Мал. 1в


2а - Фонтанна ялинка; 2б - Трубна головка;

Мал. 2

режиму роботи свердловини .

Правильна експлуатація фонтанної свердловини зводиться до забезпечення довгого фонтанування та найбільш раціональних витрат пластової енергії. В переважній більшості випадків правильна експлуатація фонтанних свердловин досягається за рахунок обмеження дебету свердловини.

3.2 Компресорна експлуатація свердловин

По мірі зниження величини пластової енергії, дебіт фонтанних свердловин зменшується. В той момент, коли пластової енергії недостатньо для підйому нафти із пласту на поверхню, процес фонтанування свердловини припиняється.

Процес фонтанування може бути відновлений подачею до башмаку спущених в свердловину НКТ стиснутого повітря або газу. Так як стиснуте повітря або газ отримують використовуючи компресори, то спосіб штучного фонтанування з використанням цих агентів називають компресорним.

Для повітряного чи газового підйомника при компресорній експлуатації не відрізняється від дії фонтанного підйомника. При компресорній експлуатації газ або повітря подають до башмаку НКТ, а при фонтанній експлуатації газ надходить із пласту.

Підйом нафти, який виконується з використанням закачуємого газу називається газліфтом, а з використанням повітря ерліфтом. Якщо в якості робочого агента використовують природний газ високого тиску, при якому не використовуються компресори, то такий спосіб видобутку нафти називають без компресорним газліфтом.

Газовий або повітряний підйомник (Мал. 3) складається із двох каналів
(трубопроводів), один з яких служить для подачі робочого агента, а другий - для підйому рідини. Тобто в свердловину спускають два ряди НКТ. При нагнітанні по повітряним трубам газ або повітря витіснивши із них нафту до башмака НКТ, почне надходити в труби, перемішуючись у вигляді бульбашок з нафтою і знижувати її густину. Чим більше повітряні труби, тим менше буде густина нафтової суміші і тим на більшу висоту підніматися ця суміш. Висота підйому нафто - повітряної або нафтогазової суміші в підйомних трубах залежить від кількості нагнітаємого повітря або газу, глибини занурення труб під статичний рівень, їх діаметра та в'язкості нафти.

Область застосування газліфта чи ерліфта - високодебітні свердловини з великим вибійними тисками, свердловини з високим газовим фактором і вибійним тиском нижче тиску насичення, піщані свердловини, викривленні свердловини, а також свердлови-ни у важкодоступних умовах. Газліфт можна застосовувати тільки при наявності достатньої кількості газу.

Якщо на нафтовому родовищі або поблизу нього знаходяться газові пласти з високим тиском та якщо запаси такого газу достатньо великі, то доцільно використовувати енергію цього газу для підйому нафти з свердловини, що припинила фонтанування внаслідок падіння пластового тиску.
Даний спосіб підйому нафти з використанням природного газу високого тиску називають без-компресорним газліфтом. Експлуатація свердловин газліфтом
(без-компресорним) достатньо економна.

3.3 Насосна експлуатація свердловин

3.3.1 За допомогою штангових свердловинних насосних установок

Суть даного способу експлуатації свердловин полягає у тому, що у свердловині розміщують плунжерний насос, який приводиться в дію поверхневим приводом за допомогою колони штанг. (Мал. 4)

Штангова глибино - насосна установка (ШГНУ) складається із насоса опущеного у свердловину, колони штанг, верстата - качалки, встановленого біля устя свердловини. Зворотно - поступа-льний рух колони насосних штанг і приєднаного до них плунжера забезпечується верстатом - качалкою.

Спосіб видобутку нафти за допомогою ШГНУ досить розповсюдженій в нашій країні. Даним способом можна добувати від 1 до 500 т нафти на добу.
Однак в більшості випадків глибинно-насосну експлуатацію застосовують в мало та середньодебітних нафтових свердловинах.

1 - циліндр насоса; 2 - плунжер; 3 - колона штанг; 4 - НКТ; 5 - трубна головка;
6 - ялинка; 7 - головка балансира; 8 - балансир; 9 - шатун; 10 - кривошип;
11 - електродвигун;

3.3.2 Експлуатація нафтових свердловин зануреним відцентровим насосом

Електровідцентрові насосні установки ( Мал. 5) складаються: із відцентрового насоса 4, електродвигуна 1. кодони підйомних труб 11, броньованого кабелю 5, гирлової арматури 10, кабельного барабану 7 та інше допоміжне обладнання.

Мал. 5
1 - електродвигун; 2 - протектор; 3 - фільтр; 4 - відцентровий насос; 5

Страницы: 1 2
 
Подобные рефераты:
Размещение отраслей промышленности строительных материалов
Номенклатура будівельних матеріалів і виробів надзвичайно різноманітна, проте вони органічно взаємоповязані спільним функціональним призначенням - використанням у будівництві. Основним критерієм для зіставленн
Геология
В формуванні докембрійського фундамента в районі Середнього Побужжя прийнято виділяти період геоксинклінального розвитку з доскладчатою та складчатою стадіями і період платформенного розвитку (Усенко, 1962). Пе
Технология проведения горно-разведочных выработок
Так как выработка подземная не опасная по газу или пыли принимаем огневой способ. Огневой способ простой, не требующий высокой квалификации взрывников и применения измерительной аппаратуры, и наиболее экономич
Технология проведения горно-разведочных выработок
Аннотация. В курсовом проекте рассматривается горизонтальная подземная горная выработка - ОРТ.
Объем и характеристики исходной информации для составления проектов разрабо ...
На стадии поисков, объектом работ которой являются подготовленные ловушки, проект составляется на бурение одной скважины или группа скважин, имеющих примерно одинаковую глубину и аналогичную конструкцию.
Установки погружных центробежных насосов (УЭЦН)
Из таблицы видно, что самым значительным техническим фактором, влияющим на работу установок ЭЦН. И являющимися причинами выхода из строя можно назвать мехповреждения кабеля, засорение примесями, некачественный
Энергетика Украины
Энергетика Украины и гео-экономические проблемы Российско-Украинских отношений.
Химический состав нефти и газа
Что такое нефть и газ известно всем. И в то же время даже специалисты не могут договориться между собой о том, как образуются нефтяные залежи.
Термометрия
Задачи диагностики нефтяных пластов и скважин. Геофизические методы, применяемые для диагностики скважин и пластов. Особенности термометрии при решении задач диагностики.
Геохимия океана. Происхождение океана
Известно, что почти три четверти земной поверхности покрыты водами океана. По своему составу морская вода является водным раствором неорганического электролита.
Установки погружных центробежных насосов (УЭЦН)
ВВЕДЕНИЕ 1.АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ СХЕМ И КОНСТРУКЦИЙ. 1.1.Назначение и технические данные ЭЦН. 1.1.1.Историческая справка о развитии способа добычи. 1.1.2.Состав и комплектность УЭЦН. 1.1.3.Технические характеристики ПЭД. 1.1.4.Основные технические данные кабеля. 1.2.
Курсовой проект по разведочному бурению
Введение Целью курсового проектирования является закрепление, углубление и обобщение знаний, полученных студентами при изучении теоретического курса «Разведочное бурение» ; приобретение навыков для самостоятельного решения конкретных задач по технологии и технике бурения скважин с умелым использованием достижений научно-технического прогресса и передового опыта в геологоразведочном деле; подготовка к завершающему этапу обучения - составлению дипломного проекта.
Селективное заканчивание скважин
Промысловые испытания. Технико-технологическая база. Возможности инструмента селективного заканчивания скважин. Состав и назначение основных элементов ИСЗС. Перспективы развития ИСЗС.
Геологическое и петрофизическое исследование модели пласта БУ 20-1 Южно-Пыр ...
Одна из актуальных проблем нефтегазодобывающей промышленности - истощение крупных месторождений и ввод в эксплуатацию небольших месторождений углеводородов.
Геолого-технологические методы и аппаратура для контроля и управления проце ...
Для качественной, безаварийной проводки скважин на нефть и газ в сложных горно-геологических условиях крайне важна оперативная геологическая и технологическая информация, получаемая непосредственно в процессе бурения.
Нестационарный режим опытно-эксплуатационной откачки (ОЭО)
Комбинированный метод, гидравлический с элементами гидродинамического подхода. Метод гидрогеологической аналогии.
Методы оперативного изучения геологического разреза нефтегазовых скважин
Метод электронного парамагнитного резонанса (ЭПР) основан на поглощении сверхвысокочастотной энергии переменного поля парамагнитным веществом, находящимся в сильном постоянном магнитном поле.
Разработка месторождений газоконденсатного типа
Пластовая газоконденсатная смесь характеризовалась следующим начальным усредненным составом, % (молярные доли): метан 74,6; этан 8,9; пропан 3,8; бутаны 1,8; пентан плюс вышекипящие 6,4; азот 4,5. Конденсат им
Система контроля и управления процессом проводки нефтяных и газовых скважин ...
Одной из наиболее актуальных задач при проведении геологоразведочных работ является непрерывный контроль и управление полным технологическим циклом строительства скважины с целью оптимизации процесса бурения.
Современные интеллектуальные инструменты для обеспечения качественного буре ...
В последние годы в России созданы и внедряются в производство интеллектуальные инструменты, обеспечивающие контроль и документирование всего цикла строительства скважины в режиме реального времени.
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар