загрузка...

трусы женские
загрузка...
Реферати » Реферати з геології » Юціс Всеволод Володимирович

Юціс Всеволод Володимирович

Юціс Всеволод Володимирович (09. 04.1948 р. Москва)

- геолог, канд. геол.-мін. наук (1979), доцент (1988) каф. динамич. геології геол. ф-ту МДУ.

У 1966 р. закінчив СР школу N358 м. Москви і вступив на геол. ф-т МГУ, який закінчив у 1971 р. по каф. динамич. геології і отримав спеціальність "геол. зйомка і пошуки родовищ корисних копалин". 1971-72 рр.. служив у Радянській армії. 1973-80 рр.. мл. науч. співр. лаб. морської геології геол. ф-ту МДУ. 1980-83 - викладач Кабульського політех. ін-ту. Асистент (1983-87), доцент (1988) каф. динамич. геології геол. ф-ту МДУ.

У 1979 р. захистив канд. діссер. на тему: "Тектоніка дна Туніського протоки (за результатами комплексної інтерпретації геолого-геофізичних даних)", наук. рук. проф П.Н.Купрін.

Область наукових інтересів - позднекайнозойского геодинаміка та тектоніка

альпійського Середземноморського поясу, геологічна інтерпретація геофізичних даних, сейсмостратіграфія.

Автор більше 70 наукових робіт, найважливіші з яких - Тектоніка мезокайнозойских відкладень континентальної околиці Північної Африки (Центральне Середземномор'я) / / Геологія континентальної тераси окраїнних і внутрішніх морів (1989); Геодинаміка Східного Середземномор'я за геолого-геофізичними даними / / Геофізика і сучасний світ (1993); Тектонічна карта Середземного моря. Масштаб 1: 5 000 000 (1994).

У Московському університеті читає курси "Геодинаміка ложа Світового океану", "Тектоніка дна морів і океанів", "Геологія морів і океанів", "сейсмогеология", "Сейсмостратіграфія". Бере участь у проведенні геол. практик, керує дипломними та курсовими роботами студентів.

 
Подібні реферати:
БОГДАНОВ Микита Олексійович
БОГДАНОВ Микита Олексійович (Кандидат геолого-мінералогічних наук (1962), доктор геолого-мінералогічних наук (1974).
Барського Ігор Сергійович
Барського Ігор Сергійович (Кандидат біологічних наук (1966), доктор біологічних наук (1979).
БОГОСЛОВСЬКИЙ Вадим Олександрович
БОГОСЛОВСЬКИЙ Вадим Олександрович (Кандидат геолого-мінералогічних наук (1970), доктор геолого-мінералогічних наук (1993).
Арский Юрій Михайлович
арського Юрій Михайлович (Кандидат геолого-мінералогічних наук (1965), доктор геолого-мінералогічних наук (1979).
Авдонин Віктор Васильович
Авдонин Віктор Васильович (Кандидат геолого-мінералогічних наук (1968), доктор геолого-мінералогічних наук (1982).
Юрина Алевтина Львівна
Юрін Алевтина Львівна (Кандидат геолого-мінералогічних наук (1965), доктор геолого-мінералогічних наук (1986).
Бердичівський Марк Hаумовіч
БЕРДИЧІВСЬКИЙ Марк Hаумовіч (Кандидат технічних наук (1954), доктор технічних наук (1967).
БОГОМОЛОВ Герасим Васильович
БОГОМОЛОВ Герасим Васильович (Радянський вчений у галузі геології і гідрогеології, академік АН БРСР (1960 р.).) (17.III.1905, с.
Богуславський Микола Андрійович
Богуславський Микола Андрійович (геолог і грунтознавець, професор Харківського університету.) Народився в 1862 р.
Квитки по геології (2002р.)
води находящіеяс у верхній частині ЗК носять назву полземних вод. Науку про підземних водах водах, походження умовах залягання законах руху физич і хім своиство - наз гідрогеологія.Істочнік водопостачанн
Арктика: будова і тектоніка
Коротка характеристика тектонічних зон арктичного басейну.
Початок регулярних геомагнітних досліджень СРСР у Світовому океані
Про створення нової вимірювальної апаратури та можливості вирішення нових дослідницьких завдань.
Вклад фахівців АтлантНІРО і Заприбпромразведкі у вивчення рельєфу дна і ...
Історія гідрографічних робіт , робіт з вивчення рельєфу і донних опадів. Основні етапи і результати.
Можливості індукційних зондувань для пошуків і прогнозної оцінки нетра ...
На початку 90-х років на Приполярному Уралі було відкрито золото-паладієвих корінне родовище "Чудное". Поєднання рідкісних елементів і дорогоцінних металів дозволяє вважати цей природний об'єкт еталонним для вироблення методики вивчення.
Загальна геологія. Геологія нафти і газу
Поняття про гірських породах. Метаморфічні гірські породи. Осадові гірські породи. Карбонатні породи. Скидання. Методика побудови зведеного стратиграфічного розрізу.
Амаліцкій Володимир Прохорович
Амаліцкій Володимир Прохорович (відомий геолог) Народився в 1860 році.
Петромагнетизм континентальної літосфери і природа регіональних магнітних а ...
Джерела регіональних магнітних аномалій. Дані експериментів і узагальнення результатів дослідів. Магнітопетрологіческіе дані про низах континентальної кори.
Встановлення та рішення зворотної петрофизической завдання
Пропонується використовувати спільно параметричні і непараметричні петрофізичні взаємозв'язку при застосуванні оптимізаційного способу комплексної обробки і підтримай інтерпретації даних каротажу.
Богданович Карл Іванович
Богданович Карл Іванович (гірський інженер, геолог і мандрівник) Народився в 1864 р.
Геомагнітні дослідження позднекайнозойских підводних вулканів північній ча ...
Наводиться опис регіонального магнітного поля КОД. Дано геомагнітні характеристики чотирьох підводних вулканів і трьох похованих лавових конусів, що входять до підводні вулканічні групи "Парамушірская" і "Маканруші".
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар