загрузка...

трусы женские
загрузка...
Реферати » Реферати по державі і праву » Основи держави і права для абітурієнтів МГЮА

Основи держави і права для абітурієнтів МГЮА


СПИСОК НОРМАТИВНИХ АКТІВ

Конституція Російської Федерації. Прийнята всенародним голосуванням 12 грудня 1993 року / / Російська газета, 1993, 25 грудня.

Міжнародні договори РФ та інші міжнародно-правові акти.
Загальна декларація прав людини. Прийнята Генеральною Асамблеєю ООН 10 грудня 1948 року.
Конвенція про захист прав людини та основних свобод. Підписана в місті
Римі 4 листопада 1950 року державами - членами Ради Європи. Згодом підписані 11 протоколів до Конвенції. Конвенція і Протоколи до неї (виключаючи
Протокол № 6 щодо скасування смертної кари) підписані від імені РФ в місті Страсбурзі 28 лютого 1996, ратифіковані Федеральним законом від 30 березня 1998 року № 54-ФЗ із застереженням . Конвенція набула чинності для РФ з 5 травня 1998 року.
Договір про створення Союзної держави. Підписано в місті Москві 8 грудня 1999 року. Ратифікований Федеральним законом від 2 січня 2000
№ 25-ФЗ
Конвенція Співдружності Незалежних Держав про права та основні свободи людини. Підписана 26 травня 1995 в місті Москві, ратифікована
Федеральним законом від 26 травня 1995 року № 163-ФЗ, набула чинності для РФ з
11 серпня 1998 .
Міжнародний пакт про громадянські та політичні права. Прийнятий Генеральною асамблеєю ООН 16 грудня 1966. Ратифікований Президією Верховної
Ради СРСР в 1973 році. Чинний з 1976 року.
Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права.
Прийнятий Генеральною асамблеєю ООН 16 грудня 1966. Ратифікований
Президією Верховної Ради СРСР в 1973 році. Чинний з 1976 року.
Угода про створення Співдружності незалежних держав. Підписаний 8 грудня 1991 року в місті Мінську, ратифікована Постановою Верховної
Ради РРФСР від 12 грудня 1991 року № 2014-1. Протокол до Угоди підписано 21 грудня 1991 року в місті Алма-Аті.
Статут Організації Об'єднаних Націй. Підписаний 26 червня 1945 на засіданні конференції ООН (з поправками, прийнятими згодом).
Статут Ради Європи. Підписано державами - засновниками Ради Європи 5 травня 1945 року в місті Лондоні. Російська Федерація приєдналася до
Статуту відповідно до Федерального закону від 23 лютого 1996 року № 19-ФЗ.
Статут набув чинності для РФ з 28 лютого 1996 року.
Статут Співдружності Незалежних Держав. Прийнято рішенням Ради глав держав СНД 22 січня 1993 року, ратифікований Постановою Верховного
Ради РРФСР від 12 квітня 1993 року № 4799-1.
Договори між РФ і Республікою Таджикистан про врегулювання питань подвійного граждансктва. Підписано в місті Москві 7 вересня 1995.
Ратифікований Федеральним законом від 15 грудня 1996 року № 152-ФЗ
Угода між РФ і Туркменістаном про врегулювання питань подвійного громадянства. Підписано 23 грудня 1993 в місті Ашгабаті, ратифікована Федеральним законом від 25 листопада 1994 року № 41-ФЗ

Федеральні конституційні закони.
Федеральний конституційний закон від 28 квітня 1995 року № 1-ФКЗ "Про арбітражних судах в РФ"
Федеральний конституційний закон від 23 червня 1999 року № 1-ФКЗ " Про військових судах РФ "
Федеральний конституційний закон від 25 грудня 2000 року № 1-ФКЗ" Про державний прапор РФ "
Федеральний конституційний закон від 25 грудня 2000 року № 2-ФКЗ "Про государственнной гербі РФ"
Федеральний конституційний закон від 25 грудня 2000 року № 3-ФКЗ "Про державний гімн РФ" (станом на 22 березня 2001 р.)
Федеральний конституційний закон від 21 липня 1994 року № 1-ФКЗ "Про
Конституційний Суд РФ" (станом на 8 лютого 2001 р.)
Федеральний конституційний закон від 17 грудня 1997 року № 2-ФКЗ "Про
Уряді РФ" (станом на 31 грудня 1997)
Федеральний конституційний закон від 10 жовтня 1995 року № 2-ФКЗ "Про референдум РФ"
Федеральний конституційний закон від 31 грудня 1996 року № 1-ФКЗ "Про судову систему РФ"
Федеральний конституційний закон від 26 лютого 1997 № 1-ФКЗ "Про
Уповноваженого з прав людини в РФ"
Федеральний конституційний закон від 30 травня 3001 № 3-ФКЗ "Про надзвичайний положенні "

Федеральні закони.
Арбітражний процесуальний кодекс РФ. 5 травня 1995 № 70-ФЗ
Цивільний кодекс РФ. Частина перша. 30 листопада 1994, № 51-ФЗ (по станом на 15 травня 2001 р.)
Цивільний кодекс РФ. Частина друга. 26 січня 1996, № 14-ФЗ (станом на 17 грудня 1999 года)
Податковий кодекс РФ. Частина перша. 31 липня 1998, № 146-ФЗ (станом на 2 січня 2000 року)
Податковий кодекс РФ. Частина друга. 5 серпня 2000, № 117-ФЗ (станом на 8 серпня 2001 р.)
Сімейний кодекс РФ. 29 грудня 1995, № 223-ФЗ (станом на 2 січня 2000 року)
Кримінальний кодекс РФ. 13 червня 1996, № 63-ФЗ (станом на 7 серпня
2001 р.)
Кодекс законів про працю РФ. Затверджено Законом РРФСР від 9 грудня 1971
(назва в редакції Закону РФ від 25 вересня 1992 року, станом на 10 липня 2001 р.)
Цивільний кодекс РРФСР. Затверджено Законом РРФСР від 11 червня 1964 (станом на 14 травня 2001 року, діє в частині, що не суперечить
Цивільному кодексу РФ)
Цивільний процесуальний кодекс РРФСР. Затверджено Законом РРФСР від 11 червня 1964 (станом на 7 серпня 2000 року)
Житловий кодекс РРФСР. Затверджено Законом РРФСР 24 червня 1983 (станом на 17 квітня 2001 р.)
Кодекс України про адміністративні правопорушення. Затверджено Законом РРФСР від 20 червня 2000 року (станом на 2 січня 2000 року)
Кримінально-процесуальний кодекс РРФСР. Затверджено Законом РРФСР від 27 жовтня 1960 рік (по станом на 20 березня 2001 р.)
Федеральний закон від 2 грудня 1990 року № 395-I "Про банки і банківську діяльність" (станом на 7 серпня 2001, назва в редакції
Федерального закону від 3 лютого 1996 року № 17-ФЗ)
Федеральний закон від 10 грудня 1995 року № 196-ФЗ "Про безпеку дорожнього руху "(станом на 2 березня 1999 года)
Федеральний закон від 13 червня 1991 року № 64-ФЗ" Про введення в дію
Кримінального кодексу РФ "( станом на 27 грудня 1996 року)
Федеральний закон від 28 березня 1998 року № 53-ФЗ "Про військовий обов'язок і військову службу" (станом на 19 липня 2001 р.)
Федеральний закон від 24 червня 1999 року № 121-ФЗ "Про вибори депутатів
Державної Думи Федеральних Зборів РФ" (станом на 10 липня
2001 року)
Федеральний закон від 31 грудня 1999 року № 228-ФЗ "Про вибори Президента
РФ"
Федеральний закон від 12 лютого 2001 року № 12-ФЗ "Про гарантії Президенту, який припинив виконання своїх повноважень, і членів його сім'ї"
Федеральний закон від 24 травня 1999 року № 99-ФЗ "Про державну політику
РФ відносно співвітчизників за кордоном "
Федеральний закон від 8 серпня 2001 року № 129-ФЗ" Про державну реєстрацію юридичних осіб "
Федеральний закон від 19 травня 1995 року № 81-ФЗ "Про державну допомогу громадянам, які мають дітей" (за станом на 30 червня 2001 р.)
Федеральний закон від 21 грудня 1994 року № 68-ФЗ "Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру "
Федеральний закон від 30 листопада 1995 року № 147-ФЗ" Про континентальний шельф "(за станом на 10 лютого 1999 года)
Федеральний закон від 8 серпня 2001 року № 128-ФЗ "Про ліцензування окремих видів діяльності"
Федеральний закон 15 липня 1995 року № 101-ФЗ "Про міжнародні договори РФ"
Федеральний закон від 19 червня 2000 року № 82-ФЗ "Про мінімальний розмір оплати праці"
Федеральний закон від 17 грудня 1998 року № 188-ФЗ "Про мирових суддів у РФ "
Федеральний закон від 18 грудня 1997 року № 152-ФЗ" Про найменування географічних об'єктів "
Федеральний закон від 12 січня 1996 року № 7-ФЗ" Про некомерційні організаціях "(станом на 8 липня 1999 року № 140-ФЗ)
Федеральний закон від 11 липня 2001 року № 95-ФЗ" Про політичні партії "
Федеральний закон від 15 серпня 1996 року № 114-ФЗ "Про порядок виїзду з РФ і в'їзду в РФ" (станом на 24 червня 1999 года)
Федеральний закон від 14 червня 1994 року № 5-ФЗ "Про порядок опублікування і набрання чинності федеральних конституційних законів, федеральних законів, актів палат Федеральних Зборів" (станом на 22 жовтня 1999 года)
Федеральний закон то 4 березня 1998 року № 33-ФЗ " Про порядок прийняття і вступленіяв силу поправок до Конституції РФ "
Федеральний закон від 23 листопада 1995 року № 175-ФЗ" Про порядок вирішення колективних трудових спорів "
Федеральний закон від 5 серпня 2000 року № 113-ФЗ "Про порядок формування
Ради Федерації

Сторінки: 1 2 3
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар