загрузка...

трусы женские
загрузка...
Реферати » Реферати з діловодства » Технологія забезпечення схоронності документів

Технологія забезпечення схоронності документів

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ РФ

МІНІСТЕРСТВО РФ ПО АТОМНОЇ ЕНЕРГІЇ

Уральського політехнічного КОЛЕДЖ

КУРСОВИЙ ПРОЕКТ

з дисципліни

Архівознавство

на тему

Технологія забезпечення схоронності документів

Виконав: студент групи КАД-58В

.............................. . Е.В. Угарова

(дата, розпис)
Перевірив: викладач

............................... А.А. Матвєєва

(дата, розпис)

Новоуральськ 2000

Про Р Л А У Л Е Н І Е
|ВВЕДЕНИЕ............................................................................................. | 3 |
| Глава I. Основи забезпечення фізико-хімічної збереженості | 5 |
| документів ....... | 5 |
| Фізико-хімічні фактори руйнування документів .............................. | 6 |
| Біологічні фактори руйнування документів ............ ......................... | 9 |
| Санітарно-гігієнічні умови схоронності документів ...................... | 9 |
| Температурно-вологісний режим збереження документів ..................... | 12 |
| Глава II. Основні вимоги до приміщення і устаткуванню архіву ............ .. | 12 |
| | 12 |
| Створення оптимальних умов зберігання документів .................. ......... .. | 13 |
| Вимоги до приміщення архіву ...................................................... .. | 14 |
| Електро-та протипожежне обладнання ........................................... | 16 |
| Стеллажное обладнання ............................................................... .. | 18 |
| Упаковка документів ..................................................................... .. | 20 |
|ЗАКЛЮЧЕНИЕ........................................................................................ | 21 |
| Додаток 1 ........................................................................................... | 22 |
| Додаток 2 ........................................................................................... | |
| Список литературы................................................................................... | |

В В Е Д Е Н І Е

Мета даної роботи розгляд і вивчення технології збереження документів, характеристика основних методів зберігання документів і їх опис.

У роботі докладно розглядаються основи фізико-хімічної збереженості документів, фактори їх руйнування, старіння, згасання, режим та умови їх зберігання. А також матеріали, засоби та обладнання для зберігання та пакування документів, застосовувані в архівах. Розгляд та вивчення цих питань є основним завданням цієї роботи.

Документи є засобом закріплення різними способами на спеціальних матеріалах інформації про факти, події, явища, об'єктивної дійсності і розумової діяльності людини. У державних і відомчих архівах, бібліотеках, інших центрах документації зосереджений великий об'єм ретроспективної інформації, використовуваної для діалектико-матеріалістичного вивчення історії держави, в народногосподарських, наукових і культурних цілях.

Відповідно до закону СРСР «Про охорону і використання пам'яток історії та культури» акти державної влади та органів державного управління, кінофотодокументи і звукозапису, древні рукописи, а також рідкісні друковані видання віднесені до документальних пам'ятників історії та культури. Забезпечення збереження документів є великої наукової проблемою, що має важливе політичне, народногосподарське та соціально культурне значення.

Російськими фахівцями виконана велика робота з поліпшення умов зберігання документів і створенню знову обладнаних архівосховищ.
В результаті систематичної роботи, що проводиться в архівах, бібліотеках, наукових інститутах і лабораторіях, стала яснішою картина физико-хімічного стану документів і деяких процесів зміни їх первинних властивостей під впливом зовнішніх чинників - світла, температури і вологості повітря, його газового складу і ін.

В різних сховищах сконцентровані вельми різноманітні за часом походження, змісту, оформлення, техніці і способу відтворення документи. До них відносяться стародавні і сучасні рукописні і друковані матеріали у вигляді книг, окремих державних актів, планів, креслень, малюнків і художніх репродукцій, виконаних на різних сортах паперу, шкірі і пергаменті, за допомогою використання різних барвників органічного та неорганічного походження.

В основі даної теми лежить ряд нормативних актів, що регламентують діяльність установ, що зберігають документи - архівів. Основними документами в даній галузі є "Основні правила роботи державних архівів СРСР" і "Основні правила роботи відомчих архівів". У цих нормативних актах докладно описуються умови зберігання документів: температурно-вологісний режим, розміри приміщень архіву, розміри стелажів та інше.

Питання, що стосуються найбільш нової архівної техніки докладно відображені в книгах з архівознавства. Найбільш повні відомості по темі цієї роботи містяться в книгах "Архівознавство" авторів Крайська З.В., Челліні
Е.В. і "Основах забезпечення схоронності документів" Сергазіна Ж.Н. У даних джерелах проаналізовані сучасні методи та тенденції в галузі забезпечення схоронності документів. З природничо-наукової і технічної точки зору розглядаються теоретичні основи старіння і довговічності документів на різних носіях; технологія зберігання і захисту інформації від передчасного руйнування.

Глава I

Основи забезпечення фізико-хімічної збереженості документів

Тривала схоронність документів залежить від створення оптимальних умов їх зберігання, пов'язаних із сприятливими температурно-вологісним і світловим режимами, а також від постійного дотримання санітарно-гігієнічних вимог.

Фізико-хімічні фактори руйнування документів

Фізико-хімічним змінам (старінню) піддаються всі складові частини документів: папір, барвники (чорнило, туш, олівець, машинописні барвники) , клей, картон палітурок. Папір стає крихкою і ламкою.
Особливо нестійка сучасна папір сортів газетна та типографська № 3, яка вже через десять років жовтіє і стає крихкою.

На фізико-хімічний стан документів у сховищах справляє негативний вплив ряд факторів: різкі перепади температури і зайва сухість повітря негативно впливають на структуру паперу, роблячи її ламкою; прямі сонячні промені впливають на структуру паперу і знебарвлюють барвник, яким завдано текст; наявність в повітрі шкідливих домішок
(сірчистого газу) в поєднанні з підвищеною вологістю також тягне за собою псування тексту: вогкість викликає розвиток цвілі, яка, просочуючи папір, покриває її різнобарвними плямами, руйнує і іноді повністю знищує текст. Знебарвлення тексту називається згасанням тексту документа. Сонячне світло є одним з факторів, що згубно діють на основу папери та барвники. Під впливом ультрафіолетових променів папір жовтіє і втрачає механічну міцність, а більшість текстів вицвітає, руйнуються також і шкіряні палітурки. У зв'язку з цим рекомендується ставити стелажі в сховищах таким чином, щоб документи були висвітлені мінімально. Заходами, що перешкоджають старінню папери і вицвітання текстів, є вставка светорассеивающих стекол, а при їх відсутності - забарвлення стекол білилами або застосування штор з щільної темної тканини, а також розсувних ставень. Особливо сприятливо зберігання документів в коробках і папках, що виготовляються з урахуванням розмірів документів. Справи розміщують в коробках з таким розрахунком, щоб їх можна було вільно виймати і підкладати, не пошкоджуючи обкладинок і аркушів документів.
Якщо архів не має можливості закартоніровать справи (укласти їх в коробки або картонні папки з клапанами), то рекомендується обгортати зв'язки або обкладати їх папером. Для цього придатні сорти паперів: малювальна марки
В, чертежная марок В, 0 № 1, 2, обгортковий марки А, перфокарточная, форзацная лощеная марки А.

Картонірованіе охороняє документи й від іншого негативно впливає ними чинника - пилу. Пил, потрапляючи між волокнами паперу, руйнує целюлозу і тим самим знижує міцності, паперу, сприяє збільшенню вологи, є середовищем для харчування спор цвілевих грибків, переносником яєць комах. У промислових районах, де повітря забруднене газами (сірчистим, оксидами азоту та ін.), Що лежить на документах пил сприяє концентрації газів, а отже, і активізації їх старіння.

Біологічні фактори руйнування документів

Дуже небезпечні для документів біологічні шкідники: рослини
(бактерії, гриби) і тварини (комахи, гризуни ). Поява їх в архіві - серйозна загроза збереження документів. Тому необхідно мати хоча б елементарне уявлення про біологічні чинники, що впливають на прискорення
"старіння" документів.

Бактерії є нижчими одноклітинними організмами. Для їх життєдіяльності необхідна висока вологість папери, можлива при затопленнях сховищ або постійної підмочки справ через несправність покрівлі, опалення, сирих стін. На папері з'являються пігментні плями неправильної форми. Шкіра і клей палітурки розкладаються: на них з'являється слиз, а з плином часу (якщо не боротися з бактеріями і не поліпшити режим зберігання документів) отвори на місці поразок.

Способи боротьби: дезінфекція, зміна умов зберігання справ.

Основними руйнівниками документів в архівосховищах є гриби, звані в побуті цвіллю. Для документів характерне ураження грибами-паразитами, що живуть за рахунок мертвих органічних залишків. Вони з'являються на папері, шкірі і картоні палітурок, клеї, нитках. Відомо понад 200 видів грибів, що мешкають в архіві і книгосховищах. Гриби - багатоклітинні рослини, що розмножуються спорами. Спори легко переносяться потоками повітря, особливо в запилених приміщеннях, і можуть швидко заразити здорові документи. Як правило, гриби розвиваються на вологих документах або в сховищах з підвищеною вологістю повітря при температурах 20 - 27
° С, в тісно заставлених кутах, що не провітрюваних шафах. Гриби дуже чутливі до дії газів, тому для боротьби з ними ефективна дезінфекція. Однак гриби, що живуть в сховищах, дуже життєздатною: гриби, загиблі від нестачі вологи або низьких температур, можуть відродитися знову при виникненні сприятливих для них умов. У зв'язку з цим необхідно суху цвіль видаляти з паперу та палітурок м'якими марлевими або ватними тампонами.

Пошкодження документів комахами зустрічається рідше, ніж ушкодження грибами, але збиток документам ними може бути завдано в більш короткі терміни.
Відомо близько 100 видів комах, які пошкоджують документи, але це не специфічні шкідники паперу. У природних умовах це - шкідники деревини, борошна, хутра, шкіри і т.д.

Найбільшого поширення в архівосховищах отримали жуки: точильники, притворяшки, кожееди.

Серед точильщиков (меблевий, хлібний, строкатий) найнебезпечнішим і ненажерливим є хлібний, який вражає палітурки, проклеєні борошняним клеєм, а також прилеглі до нього листи. Особливо ненажерливі його личинки. І жук, і личинки живуть і аркушах, роблячи в них ходи.

А) б)

Малюнок 1.1. - А) хлібний точильник; б) меблевий точильник.

Личинки і жуки притворяшки-злодія і шовковистого притворяшки ушкоджують всі частини переплетених документів.

А) б)

Малюнок 1.2. - А) прітворяшка-злодій самець; б) прітворяшка-злодій самка.

Кожееди постійно в документах не знаходяться, а лише харчуються ними.
Можуть знищити папір, пергамент, всі частини палітурки. Найчастіше вони обгризають документи з поверхні, не роблячи ходів. В сховищах зустрічаються кожееди: антренус, шинковий і килимовий. Жуки і

Сторінки: 1 2 3 4
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар