загрузка...

трусы женские
загрузка...
Реферати » Реферати з діловодства » Лекції з діловодства

Лекції з діловодства

Доповідні записки.
-Це документ адресований керівникові або вищестоящому установі та інформує його про сформовану ситуацію, мали місце явище чи факті, про виконану роботу, а так же містить висновку і пропозиція укладача.
Д.З. включає такі реквізити:

1. Найменування структурного підрозділу

2. Вид документа

3. Дата, номер

4. Місце складання або видання

5. Заголовок до тексту

6. Текст

7. Підпис
Д.З. бувають зовнішні і внутрішні.
Внутрішні доповідну підписує укладач, внешнею, адресовану вище стоїть інстанції і оформленої на загальному бланку установи, підписує керівник установи.

ПРИКЛАД внутрішньої доповідної записки:

Загальний відділ
Генеральному директору

об'єднання
Доповідна записка

Н.К. Іванову

2002. №36
Рязань

Про заміну друкарських машин

Доводжу до вашого відома , що машінбюро нині оснащено котрі пишуть машинами застарілого зразка, багато з яких мають надійні експлуатаційні якості.
Прошу розглянути в-с про придбання шести нових машинок і одного комп'ютера з принтером.

Зав. машінбюро
Г.Н. Колбасін

ПРИКЛАД зовнішньої доповідної записки:

Міністерство загального
Генеральному директору та професійного заводу .............................. ......... освіти РФ
................................................

Новосибірське обласне
І.І. Петрову управління народної освіти

Жовтневий відділ народної освіти

Доповідна записка

2002. №15
Новосибірськ

Про перевірку технічного стану житлових приміщень бази відпочинку

Згідно з дорученням голови адміністрації Жовтневого району про перевірку готовності баз відпочинку для дітей і визначення кількості школярів, які можуть відпочити влітку 2002 року.
Мною 13 травня цього року бал проведений огляд житлових приміщень бази відпочинку
Вашого заводу.
Всі житлові корпуси в задовільному стані, однак, в корпусі №1 необхідно вставити скла, корпус №2 потребує ремонту.

Зав. району
Н.І. Пирогов

Пояснювальна записка
-це док-т, що пояснює зміст окремих положень основного документа
(плану, звіту, проекту) або пояснює причини якої-небудь події, факту, вчинку.
Пояснювальна записка ділиться на 2-е групи:
1. гр. - Це док-ти, найчастіше супроводжують основний документ і пояснюють зміст його окремих положень. Оформляються на загальному бланку установ.
2. Гр. - Це записки з приводу будь-яких подій, сформованих ситуацій, вчинків і поводжень працівників.

ПРИКЛАД:

Пояснювальна записка
Директору центру

«Кадри»
01.11.2002 №21
Н.І. Іванову

Про зрив занять у групі секретарів-референтів

31 жовтня 2002 на заняття з діловодства прийшло тільки 3 слухача зі складу групи 19 осіб
Викладач
Г.І. Григор'єва

Пр. зовнішньої пояснювальної записки - по одному підприємству, має безліч структурних підрозділів:
Найменування організації
Виробничий відділ

Пояснювальна записка
Ген. Директору

об'єднання
01.11.2002 №14
А.А. Зуеву

Про встановлення обладнання

Зведений звіт про встановлення обладнання для виробництва аміаку, переданий у вище стоящею організацію згідно з домовленістю 30.10.2002г.

Начальник відділу
А.Є. Йолкін

Пр. зовнішньої пояснювальної записки, адресована у вище стоїть організацію:
Виробниче об'єднання
По видобутку залізної руди

«Кримчермет»

Шахта «Юзівська»

Пояснювальна записка
Ген. Директору

об'єднання
01.11.2002 №10
К.Є. Матвєєву

Про порушення виробничої дисципліни

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,, ТЕКСТ ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Гірничий майстер
В.І. Софроній

факси
- відносяться до оперативних засобам зв'язку - максимальна зв'язок. Ф. - це док-т, отриманий за допомогою спеціального апарата або факсу, по телефонних каналах зв'язку, Ф. є копією переданого документа будь-якого виду з додатком у вигляді таблиць, схем, креслень, фотографій. Ф. є різновидом листування між діловими партнерами. Оформляється аналогічно діловій письма.
Додатковими даними факсу явл. дані, які проставляє сам апарат - вказівка ??(код) відправника; дата і час передачі; номертелефаксу (апарату), з якого Передат інформація; кількість сторінок.
Відправник факсу повинен отримати підтвердження про те, що інформація дійшла до одержувача, в якому вказується код фірми одержувача, № телефаксу одержувача, дата і час тривалості передачі, кол-во отриманих сторінок; результат.
Велика частина комерційної переписки зберігається 3 роки, в тому числі і факси і передачі на архівне зберігання не підлягає. Листування з іноземними фірмами з найбільш важливих питань (експорт, імпорт) гарантії зберігається 10 років.

ТЕЛЕГРАМА

- це док-т, що передається по каналах зв'язку.

Зразок міжнародної телеграми:

МІЖНАРОДНА ТЕЛЕГРАМА

МАКСИМОВ АТАШЕ З ТОРГІВЛІ
ПОСОЛЬСТВО РФ В БЛГАРІІ
вул.Краснова 5 СОФІЯ БОЛГАРІЯ


ПРЕДСТАВНИКИ МІНІСТЕРСТВА АНІСІМОВ ЗПТ КАНДРАТЬЕВ ПРИЕДУТ 15 БЕРЕЗНЯ 1999
РОКУ В Софію ДЛЯ прведення ПЕРЕГОВОРІВ
ЗАМ МІНІСТРА ВЕС

100121, Москва, вул. Краснопресненская, 20, МЗЕЗ, 15-23-08 / 02

10.01.99

Разіна 235 41 38

ДОВІДКИ

- це док-т містить опис і підтвердження фактів і подій. Довідки найчастіше складаються про підтвердження роботи або оплати праці співробітників. Керівництво підприємства зобов'язане видавати на прохання співробітника довідку про роботу в даній організації із зазначенням спеціальності, посади, кваліфікації, часу роботи і розміру з / п (стаття 40 ТКРФ).


Довідки готуються на бланку формату А5 має адресні дані підприємства і трафаретний текст. Довідки починаються з вказівки в називному відмінку П.І.Б. (Повністю) особи про яку даються відомості, його посади, з / п. У правому верхньому кутку вказується місце надання довідки (наприклад: шк. №49; ТЕУ №3). На довідці повинна обов'язково стояти дата підписання. Якщо ведеться облік видачі довідок за журналом, ставлять порядковий номер довідки поруч з датою. Довідки складаються в 1 екз. Одним з варіантів довідки явл-ся довідка за запитом керівництва містить інформацію з виробничої тематиці, такі довідки можуть бути внутрішніми і зовнішніми. Довідки для керівництва не виходять за межі підприємства складає і підписує укладач (укладач). Зовнішні довідки за запитом зовнішніх організацій підписуються керівником підприємства. Така довідка повинна мати заголовок до тексту, дату і період часу до відомостей належать до довідці. Якщо довідка дається з кількох питань, то її текст ділять на розділи. Вони повинні мати заголовок і нумерацію арабськими цифрами. Довідки, які мають цифрові показники можуть бути оформлені у вигляді таблиці.
Довідки з виробничої тематики складаються в 2-х прим .:

1. адресату

2. підшивається в справу
При наявності в довідці відомостей фінансового хар-ра, вона підписується керівником, гл. бухгалтером і завіряється печаткою. У всіх зовнішніх довідках друк обов'язкове.

Приклад зовнішньої довідки:

Найменування підприємства
Місце надання

довідки
Адреса підприємства
Тел.
Факс

ДОВІДКА

00.00.00 №

Леонтьєва Оксана Анатоліївна працює економістом відділу маркетингу в АТ
«Комета» з окладом 3500 (три тисячі п'ятсот) рублів на місяць.

Директор
І.О. Прізвище

Головний бухгалтер
І.О. Прізвище

М.П.

Мішин 243382

ДОГОВОРИ
Д. - це юр. документ встановлює права, обов'язки договірних сторін та відповідальність за їх виконання. Договору можуть бути укладені між організаціями або організацією та громадянином або громадянами між собою. Якщо в договірні відносини вступає організація та громадянин договір називають трудовим угодою. Існують такі договори як: Д. про постачання, Д. про матеріальну відповідальність, Д. оренди, Д. банківського рахунку і т.п.
Д. вважається ув'язненим, якщо між сторонами досягнуто угоди за всіма пунктами.
Реквізити договору:

1) назва док-та: договір

2) дата, номер і місце складання

3) заголовок до тексту

4) текст: складається з вступної частини: 1-найменування сторін

2-посади та прізвища осіб підписують договір

3-предмет договору

4-виклад порядку розгляду питань

5-загальна сума договору

5) Юр. адреси сторін

6) Підписи і печатки сторін
Д. складається у кількох примірниках залежно від потреб ділянок (найчастіше їх буває 2)
Текст договору поділяють на розділи та підрозділи. Кожна частина нумерується арабськими цифрами. Часто договори фін. призначення візуються юрист-консультом.

КОНТРАКТ
К. являє собою особливу форму строкового трудового договору, укладеного між підприємством в особі директора і працівником. Контракт встановлює умови найму організації, оплату праці, взаємні зобов'язання, права, відповідальність сторін і підстави для дострокового розірвання контракту.
Порівняно з трудовим договором контракт дозволяє більш чітко і конкретно сформулювати умови, організацію та оплату праці з урахуванням індивідуальної особливості працівника.
Контракт може заключиться на час виконання роботи або на певний строк. Після закінчення дії контракту він може переукласти на новий термін або продовжуватися.
Зміст контракту:
1. найменування сторін і їх реквізити
2. мета і предмет укладання контракту
3. вимоги до результатів роботи
4. термін дії
5. умови організації праці (правила внутрішнього розпорядку, тривалість відпустки і т.д.)
6. умови оплати праці (не можуть бути нижче min з / п, повинен бути встановлений порядок виплати, вимоги та ін. питання, а так само винагороди)
7 . зобов'язання сторін і відповідальність за їх порушення.
8. порядок вирішення питань (не повинен суперечити законодавству)
9. підстава та умови для термінового розірвання контракту
10. адреси сторін і підписи

-----------------------
(5 табуляція)

(0 табуляція)

1стор.

2стор.

3стор.

4стор.

Windows98

загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар