загрузка...

трусы женские
загрузка...
Реферати » Реферати з кредитування » Управління кредитними ризиками в Росії та зарубіжний досвід

Управління кредитними ризиками в Росії та зарубіжний досвід

Фінансова академія при Уряді Російської Федерації

Інститут перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів

ДИПЛОМНА РОБОТА

на тему: Управління кредитними ризиками в Росії та зарубіжний досвід

Слухач: Карманова М.С.

Керівник: хххххххххххххх

Москва

1995

План: стор.

| 1. | |
| Введення ..................................... ......... | |
| ....................... | |
| 2. Джерела і способи аналізу фінансового стану | |
| позичальника ............................... ............... | |
| ..................... | |
| 3. Методи управління кредитними | |
| ризиками .................... | |
| 3.1 Аналіз техніко-економічного обгрунтування кредиту | |
| (ТЕО) .............................. ................... | |
| .................. | |
| 3.2 Аналіз кредитоспроможності | |
| позичальника ..................... | |
| 3.3 Структурний аналіз | |
| кредиту ........................ .............. | |
| 3.3.1 Мета | |
| кредиту ....... ........................................ | |
| ......... | |
| 3.3.2 Сума | |
| кредиту .......... ..................................... | |
|. ..... | |
| 3.3.3 Порядок погашення | |
| кредиту ............... .............. | |
| 3.3.4 Терміни погашення | |
| кредиту ...... ............................ | |
| 3.3.5 Забезпечення | |
| кредиту ........................................... | |
| 3.3.6 Встановлення процентної | |
| ставки .................... . | |
| 3.4 Оформлення та контроль за виконанням кредитної | |
| угоди в цілях запобігання кредитного ризику .. | |
| 3.4.1 Оформлення кредитної угоди і кредитного | |
| досьє ........................... ...................... | |
| ................ ..... | |
| 3.4.2 Встановлення відповідальності окремих | |
| працівників за видачу | |
| кредиту ............................... | |
| 3.4.3 Основні дії банків щодо запобігання | |
| появи сумнівного кредиту ........... | |
| 4. Питання, які необхідно вирішити для | |
| зменшення кредитних | |
| ризиків ................. ............................... | |
| ... | |
| 5. | |
| Висновок ..................................... ....... | |
| ....................... | |
| 6. | |
| Література ..................................... ....... | |
| ........................ | |
| | |

1. ВСТУП

Тема даної дипломної роботи: "Управління кредитними ризиками" - надзвичайно актуальна.

Кредитні операції - найприбутковіша стаття банківського бізнесу. За рахунок цього джерела формується основна частина чистого прибутку, що відраховується в резервні фонди та йде на виплату девидентов акціонерам банку.

Банки надають кредити різним юридичним і фізичним особам з власних і позикових ресурсів. Кошти банку формуються за рахунок клієнтських грошей на розрахункових, поточних, термінових та інших рахунках; міжбанківського кредиту; коштів, мобілізованих банком у тимчасове користування шляхом випуску боргових цінних паперів тощо. д.

В теж час дані операції пов'язані з кредитними ризиками, яким піддаються банки.

Кредитний ризик - непогашення позичальником основного боргу і відсотків по кредиту, ризик процентних ставок і т. Д. Уникнути кредитний ризик дозволяє ретельний відбір позичальників, аналіз умов видачі кредиту, постійний контроль за фінансовим станом позичальника, його здатністю (і готовністю) погасити кредит. Виконання всіх цих умов гарантує успішне проведення найважливішої банківської операції - надання кредитів.

Отже, в даній дипломній роботі на основі зарубіжного і російського досвіду будуть розглянуті методи управління кредитними ризиками, що дозволяють їх максимально зменшити. Дещо детальніше будуть викладені питання, що стосуються аналізу кредитної заявки і техніко-економічного обгрунтування кредиту та аналізу облікової політики підприємства, т. До. Із даними питаннями мені доводилося зустрічатися в ході моєї професійної діяльності.

З метою докладного викладу зазначеної проблеми мною, крім матеріалів власних практичних розробок були використані статті та матеріали, що з'явилися останнім часом і що відображають суть даної проблеми на сучасному рівні. Сюди відносяться: "Банківський журнал", а також довідкова та навчальна література, список якої додається.

2. ДЖЕРЕЛА І СПОСОБИ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПОЗИЧАЛЬНИКА

Методи управління кредитним ризиком в основному пов'язані з аналізом відповідних документів, які надає в банк клієнт для розгляду питання про видачу кредиту .

При цьому для різних груп клієнтури можуть розроблятися різні переліки необхідних документів (для розгляду доцільності видачі кредиту). Наприклад, давні перевірені клієнти можуть звільнятися від необхідності надання графіка різних надходжень і платежів, відомостей про кредити, отриманих в інших банках, а іноді і техніко-економічного обгрунтування кредитної угоди (ТЕО).

Отже, наведемо перелік основних документів, що надаються позичальником:

- Баланс підприємства-позичальника на 1-е число останнього місяця і останню квартальну дату;

- Техніко-економічне обгрунтування (ТЕО), що характеризує окупність, рентабельність кредитної угоди;

- Копії договорів, контрактів, підтверджуючих кредитуються угоди;

- Копії установчих документів підприємства-позичальника;

- Відомості про кредити, отриманих в інших банках;

- Документи, що підтверджують наявність забезпечення кредиту (договір застави майна, страховий поліс, гарантії і т. Д.);

- Зобов'язання-доручення;

- Заповнений позичальником бланк заяви на видачу кредиту.

Рішення про доцільність видачі кредиту приймається або уповноваженою посадовою особою, або відповідним органом управління банку. У великих банках створюється кредитний комітет (відділ), як спеціальний орган, уповноважений розглядати документи та приймати рішення з більшості питань, пов'язаних з кредитуванням, і лише в особливих випадках виносити їх на розгляд правління.

У банку існує кілька способів аналізу наданої позичальником інформації:

- проведення повної перевірки клієнтів силами своїх кредитних відділів
(комітетів);

- Проведення перевірки бухгалтерської звітності за приписом банку аудиторською фірмою. Правда, при цьому можуть виникнути проблеми, пов'язані з тим, що на даному етапі розвитку аудиторської і консалтингової діяльності у деяких російських фірм існує тенденція проводити перевірку через фірми, репутація яких і якість їх перевірки викликають сумніви або їх репутація на ринку просто не відома;

- Отримання "пакетної" інформації від авторитетної інформаційно консалтингової фірми.

Даний підхід суттєво підвищує надійність кредитного аналізу, але через високі "накладних витрат" використання такої інформації, лише великі банки можуть дозволити собі отримання "пакетних" довідок про своїх потенційних позичальників на систематичній основі.

3. МЕТОДИ управління кредитними ризиками

До методів управління кредитними ризиками відноситься аналіз позичальника та його основних документів з різних точок зору. Отже, розглянемо, що необхідно оцінити для зменшення кредитного ризику.

3.1 Аналіз техніко-економічного обгрунтування кредиту (ТЕО)

Техніко-економічне обгрунтування кредиту - основний документ, що демонструє якість і рівень кредитної угоди позичальника. Технико-економічне обгрунтування може бути виконане в будь-який, довільній формі і підписана керівником підприємства і головним бухгалтером.

Часом від того, як і на якому рівні зроблено ТЕО залежить, чи зможе банк оцінити позичальника і ступінь кредитного ризику. Тому ТЕО - це дуже важливий документ і для банку і для клієнта.

В ході моєї професійної діяльності була розроблена форма ТЕО, згрупована в наведену нижче спеціальну таблицю, яка на мою думку найбільш повно відображає реальні економічні показники угоди.
Досить уважно заповнити всі розділи, і негайно стане ясна прибутковість і необхідність даної угоди.

Дане ТЕО включає в себе наступні розділи:

1) Контрольні терміни угоди (в даний час банки надають в основному короткострокові кредити до 3-х місяців, і необхідно проаналізувати , чи вкладеться позичальник у тимчасові рамки кредиту);

2) Власні і позикові кошти (оцінка коштів, які має клієнт);

3) Курс рубля на момент угоди;

4) Вартість угоди-купівлі (якщо угода із закордонним партнером, то з урахуванням митних акцизних зборів);

5) Суми, отримані після реалізації предмета угоди;

6) Витрати;

7) Оборотність коштів;

8) Розрахунок податку на прибуток, скільки в підсумку залишиться грошей в розпорядженні позичальника після розрахунку з кредиторами та сплати всіх податків державі, розрахунок показника ефективності угоди, що включає в себе коефіцієнт рентабельності і норму прибутку на вкладений капітал.

Розглянемо як можна оцінити економічний стан підприємства на конкретному прикладі з допомогою розробленого методу оцінки техніко-економічного обгрунтування ефективності угоди та можливості повернення кредиту у формі таблиці.

Отже, приміром, підприємство "N" бере кредит в сумі 50 000 000 рублів під 150% річних на 3 місяці для покупки парфумерії під гарантію страхової фірми. Підприємство "N" розраховує провести цю операцію без участі власних коштів та дольової участі партнерів. Підприємство "N" припускає, закуповуючи і реалізовуючи кожен місяць партію товарів, розплатитися з кредитором і отримати деяку прибуток.

Якщо фахівець кредитного відділу банку розгляне дані техніко-економічне обгрунтування угоди під кредит, він відразу зможе зробити наступні висновки:

1. В результаті даної угоди в розпорядженні підприємства, незважаючи на невеликі витрати, залишиться зовсім невелика сума.

2. Показники ефективності вельми низькі.

3. Дане підприємство може розплатитися з кредитом тільки в тому випадку, якщо число обертів (п. 7) за термін кредитування буде дорівнює трьом.

Якщо проаналізувати формули розрахунку податку на прибуток і показники ефективності при числі оборотів менше 3 (063), то оподатковуваний прибуток (094) буде набагато менше ніж відсотки, які необхідно заплатити банку і платежі страхової компанії. Число оборотів, рівне трьом, позначає закупівлю і реалізацію товарів кожен місяць, що можливо тільки при дуже налагоджених зв'язках з продавцями і покупцями, а це дуже ризиковано, т. До. Можливі затримки у постачанні товарів і неможливість їх реалізації, що призведе до втрати кредитоспроможності .

4. Якби позичальник мав власні кошти або залучив до пайової участі партнерів, положення з даною угодою було б більш стійким.

Можна зробити висновок, що дана угода можлива, але мало ефективна і ризикована, а ризикувати банк може тільки працюючи з перевіреними і надійними партнерами.

Отже, подібним чином можна проаналізувати фінансовий стан будь-якої угоди і зробити правильні висновки, що зменшують кредитні ризики.

Техніко-економічне обгрунтування повернення кредиту та ефективності угоди

1. Контрольні терміни
| Операція | Термін (дні) | Дата |
| Зарахування позикових коштів на р / с. .

Сторінки: 1 2 3 4 5 6
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар