загрузка...

трусы женские
загрузка...
Реферати » Реферати з природознавства » Природничонаукові моделі походження і розвитку

Природничонаукові моделі походження і розвитку

ІНСТИТУТ БІЗНЕСУ, ПРАВА ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Контрольна робота з предмету: «Концепція сучасного природознавства» на тему: «Природничонаукові моделі походження і розвитку життя» .

Викладач:
Юдов Віктор Сергійович

Студентка:
Могаричёва Н.О.

Група 92-ПЗ

2000р.

Зміст.

Стор.
I.
Введення ............................. .....................................
. 3
II. Розвиток уявлень про походження життя:
1. Концепції виникнення життя ...................... 3
2. Відмінність живого від неживого .............................. 4
III. Виникнення життя:
1. Речова основа життя ............................... 5
2. Етапи еволюції життя ..................................... .. 8
3. Завоювання суші .................................. ................. 9
4. Еволюція рослин ................... ........................... 9
5. Еволюція тварин ......... ................................... 10
IV.
Висновок ........................................ .......................
10
Список літератури ...... .................................................
11

I Введення.

Природознавство завжди надавало значний вплив на розвиток гуманітарних наук. Особливо потужним цей вплив став зараз - в епоху науково-технічної революції. Вивчення природознавства сприяє виробленню орієнтирів, установок, цінностей раціоналізаторської ставлення до світу, природи, суспільства, людини. Це дуже важливо саме в наш час, коли накочується нова чергова історична хвиля міфологізації культури, масова свідомість реформується, в ньому все частіше ставляться під сумнів досягнення, цінності та можливості наукового пізнання світу, коли відбувається сплеск інтересу до містицизму, розквіт окультизму, магії, астрології ; коли втеча від матеріалізму до містики, від науки до міфу стало модою. У цих умовах набуває особливої ??значущості утвердження ідеалів научнораціоналізаторского ставлення до дійсності, на яких побудована вся наша цивілізація.

Життя на Землі надзвичайно різноманітна. Вона представлена ??ядерними і доядернимі одно-і багатоклітинними істотами. Багатющий світ багатоклітинних представлений трьома царствами - грибами, рослинами і тваринами. Одним з найбільш важких і в той же час цікавих в сучасному природознавстві є питання про походження життя. Вчені сьогодні не в змозі відтворити процес виникнення життя з такою ж точністю, як це було кілька мільярдів років тому. Питання про походження життя цікавий не тільки сам по собі, але і тісним зв'язком з проблемою відмінності живого від неживого, а також зв'язком з проблемою еволюції життя.

II. Розвиток уявлень про походження життя.

1.Концепція виникнення життя.

Походження життя - одна з трьох найважливіших світоглядних проблем поряд з проблемами походження нашого Всесвіту і проблемою походження людини.
Спроби зрозуміти, як виникла і розвивалася життя на Землі, були зроблені ще в глибоку давнину. Існує п'ять концепцій виникнення життя:
1) Креанізм - божественне створення живого.
2) Концепція багаторазового самовільного зародження життя з неживої речовини.
3) Концепція стаціонарного стану, відповідно до якої життя існувала завжди.
4) Концепція позаземного походження життя.
5) Концепція походження життя на Землі в історичному минулому в результаті процесів, підпорядковуються фізичним і хімічним законам.

Релігійно-ідеалістичний підхід виходив з того, що виникнення життя на Землі не могло здійснитися природним, закономірним, об'єктивним чином. Життя є наслідком божественного, творчого акту, і тому всім істотам властива особлива, незалежна від матеріального світу, життєва сила, яка направляє всі процеси життя.

В основі другого, матеріалістичного підходу, лежало уявлення про те, що під впливом природних факторів живе може виникнути з неживого, органічне з неорганічного. Незважаючи на свою примітивність, перші історичні форми концепції самозародження зіграли прогресивну роль у боротьбі з креанізмом. Ідея самозародження набула широкого поширення в середньовіччя та епоху Відродження, коли допускалася можливість самозародження не тільки простих, але й досить високоорганізованих істот, навіть ссавців (наприклад, мишей з ганчірок) Неможливість довільного зародження життя була доведена цілим рядом дослідів. Застосування мікроскопа в біологічних дослідженнях сприяло відкриттю великого розмаїття одноклітинних організмів. На цій основі знову відродилися старі ідеї довільного самозародження найпростіших істот. Остаточно версія про самозародження була розвінчана
Л. Пастером в середині XIX в. Він показав, що не тільки в запаяному посудині, а й в незакритих колбі з S образної горловиною добре прокип'ячену бульйон залишається стерильним, бо через таку горловину не можуть проникнути мікроби. Так було доведено, що новий організм в наш час може з'явитися від іншої живої істоти.

Поява життя на Землі намагалися пояснити і занесенням її з інших космічних світів.
Природознавство XX в. Зробило крок вперед у вивченні життя, її проявів на
Землі та за її межами. Зараз вже виразно з'ясовано, що «абетка» живого порівняно проста. У будь-якому істоту, що живе на Землі, присутній 20 амінокислот, 5 основ, 2 вуглеводу і один фосфат.
Існування невеликого числа одних і тих же молекул у всіх живих організмах переконує нас, що все живе повинно мати єдине походження.
Заперечення можливості самозародження життя на даний час не суперечить уявленням про принципову можливість розвитку органічної природи і життя в минулому з неорганічної матерії.
Не виключається можливість занесення певних пред посилкових факторів життя на Землі з Космосу. Однак у вивченій поки людиною частини
Всесвіту, тільки на Землі вони призвели до формування та розквіту життя.
До кінця XX в. Залишилася найбільш перспективною п'ята концепція.

2. Відмінність живого від неживого.

У матеріальному плані до складу живого обов'язково входять впорядковані органічні сполуки: білки і нуклеїнові кислоти. У структурному плані живе відрізняється від неживого клітинною будовою. У функціональному плані для живих тіл характерно відтворення самих себе.
Також живі тіла відрізняються від неживих наявністю обміну речовин, здатністю до росту і розвитку, здатністю до руху, подразливістю і т. Д. Невід'ємною частиною живого являетлічіе води, солей і т.д. Також і для виникнення життя потрібні певні діапазони температур, вологості, тиску, рівня радіації і час. «У певному сенсі живі системи можна порівняти з добре налагодженим виробництвом: з одного боку, вони є вмістилищем численних хімічних перетворень, з іншого - демонструють чудову просторово-тимчасову організацію з досить нерівномірним розподілом біохімічного матеріалу » (2). Їли б вік Всесвіту був менший, то життя також не могла б виникнути.
Виникнення життя стало результатом процесів, що протікали спочатку мільярди років у Всесвіті, а потім мільйони


1) Сельє Г. Від мрії до відкриття. М., 1987 г., С.32.
2) Пригожин І., Стенгірс І. Порядок з хаосу. М., 1986 г. С.211. років на Землі. Від неорганічних сполук до органічних, від органічних до біологічних - такі послідовні стадії, за якими здійснюється процес зародження життя. «Специфічність життя, відмінність живих систем від неорганічного світу добре видно з точки зору хімії. В живих системах протікає безліч окремих хімічних реакцій ..., багато з яких давно і добре вивчені. Для живого специфічний певний порядок цих реакцій, їх послідовність і об'єднання в цілісну систему » (1).

У складному процесі виникнення життя на Землі можна виділити кілька основних етапів:
1) утворення простих органічних сполук;
Походження життя пов'язане з протіканням певних хімічних реакцій на поверхні первинної планети. На початкових етапах своєї історії Земля являла собою розпечену планету. Внаслідок обертання при поступовому зниженні температури в поверхневих шарах концентрувалися атоми легких елементів (водню, вуглецю, азоту і т.д.), з яких і складаються тіла живих організмів. При подальшому охолодженні Землі з'явилися хімічні сполуки: вода, метан, водень і ін. Фізичні та хімічні властивості води і вуглецю визначили те, що саме вони опинилися біля колиски життя.
На Землі основою життя є вуглець, він здатний створювати різноманітні, рухливі, нізкоелектропроводние, насичені водою, довгі цепеобразность структури. Сполуки вуглецю з воднем, киснем, азотом та ін. Володіють каталітичними, будівельними, енергетичними властивостями.

На початкових етапах склалася первинна атмосфера Землі, яка мала не окисний, як зараз, а відновлювальний характер.
Первинна атмосфера містила водень, сполуки вуглецю (метан) і азоту
(аміак). Відсутність кисню було ймовірно необхідною умовою виникнення життя. Лабораторні досліди показують, що органічні речовини легше створюються в відновної середовищі, ніж в атмосфері.
Подальше зниження температури зумовило перехід ряду газоподібних сполук в рідкий і твердий стан, а також утворення земної кори.

Коли температура Землі опустилася нижче 100 град. С, відбулося згущення водяної пари. Тривалі зливи призвели до утворення великих водойм. В результаті активної вулканічної діяльності з внутрішніх шарів Землі на поверхню виносилось багато розпеченій маси, в т.ч. карбідів, які вступали в хімічні реакції з розчиненими у воді речовинами. Так на поверхні молодої планети Земля у великій кількості накопичувалися найпростіші органічні сполуки. А.И.Опарин вважав, що органічні речовини могли створюватися і в океані з простіших сполук. Енергію для цих реакцій синтезу доставляла сонячна радіація.

__________________________________________________________________
1) Світ навколо нас. М., 1983 г., с, 101.
«Органічний синтез здійснювався в період, що передував утворенню
Сонячної системи і під час її утворення, він мав місце вже на тому етапі, коли Земля ще остаточно не сформувалася » (1).
Механізм відбору діяв на самих ранніх стадіях зародження органічних речовин - з безлічі виникають речовин зберігалися стійкі до подальшого ускладнення.
2) виникнення складних органічних сполук.
Завдяки високій температурі, грозових розрядів, посиленому ультрофіолетному випромінюванню, відносно прості молекули органічних сполук при взаємодії з іншими речовинами ускладнювалися і утворювалися вуглеводи, жири, амінокислоти, білки, нуклеїнові кислоти.
Можливість такого синтезу доведена

Сторінки: 1 2 3
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар