загрузка...

трусы женские
загрузка...
Реферати » Реферати з природознавства » Технологія підготовки аналітичної інформаційної продукції в бібліотеці

Технологія підготовки аналітичної інформаційної продукції в бібліотеці

ПРИЛОЖЕНИЯ.

Додаток 1

кодіровочних інструкція.

Мета аналізу-кількісна характеристика змісту вивчених публікацій.

Завдання аналізу:
1. Виявити основні функції методичної діяльності;
2. Охарактеризувати авторів публікацій;
3. Визначити жанр публікацій.

Об'єкт аналізу-публікації про науково-методичної діяльності бібліотек в спеціальній друку (1993-1998 гг.).

Категорії та одиниці аналізу.
| Категорії аналізу | Коди | Одиниці аналізу | Коди |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Функції методичної | Ф | Аналітична | Ф1 |
| діяльності | | Внедренческая | Ф2 |
| | | Інноваційна | Ф3 |
| | | Інформаційна | Ф4 |
| | | Дослідницька | Ф5 |
| | | Консультаційна | |
| | | ( Консалтингова) | Ф6 |
| | | Педагогічна | Ф7 |
| | | Прогностична | Ф8 |
| | | Рекламна | Ф9 |
| | | Соціологічна | Ф10 |
| | | Технологічна | Ф11 |
| | | Управлінська (| |
| | | організа-ційно-управлінського | |
| | | ая, організаційна) | Ф12 |
| | | Експериментальна | Ф13 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | Експертна | Ф14 |
| Характеристика автора | Х | Державний службовець | Х1 |
| | | Журналіст | Х2 |
| | | Науковий працівник | Х3 |
| | | Практичний працівник | Х4 |
| | | Викладач ВУЗу | Х5 |
| Обсяг статті | Про | Детальна характеристика | |
| | | (більш 3-х речень) | О1 |
| | | Коротка характеристика (2-3 | |
| | | пропозиції ) | О2 |
| | | Згадка | О3 |
| Жанр статті | Ж | Опис досвіду | Ж1 |
| | | Постановка проблеми | Ж2 |
| | | Теоретична | Ж3 |

Одиниці рахунку: частота зустрічальності одиниць аналізу.

Порядок виконання роботи:
1. Інформаційний пошук і відбір документів-об'єктів аналізу, забезпечення репрезентативності вибірки;
2. Розробка зразків облікових документів (карток спостереження та реєстрації), таблиць, матриць;
3. Аналіз змісту документальних джерел, заповнення карток спостереження та реєстрації;
4. Сортування сформованого масиву карток, нумерація карток;
5. Кодування категорій і одиниць аналізу;
6. Кількісна обробка емпіричних даних:
6.1 Сумарний прорахунок питомої ваги кожної одиниці спостереження в загальному масиві даних за формулою:

К = число одиниць аналізу фіксуючих дану категорію / загальне число одиниць аналізу
(Додаток 2)
2. Оцінка за методикою «співпадаючих випадків» функцій методичної діяльності. Побудова за результатами аналізу документів: матриці даних (додаток 2) та матриці випадковостей (додаток 3);
7. Інтерпретація отриманих результатів. Підготовка висновків за результатами контент-аналізу.

Додаток 2
Функції методичних відділів (за результатами контент-аналізу публікацій)
| Найменування функції | Частотазустрічальності |
| 1 | 2 |
| Організаційно-управлінська (управлінська, | |
| організаційна) | 16 |
| Дослідницька | 11 |
| Аналітична | 8 |
| Інформаційна | 8 |
| Педагогічна | 7 |
| Консультаційна (консалтингова) | 6 |
| Внедренческая | 5 |
| Експериментальна | 4 |
| Інноваційна | 2 |
| Прогностична | 2 |
| Технологічна | 2 |
| Рекламна | 1 |
| Соціологічна | 1 |
| Експертна | 1 |

Додаток 5
Характеристика «зв'язків» функцій науково-методичної діяльності бібліотек.
| Пов'язані ознаки * | VP |
| 1 | 2 |
| 7-8 | 0.140 |
| 3-8 | 0.115 |
| 2-7 | 0.114 |
| 3-7 | 0.098 |
| 2-8 | 0.091 |
| 2-3 | 0.089 |
| 2-4 | 0.089 |
| 1-2 | 0.081 |
| 6-7 | 0.075 |
| 4-8 | 0.07 |
| 7-11 | 0.07 |
| 2-5 | 0.068 |
| 4-5 | 0.065 |
| 1-7 | 0.058 |
| 3-10 | 0.058 |
| 4-7 | 0.053 |
| 2-11 | 0.045 |
| 6-8 | 0.041 |
| 3-6 | 0.037 |
| 4-6 | 0.037 |
| 1-5 | 0.035 |
| 1-11 | 0.023 |
| 1-8 | 0.012 |
| 3-4 | 0.003 |
| 1 | 2 |
| 10-12 | |
| | 0.0009 |
| 10-13 | |
| | 0.0009 |
| 11-12 | |
| | 0.0009 |
| 11-13 | |
| | 0.0009 |
| 12-13 | |
| | 0.0009 |

. Номери функцій дано по їх розташуванню в матриці випадковостей.

Додаток 6
Список методичної продукції, виявленої за книжкової літописі.
1. Армія і флот Росії: Воен.-патріот. літ .: Бібліограф. і метод. матеріали

/ РДБ; Від. воєн. Літ .; Упоряд .: Н.В. Лощенкова і ін ..- М., 1997.-277 с.
2. Безпека бібліотек та бібліотечних фондів: Зб інф. Матеріалів / РНБ;

Стан .: А.В. Ліхоманов.-СПб., 1994.-36 с.
3. Бібліографічна діяльність бібліотек: Учеб посібник / ТГУ; Упоряд .:

Л.А. Проніна, В.І. Задорожний.-Тамбов, 1997.-32 с.
4. Бібліографічний опис електронних ресурсів: Метод. рекомендації /

РДБ, Межрегіон. комітет з каталогізації; Упоряд .: Бахтурин Т.А ..- М., 1997.-

20 с.
5. Бібліотека і милосердя: Метод. рекомендації / Краснояр. Держ. країв.

Наук. б-ка; Упоряд .: Н.П. Кіріліна.-Красноярськ, 1995.-43 с.
6. Бібліотека і екологія: Метод. рекомендації для учасників Всерос. Смотра-конкурсу б-к по еколог. Просвіті населення / РГЮБ.-М., 1996.-28 с.
7. Бібліотекар і читач: Професійний тренінг: Метод посібник / РНБ;

Стан .: О.С. Лібова.-СПб., 1997.-86 с.
8. Бібліотеки: Початкова професійна освіта в нових соціально-економічних умовах: Аналіт. Огляд / Рос. академія освіти;

Гос.науч. педаг. б-ка; Упоряд.: Н.Ф. Галуцкая.-М., 1995.-29 с.
9. Бібліотеки вузів центру Росії: Досвід роботи: Зб. ст. / Твер. держ. техн.

Ун-т, Зон науч. б-ка.-Тверь, 1998.-75 с.
10. Бачалдін Б.Н., Інькова Л.М. Менеджмент в науково-методичній роботі: На допомогу бібліотекарю / РГБ.-М., 1993.-225 с.
11. Бібліотеки Росії в новій правовому середовищі: Оглядово-аналітичні матеріали / РНБ; Упоряд .: Є.І. Борисова та ін ..- СПб, 1996.-99 с.
12. Бібліотечно-бібліографічні та інформаційні знання школярам:

Матеріали на допомогу проведенню занять з мл. школярами: Вип 11 / Держ. науч. педагог. б-ка; Упоряд .: Т.В. Чулкіна.-М., 1997.-60 с.
13. Бізнес-план в науково-технічних бібліотеках: Рекомендації / ГПНТБ.-

М., 1997.-29 с.
14. Велика Вітчизняна: Моральні уроки історії: Методико библиографич. консультація / РГЮБ; Упоряд .: Л. А. Амілова.-М., 1994.-39 с.
15. Володимир-місто знайомий і незнайомий: Метод-бібліогр. матеріали / ОУБ ім. А.М. Горького.-Володимир, 1996.-90 с.
16. Військово-патріотична література: Метод. рекомендації / РГБ.-М., 1994.-

187 с.
17. Питання організації і функціонування спеціалізованих відділів літератури з мистецтва в ЦБС: Інструктивно-метод. рекомендації /

Краснояр. держ. країв. науч. б-ка; Упоряд .: Т.А. Захаренкова.-

Красноярськ, 1995.-41 с.
18. «Та, що говорить» книга в публічній бібліотеці: Прак. Посібник / Рос. держ. б-ка для сліпих; Упоряд .: А.С. Шапошнікова.-М., 1994.-18 с.
19. Доповідь про діяльність державних бібліотек Алтайського краю в 1996 році: Зб. / Алт. бібл. об-во; Алт. держ. науч. б-ка; Упоряд .: Е.Н. Корилева.-

Барнаул, 1997.-48 с.
20. Дорогая моя столица: Метод.-бібліогр. матеріали / РГЮБ.-М., 1997.-41 с.
21. Ігрова екологія: Презентація ігор: Методико-бібліог. матеріали / РГЮБ;

Упоряд.: А.А.Паніна.-М., 1997.-23 с.
22. Імена авторів особливих категорій у заголовку бібліографічного запису:

Метод. рекомендації / РДБ, Межрегіон. комітет з каталогізації; Упоряд .:

І.С. Дуднік.-М., 1996.-39 с.
23. Ініціативна діяльність бібліотек: Платні послуги та обслуговування:

Науково-практичний посібник / РДБ; Упоряд .: С.Д. Колегаева, О.Ф. Бойкова.-

М., 1996.-202 с.
24. Інформаційно-бібліографічне забезпечення навчальної діяльності первокурскніка: Метод. рекомендації та практикум для читачів / Новосиб. держ. техн. Ун-т; Упоряд .: І.С. Гелер, В.Н.Удотова.-Новосибірськ, 1997.-30 с.
25. Інформаційно-пошукова мова на основі ББК для електронного каталогу:

Метод. посібник / РДБ; Від. автоматизації б-к; Упоряд .: О.А. Лавренкова.-

М., 1996.-59 с.
26. книгознавчому анотування і систематизація книжкових пам'яток:

Метод. рекомендації / РДБ; Наук.-дослід. Відділ рідкісної книги: Упоряд .: Л.І.

Бердников та ін ..- М., 1997.-81 с.
27. Кузьміних Т.Н. Бібліографічний опис документів: Метод. рекомендації / Кемер. ін-т удосконалення вчителів; Кемер. ін-т мистецтв і культури.-Кемерово, 1995.-27 с.
28. Куликова Л.В., Могілівер В.В. Управління та економіка бібліотек в перехідний період: Матеріали для керівників бібліотек / РНБ.-

СПб., 1994.-151 с.
29. Культура читання. Якість засвоєння. Швидкість читання: Практ. Курс:

Метод. посібник / Упоряд .: Зигіна М.А ..- М .: Шк. раціон. читання, 1995.-32 с.
30. Малюк читає сам: «Помогайка» : Вип. 2: Методико-бібліографічний посібник / РГДБ; Упоряд .: Р.А. Соколов, І.І. орлова.-М., 1995.-28 с.
31. Маргетінг інформації архівного фонду Російської Федерації: довідково метод. посібник / Рос. архів: ВНІІДАД.-М., 1995.-96 с.
32. Методичний посібник з застосуванню міжнародного комунікативного формату UNIMARK: Керівництво по застосуванню: У 3-х ч. / ДПНТБ; Подг .:

Е.Ш. Лобанової, Е.Е. Фролової; під заг. ред. Я.Л. Шрайберга.-М., 1995.-

55 с.
33. Мордовський народ і край в періодичній пресі Поволжя 19 століття:

Навчально-метод. посібник / Авт.-упоряд.: Ю.А. Мішанін.-Саранськ: Вид-во Саранськ. ун-ту, 1997.-76 с.
34. Муніципальні бібліотеки Кузбасу: Довідник-путівник: Вип.2 /

Ким. обл. науч. б-ка ім. В.Д. Федорова.-Кемерово, 1997.-218 с.
35. Науково-методична робота обласної, крайової, республіканської дитячої бібліотеки в нових умовах: Аналітичні матеріали / РГДБ.-М., 1994.-22 с.
36. Організація роботи республіканської, крайової, обласної універсальної наукової бібліотеки: Ч.3: Управління бібліотекою: Метод. рекомендації /

РГБ.-М., 1995.-197 с.
37. Організація технологічних процесів систематизації документів в РДБ:

Інструкції та метод. рекомендації / РДБ; Від. сист. і предм. кат .; Упоряд .:

В.С. Бутман і ін ..- 3-ие вид., Перераб ..- М., 1996.-67 с.
38. Основи образотворчого мистецтва масовому читачеві: Метод рекомендації / РНБ; Упоряд .: Галенко С.Д ..- СПб., 1994.-18 с.
39. Педагогічна література в фонді бібліотек загальноосвітніх установ: Метод рекомендації / Рос. академія освіти; Держ. науч. пед. б-ка; Авт.-упоряд .: Сергєєва

Сторінки: 1 2 3
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар