загрузка...

трусы женские
загрузка...
На главную » Рефераты по журналистике » Шпаргалки з курсу Теорія і методіка журналістської творчості ГЕК

Шпаргалки з курсу Теорія і методіка журналістської творчості ГЕК

органів, установ, орг-цій або посад для цензури масової інф-ції. Не допускається вимога попереднього погодження мат-лів, а також заборона поширення і повідомлення мат-лів з боку посадових осіб держ. органів, підприємств, установ, орг-цій або громад. об=єднань крім випадків, коли повадова особа є автором поширюваної інф-ції або дала інтерв=ю. Держава гарантує екон. самостійність та забезпечує екон. підтримкою діяльність друк. ЗМІ, запобігає зловживанням монопольним становищем на ринку з боку видавців і розповсюджувачів.
Ст.26 регламентує права і обов=язки ж-та Поширювати повідомл-ня ж-том за власним підписом, якщо його зміст після редправки не суперечить переконанням; можна під умовним ім=ям або без підпису - право на збереження таємниці авторства та джерел інф-ції за винятком вимог суду.
Ж-т зобов=язаний дотримуватися програми діяльності свого ЗМІ, подавати достовірну інф-цію, відмовлятися від доручень редакції, якщо треба порушити закон, пред=являти посвідчення., виконувати обов=язки учасника інф. відносин, утримуватись від поширення мат-лів в комерційних цілях.
Ж-т несе відповідальність в межах чинного законодавства за перевищення своїх прав і невиконання обов=язків.
Розділ 3 з-ну про пресу регламентує організацію д-ті ЗМІ.
ст. 6 Діяльність друк. ЗМІ - це збирання, творення, редагування, підготовка інф-ції до друку та видання з метою її поширення серед читачів.
ст.7 Суб=єкти діяль-ті ЗМІ - засновник, співзасновник, редактор, редколегія, редакція, трудовий колектив, жур. колектив, автор, видавець, розповсюджувач.
ст.22 Статус редакції ЗМІ визначає виробничі, майнові, та інші умови діяльн-ті. Затверджується засновником або співзасновниками відповідно до чинного законодавства.


58 Планування в редакції
Плануваня - основа правильної орг-ції роботи в ред-ції. Ціль пл-ня - випуск такої газети, де як і в окремому номері, так і в усіх номерах висвітлювалося б якомога більше тематичних зрізів життя, була жанрова різноманітність.
Вимоги до пл-ня: 1)врахування особливостей госп. і культ. розвитку регіону, ле виходить випуск 2)увага до планів роботи засновника, якщо їм не є сам колектив ред-ції 3)план передбачає основні теми, проблеми, над якими ред-ція буде працювати, намічаються терміни та виконавці 4)врахування участі позаштатних авторів 5)передбачення жанрів або форм подачі інф-ції.
Для кожного типу газет - свій порядок пл-ня, який залежить від структури ред-ції, штатного розкладу, завдань колектива, періодичності та обсягу вид-ня.
Для центр. та обл. газет типова схема - складання місячніх чи трьохмісячних планів відділів (перспективний план), тижневий заг-ред план, план номеру (оперативний план), тематичний план.
Для міських і рай. газет (вихід 3-4 р. на тиждень) не завжди поділяють тематику на відділи, тому всі плани зазвичай складаються як заг-ред-ні.
Тематичний план - теми осн. виступів г-ти, жанри, форми, способи подачі мат-лів на шпальтах.
Місячний план - спочатку виписують майбутні рубрики і розділи, потім окремі тематичні полоси, постійні розділи і рубрикм (1-3 р. на тиждень, потім ті, що 1-2 р. на місяць, на 3 місяці)
Тижневий план - включає щойно знайдені теми, іноді він календарний. Завідуючі відділами повідомляють відповід. секретарю про власні плани і пропозиції на наступ. тиждень, після чого створюється заг-ред план.
Плани кампанії - від відділів ред-ції на період великих політичних., спорт., господар. заходів. На основі тематичного плану проведення кампанії.
План цільового номеру - під час великих свят або подій.
Темат. і тижневий плани створюють модель структури газети на найближчий квартал, що у загальних рисах дозволяє також визначити структуру того чи іншого номеру, його схему. Але конкр. стуктура номера вимальовується лише в оперативному плані.Страницы: 1 2 3 4 5
 
Подобные рефераты:
Шпаргалки з курсу Теорія і методіка журналістської творчості ГЕК
Жанр - усталений тип твору, який склався історично і відзначається особливими способом освоєння життєвого мат-лу. Традиційна клас-ція жанрів: 1)Інф. жанри: а)замітка (з-ка-повідомлення, з-ка-відгук, пол
Соціальні проблеми у ЗМІ
Тема данної курсової є дуже актуальною, адже соціальним проблемам з кожним днем приділяється все менше уваги І вони не вирішуються. ЗМІ, впливаючи на свідомість людини, спонукають іі до соціальної активності,
Висловлювання відомих діячів про мову
23 вересня в приміщенні читальної зали наукової бібліотеки відбулася презентація нової книги Василя Горбачука "Барви української мови". На презентації був присутній п.Іван Заковоротний зі Сполучених Штатів Ам
Висловлювання про мову
Люди говорять різними мовами. Пх нараховується приблизно 6 тисяч. На жаль, філологи попереджають, в XXI столітті щонайменше 40% цих мов вимеруть. А це страшенна втрата для людства, бо кожна мова, це геніальний
Невербальні засоби комунікації
Спілкування як особливого роду діяльність - це творча гра інтелектуальних та емоційних сил співбесідників, це, надалі, взаємне навчання партнерів, досягнення ними нових знань під час обсудження предмета розмов
Стиль СМС
СТЫЛЬ І СТЫЛІСТЫКА КАРОТКІХ ПАВЕДАМЛЕННЯЎ SMS ЗМЕСТ УВОДЗІНЫ АСНОЎНАЯ ЧАСТКА: Варыянты запісу СМС СМС, культура мовы і прафесія Адкуль узяўся стыль СМС Стылістыка і аб'екты яе вывучэння.
Cтиль вещания
Сярод даследчыкаў няма адзінства ў пытанні, што ўяўляе сабой рэпартаж.
Шпоры по PR
1 Институт ПР Некоторые исследователи полагают, что еще Цицерон приследовал 2 цели: передавать информацию и воздействовать на нее.
Московские газеты 19 века
Тема моего реферата - московские газеты XIX века. Целью работы является описание некоторых печатных изданий Москвы в указанный период, опираясь на книгу Владимира Алексеевича Гиляровского "Москва газетная", в
Ведущий информационных телевизионных выпусков
Телевизионный журналист, начинавший репортером в телевизионной программе, может со временем занять высшую в иерархии престижности должность ведущего такой программы. Престиж обеспечивается ежедневный появление
Художественное начало и действенность фельетона
План 1. Введение 1) Фельетон, как жанр публицистики и его место на страницах печати 2) Цель дипломной работы и методы исследования 2
Психологическая культура журналиста
1.Введение 2. Психологическая культура журналиста 3
Журналист в поисках информации
Утверждение о том, что журналисты обладают большими правами, чем остальные граждане, при поиске и получении информации пока еще справедливо, хотя существует и несколько мифов на сей счет, главный из которых сос
Публицистика в фельетоне
Во-первых, весьма привлекательна его стилистика, особенно на фоне заметной в последнее время тенденции к «информатизации» газетных публикаций. Споры о функциях журналистики (имеет ли автор право выражать собст
Авторские проекты в Интернете
Авторский проект - это посещаемый сайт (или домашняя страница), полностью создаваемый и поддерживаемый усилиями одного человека, где с некоторой периодичностью появляются результаты его журналистского творчест
Сопоставительный анализ public relations и родственных сфер деятельности
Современное общество в сильной степени зависит от коммуникативной действительности.  Человек живет как бы в двух мирах - миререальном и в мире символическом.  На пересечении этих двух миров работает целый ряд научных дисциплин-журналистика, пропаганда, реклама, PR.
Новые методы подачи информации
Содержание Введение Глава 1 Поиски новых методов и форм работы - главное требование журналистики новой формации Глава 2 Эвент экшн и акции - эффективные средства в работе журналиста Заключение Библиография Сейчас преимуществом журналистики является высокая степень информационной насыщенности текста, быстрота реакции, и это хорошо и это верно для нашего времени - эпохи многообразия каналов информации и растущей их конкуренции. В.
Влияние федрального телевидения на региональные телевизионные каналы
ОГЛАВЛЕНИЕ Введение Глава 1. Особенности развития современного отечественноготелевидения (1985 - 2002 гг.) 1.1
СМИ США
Содержание 1. Средства массовой информации
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар