загрузка...

трусы женские
загрузка...

Виготовлення простих зошитів

Питання №1. Перелічити основні етапи виготовлення простих зошитів. Технологія зіштовхування листів та фактори, що впливають на точність і продуктивність зіштовхування.

Виготовлення простих зошитів

Блок-схема ТБПП видань в обкладинці

Изготовление простых тетрадей

Блок-схема ТБПП видань в палітурній кришці

Изготовление простых тетрадей

Номенклатура переробки листової друкованої продукції в книжкові видання, що включає оздоблювальні та брошуровочно-палітурні процеси, містить більше 70 різних операцій, необхідних для перетворення відбитків в одиницю упаковки основної продукції книжкових друкарень. Залежно від обсягу, конструкції, рівня художнього та поліграфічного оформлення, вимог до міцності і довговічності число і склад операцій можуть значно змінюватися, але всі їх можна згрупувати в сім-вісім комплексів з послідовних операцій, які на певній стадії, при наявності вихідних матеріалів і зачепила напівфабрикатів, можуть виконуватися самостійно. На великих поліграфічних підприємствах ці комплекси з метою поліпшення організації виробництва виділені в цехи або відділення великого цеху, а в підручнику вони згруповані в розділах, що сприяє засвоєнню змісту дисципліни ТБПП і самого поняття «технологія» : це не тільки сукупність методів обробки, зміни властивостей і форми матеріалу або напівфабрикату в процесі виробництва продукції, а й суворий перелік, і послідовність операцій, вилучення і перестановка, яких можуть привести до втрати важливих споживчих властивостей виробу, а в палітурних процесах - книжкового видання.

Комплектування книжкового блоку не з окремих листів, а з зошитів - це не тільки данина старовинною технологією переплетення рукописних і стародруків, а й технологічна необхідність. Виготовлення книг, скомплектованих із зошитів, а не з окремих листів (часток), дозволяє зменшити трудомісткість і ймовірність помилок при комплектування блоку, вибрати спосіб його скріплення і обробки, що забезпечують хорошу розкриваність, високу міцність і довговічність книги. Книжкові блоки технологічно і економічно доцільно складати з 32-, 16- і 8-сторінкових так званих простих зошитів, одержуваних відповідно при чотирьох-, трьох - і двухсгібной перпендикуляр ної симетричною фальцюванні, так як це забезпечує мінімальні витрати часу та праці на операціях з виготовлення блоків, високу міцність швейного скріплення і хороша якість механічної обробки корінця, повне використання технологічних можливостей друкарських машин і мінімальні витрати в додрукарських процесах, дозволяє отримати максимальну міцність і довговічність книг.

Виготовлення простих книжкових зошитів з відбитків, одержуваних на листових друкарських машинах, включає операції зіштовхування, підрізування, і розрізання листів на частини, фальцювання, пресування і обв'язки зошитів та їх складування до моменту готовності всіх конструктивних деталей книжкового блоку до подальшої переробки.

Зштовхування листів

Вирівнювання крайок різних листових матеріалів та відбитків по двох суміжних торцях стопи виконується з метою підвищення надійності роботи самонакладом друкованих, оздоблювальних і фальцювальних машин і якості продукції одноножових паперорізальних машин. Воно необхідне в тих випадках, коли зсув аркушів в стопі через неточну роботи приймально-вивідного пристрою лісторезальних і листових друкованих машин або недбалої транспортування перевищує допуски на величину зсуву листів для безперебійної роботи самонакладом, на формат і точність розрізання листових матеріалів і продукції. Зіштовхнення піддаються незапечатаний папір, відбитки і різні листові палітурні матеріали перед друкуванням, обробкою, розрізанням і фальцюванням.

Технологія зіштовхування

зштовхування листів проводиться вручну, на сталківательний напівавтоматах і на автоматизованих комплексних системах, в які входить сталківательний автомат. Зштовхування листів вручну виконується на горизонтальному столі з рівною і гладкою поверхнею, ширина якого дещо більше діагоналі оброблюваних листів. При ручному зіштовхування робочий переносить малу (зручну в роботі) стопу листів з піддону на сталківательний стіл, особливими прийомами утворює між листами стопи «повітряну мастило» , розпускає стопу «драбинкою» , вирівнює її м'якими ударами об поверхню стола почергово по крайках вірного кута, після чого долонею витісняє повітря між листів та укладає стопу на стіл самонаклада, різальної машини або на інший піддон. На зіткнутися стопі вірні кромки позначають кольоровим олівцем або, якщо папір призначена для друку обкладинок і листівок, зрізанням вірного кута на величину до 10 мм від його вершини. При запечатуванні лицьового боку аркуша вірний кут відзначають спеціальної міткою - вузькою смужкою довжиною до 3 кв. на бічній кромці листа. Мітки в стопі утворюють добре помітну смугу на торцевій грані.

При ручному зіштовхування працю робочого важкий і непродуктивна: кожну стопку паперу він піднімає і опускає на поверхню столу від 2 до 6 разів, обробляючи за зміну до 4 т паперу. На малих і середніх поліграфічних підприємствах для зіштовхування використовують прості за конструкцією і доступні за ціною сталківательний верстати. Такий верстат має масивне підставу, стіл з двома низькими стінками-упорами, систему роздування листів та електропривод, що забезпечує вібрацію столу в процесі зіштовхування. При роботі стіл займає похиле положення, а аркуші завдяки повітряної мастилі і власній силі тяжкості вирівнюються про бічні стінки. Завантаження сталківательного верстата слід виробляти малими стопами, тому що при великій масі стопи ефективність роздування листів значно знижується, а час вирівнювання листів по бічних стінок зростає. Сучасні середні і великі поліграфічні підприємства використовують автоматизовані комплексні системи, обслуговуючі процеси зіштовхування, розрізання і всі пов'язані з ними перевалочні операції.

Після зіштовхування аркуші паперу і відбитки повинні бути полічені і укладені стопами по 500 примірників на піддони в штабелі, висота яких не повинна перевищувати 1,6 м. Стопи слід відокремлювати один від одного смужками кольорового паперу для оцінки обсягу виконаної роботи і кількості наявної в наявності паперу або напівфабрикатів.

Папір і напівфабрикати після зіштовхування оцінюються за єдиним показником якості - точності зіштовхування. Листи в стопі повинні бути зіштовхнути (вирівняні) точно, з допуском 3 мм для паперу і 4 мм для переплетній тканини. Точність зіштовхування визначається візуально при «пересипанню» стопи по вірним кромок.

Фактори, що впливають на точність і продуктивність зіштовхування

Точність і продуктивність ручного і машинного зіштовхування листів залежать від формату, поверхневої щільності, об'ємної маси, гладкості і вологості паперу, а також від середньої величини початкового зміщення листів та стану їх кромок.

Листи великого формату менш зручні в роботі і при інших рівних показниках мають велику масу, тому для зіштовхування береться стопка паперу з меншою кількістю аркушів, ніж при середньому і малому форматі. Продуктивність зіштовхування при цьому знижується на 17-20%. У папери з високою поверхневою щільністю за інших рівних умов вище маса, товщина і жорсткість, що двояко впливає на трудомісткість операції: з одного боку, необхідно зіштовхувати стопки паперу з меншою кількістю аркушів, але, з іншого боку, товсті і жорсткі аркуші паперу порівняно легко вирівнюються по крайках. З цих причин із зростанням поверхневої щільності паперу на кожні 20% продуктивність зіштовхування папери поверхневою щільністю понад 90 г / м2 знижується приблизно на 5%. Зштовхування листів тонких видів паперу з малою поверхневою щільністю ускладнюється через їх малої жорсткості. При вирівнюванні листів про тверду поверхню столу або стінок сталківательного верстата ймовірність сминания їх крайок значно зростає. З урахуванням цього норми виробітку на зіштовхування папери з поверхневою щільністю нижче 55 г / м2 знижені приблизно на 17%. Тонкі, з малою поверхневою щільністю види паперу (наприклад, цигарковий поверхневою щільністю 16 г / м2) зіштовхувати взагалі неможливо, їх вирівнюють наколкою кожного аркуша на голки.

Листи каландрує і крейдованого паперу з високою гладкістю добре ковзають один по одному і легко стикаються. Висококаландрірованную з гладкістю більше 300 с і крейдований папір перед підрізуванням і розрізанням можна взагалі не зіштовхувати, а вирівнювати, пріталківая до подавача й упору при укладанні стопи на столі одноножовій паперорізальної машини.

Підвищена вологість папери ускладнює зштовхування, так як при цьому знижується її жорсткість і зростає коефіцієнт тертя. При низькій (менше 5%) вологості папір легко електризується при щільному контакті і терті аркушів. Накопичення зарядів при електризації призводить до злипання аркушів, що ускладнює виконання основних операцій зіштовхування. Оптимальна для даного технологічного процесу вологість папери, рівна 7-8%, може бути досягнута при нормальній відносній вологості повітря в цеху (60 ± 5)% і після акліматизації паперу протягом доби.

Великий первісний зсув аркушів, хвилясті, заминання та пошкоджені кромки листів ускладнюють зштовхування. Разом з тим при завантаженні плоскостапельних самонакладом друкованих, оздоблювальних і фальцювальних машин зіштовхування можна і не виробляти, якщо початковий зсув аркушів не перевищує 3 мм. При завантаженні круглостапельних самонакладом фальцевальних машин зіштовхування можна не виробляти і при більшому (до 10 мм) зміщенні кромок листів.

Вопрос№2. Дати характеристику та описати технологію процесів ручної комплектування вкладкою і добіркою.

Виготовлення книжкових блоків

Під виготовленням книжкових блоків маються на увазі дві операції - комплектовка блоків та їх скріплення, але це ключові, найважливіші в технології брошуровочно-палітурних процесів операції, так як якість їх виконання в найвищій мірі визначає головні споживчі властивості видань книжкового типу: зручність користування та потрібну довговічність.

Комплектування блоків вкладкою (зошит у зошит) застосовується при виготовленні малооб'ємних книжкових видань - «тонких» журналів різного читацького призначення, книг для дітей дошкільного та молодшого шкільного віку, технологічних інструкцій на окремі операції, різних документів ( членських квитків, залікових книжок тощо) та білових товарів. Обсяг таких видань і виробів звичайно не перевищує 128 сторінок, а товщина

Сторінки: 1 2 3
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар