загрузка...

трусы женские
загрузка...
Реферати » Реферати по арбітражним процесам » Запитання подведдомственності справ арбітражним судам в РФ

Запитання подведдомственності справ арбітражним судам в РФ

П Л А Н.
Введення.
1. Історичні аспекти виникнення та становлення арбітражних судів у Росії.
2. Питання підвідомчості арбітражних судах економічних суперечок, що виникають з цивільних правовідносин.
3. Питання підвідомчості арбітражних судах економічних суперечок, що виникають з адміністративних правовідносин.
4. Підвідомчість і підсудність спорів за участю іноземних юридичних осіб.
5. Практика розгляду спорів, що виникають з інших підстав.
Висновок.
Бібліографічний список


ВСТУП

Основним мотивом, визначив вибір теми даної роботи, стало велику кількість питань, що виникають в процесі правозастосовчої діяльності в арбітражних судах Росії щодо підвідомчості економічних суперечок. Відсутність чіткого і однозначного правового регулювання в цій галузі права породило сьогодні величезна кількість ненормативних актів, що роз'яснюють і, тим чи іншим чином, толкующих арбітражний процесуальний закон. Крім того, в умовах швидко мінливого законодавства, коли, створені лише в 1992 році, арбітражні суди, на відміну від судів загальної юрисдикції, не мають багатою, історично сформованої практики за багатьма процесуальним питань, виникає гостра необхідність визначення компетенції арбітражних судів як судів державних, хоча і побудованих на принципах незалежного арбитрирования, але й захищають державні інтереси під час вирішення економічних суперечок, що виникають з адміністративних правовідносин.
Значення рішення питання підвідомчості економічних суперечок важко переоцінити. Необгрунтована відмова в прийнятті до розгляду позовних матеріалів арбітражним судом практично означає відмову у правосудді, що, природно, суперечить 46 статті Конституції Російської Федерації. Ось чому так важливо домогтися граничною чіткості та тлумачення і застосування законодавства, що визначає підвідомчість справ арбітражним судам.
В роботі не ставилося завдання висвітлення всіх описаних і потенційних випадків виникнення суперечок при визначенні підвідомчості, більш актуальною сьогодні представляється проблема об'єднання і систематизації основних принципів, застосовуваних при визначенні підвідомчості справ арбітражним судам, спроба якої і здійснена в даній роботі.
Посвячення першій частині роботи історичному аспекту проблеми підвідомчості господарських спорів є скоріше вимушеним кроком у відсутність прямої спадкоємності й історично сформованих перервах в роботі арбітражів в Росії, пов'язаних з відомими подіями соціалістичного минулого.
Підвідомчість, будучи основою для визначення місця арбітражних судів у системі правосуддя, визначає рівень значущості останніх, підтверджуючи при цьому саму необхідність їхнього існування.

1. ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ ВИНИКНЕННЯ І СТАНОВЛЕННЯ арбітражних судів В РОСІЇ

Дозвіл торгових та інших господарських спорів упорядочивалось у міру створення та розвитку системи судових установ. Їх специфіка визначалася історичними умовами та національними традиціями в становленні правових систем різних держав.
Особливі торгові суди були ще в Стародавньому Римі. У договорах між римлянами і латинами встановлювалися правила, за якими позови в ярмаркових суперечках підлягали вирішенню суддею одноосібно при непарному числі прісяжних1. Вперше торгові суди в найбільш явному і поширеному вигляді виникли в Італії як вузькоспеціальні морські торгові суди. Надалі торгові суди виникали в ряді французьких міст, де проводилися традиційні ярмарки (Авіньйон, Безансон, міста Шампані). Судді призначалися Радою Короля. Усі суди були тимчасовими, оскільки діяли тільки в період проведення ярмарку. Рішення цих судів оскарженню не підлягали.
З розвитком торгівлі спеціалізовані торгові суди за необхідності виникають в Австрії, Англії, Німеччини, Голландії, Іспанії, Італії, Росії, США та інших країнах.
Перший постійний комерційний суд був утворений в листопаді 1563 в Паріже2.
У Росії про особливі судах для торгового стану вперше згадується у Статутний грамоті Новгородського князя Всеволода Мстиславовича, яку у 1135 року церкви Святого Іоанна Предтечі на Опоках: "... управляти всякі справи Иванская і торгова і гостинно і суд торговий ". Торговий суд в цьому документі понімаетя не як законодавче нововведення, а як вказівка ??на застосування до Иванскому купецтву звичайного загальновідомого установленія3.
В судочинстві Древньої Русі застосовувалося тільки судоговорение, яке "було надзвичайно логічно і просто, без будь-якого зайвого багатослівності і многоописания" 4. У сільській місцевості переважало третейський розгляд за сприяння старців і посередників. Іншим способом розгляду спорів служили сільські сходи, на яких судили за звичаями.
В Малоросії здавна існували особливі суди, призначення яких полягало в примирливому і, у всякому разі, скороченому, чужому будь-якого формалізму, виробництві спірних справ ", - писав російський дослідник Г. Барац5.
Згодом дії суду визначалися судні статтями і грамотами. Як приклад можна привести Статутну Білозерську грамоту 1488, статутну грамоту князя Олександра, цю Смоленської землі в 1505 році, статутну грамоту князя Сигізмунда 1509 року, цю Волинської землі, Псковську судную грамоту 1397-1467 годов6.
Перша спроба створити постійний, спеціальний суд для купецтва належить царю Олексію Михайловичу (1667г.), який ухвалив "видати справи купецких людей в одному пристойному наказі, щоб волокитою за різними наказам їм, купецким людям, промислів своїх не відбували "7.
Подальший розвиток торгові суди отримали за Петра Великого (1721г.). Він створив Головний магістрат, який судив торгові справи, ввів станову організацію купецтва за європейським зразком, але не допускав застосування в торгових судах звичаїв, визнаючи їх чужими всьому історичного минулого Росії. Цар наказував торговим судам керуватися Статутами і Указами, тобто нормами права. У період царювання Імператора Петра Першого найвищою судовою інстанцією став Сенат, що прийшов на зміну Государевої Боярської Думі і Расправной Золотий Палате8. Спеціалізовані торгові суди були створені при ратушах і митницях. Суди, в яких перебували торгові справи, стали називатися Судами Митними.
Указом від 14 травня 1832 в Росії були засновані комерційні суди, що проіснували до 1917 року, і особливі для них правила судочинства.
Статут судочинства в комерційних судах складався з 16 глав (про підсудності, про заклику і явку в суд, про відводи, про взяття свідчень сторін і приведення справи в ясність і так далі), що включали в себе 470 статей і Тимчасові правила про порядок виробництва справ неспроможність з 28 статей9.
Судова реформа 1864 року в Росії комерційних судів організаційно не торкнулася, проте відбулися зміни в судочинстві: суперечки повинні були розглядатися на основі Статуту Цивільного Судочинства від 20 листопада 1864 року, введеного в дію стосовно загальним судам і містить правила збирання й оцінки доказів.
Судові Статути 1864 року, що включали в себе процесуальні норми, стосовно діяльності комерційних судів, мали суттєві недоліки при їх виданні, оскільки були опубліковані розкидано в різних частинах Зводу законів. Тому, після смерті імператора Олександра, судді таких міст як Москва, Санкт-Петербург, Казань, звернулися з всеподданнейшим клопотанням про "Найвищому повелении видати Судові статути 1864 особливою книгою з найменуванням неї" Судові Статути Імператора Олександра Миколайовича "за прикладом древніх історичних пам'яток Русского законодавства: Правди Ярославській, Судебников Іоанна Третього і Четвертого, Уложення царя Олексія Михайловича, щоб таке видання нині роз'єднаних в Зводі Законів Судових Статутів 1864 року, прикрашене Державіним Ім'ям покійного Государя, послужило до вічного спогаду, з роду в рід і від покоління до покоління переходить , Олександра Другому не тільки як про Царя-Освободителе, але і як про Царя-Законодателе, положившем в Росії підставу Суду швидкому, правому, милостивому і рівному всім "10.
Задовго до реформи 1864 року в Росії Статутом про судочинство у справах торговим була визначена підвідомчість комерційних судів. До їх відомству належали всі суперечки і позови по торговим оборотам, векселям, договорами і зобов'язаннями письмовим і словесним, всі справи неспроможність "незалежно від звання осіб, в ону впали" (§ 1632-цит. За Зводу законів Російської Імперії для купецтва). Розбору комерційного суду не підлягали: суперечки про покупку і продаж товарів за готівку в рядах, в крамницях, на ринках, торгах і ярмарках, так само як і справи ремісників між собою і з іншими, по яким плата потрібно за особисту роботу, всі суперечки з торгівлі, що не перевищують 150 рублів сріблом (§ 1633 там же). Була визначена і підсудність: відомство кожного комерційного суду простиралася "не далі того міста, в якому він заснований і повіту оного" (§ 1636) 11.
Згідно Статуту про торгової неспроможності та вирішенні торгових справ судом, звернення до комерційного суду починалося з подачі прохання голові суду, який направляв його до відповідного відділення.

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар