загрузка...

трусы женские
загрузка...

Процесуальні терміни

Період, протягом якого повинна бути вчинена певна процесуальна дія арбітражним судом, сторонами та іншими учасниками арбітражного процесу, органами, виконуючими рішення арбітражного суду, називається процесуальним терміном . В окремих випадках для осіб, які беруть участі в процесі, також можуть бути визначені строки вчинення ними дій, передбачених Арбітражним процесуальним кодексом Російської Федерації.
Встановлення процесуальних строків має на меті створити гарантії забезпечення якнайшвидшого відновлення порушених або оспорюваних прав і законних інтересів організацій та громадян-підприємців.
Строки вчинення процесуальних дій крім Кодексу можуть бути встановлені й іншими федеральними законами. Так, п. 5 ст. 5 Закону РФ "Про неспроможність (банкрутство) підприємств" передбачений 15-денний термін з дня подачі боржником заяви до арбітражного суду про порушення провадження у справі про неспроможність (банкрутство) для подання бухгалтерського балансу або замінюють його бухгалтерських документів.
У випадках, коли процесуальні строки не встановлені Кодексом або іншим федеральним законом, вони призначаються арбітражним судом.
До встановлених АПК термінів ставляться:
- п'ятиденний термін особі, від якої арбітражний суд витребував докази, для того, щоб сповістити про неможливість представити їх взагалі або представити у встановлений судом строк (ст. 54);
- Розгляд арбітражним судом заяви про забезпечення позову не пізніше наступного дня після його надходження (ст. 75);
- П'ятиденний термін направлення особам, бере участі у справі, ухвали про відмову в прийнятті позовної заяви (ст. 107);
- Двомісячний строк для розгляду справи арбітражним судом і прийняття ним рішення (ст. 114);
- Триденний строк для перерви в засіданні арбітражного суду (ст. 117);
- Підписання суддею, головуючим у судовому засіданні, протоколу засідання не пізніше наступного засідання дня (ст. 123);
- Триденний термін для складання мотивованого рішення у виняткових випадках по особливо складних справах (ст. 134);
- Місячний строк для вступу рішень арбітражних судів суб'єктів Російської Федерації в законну силу, якщо не подана апеляційна скарга (ст. 135);
- П'ятиденний термін направлення особам, бере участі у справі, рішення арбітражного суду (ст. 137);
- Місячний строк для повідомлення арбітражному суду про вжиті заходи щодо окремої ухвали суду (ст. 141);
- П'ятиденний термін направлення особам, бере участі у справі, та іншим особам, яких вона стосується, визначення арбітражного суду (ст. 142);
- Місячний строк для подачі апеляційної скарги на рішення арбітражного суду (ст. 147);
- Місячний строк для розгляду апеляційної скарги на рішення арбітражного суду (ст. 156);
- Вступ постанови апеляційної інстанції в законну силу в момент його прийняття (ст. 159);
- П'ятиденний термін направлення постанови апеляційної інстанції особам, бере участі у справі (ст. 159);
- П'ятиденний строк для направлення арбітражним судом, який прийняв рішення, скарги до федерального арбітражного суду округу (ст. 163);
- Місячний строк для подання касаційної скарги на рішення або ухвалу арбітражного суду (ст. 164);
- Місячний строк для розгляду касаційної скарги на рішення арбітражного суду та постанову апеляційної інстанції (ст. 173);
- П'ятиденний термін направлення особам, бере участі у справі, постанови касаційної інстанції (ст. 177);
- Вступ постанови касаційної інстанції законної сили з моменту його прийняття (ст. 177);
- Вступ постанови Президії Вищого Арбітражного Суду Російської Федерації в силу з моменту його прийняття (ст. 189);
- Місячний строк для подання заяви про перегляд рішення за нововиявленими обставинами вступило в законну силу судового акта (ст. 193);
- Місячний строк для розгляду заяви про перегляд вступило в законну силу судового акта за нововиявленими обставинами (ст. 195);
- Шестимісячний строк для пред'явлення до виконання виконавчого листа арбітражного суду (ст. 201).
Арбітражний суд призначає процесуальні терміни, якщо вони не встановлені Кодексом або іншим федеральним законом. Можливість призначення таких термінів арбітражним судом в деяких випадках безпосередньо закріплена в Кодексі. Наприклад, в ст. 131 передбачено, що при прийнятті рішення, зобов'язуючого відповідача вчинити певні дії, не пов'язані з передачею майна або стягненням грошових сум, арбітражний суд в резолютивній частині рішення вказує, зокрема, протягом якого періоду часу відповідач зобов'язаний ці дії зробити. Згідно ст. 120 Кодексу у випадках, коли справа не може бути розглянута в даному засіданні, арбітражний суд відкладає його розгляд і учасники арбітражного процесу сповіщаються про час проведення наступного засідання.
Практично важливими є підстави, за якими арбітражний суд встановлює строк для вчинення певної процесуальної дії. В цьому випадку суд зобов'язаний враховувати конкретні обставини справи, маючи на увазі, що термін повинен бути реальним, достатнім для здійснення процесуальної дії і разом з тим не зайво тривалим, щоб не створювати умов для затримки остаточного вирішення спору, що надійшов на розгляд арбітражного суду.
Певні зазначені в Кодексі дії можуть вчинятися особами, які не беруть участі в арбітражному процесі. Терміни вчинення цими особами дій встановлюються в самому Кодексі або арбітражним судом. Так, із ст. 54 Кодексу випливає обов'язок особи, що не бере участь у справі, подати письмове або речовий доказ у строк, вказаний арбітражним судом. Згідно ст. 141 Кодексу відповідні організації, державні та інші органи, посадові особи зобов'язані у місячний термін повідомити арбітражному суду про вжиті ними заходи щодо окремої ухвали арбітражного суду про виявлені ним при вирішенні спору порушеннях законодавства.
Відповідно до год. 2 ст. 96 АПК терміни для вчинення процесуальних дій визначаються точною календарною датою, вказівкою на подію, яка обов'язково має настати, чи періодом часу, протягом якого дія може бути вчинена.
Кодекс передбачає випадки, коли час скоєння процесуального дії може визначатися точною календарною датою. Так, ст. 113 Кодексу встановлює, що у визначенні судді про підготовку справи до судового розгляду вказується час проведення засідання арбітражного суду. З ст. 120 АПК випливає, що при відкладенні розгляду справи арбітражний суд встановлює час проведення наступного засідання.
Нерідко термін визначається в Кодексі шляхом зазначення на подію, до настання якого можливе вчинення певної процесуальної дії. Так, в силу ст. 37 Кодексу позивач має право змінити підставу або предмет позову, збільшити або зменшити розмір позовних вимог або відмовитися від позову до прийняття рішення арбітражним судом. До прийняття рішення по спору можливо, як це передбачено ст. 35 АПК, залучення арбітражним судом до участі у справі іншого відповідача.
Зустрічний позов відповідач має право пред'явити позивачу згідно ст. 110 Кодексу також тільки до прийняття рішення по спору. Арбітражний суд може видати дублікат виконавчого листа замість втраченого, якщо стягувач відповідно до ст. 204 Кодексу звернувся із заявою про це до закінчення строку, встановленого для пред'явлення виконавчого листа до виконання.
Якщо термін для вчинення процесуальної дії визначається періодом часу, протягом якого дія може бути вчинено, відповідну дію може бути зроблено протягом усього цього періоду, тобто в будь-який день, але не пізніше його останнього дня . Так, апеляційна та касаційна скарги можуть бути подані в будь-який день, але не пізніше місячного терміну, встановленого відповідно ст. 147 і 164 Кодексу. Виданий стягувачеві виконавчий лист може бути пред'явлений до виконання в будь-який день шестимісячного терміну, встановленого ст. 201 АПК.
Процесуальні терміни обчислюються роками, місяцями або днями (ч. 3 ст. 96 АПК). Незалежно від цього протягом їх починається наступного дня після календарної дати або настання події, яким визначено його початок. Це вельми важливе правило має практичне значення для обчислення будь-якого процесуального строку.
Питання про початок перебігу процесуального строку тісно пов'язаний з питанням про його закінчення. Згідно ч. 1 ст. 97 Кодексу термін, обчислюваний роками, закінчується у відповідні місяць і число останнього року встановленого терміну, а строк, який обчислюється місяцями, - у відповідне число останнього місяця встановленого терміну.
Оскільки кінець терміну може припадати на місяць, який не має відповідного числа, в ч. 1 ст. 97 зазначено, що у такому випадку термін

Сторінки: 1 2 3
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар