загрузка...

трусы женские
загрузка...
Реферати » Реферати з арбітражним процесам » Арбітражний процесуальний кодекс Російської Федерації від 5 травня 1995 р. N 70-Ф3

Арбітражний процесуальний кодекс Російської Федерації від 5 травня 1995 р. N 70-Ф3

Арбітражний процесуальний кодекс Російської Федерації
від 5 травня 1995 р. N 70-Ф3

Прийнятий Державною Думою 5 квітня 1995

Згідно з Федеральним законом від 5 травня 1995 р. N 71-ФЗ Арбітражний про-
процесуальні кодекс вводиться в дію з 1 липня 1995

Розділ I. Загальні положення (ст.ст. 1 - 101)
Глава 1. Основні положення (ст.ст. 1 - 13)
Глава 2. Склад арбітражного суду (ст.ст. 14 - 21)
Глава 3. Підвідомчість і підсудність (ст.ст. 22 - 31)
Глава 4. Особи, що у справі, та інші (ст.ст. 32 - 46)
учасники арбітражного процесу
Глава 5. Представництво в арбітражному (ст.ст. 47 - 51)
суді
Глава 6. Докази (ст.ст. 52 - 74 )
Глава 7. Забезпечення позову (ст.ст. 75 - 80)
Глава 8. Призупинення провадження у (ст.ст. 81 - 84)
справі
Глава 9. Припинення провадження у справі (ст.ст. 85 - 86)
Глава 10. Залишення позову без розгляду ( ст.ст. 87 - 88)
Глава 11. Судові витрати (ст.ст. 89 - 95)
Глава 12. Процесуальні терміни (ст.ст. 96 - 99)
Глава 13. Судові штрафи (ст.ст. 100 - 101)
Розділ II. Виробництво в арбітражному суді (ст.ст. 102 - 144)
першої інстанції
Глава 14. Пред'явлення позову (ст.ст. 102 - 111)
Глава 15. Підготовка справи до судового раз-(ст.ст. 112 - 113)
бірательству
Глава 16. Судовий розгляд (ст . ст. 114 - 123)
Глава 17. Рішення арбітражного суду (ст.ст. 124 - 139)
Глава 18. Визначення арбітражного суду (ст.ст . 140 - 142)
Глава 19. Особливості провадження у від-(ст.ст. 143 - 144)
діловою категоріях справ
Розділ III. Виробництво з перегляду рішень (ст.ст. 145 - 196)
Глава 20. Виробництво в апеляційній ін-(ст.ст. 145 - 160)
станції
Глава 21. Виробництво в касаційній інс-(ст.ст. 161 - 179)
танции
Глава 22. Виробництво в порядку нагляду (ст.ст. 180 - 191)
Глава 23. Перегляд за нововиявленими (ст.ст. 192 - 196)
обставинами судових актів
арбітражного суду, що вступили в
законну силу
Розділ IV. Виконання судових актів (ст.ст. 197 - 209)
Розділ V. Провадження у справах за участю (ст.ст. 210 - 215)
іноземних осіб

Федеральний закон від 5 травня 1995 р. N 71-ФЗ "Про введення в дію Арбі-
тражного процесуального кодексу Російської Федерації"


Розділ I. Загальні положення

Глава 1. Основні положення

Стаття 1. Здійснення правосуддя арбітражним судом
Арбітражний суд здійснює правосуддя шляхом дозволу еко-
ких спорів та інших справ, віднесених до його компетенції цим Кодексом та
іншими федеральними законами.

Стаття 2. Завдання судочинства в арбітражному суді
Завданнями судочинства в арбітражному суді є:
захист порушених або оспорюваних прав і законних інтересів припускає-
риятий, установ,

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 
Подібні реферати:
Арбітражні суди в РФ
З багатогранності і складності сучасних господарсько-економічних відносин слід нагальна потреба в чіткої і ясної правовій базі, на основі якої було б можливо повно і всебічно вирішувати спір
Арбітражне процесуальне право РФ
Тема 1 Арбітражний суд здійснює судову владу при вирішенні спорів, що виникають з цивільних правовідносин (економічних суперечок), а також з правовідносин у галузі управління в процесі здійснення підприємницької та іншої економічної діяльності. Порядок роботи визначається Конституцією, Законом від 28.04.95 «Про арбітражних судах в РФ» , Арбітражно-процесуальним Кодексом (АПК). Арбітражні суди це федеральні суди.
Арбітражний процесуальний кодекс РФ (повний текст)
АРБІТРАЖНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ Розділ I.
Квитки по арбітражному процесу за перший семестр 2001
Чи зобов'язаний вантажовласник, котрий порушив в арбітражному суді провадження за позовом про відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок втрати, пошкодження або псування вантажу, що знаходився в розпорядженні перевізника, доводячи
Підвідомчість справ арбітражним судам
Основною причиною, що визначила вибір теми даної роботи, стало бажання використовувати надану автору обставинами можливість якомога швидше і повніше ознайомитися з системою організації роботи про
Прокурор в господарському процесі
Так, наприклад, в 1998 році були прийняті і вступили в силу Цивільний процесуальний кодекс Республіки Білорусь [1] і Господарський процесуальний кодекс Республіки Білорусь [2]. Крім того, в скоро майбутньому ожид
Виробництво в Арбітражному суді РФ
Зміни соціально-політичного та економічного характеру, що відбулися в Росії за останнє десятиліття, впровадження ринкових відносин в економіку , відмова від адміністративно-планових методів управління екон
Виробництво в Арбітражному суді РФ
ВСТУП ГЛАВА 1. Історичні аспекти виникнення та становлення арбітражних судів у Росії ГЛАВА 2
Лекції з арбітражного процесу за квітень 2001 року
Судовий розгляд - це самостійна стадія арбітражного процесу, яка має свої специфічні цілі. Вона призначена для розгляду і вирішення спору по суті. Розглядаючи справу, арбітра
Арбітражні суди
Арбітражні суди, що діють в даний час, прийшли на зміну органам державного та відомчого арбітражів. З 1 жовтня 1991 року на території РРФСР були скасовані арбітражі та інші аналогічні орг
Новий арбітражний процесуальний кодекс Росії
Державною Думою 5 квітня 1995 був прийнятий новий Арбітражний процесуальний кодекс Російської Федерації, який за деякими винятками введений в дію з 1 липня 1995 року.
Розгляди справ в арбітражних судах
Судовий розгляд - це самостійна стадія арбітражного процесу, яка має свої специфічні цілі. Вона призначена для розгляду і вирішення спору по суті. Розглядаючи справу, арбітра
Учасники арбітражного процесу
З прийняттям законодавства про арбітражних судах, із створенням системи арбітражних судів замість системи державних арбітражів в Росії правосуддя в області економічних, господарсько-правових відносин з
Банкрутство
В даний час, як відомо, економіка Киргизької Республіки знаходиться на початковій стадії становлення ринкових відносин, де поява неплатоспроможних підприємств (банкрутів) неминуче. У зв'язку, з чим
Підвідомчість справ і принципи арбітражного судочинства
ЗМІСТ РОБОТИ: 1) Вступ. 2) Вищий Арбітражний Суд Російської Федерації і система арбітражних судів: склад, завдання та функції. 3) Підвідомчість і підсудність справ арбітражному суду. 4) Принципи арбітражного судочинства: * Принцип законності в арбітражному процесі * Принципи організації системи арбітражних судів * Функціональні принципи арбітражного процесу 5) Висновок 1.
Доказ в арбітражному процесі
П Л А Н 1.Вступ 2. ПОНЯТТЯ ДОКАЗИ 3
Конкурсне виробництво в системі арбітражного керування
Розвиток ринкової економіки, процес приватизації, який призвів до збільшення частки приватної власності, загальний спад виробництва в російській промисловості виявив необхідність відродження інституту неспроможність
Запитання подведдомственності справ арбітражним судам в РФ
П Л А Н. Введення. 1. Історичні аспекти виникнення та становлення арбітражних судів у Росії. 2
шпори
5. Принцип гласності вирішення спорів. (Ст.9). Розгляд справ в АС відкрите; проведення закритих засіданнях можливе лише у випадках, зазначених у законі-о гос.тайне (п. 5 ст. 4 Закону РФ від 21 липня 1993
Питання підвідомчості справ арбітражним судам в Російській Федерації
Основним мотивом, визначив вибір теми даної роботи, стало велику кількість питань, що виникають у процесі правозастосовчої діяльності в арбітражних судах Росії при визначенні подведомственнос
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар