загрузка...

трусы женские
загрузка...

Відкріпне посвідчення

ПЛАН:

1. Введення

2. Форма відкріпного посвідчення

3. Передача відкріпних посвідчень

4. Видача відкріпних посвідчень

ДОДАТОК

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Введення

Відповідно до частини четвертої статті 51 Федерального закону "Про вибори Президента Російської Федерації", якщо менше ніж за 30 днів до дня виборів громадянин, включений до списку виборців, встановить, що не матиме можливості прибути в день виборів до приміщення того виборчої дільниці, де він включений до списку виборців, він може отримати у дільничної виборчої комісії відкріпне посвідчення на право участі у виборах Президента Російської Федерації, в тому числі і при проведенні повторного голосування . Про отримання відкріпного посвідчення громадянин розписується у списку виборців із зазначенням дати отримання. Видача відкріпного посвідчення реєструється в спеціальному реєстрі. За пред'явленням відкріпного посвідчення громадянин повинен бути включений до списку виборців на будь-якому іншому виборчій дільниці. Форма відкріпного посвідчення та форма реєстру видачі відкріпних посвідчень затверджуються Центральною виборчою комісією Російської Федерації.

При виникненні названих умов після призначення повторного голосування, громадянин, який не отримав відкріпне посвідчення до дня загальних виборів, має право його одержати у встановленому порядку з дня публікації в засобах масової інформації відповідного рішення
Центральної виборчої комісії Російської Федерації.

2. Форма відкріпного посвідчення

Форма відкріпного посвідчення затверджена постановою
Центральної виборчої комісії Російської Федерації від 22 січня 1996 року N 69 / 584-II.

"Про форму відкріпного посвідчення на право участі у виборах Президента Російської Федерації"

Відповідно до частини першої статті 15 та статтею 51 Федерального закону "Про вибори Президента Російської Федерації "Центральна виборча комісія Російської Федерації постановляє:

1. Затвердити форму відкріпного посвідчення на право участі у виборах Президента Російської Федерації.

2. Установити, що бланки відкріпних посвідчень виготовляються в централізованому порядку на папері форматом 210х148 мм з рамкою і сіткою зеленого кольору і текстом, виконаним чорним кольором.

3. Опублікувати даний постанову в журналі "Вісник Центральної виборчої комісії Російської Федерації" і направити в "Російську газету".

3. Передача відкріпних посвідчень

Відкріпні посвідчення є виборчими документами суворої звітності. Відкріпні посвідчення мають єдину для всієї території
Російської Федерації нумерацію.

Передача відкріпних посвідчень вищестоящої виборчої комісією нижчестоящої виборчої комісії оформляється актом передачі відкріпних посвідчень на право участі у виборах Президента
Російської Федерації, який підписується головою, а в його відсутність - заступником голови або секретарем вищестоящої виборчої комісії, і головою, а в його відсутність - заступником голови або секретарем нижчестоящої виборчої комісії, та засвідчується печаткою вищестоящої виборчої комісії. Акт складається у двох примірниках, один з яких залишається у вищестоящій виборчої комісії, другий передається в нижестоящую виборчу комісію.

Передача відкріпних посвідчень дільничним виборчим комісіям повинна бути проведена не пізніше ніж за 35 днів до дня виборів.

Передачу відкріпних посвідчень дільничним виборчим комісіям на виборчій дільниці, утвореній за межами території Російської
Федерації, організує Міністерство закордонних справ Російської Федерації.

4. Видача відкріпних посвідчень

Відкріпне посвідчення видається виборцю членом дільничної виборчої комісії на підставі усної заяви виборця, включеного до списку виборців відповідної виборчої дільниці, при пред'явленні паспорта або документа , що засвідчує його особу. Про отримання відкріпного посвідчення виборець розписується в списку виборців у графі "особливі відмітки" із зазначенням дати отримання і в Реєстрі видачі відкріпних посвідчень.

Член дільничної виборчої комісії, який видав відкріпне посвідчення, робить запис: "Видано відкріпне посвідчення" і ставить його номер, заповнюючи три графи списку виборців - "паспорт або замінює його посвідчення особи", "підпис виборця" , "підпис члена дільничної виборчої комісії". При цьому член дільничної виборчої комісії доводить до відома виборця необхідність збереження відкріпного посвідчення після участі в голосуванні на загальних виборах на випадок проведення повторного голосування.

Видача відкріпного посвідчення реєструється у спеціальному
Реєстрі видачі відкріпних посвідчень на право участі у виборах
Президента Російської Федерації, форма якого встановлена ??постановою
Центральної виборчої комісії Російської Федерації від 20 березня 1996 року N 82/690-II. Реєстр відкріпних посвідчень після закінчення його заповнення підписується головою та секретарем дільничної виборчої комісії і завіряється печаткою дільничної виборчої комісії.

Втрачені відкріпні посвідчення не відновлюються.

При підведенні підсумків голосування дільнична виборча комісія підраховує кількість виданих відкріпних посвідчень, число невикористаних відкріпних посвідчень, а після повторного голосування та число зданих до комісії відкріпних посвідчень, про що складаються відповідні акти, які підписуються головою та секретарем дільничної виборчої комісії та завіряються печаткою дільничної виборчої комісії.

Після офіційного оголошення результатів загальних виборів або виборів при повторному голосуванні невикористані відкріпні посвідчення погашаються дільничною виборчою комісією, про що складається відповідний акт, який підписується головою та секретарем дільничної виборчої комісії і завіряється печаткою дільничної виборчої комісії.

Погашення відкріпні посвідчення, а після повторного голосування і здані до комісії відкріпні посвідчення зберігаються разом з виборчими бюлетенями.

ДОДАТОК

Акт передачі відкріпних посвідчень на право участі у виборах

Президента Російської Федерації

___________________ 1996 ________________________________________

(найменування вищестоящої)
_________________________________________________________________________ виборчої комісії) передала _________________________________________________________

(найменування нижчестоящої виборчої комісії)
_________________________________________________________________________

(число цифрами і прописом) відкріпних посвідчень на право участі у виборах Президента
Російської Федерації за N________________________________________________

(номера відкріпних посвідчень)

М.П. Голова (заступник голови, секретар)

____________________________________________________

(найменування вищестоящої виборчої комісії)

_______________________________________

(підпис)

Голова (заступник голови, секретар)

____________________________________________________

(найменування вищестоящої виборчої комісії)

_______________________________________

(підпис)

Форма встановлена ??постановою

Центральної виборчої комісії РФ від 20 березня 1996 N 82 / 690-II

Реєстр видачі відкріпних посвідчень на право участі у виборах

Президента Російської Федерації

Дільнична виборча комісія виборчої дільниці N _________
_________________________________________________________________________

(найменування суб'єкта Російської Федерації)
_________________________________________________________________________
|NN |Фамілія, ім'я , | N |Підпис |Підпис |Дата вида-|
| | по батькові |открепітельного |ізбірателя |члена |чі Відкрий-|
| |ізбірателя, его| посвідчення |о получе-|участковой |пітельного|
| | порядковий | |ніі откре-|ізбіра-|удостове-|
| |номер в списку | | пітельного |тельной |ренія |
| | виборців | |удостове-|коміссіі про | |
| | | |ренія |видаче | |
| | | | |открепі-| |
| | | | |тельного | |
| | | | |удостове-| |
| | | | |ренія | |
_________________________________________________________________________
|1. | | | | | |
_________________________________________________________________________
|2. | | | | | |
_________________________________________________________________________
|3. | | | | | |
_________________________________________________________________________
|4. | | | | | |
_________________________________________________________________________
|5. | | | | | |
_________________________________________________________________________
|6. | | | | | |
_________________________________________________________________________
|7. | | | | | |
_________________________________________________________________________
| 8. | | | | | |
_________________________________________________________________________
|9. | | | | | |
_________________________________________________________________________
|10.| | | | | |
_________________________________________________________________________
|11.| | | | | |
_________________________________________________________________________
|12.| | | | | |
_________________________________________________________________________
|13.| | | | | |
_________________________________________________________________________
|14.| | | | | |
_________________________________________________________________________
|15.| | | | | |
_________________________________________________________________________
|16.| | | | | |
_________________________________________________________________________
|17.| | | | | |
_________________________________________________________________________
| 18.| | | | | |
_________________________________________________________________________
|19.| | | | | |
_________________________________________________________________________
|20.| | | | | |
_________________________________________________________________________
|21.| | | | | |
_________________________________________________________________________
|22.| | | | | |
_________________________________________________________________________
|23.| | | | | |
_________________________________________________________________________
|24.| | | | | |
_________________________________________________________________________
|25.| | | | | |
_________________________________________________________________________
|26.| | | | | |
_________________________________________________________________________
|27.| | | | | |
_________________________________________________________________________
|28.| | | | | |
_________________________________________________________________________
М.П. Голова дільничної виборчої комісії (_________________)

Секретар дільничної виборчої комісії (_________________)

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Постанова Центральної виборчої комісії РФ від 20 березня 1996

N 82/690-II "Про Роз'ясненнях про порядок видачі та обліку виданих відкріпних посвідчень на право участі у виборах Президента

Російської Федерації і формі Реєстру видачі відкріпних посвідчень "

2. Федеральний закон від 17 травня 1995 N 76-ФЗ" Про вибори Президента

Російської Федерації "

3. Постанова Центральної виборчої комісії РФ від 22 січня 1996

N 69/584-II "Про форму відкріпного посвідчення на право участі у виборах Президента Російської Федерації"

4. Конституція Російської Федерації (прийнята на всенародному голосуванні 12 грудня 1993


загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар