загрузка...

трусы женские
загрузка...
Реферати » Реферати по арбітражним процесам » Квитки по арбітражному процесу за перший семестр 2001 года

Квитки по арбітражному процесу за перший семестр 2001

приблизний перелік екзаменаційних питань

Арбітражний процес

1. Які суди входять в систему арбітражних судів?

2. Які спори віднесені до компетенції арбітражних судів суб'єктів

Російської Федерації?

3. Яка компетенція федеральних арбітражних судів округів?

4. Яке основне завдання покликані вирішувати арбітражні суди?

5. Які функції здійснює Вищий арбітражний суд Російської

Федерації?

6. Як арбітражний суд контролює здійснення принципу законності при вирішенні справ у третейських судах?

7. Назвіть основний федеральний закон, який регламентує порядок арбітражного судочинства.

8. Сформулюйте принцип арбітражного процесуального права.

9. право прокурор порушувати в арбітражному суді справи в інтересах організацій і громадян?
10. має право прокурор приносити протест на рішення арбітражного суду по справі, порушеній за його позовом, пред'явленим в державних або громадських інтересах?
11. Дайте визначення «підсудності» в арбітражному судочинстві.
12. Вкажіть види територіальної підсудності в арбітражному судочинстві.
13. За якими справах передбачена виключна підсудність?
14. У якому арбітражному суді повинні розглядатися справи про встановлення фактів, що мають юридичне значення?
15. У якому арбітражному суді повинні розглядатися справи про неспроможність (банкрутство)?
16. Вкажіть наслідки пред'явлення позову з порушенням підвідомчості.
17. Вкажіть наслідки пред'явлення позову з порушенням підсудності.
18. Що розуміється під підвідомчістю?
19. Що таке договірна підсудність?
20. Хто входить до числа осіб, що у справі?
21. Назвіть осіб, що у справі за вимогами про встановлення фактів, що мають юридичне значення.
22. Назвіть осіб, що у справі про неспроможність (банкрутство).
23. Вкажіть повноваження представника в арбітражному судочинстві, яким він вправі скористатися незалежно від того, чи вказані ці повноваження в довіреності чи ні.
24. Перелічіть повноваження представника позивача, якими він має право скористатися тільки в тому випадку, коли вони зазначені в дорученні.
25. Перелічіть повноваження представника відповідача, якими він має право скористатися тільки в тому випадку, коли вони зазначені в дорученні.
26. В яких випадках допускається процесуальне правонаступництво?
27. Дайте визначення поняттю «процесуальне правонаступництво» .
28. На яких умовах арбітражний суд має право залучити певну особу до справи в якості другого відповідача?
29. Яке обличчя може бути представником в арбітражному судочинстві?
30. Що розуміється під належним оформленням повноважень представника?
31. Дайте визначення поняттю «позов» .
32. Наведіть різні форми утримання позову.
33. Які види судових витрат відомі арбітражного судочинства?
34. Дайте визначення поняттю «державне мито» .
35. Дайте визначення поняттю «арбітражні витрати» .
36. Як розподіляються судові витрати між що у справі особами?
37. Як визначається розмір державного мита за позовом про стягнення суми, обчисленої в іноземній валюті?
38. Які дії сторін в арбітражному судочинстві підлягають оплаті державної митом?
39. Як визначається державне мито за скаргами на рішення арбітражного суду?
40. В яких випадках державне мито може бути повернута платнику цього мита?
41. Дайте визначення поняттю «процесуальні строки» .
42. В випадку процесуальний термін встановлюється арбітражним судом?
43. Який процесуальний строк може бути відновлений?
44. Який процесуальний строк може бути продовжений?
45. можлива скарга на відмову у відновленні процесуального строку?
46. можлива скарга на відмову в продовженні процесуального строку?
47. Коли допускається призупинення течії процесуальних строків?
48. є строк позовної давності процесуальним терміном?
49. З моменту починається протягом процесуальних строків, що обчислюються роками, місяцями або днями?
50. Які наслідки недотримання процесуальних термінів особами, що у справі?
51. Які наслідки недотримання організацією (громадянином-підприємцем) покладеною на неї (нього) арбітражним судом обов'язку подати у встановлений термін письмові (речові) докази?
52. Які вимоги закон пред'являє до вирішення арбітражного суду?
53. Хто приймає рішення арбітражного суду? Де це відбувається?
54. Ким ведеться протокол засідання арбітражного суду?
55. право учасники арбітражного процесу ознайомитися з протоколом засідання? Як можуть висловити своє ставлення до цього протоколу, в які терміни?
56. Як розподіляється тягар доказування по справах, що розглядаються арбітражним судом?
57. До яких формам процесуальної захисту вправі звернутися відповідач?
58. Дайте визначення поняттю «зустрічний позов» .
59. Назвіть умови пред'явлення зустрічного позову.
60. Допускається залучення до справа доказів з ініціативи арбітражного суду?
61. З яких підставах може бути відкладено розгляд справи в арбітражному процесі?
62. З яких підставах може бути припинено виробництво в арбітражному процесі?
63. З яких підставах може бути припинено виробництво в арбітражному процесі?
64. Дайте визначення поняттю «залишення позову без розгляду» .
65. З яких підставах позов може бути залишений без розгляду?
66. Які наслідки для сторін виникають у випадках припинення провадження у справі та залишення позову без розгляду?
67. У який момент набирає законної сили рішення арбітражного суду суб'єкта Російської Федерації?
68. У який момент набирає законної сили рішення Вищого арбітражного суду Російської Федерації?
69. Яким арбітражним судом може бути винесено додаткове рішення?
70. В яких випадках виноситься додаткове рішення арбітражного суду?
71. Назвіть строк, у межах якого може бути подано заяву про винесення додаткового рішення.
72. Ким може бути роз'яснено рішення арбітражного суду, виправлені описки, помилки і арифметичні помилки?
73. Чи встановлений законом будь-якої термін для роз'яснення рішення арбітражного суду, виправлення описок, помилок і арифметичних помилок?
74. Вкажіть наслідки набрання рішенням арбітражного суду законної сили.
75. Вкажіть особливості рішень арбітражного суду про присудження майна.

76. Вкажіть особливості рішень арбітражного суду про визнання недійсним акту державного чи іншого органу.
77. Вкажіть особливості рішень арбітражного суду по справі про обіцянку укласти або змінити договір.
78. Перелічіть прийняті арбітражному судочинстві форми перегляду актів арбітражного суду.
79. Який арбітражний орган виробляє перегляд актів арбітражного суду в касаційному порядку?
80. Який арбітражний орган виробляє перегляд актів арбітражного суду в апеляційному порядку?
81. Який орган виробляє перегляд актів арбітражного суду в наглядовому порядку?
82. Який орган виробляє перегляд актів арбітражного суду за нововиявленими обставинами?
83. Назвіть осіб, які мають право порушувати провадження з перегляду актів арбітражного суду в апеляційному та касаційному порядку.
84. Назвіть осіб, які мають право порушувати провадження з перегляду актів арбітражного суду в порядку нагляду.
85. Назвіть осіб, які мають право порушувати провадження з перегляду актів арбітражного суду за нововиявленими обставинами.
86. Чи встановлені терміни для порушення провадження з перегляду актів арбітражного суду? Яка їх тривалість?
87. Вкажіть підстави для перегляду акта арбітражного суду в апеляційному порядку.
88. Вкажіть підстави для перегляду акта арбітражного суду в касаційному порядку.
89. Вкажіть підстави для перегляду акта арбітражного суду в наглядовому порядку.
90. Які визначення арбітражного суду можуть бути предметом перегляду окремо від рішень?
91. Чи можна подання до апеляційну інстанцію доказів, які представляли у суді першої інстанції?
92. У якому порядку переглядається акт арбітражного суду, якщо його ухвалення зацікавленій особі не були і не могли бути відомі істотні для справи обставини?
93. Які скасовані апеляційною інстанцією акти арбітражного суду повертаються для повторного розгляду до суду першої інстанції і які не повертаються?
94. Назвіть наслідки скасування актів арбітражного суду в касаційному порядку.
95. Дайте визначення поняттю "виконавчий лист".
96. В яких випадках видається кілька виконавчих листів?
97. В який термін може бути пред'явлений до виконання виконавчий лист?
98. Кому направляється виконавчий лист?
99. Назвіть права сторін виконавчого провадження.
100. Яким законом Російської Федерації визначається порядок оскарження дій судового виконавця по виконанню актів арбітражних судів?
101. Що таке арбітраж «ad hoc» ?
102. Дайте визначення поняттю «постійно діючий третейський суд» .
103. Дайте визначення поняттям «арбітражне (третейське) угоду» і

«арбітражна (третейська) обмовка» .
104. Яким органом вирішується питання про компетентність третейського суду розглянути конкретний спір?
105. право відповідач, призначивши третейського суддю, зробити заяву про відсутність компетенції третейського суду? Коли така заява має бути зроблено?

Екзаменаційний квиток по предмету

АРБІТРАЖНИЙ ПРОЦЕС

Білет № 1

Як арбітражний суд контролює здійснення принципу законності при вирішенні справ у третейських судах?

Визначення правонаступника, правопредшественника.

В яких випадках державне мито може бути повернута платнику?

Ким може бути

Сторінки: 1 2 3
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар