загрузка...

трусы женские
загрузка...
Реферати » Реферати з інвестицій » Інвестиційна політика КБ РФ

Інвестиційна політика КБ РФ


Челябінський державний університет

Кафедра" Світова економіка "
| |
| | | |
| РЕФЕРАТ |
| | НА ТЕМУ: «Інвестиційна політика комерційних банків |
| | Російської Федерації » , |
| | |
| | Представлений при надходженні в заочну аспірантуру |
| | на кафедру «Світова економіка» |
| | |
| | НАУКОВИЙ КЕРІВНИК: професор блюдения атмосферного фронту |
| | |
| | ВИКОНАВЕЦЬ: Пухов Н.В. |
| | |
| |
| Челябінськ |
| 1999р. |

З Про Д Е Р Ж А Н І Е

Введення 3
Глава 1 Сутність і зміст інвестиційної політики. Нормативна база, що регламентує інвестиційну діяльність комерційних банків в РФ 6
Глава 2 Методика розрахунку ефективності інвестиційних проектів 12
2.1. Інвестиційний цикл і зміст передінвестиційних досліджень 12
2.2. Визначення економічної ефективності інвестиційного проекту 13

2.2.1. Постановка завдання 13

2.2.2. Показники економічної ефективності інвестиційного циклу 16

2.2.3. Чистий потік платежів 19

2.2.4. Потреба в оборотному капіталі 20
Глава 3 Інвестиційний клімат в Росії на сучасному етапі (чинники, що впливають на інвестиційну діяльність) 21
3.1. Загальний стан на ринку інвестиційних кредитів в РФ 21
3.2. Методи зниження інвестиційного ризику, застосовувані банками Російської
Федерації 21

3.2.1. Вступ банку в фінансово - промислову групу 22

3.2.2. Ступінь залежності ризику банку від ставок прибутковості 22
3.3. Характеристика реальних інвестиційних проектів 22
3.4. Труднощі здійснення інвестиційних проектів в РФ 23
3.5. Труднощі залучення іноземного капіталу для інвестиційних проектів в РФ 23
Висновок 26

Список використаних джерел: 28

Введення

В даний час в Росії склалася важка інвестиційна ситуація, криза недоінвестування. Ця криза не дозволяє своєчасно здійснювати процес безперервного відтворення суб'єктів економічної та соціальної діяльності і поступово веде до їх деградації. Наслідки цієї кризи ми ще відчуємо на собі через декілька років. З ним, перш за все, пов'язане різке падіння обсягів виробництва, і прояв негативних соціальних ефектів: зростання безробіття, погіршення криміногенної обстановки та ін. З ним також пов'язана втрата позицій російських виробників на світових ринках.

Якщо розглянути дані ДЕРЖКОМСТАТУ РФ по роках, починаючи з 1994 р, то можна побачити наступну картину:
- в процентному вираженні (індекс інфляції усунутий) обсяг інвестицій в 1994 склав 34,5% порівняно з 1989 роком;
- Починаючи з 1994 по 1999 р зміни обсягів інвестицій наведені в таблицях:
| | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | | | | |
| | г. | Г. | Г. | Г. | | | | |
| | Усього | Усього | Усього | I | II | III | IV | Усього |
| | о | о | о | | | | | о |
| Інвестиції | | | | | | | | |
| в основний | | | | | | | | |
| капітал | | | | | | | | |
| трлн. | 108, | 267, | 376, | 73,2 | 85,4 | 108, | 141, | 408, |
| Рублів | 8 | 0 | 0 | | | 9 | 3 | 8 |
|% до відпов. | 76 | 90 | 82 | 85,3 | 94,0 | 99,1 | 101, | 95,0 |
| Періоду | | | | | | | 1 | |
| минулого | | | | | | | | |
| року | | | | | | | | |

| | I | II | III | IV | Усього |
| | кварта | кварта | кварта | кварта | за 1998 |
| | л | л | л | л | г. |
| Інвестиції в | | | | | |
| основний капітал | | | | | |
| МЛРД. руб. | 71,9 | 83,9 | 107,1 | 139,5 | 402,4 |
|% до відпов. Періоду | 94,4 | 93,6 | 94,1 | 91,6 | 93,3 |
| попереднього року | | | | | |

| | 1998 | Січень | люти | березня | квітень | травень | чер | липень |
| | | ь | ь | т | т | | ь | |
| Інвестиції в основний | | | | | | | | |
| капітал | | | | | | | | |
| МЛРД. рублів | 402,4 | 23,8 | 26,6 | 30, | 30,6 | 32, | 40, | |
| | | | | 5 | | 7 | 1 | |
|% до відпов. Періоду | 93,3 | 95,4 | 97,3 | 98, | 98,9 | 98, | 98, | |
| попереднього року | | | | 9 | | 2 | 2 | |

- обсяг ж іноземних інвестицій в Росію тільки в першому півріччі 1999 р скоротився майже вдвічі порівняно з тим же періодом 1998 року і склав 4 мільярди 271 000 000 доларів.

Наведені вище дані говорять про те, що ми маємо справу з глибоким затяжним кризою недоінвестування економіки РФ. Серед причин його виникнення можна виділити декілька найбільш важливих:

- самоусунення держави від фінансування більшості інвестиційних проектів;

- Неплатоспроможність підприємств, викликана загальним економічним спадом;

- Слабкий розвиток фондового ринку в Росії.

Активізація інвестиційного процесу - найважливіша і дуже болісно розв'язувана макроекономічна проблема. Зростання інвестицій вкрай необхідний для виведення країни з важкої економічної кризи, викликаної помилками проведення реформ. Лібералізація російської економіки загострила проблеми, пов'язані з технологічною відсталістю виробництва і низькою конкурентоспроможністю вітчизняної продукції.

На російський споживчий ринок хлинув потік дешевої імпортної продукції, поставивши вітчизняних виробників на грань банкрутства. При цьому Росія на світовий ринок може поставити тільки сировинні і паливно енергетичні ресурси, ціни на які суттєво знижуються при збільшенні обсягу поставок. Частка нафти і нафтопродуктів в імпорті країни займає понад 50%. Запрацювала найпримітивніша схема: нафтодолари обмінюються на імпортний ширвжиток, який пройшовши через руки численних посередників дивує кінцевих споживачів рівнем цін.

Підвищення технічного рівня виробництва зажадає суттєвої реконструкції та модернізації промисловості, що нерозривно пов'язано із зростанням обсягу інвестицій.

Надії на зарубіжні кредити, які виділяються для підйому економіки
Росії, звалилися після подій 17 серпня 1998 року, коли по суті, Росія визнала себе неспроможним позичальником. Крім того, закордонні кредити є як правило пов'язаними, тобто на виділювані кошти
Росія повинна закуповувати обов'язково імпортне дороге устаткування, створюючи тим самим додаткові робочі місця і прибутки за кордоном. При цьому вітчизняна машинобудівна промисловість залишається без запасів і робочих місць. Результати такої політики виражаються у вигляді спаду виробництва.

Велика частина макроекономічних досліджень на цю тему, як правило, зводить коло факторів триваючого інвестиційного спаду до високих і нестабільним податках і дорогим кредитам. Цей же погляд характерний і для урядових кіл.

Експерти московського представництва Світового банку вважають основною проблемою російської економіки відсутність і в банківському секторі, і на ринку корпоративних цінних паперів механізмів направлення потоків інвестицій в найбільш ефективні галузі економіки.

Крім того, в числі важливих чинників інвестицій все частіше називають загальну макроекономічну і політичну нестабільність. Традиційний погляд на цю проблему вважає під політичною нестабільністю загрозу зміни курсу реформ, яка виникає у зв'язку з можливим приходом до влади опозиції, під економічною - перш за все, високу інфляцію. Доцільно переглянути податкову і кредитно-фінансову політику з метою створення сприятливого інвестиційного клімату в Росії.

Реальний вихід з кризи, реальна структурна перебудова, а потім і рух до більш високих рубежів вимагає реконструкції підприємств, технічного їх переозброєння, розширення їх профілю (диверсифікації), створення високоефективного виробництва, здатного швидко освоювати нову продукцію . Все цей означає необхідність інвестицій і інновацій, практично неможливих один без одного. Це процеси, мета яких - створити підприємства, які займають тверду нішу на ринку, що забезпечують
(причому на тривалий період) конкурентоспроможність свого виробництва та продукції, її більш високу якість, широкий і постійно оновлюється асортимент і низькі витрати виробництва.

Одними з найбільших інститутів інвесторів, здатних вкладати ресурси в розвиток підприємств, науки, техніки, передових технологій, є комерційні банки. Справжня робота висвітлює питання участі банків в інвестиційних процесах, їх політику на ринках інвестиційних ресурсів, що загалом можна об'єднати одним терміном - інвестиційна політика комерційних банків.

Глава 1 Сутність і зміст інвестиційної політики. Нормативна база, що регламентує інвестиційну діяльність комерційних банків в РФ

Нормативна база, що регламентує діяльність комерційних банків на ринку інвестицій, являє собою ієрархічну систему, що складається із законів і підзаконних актів. Суб'єкти інвестиційної діяльності в процесі взаємовідносин при укладенні договорів та здійсненні правочинів, повинні керуватися також Цивільним кодексом РРФСР, КЗОТом, КК, ін. Кодексами.
Правова система зображена на рис.

Основними нормативними документами, регулюючими діяльність комерційних банків при здійсненні ними інвестиційних операцій, є:


1. ЗАКОН «ПРО ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В РРФСР» (в ред. Федерального закону від 19.06.95 N 89-ФЗ, в ред. Федерального закону від 25.02.99 N 39-

ФЗ) від 26 червня 1991 №1488-1;
2. ЗАКОН РФ «Про іноземні інвестиції в РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ» від 9 липня 1999 №160-ФЗ;
3. ЗАКОН РФ «Про інвестиційну діяльність в РОСІЙСЬКОЇ

Федерації, здійснюваної у вигляді капітальних вкладень» від 2 лютого 1999 №39-ФЗ;
4. ЗАКОН РФ «ПРО ЗАХИСТ ПРАВ І ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ ІНВЕСТОРІВ НА

РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ» від 5 березня 1999

№46-ФЗ.
5. ЗАКОН «Про банки і банківську діяльність» від 2 грудня 1990 №395-1 (в ред. Федеральних законів від 03.02.96 N 17-ФЗ, від 31.07.98

N 151-ФЗ, від 05.07.99 N 126-ФЗ, від 08.07.99 N 136-ФЗ);

6. ЗАКОН РФ «Про РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ» (в ред. Федеральних законів

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар