загрузка...

трусы женские
загрузка...
Реферати » Реферати з інвестицій » Іноземні інвестиції в Росії

Іноземні інвестиції в Росії

ЗМІСТ

Введення стор 3

1.Понятие і оцінка інвестиційного клімату в Росії стор 3

2.Необходимо іноземних інвестицій в економіку Росії стор
8

3.Правовое регулювання і правовий захист іноземних інвестицій

стор 10

4.Форма участі іноземного капіталу в Росії стор 15

5.Страхованіе та обслуговування інвестицій стр . 22

6.Управленіе інвестиційним процесом стор 23

Висновок стор 24

Введення

Однією з закономірностей розвитку світового господарства є залучення і використання іноземного капіталу для розвитку національних економік, особливо у вигляді прямих і портфельних інвестицій. У даній роботі розглядаються особливості залучення та використання в російській економіці прямих інвестицій, тобто у формі вкладення в статутний капітал підприємства з метою отримання доходу та отримання прав на участь в управлінні підприємством.

1. Поняття і оцінка інвестиційного клімату в Росії.

Готовність інвесторів до вкладення капіталу в економіку тієї чи іншої країни залежить від існуючого в ній інвестиційного клімату.
Інвестиційний клімат - це сукупність політичних, економічних, юридичних, соціальних, побутових та інших факторів, що зумовлюють, в кінцевому рахунку, ступінь ризику капіталовкладень і можливість їхнього ефективного використання.

В даний час інвестиційний клімат у Росії, в основному, є несприятливим для широкого залучення іноземних інвестицій. Політична нестабільність, економічна криза, розгул злочинності та інші «принади» перехідного періоду зумовлюють вкрай низький рейтинг Росії у західних організацій, що займаються порівняльним аналізом умов для інвестицій і ступеня їх ризику в усіх країнах світу (див. діаграму 1).

При оцінці підприємницьких ризиків по країнах світу розраховувалися зважені значення 11 найбільш важливих факторів ризику, включаючи заборгованість, наявність коштів на поточних рахунках, політичну стабільність.

Оцінка дана за 100-бальною шкалою, де найвище значення ризику відповідає 100 балам. Ірак є тією країною, яка вже неодноразово отримувала подібну оцінку. Недалеко від Іраку пішла і
Росія. У 1993 р. Росія мала високий бал - 82, а в кінці 1994 р. вже 95. Росія не готова поки до конкуренції на ринку міжнародних інвестицій, оскільки в країні не створена правова та адміністративна система їх прийому.

Підтримуючи точку зору про недостатньо сприятливому інвестиційному кліматі Росії для іноземних інвестицій, не слід скидати з рахунків і те, що великі зовнішні вливання в економіку Росії все ще невигідні Заходу. Причому, як в економічному, так і в політико-економічному аспекті. В інвестиційній політиці промислово розвинених країн стосовно
Росії все ще залишаються відгомони, рецидиви «холодної війни» , які навряд чи зникнуть автоматично. Російське керівництво має проводити більш активну політику по залученню іноземних інвестицій, але не допускаючи при цьому втягування країни в інтеграцію з світовим господарством на невигідних для себе умовах.

Які фактори відіграють позитивну роль у залученні іноземних інвестицій в Росію? Це насамперед:
1) багаті природні ресурси (нафта, газ, вугілля, напівметали, алмази, ліс тощо);
2) кваліфіковані кадри, здатні до швидкого сприйняття новітніх технологій у виробництві та управлінні;
3) відносна дешевизна кваліфікованої робочої сили;
4) величезний внутрішній ринок;
5) здійснюваний процес приватизації і можливість участі в ньому іноземних інвесторів.

Діаграма 1

| Ірак | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Росія | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Нігерія | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Венесуела | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мексика | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Бразилія | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Аргентина | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Філіппіни | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Туреччина | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Греція | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Польща | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Угорщина | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Індія | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Китай | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ПАР | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ізраїль | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Індонезія | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Таїланд | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Малайзія | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Чилі | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Чехія | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7
 
Подібні реферати:
Іноземні інвестиції в Росії
Багато дослідників бачать вихід з кризової ситуації російської економіки в іноземних інвестиціях . Прикладами цього може послужити ряд країн, що розвиваються, які продемонстрували світові високі темпи еко
Іноземні інвестиції в Росії
ВСТУП ............. .................................................. .......................... 1 січня. Види інвестицій ................... .................................................. ....... 2
Інвестиційний клімат в Росії
На даний момент російська економіка переживає глибоку кризу, що позначається у всіх сферах життя росіян і, в першу чергу, на соціальній сфері, що в свою чергу викликає соціальну напруженість
Іноземні інвестиції та їх роль у розвитку російської економіки
Проблема інвестицій у нашій країні настільки актуальна, що розмови про них не вщухають. Ця проблема актуальна, перш за все, тим, що на інвестиціях в Росії можна нажити величезні статки, але в той же час
Інвестиції
Залучення в широких масштабах іноземних інвестицій в російську економіку переслідує довготривалі стратегічні цілі створення цивілізованого, соціально орієнтованого суспільства, що характеризується вис
Проблема залучення іноземних інвестицій в економіку РФ
Великий інтерес політиків і економістів нашої країни викликає тяжке становище на ринку інвестицій. У даній реферативної роботі автором представлені думки декількох економістів, які відображають ту сит
Іноземні інвестиції в Росії
Накопичений же обсяг іноземних інвестицій в економіку Росії до середини 1996 р., становив 10,7 млрд. дол (приблизно 15-е місце в світі). На її частку припадало близько 10% загального обсягу світових прямих Зарубі
Інвестиції
ПЛАН 1. Визначення інвестицій .............. .............
Іноземні інвестиції в Росії
Вже стало загальним місцем, що економіка Росії досягла максимальної глибини падіння і почала поступово підніматися. З цією точкою зору можна сперечатися, можна погоджуватися, але неминучим є одне, поза залежність
Іноземні інвестиції
Інвестиція (від латинського investire - область)-всі види майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об'єкти підприємницької та інших видів діяльності в результаті яких утворюється прибув
роль іноземних інвестицій в реформованої економіці Росії
Однією з відмінних особливостей функціонування світового господарства другої половини ХХ століття є інтенсивний розвиток міжнародних економічних відносин. Відбувається розширення і поглиблення економічних
Банк як суб'єкт залучення іноземних інвестицій в регіон (на прикладі КБ ...
Сучасний процес міждержавного руху інвестицій-один з характерних рис сучасних ринкових систем. Виробничо-інвестиційне співробітництво стає не тільки важливим фактором, а необхідним у
Історичний досвід залучення іноземного капіталу
Залучення в широких масштабах іноземних інвестицій в російську економіку переслідує довготривалі стратегічні цілі створення цивілізованого, соціально орієнтованого суспільства, що характеризується вис
Розробка бізнес-плану інвестиційного проекту цеху
З Про Д Е Р Ж А Н І Е Запровадження 3 I. Інвестиції і економічне зростання 1 травня
Проблеми та перспективи залучення іноземних інвестицій в економіку Россі ...
Ці та деякі інші позитивні тенденції в господарській динаміці свідчать про рух економіки Росії до стабілізаційної фазі перехідного періоду. Однак, стійкість даного руху, забезпечуємо
Іноземні інвестиції
Залучення іноземних інвестицій в російську економіку є одним з найважливіших завдань, які належить в найближчі роки вирішити економічному керівництву Росії. Звернення до закордонних джерел капит
Іноземні інвестиції
Одночасно в доповіді наголошується, що Росія відстає від інших країн східноєвропейського регіону з перехідною економікою за темпами залучення прямих іноземних інвестицій, що пояснюється щодо низк
Іноземні інвестиції - одна з найважливіших умов виходу Росії з кризи ...
Після 1991 року в Росії відбулися глибокі зміни. Була при-нята нова Конституція країни, що сприяло розвитку процесів демократизації нашого суспільства. Російська економіка придбала новий вигляд. При цьому, може бути, головне - зміни у свідомості робітників, селян, директорів. За два з половиною роки реформ вдалося домогтися деяких поклади-тільних результатів: - йдуть структурна перебудова економіки (частка матеріального про-виробництва знизилася до 50%) і її демілітаризація (військове замовлення скор-щен на 70%), почали діяти спросовие обмеження; - Влітку 1994 року інфляція не перевищувала 10% на місяць; - Більше 40% зайнятих працюють на недержавних підприємствах; - Процентна ставка Центрального банку Російської Федерації була знижена з 210 до 150%; - За
Поняття та основні напрямки інвестиційної політики в Україні
Побудова в Україні суверенної незалежної демократичної, соціальної, правової держави можливе лише за умови наявності сучасної ринкової економіки. Така економіка повинна бути орієнтована на
Державне регулювання інвестиційної діяльності
План. Введення 1. Загальні поняття
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар