загрузка...

трусы женские
загрузка...
Реферати » Реферати з інформатики » Світові інформаційні ресурси

Світові інформаційні ресурси

Світові Інформаційні ресурси

Викладач: Видрін Олексій Лонгіновіч


Інформаційні ресурси.

Відомості - це набір сигналів фізичних процесів сприйманих суб'єктом через органи його почуттів. (Суб'єктом може бути людина або машина, яка призначена для сприйняття сигналів.)

Дані - це відомості, отримані шляхом вимірювання, спостереження, логічних або арифметичних операцій представлені у формі, придатній для зберігання, передачі та обробки . (Приклад даних - автомат, що збирає космічні виміру, що записує на носій і ці дані надалі будуть використані вченими.)

Передача даних - обмін даними будь-якого характеру між різними пристроями по каналам зв'язку. (Приклад - робота факсів.)

Обробка даних - послідовність операцій, вироблених над даними.

Дані розрізняються по:
1) Формату даних - характеристика даних, сприяюча оптимальному їх використанню і визначальна структуру і спосіб їх зберігання, діапазон можливих значень і допустимі операції, які можна виконувати над цими даними.
(Графічний документ, електронний формат і т.д.)
2) Структурі даних - це організаційна схема, відповідно до якої дані
впорядковані з тим, щоб їх можна було максимально ефективно інтерпретувати
або виконувати над ними різні операції.

Інформація - це відомості, незалежно від форми їх подання, засвоювані суб'єктом у формі знань.

Документ - це матеріальний об'єкт із зафіксованою на ньому інформацією, перед-
призначений для передачі в часі і просторі з метою збереження і громадського використання, що містить реквізит.

Реквізит документа - обов'язкові характеристики, які повинен містити документ для його однозначної ідентифікації.

Документ в електронній формі - це документ, поданий у формі набору станів елементів обчислювальної техніки чи інших засобів обробки, зберігання, передачі інформації, що допускає перетворення в форму, придатну для однозначного сприйняття людини.
Інформаційний продукт - це документована інформація, підготовлена ??відповідно до потреб користувачів і представлена ??у формі товару.

Основні особливості інформаційного продукту, що відрізняють інформацію від інших товарів:
1) Інформація не зникає при споживанні, а може бути використана багаторазово. Інформаційний продукт зберігає що міститься в ньому інформацію, незалежно від того, скільки разів вона була використана.
2) Інформаційний продукт згодом піддається моральному зносу, що полягає у втраті актуальності і появі більш нових копій.
3) Різним споживачам дається можливість різних способів споживання інформаційного продукту. (Монітор, роздруківка і т.д.) Ця особливість називається адресність інформації.
4) Виробництво інформації на відміну від виробництва матеріальних товарів потребує значних витрат у порівнянні з витратами на тиражування.

Інформаційна система - це організаційно впорядкована сукупність документів (інформаційних продуктів) та інформаційної інфраструктури. (Приклади інформаційних систем - бібліотеки, архіви, фільмотеки, бази даних, Internet.)

Інформаційні ресурси - це окремі документи, масиви документів, які входять до складу інформаційних систем.


Інформаційні технології

Інформаційна інфраструктура - це інформаційні технології у вигляді обчислювальних комплексів, оргтехніки, засобів і каналів зв'язку, керована і підтримувана в робочому стані за допомогою якихось організаційних заходів.

Основні частини інформаційної інфраструктури:
1) Обчислювальна техніка.
2) Організаційна техніка (конторське обладнання).
3) Дисплейна техніка (монітори, телевізори і т.д.)
4) Пристрої зберігання інформації (накопичувачі на жорстких дисках, на магнітну стрічку).
5) Друковане обладнання (принтер).
6) Засоби зв'язку (засоби радіо і теле мовлення).
7) Системи передачі даних (комутатори, маршрутизатори).
8) Канали зв'язку (оптоволокно).


Тенденції розвитку інформаційних технологій

1) Зростання ролі інформаційного продукту.
2) Стандартизація у сфері інформаційних технологій.
3) Глобалізація інформаційних технологій.
4) Ліквідація проміжних ланок.
5) Інтеграція інформаційних технологій.

1.Возрастаніе ролі інформаційного продукту.
Потреба в обробці все зростаючих обсягів інформації, потреба в різних формах сприйняття інформації, а також потреба в актуальності і точності інформації послужило розвитку цієї тенденції.

2.Стандартізація в сфері інформаційних технологій.
Ця тенденція розкриває здатність до взаємодії між елементами інформаційних технологій різних виробників. Тобто необхідно, щоб старі пристрої могли взаємодіяти з новими.

3.Глобалізація інформаційних технологій.
Процес глобалізації обумовлює п'ять основних причин:
1) Різний рівень знань в області інформаційних технологій.
2) Співвідношення вартості розробки окремих елементів інформаційних технологій та ефективності їх застосування.
3) Урядова підтримка.
4) Стандартизація.
5) Порівняльне гідність співіснують і взаємозамінних технологій.
(В основному глобалізації сприяє перша причина).

4.Ліквідація проміжних ланок.
Ця тенденція сприяє безпосередньому взаємодії джерела і споживача інформації.

5.Інтеграція інформаційних технологій.
Інтеграція - це глобалізація світового масштабу. Це забезпечення бізнесу за допомогою сторонніх компаній і підприємств. (Наприклад, одній компанії дорого будувати магазин, а дві зібралися разом і побудували.)


Комп'ютерні мережі

Комп'ютерна мережа - це група комп'ютерів, об'єднаних за допомогою каналів зв'язку та забезпечують з спільне використання інформаційних та обчислювальних ресурсів окремих комп'ютерів.

Обчислювальні ресурси - це жорсткі диски, оперативна пам'ять, процесорна потужність, принтери, модеми, сканери та інші пристрої, встановлені на окремих комп'ютерах мережі.

Локальна мережа - це комп'ютерна мережа в межах одного будинку, офісу або групи будівель.

Сервер - це комп'ютер, приєднаний до комп'ютерної мережі, що працює безперервно в усі час функціонування мережі, що має потужні інформаційні та обчислювальні ресурси і забезпечує численні звернення до цих ресурсів користувачів.

Клієнтський комп'ютер (клієнт) - це комп'ютер, підключений до мережі, основне призначення якого - забезпечити доступ користувача до ресурсів мережі.

Глобальна мережа - це комп'ютерна мережа світового масштабу, що включає до свого складу локальні мережі, використовувані для спільного доступу до світових інформаційних ресурсів.

Вузол глобальної мережі - це програмно - апаратний комплекс, який обслуговується відповідним персоналом і виконуючий роль регіонального центру управління глобальною мережею.

Функції вузла глобальної мережі:
1) Підтримка функціонування регіонального сегмента мережі.
2) Роботи по зміні структури сегмента мережі (його збільшення або зменшення).
3) Підтримка функціонування регіональних ресурсів (тобто великих баз даних).
До складу комплексу вузла можуть входити, як сервери, так і клієнтські комп'ютери.


- Комутовані канали зв'язку.

- Виділені канали зв'язку.


Комутований канал надає тимчасову зв'язок до комп'ютерів мережі за допомогою
телефонної мережі загального призначення (через комутатор АТС).

Виділений канал надає постійний зв'язок до комп'ютерів мережі за допомогою наступних видів зв'язку:
* Виділена мідна пара (телефонна лінія).
* Коаксіальний кабель.
* Вита пара.
* Оптоволокно.
* Радіоканал.
* Супутниковий канал.
* Повітряний оптичний канал (інфрачервоний канал).

Сервіс - це програма, що працює на серверах, за допомогою якої забезпечується доступ до інформаційних і обчислювальних ресурсів.


Основні сервіси глобальної мережі Internet

1.Web сервіс

Web сервіс (www) - це технологія доступу до інформаційного ресурсу за допомогою Web сайта. Це самий використовуваний сервіс мережі.
Web сайт - це набір пов'язаних один з одним документів. Для зв'язку таких документів використовуються гіперпосилання.

* Personal Web Server - це програма, за допомогою якої ми можемо регулювати роботу Web сервісу. (В рамках локального комп'ютера).
* Internet Information Service - більш повна версія попередньої програми.

2.FTP сервіс

Цей сервіс забезпечує віддалений доступ до файлової системи сервера.
Існує також поняття FTP сайт - це група файлів, папок, що знаходяться в файлової системі сервера до яких забезпечується віддалений доступ.

У складі FTP сервісу є засоби для передачі файлів у великих обсягах і можливості повторної передачі даних з того місця, на якому перервалася перша передача.
3.Сервіс електронної пошти (E-mail)

Призначений для пересилки інформації конкретному користувачеві глобальної мережі (Internet). Кожен користувач має ящик електронної пошти - це папка на сервері,
де зберігаються повідомлення користувача.

4.Сервіс телеконференцій

Даний сервіс також називають сервер груп новин (NEWS). Він дозволяє брати участь усім користувачам мережі в групових дискусіях, в яких обговорюються різноманітні питання.

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар