загрузка...

трусы женские
загрузка...
Реферати » Реферати з інформатики » Огляд регіонального ринку бухгалтерських програм

Огляд регіонального ринку бухгалтерських програм

Елементи комп'ютерної системи

В неавтоматизированной системі ведення бухгалтерського обліку обробка даних про господарські операції легко просліджується і звичайно супроводжується документами на паперовому носії інформації - розпорядженнями, дорученнями, рахунками й обліковими регістрами, наприклад нескінченними журналами обліку МПЗ. Аналогічні документи часто використовуються й у комп'ютерній системі, але в багатьох випадках вони існують тільки в електронній формі. Більш того, основні облікові документи (бухгалтерські книги і журнали) у комп'ютерній системі бухгалтерського обліку являють собою файли даних, прочитати або змінити які без комп'ютера неможливо.

Комп'ютерна система включає в себе наступні елементи.

1. Апаратні засоби. До них відносяться: устаткування і пристрої, з яких складається комп'ютер, зокрема центральний процесор, оптичні зчитувальні пристрої, накопичувачі на магнітній стрічці, дисководи, принтери, термінали і т.п.

2. Програмні засоби.

А) Системні програми. До цих програм, що виконують загальні функції, звичайно відносять операційні системи, що керують апаратними засобами і розподіляють їхні ресурси для максимально ефективного використання, системи управління базами даних (СКБД), що забезпечують виконання стандартних функцій по обробці даних, і сервісні програми, що виконують у комп'ютері основні операції, наприклад сортування записів. Системні програми звичайно розробляють постачальники апаратних засобів чи фірми, що спеціалізуються в області програмного забезпечення, і модифікують з урахуванням індивідуальних вимог.
Б) Прикладні (користувальницькі) програми - це набори машинних команд для обробки даних, що організація - користувач розробляє самостійно чи купує в зовнішнього постачальника.

3. Документація - опис системи і структури керування стосовно до введення, обробці і виводу даних, обробці повідомлень, логічним і іншим командам.

4. Персонал - працівники, що керують системою, проектують її і постачають програмами, експлуатують і контролюють систему обробки даних.

5. Дані - зведення про господарські операції й іншу необхідну інформацію, що вводять, зберігають і обробляють у системі.

6. Процедури контролю - Процедури, що забезпечують відповідну запис операцій, що попереджають чи реєструють помилки.

Особливості комп'ютерної обробки даних

Спосіб обробки господарських операцій при веденні бухгалтерського обліку впливає на організаційну структуру фірми, а також на процедури та методи внутрішнього контролю. Комп'ютерна технологія характеризується рядом особливостей, які слід враховувати при оцінці умов і процедур контролю. Нижче приведені відмінності комп'ютерної обробки даних від неавтоматизированной.

* Однакове виконання операцій. Комп'ютерна обробка припускає використання одних і тих самих команд при виконанні ідентичних операцій бухгалтерського обліку, що практично виключає появі випадкових помилок, звичайно властивій ручній обробці. Навпаки, програмні помилки (інші систематичні помилки в апаратних або програмних засобах) приводять до неправильної обробки всіх ідентичних операцій при однакових умовах.
* Розділення функцій. Комп'ютерна система може здійснити безліч процедур внутрішнього контролю, які в неавтоматизованих системах виконують різні фахівці. Така ситуація залишає фахівцям, що мають доступ до комп'ютера, можливість втручання в інші функції. У підсумку комп'ютерні системи можуть зажадати введення додаткових заходів для підтримки контролю на необхідному рівні, який в неавтоматизованих системах досягається простим поділом функцій. До подібних мір може відноситься система паролів, які запобігають дії, не припустимі з боку фахівців, що мають доступ до інформації про активи та облікові документи через термінал в діалоговому режимі.
* Потенційні можливості появи помилок і неточностей. Порівняно з неавтоматизованими системами бухгалтерського обліку комп'ютерні системи більш відкриті для несанкціонованого доступу, включаючи осіб, що здійснюють контроль. Вони також відкриті для прихованої зміни даних і прямого чи непрямого одержання інформації про активи. Чим менше людина втручається в машинну обробку операцій обліку, тим нижче можливість виявлення помилок і неточностей. Помилки, допущені при розробці чи коригуванні прикладних програм, можуть залишатися непоміченими протягом тривалого періоду.
* Потенційні можливості посилення контролю з боку адміністрації. Комп'ютерні системи дають у руки адміністрації широкий набір аналітичних засобів, що дозволяють оцінювати і контролювати діяльність фірми. Наявність додаткового інструментарію забезпечує зміцнення системи внутрішнього контролю в цілому і, таким чином, зниження ризику його неефективності. Так, результати звичайного зіставлення фактичних значень коефіцієнта витрат із плановими, а також звірення рахунків надходять до адміністрації більш регулярно при комп'ютерній обробці інформації. Крім того, деякі прикладні програми накопичують статистичну інформацію про роботу комп'ютера, яку можна використовувати з метою контролю фактичного ходу обробки операцій бухгалтерського обліку.
* Ініціювання виконання операцій у комп'ютері. Комп'ютерна система може виконувати деякі операції автоматично, причому їх санкціонування не обов'язково документується, як це робиться в неавтоматизованих системах бухгалтерського обліку, оскільки сам факт прийняття такої системи в експлуатацію адміністрацією припускає в неявному вигляді наявність відповідних санкцій.
*
В цьому тексті буде розглянуто такий елемент комп'ютерної системи, як прикладні програмні засоби. (В нашому випадку - бухгалтерські програми)

На поточний момент регіональний ринок представлений досить великою кількістю систем ведення бухгалтерського обліку.

Ось лише декілька з них, ті які були представлені на виставці "Бухгалтерія - 95":

* - Фоліо; АТ "Центр економічних комп'ютерних програм ФОЛІО"
* - ІНФО-Бухгалтер; ТОО "Информатик"
* - Инфин-бухгалтерія; Аудиторська компанія "Инфин"
* - Суперменджер "; Фірма" Ланкс "
* - AUBI; Фірма" О'стрім "
* - ABACUS; АТ "ОМЕГА"
* - 1С Бухгалтерія
* і т.д.

В даному рефераті будуть стисло розглянуті майже всі продукти.
Докладно будуть розглянуті лише два з них. Це такі системи, як AUBI і 1С (для Windows).
1С - Як найбільш поширений програмний продукт.
AUBI - Як найбільш зручна система бухобліку та можливості аналізу.

СуперМенджер

Многовалютная система, призначена для автоматизації бухгалтерського обліку на підприємствах складної структури різних форм власності.
Робота в різних комп'ютерних мережах і на комп'ютерах IBM і Macintosh.

Система бухгалтерського обліку дозволяє оперувати наступними операціями:
* аналітичний і синтетичний облік
* автоматичний облік курсової різниці
* приведення облікових даних до будь-якої національної валюті
* ведення журналів-ордерів, головної книги і балансу в будь-якій валюті і зведено за еквівалентом
* гнучкий план рахунків, що враховує всі індивідуальні особливості
* формування складних проводок
* консолідація даних різних організацій і філій

Версії програм для DOS, WINDOWS і Macintosh.

ІНФО - Бухгалтер

В будь-який момент для Вас готові:

* баланс з усіма додатками
* відомість
* головна книга
* відомості аналітичного обліку за рахунками
* журнали ордера і відомості до них, шахматка
* різноманітні відомості і довідки
* аналіз фінансової діяльності з побудовою графіків і діаграм

Вам достатньо ввести господарські операції -
все інше програма зробить сама

ФОЛІО

* ведення бухгалтерського обліку будь-якого числа підприємств на одному комп'ютері з можливістю отримання зведеного бланка кількох підприємств.
* Докладний фінансовий аналіз діяльності організацій за якими ведеться бухгалтерія
* облік руху грошових коштів в динаміці
* фінансовий баланс для керівника і звіт про прибуток і збитки по місяцях і роках
* аналітичні показники
* валюта
* зарплата
* склад
* система прогнозування оптимальної ціни продажу партії товару
* можливість генерації нових форм звітності
* вбудовані багаторівневі таблиці

Инфин - Бухгалтерія

* продумана структура програми і звичний бухгалтеру дизайн
* повна автоматизація обліку
* до п'яти рівнів аналітичного обліку
* мінімальні зміни в налаштування програми під специфіку саме Вашого підприємства
* бухоблік для декількох підприємств на одному робочому місці
* можливість настройки на будь-яка зміна законодавства
* можливість ведення подвійної бухгалтерії
* можливість роботи з будь-якими валютами
* парольний захист
* збереження даних за будь-яку кількість років
*
ABACUS

ABACUS professional - Повний комплекс бухгалтерського обліку.
Відмінні риси комплексу - функціональна повнота і комплексне рішення всіх задач обліку.
А також:
* обробка проводок з детальною аналітичною інформацією
* облік витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції з формуванням відповідних записів в Головній книзі
* елементи фінансового аналізу
* автоматичне нарахування відсотків і

Сторінки: 1 2 3 4
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар