загрузка...

трусы женские
загрузка...
Реферати » Реферати з інформатики та програмування » Автоматизоване робоче місце оператора автоматизованого переговорного пункту та інформаційної системи

Автоматизоване робоче місце оператора автоматизованого переговорного пункту та інформаційної системи


| Міністерство освіти України |
| запорізький державний технічний університет |
| |
| | Зав. кафедрою | |
| |
| Автоматизоване робоче місце оператора автоматизованого |
| переговорного пункту та інформаційної системи |
| Пояснювальна записка до дипломного проекту |
| Розробив | |
| ст. гр. РП-411 | Коновалов І.А. |
| Керівник | Онищенко В.Ф. |
| КОНСУЛЬТАНТИ: | |
| з економіки | Остапенко В.В. |
| З охорони праці та екології | Ярош А.Г. |
| Нормоконтролер | Башмакова Л.І. |
| |
| 1996р. |

Запорізький державний технічний університет

| ФАКУЛЬТЕТ РАДІОПРИЛАДОБУДІВНИЙ кафедри конструювання та |
| ВИРОБНИЦТВА РАДІОАПАРАТУРИ |
| спеціальне програмне забезпечення обчислювальної техніки і сапр |
| | ЗАТВЕРДЖУЮ: |
| | Зав. кафедрою | |
| | |
| | «___» _________________ 1996р. |
| ЗАВДАННЯ |
| НА ДИПЛОМНИЙ ПРОЕКТ СТУДЕНТУ |
| Коновалову Іллі Анатолійовичу |
| 1. Тема проекту: Автоматизоване робоче місце оператора |
| автоматизованого переговорного пункту та інформаційної системи, |
| затверджена наказом по інституту від «___» ___________ 1996р. |
| № ___________ |
| 2. Термін здачі студентом закінченого проекту |
| ______________________________ |
| 3. Вхідні дані до проекту: Технічне завдання на автоматизовану |
| програмно апаратну систему розрахунку за послуги ЕЛЕКТРОЗВ'ЯЗКУ (АПАС |
| РУЕС) |
| 4. Зміст розрахунково пояснювальної записки: титульний аркуш; завдання; |
| анотація; зміст; основний текст; список використаних |
| джерел; додаток. |
| 5. Перелік графічного матеріалу: |
| Лист 1: загальна структура сполуки АРМ АПП і ІС в складі АПП ГОЕС. |
| Лист 2: схема межзадачного обміну. |
| Лист 3: протоколи обміну по каналах зв'язку. |
| Лист 4: архітектура АПП-РК. |
| Лист 5: структура програми-контролера АПП-РК. |

| 6. Консультанти по проекту із зазначенням розділів проекту, які їх |
| стосуються. |
| Розділ | Консультант | Підпис, дата. |
| | | Завдання | Завдання |
| | | видав | прийняв |
| 5. | Остапенко В.В. | | |
| 6. | Ярош А.Г. | | |
| | | | |

| 7. Дата видачі завдання | |
| | Керівник | |
| | Завдання прийняв для виконання | |

Календарний план.

| Пор | Назва етапів дипломного проекту | Термін виконання | прямуючи |
|. № | | етапів проекту | ня |
| 1 | Отримання технічного завдання | 01.12.95 | |
| 2 | Розробка основних рішень по | 01.01.96 - | |
| | дипломному проекту | 31.01.96 | |
| 3 | Розробка документації | 01.02.96 - | |
| | | 29.02.96 | |
| 4 | Розробка програмної реалізації | 01.03.96 - | |
| | | 31.03.96 | |
| 5 | Налагодження програм | 10.3.96 - 31.3.96 | |
| 6 | Тестування | 01.04.96 - | |
| | | 10.4.96 | |
| 7 | Випробування підсистеми | 11.04.96 - | |
| | | 30.04.96 | |
| 8 | Випробування в системі АПП ГОЕС | 20.04.96 - | |
| | | 30.04.96 | |
| 9 | Впровадження | 01.05.96 - | |
| | | 31.05.96 | |
| | | | |

| | Студент - дипломник | |
| | Керівник проекту | |

РЕФЕРАТ

ТЕКСТ ПЗ 113 С., 14 табл., 16 РІС., 20 джерел, 5 приплив.

АВТОМАТИЧНІ КАБІНИ, РУЧНІ КАБІНИ, АВТОМАТИЗОВАНИЙ ПЕРЕГОВОРНИЙ
ПУНКТ, АВТОМАТИЗОВАНЕ РОБОЧЕ МІСЦЕ АВТОМАТИЧНОГО ПЕРЕГОВОРНОГО
ПУНКТУ І ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ, форми оформлення ручних замовлень.

Міжміський телефонний зв'язок - один з найбільш оперативних видів зв'язку. Вона має важливе значення для керівництва діяльністю підприємств, установ з боку державних, громадських і господарських організацій.

Міжміський телефонний зв'язок повинен працювати чітко, безперебійно.
Працівники міжміського телефонного зв'язку на основі свідомого, ринкового відносини 'до праці і суворої виробничої дисципліни повинні культурно і уважно обслуговувати державні установи та підприємства, громадські організації та населення України.

Автоматизовані системи управління міськими відділеннями зв'язку є неодмінною атрибутикою сучасних переговорних пунктів загального користування. АПП ГОЕС представляє нове покоління АСУ цього класу з сімейства, що випускається нами, добре зарекомендувала себе більш ніж в трьохстах містах СНД, Балтії та за кордоном.

В АПП ГОЕС реалізовані останні досягнення в цій галузі. АПП ГОЕС є комплексним виробом, сконцентрувавши в собі весь спектр послуг наданий сьогодні на ГОЕС.

Існуючий на сьогоднішній день рівень автоматизації достатній для виконання основних функцій надання послуг електрозв'язку населенню області, проте інформація, що обробляється відділом автоматизованих систем управління (АСУ) не забезпечує отримання прибутку за надані послуги в повному обсязі. Існуюча система надання послуг електрозв'язку населенню області призводить до прямих втрат коштів при існуючій системі платежів. Чинна система розрахунків за послуги міжміського електрозв'язку має суттєві недоліки, основними з яких є: тривалий час оповіщення абонента про розміри та терміни оплати за послуги; наявність серйозних організаційно-технічних проблем контролю неплатежів і виконання санкцій за несплату (відключення телефону); великий обсяг ручної праці (незважаючи на використання ЕОМ), котрий знижує рівень оперативності підготовки даних і приводить помилки в систему розрахунків за послуги.

ЗМІСТ

ЗАВДАННЯ НЕ ПРОЕКТ 2

РЕФЕРАТ 3 введення 7

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБ'ЄКТА ПРОЕКТУВАННЯ 10

1.1. Застосовувані технічні засоби 10

1.2. Чинна методика обслуговування автоматичних кабін 15

1.3. Чинна методика оформлення ручних замовлень 15

2. ВИБІР І ОБГРУНТУВАННЯ СТРУКТУРИ ПРОЕКТОВАНОЇ СИСТЕМИ 18

2.1. Загальні відомості 18

2.2. Обгрунтування вибору технічних засобів 18

2.3. Програмне забезпечення АРМ АПП і ІС 20

3. ОСНОВНІ РІШЕННЯ ПО РЕАЛІЗАЦІЇ КОМПОНЕНТІВ СИСТЕМИ 23

3.1. Загальні положення 23

3.2. Принципи обслуговування автоматичних каналів 26

3.3. Взаємодія системи DTM з АПП-РК 26

3.4. Взаємодія оператора з АПП-РК 30

3.5. Взаємодія системи DTM з інформаційною системою 31

4. МЕТОДИКА РОБОТИ СПОЖИВАЧА З СИСТЕМОЮ 33

4.1. Загальні відомості 33

4.2. Методика роботи з автоматичними кабінами 33

4.3. Методика роботи з ручними замовленнями 36

4.4. Методика роботи з інформаційною системою 40

5. ЕКОНОМІКО-ОРГАНІЗАЦІЙНА ЧАСТИНА 42

5.1. Сутність мережевого планування та управління 42

5.2. Побудова мережевих графіків і оцінка часу виконання робіт 47

5.3. Економічний розрахунок 56

6. ОХОРОНА ПРАЦІ 61

6.1. Значення охорони праці 61

6.2. Організаційно-технічні заходи 64

6.3. Заходи з виробничої санітарії та гігієни праці
71

6.4. Заходи забезпечення пожежної безпеки 76

ВИСНОВОК 79

Список використаних джерел 80

Додаток 1: Специфікація компонентів системи 82

Додаток 2: Текст програми АРМ АПП АК 83

Додаток 3: Текст програми монітора АПП-РК 90

Додаток 4: Текст програми АРМ АПП РК 98

Додаток 5: Текст програми стартера монітора 112

введення

В ПРОЦЕСІ ПРОВЕДЕНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ КОЛЕКТИВОМ ПРОГРАМІСТІВ СП
"ПРОНАН LTD" І субпідрядних організацій: ЦЕНТРОМ ІНФОРМАЦІЙНИХ
ТЕХНОЛОГІЙ КОМІТЕТУ з науки і технологій УКРАЇНИ І приватне підприємство
"ГЕО" (Г. МОСКВА) була розроблена Концепцією безпаперову технологію
ОБРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ ПО розрахунків за послуги електрозв'язку. РОЗРОБЛЕНІ
організаційних заходів щодо зміни системи ПЛАТЕЖІВ НА БАЗІ
ОРГАНІЗАЦІЇ високоавтоматизована міського відділення електрозв'язку І
РАЙОННИХ ВУЗЛІВ електрозв'язку.

У процесі виконання роботи проведено обстеження основних підрозділів Запорізького центру технічної експлуатації міжміських телеграфно-телефонних зв'язків (ЦТЕ МТТС), безпосередньо пов'язаних з наданням послуг електрозв'язку населенню та підприємствам області.
Структура ЦТЕ МТТС приведена на рис. 1.

Структура ЦТЕ МТТС.

Рис. 1

На підставі розробленої та схваленої технічною радою замовника концепції розроблені основні попередні технічні пропозиції, що дозволяють: провести реорганізацію існуючих переговорних пунктів у високоавтоматизовані відділення електрозв'язку міст і районів області з скороченням витрат і розширення сфери послуг електрозв'язку; розробити схеми побудови мережі обчислювальних засобів на базі мікрокомп'ютерів; розробити систему обробки інформації та схему автоматизації виробничого та управлінського персоналу, що забезпечує достатній рівень якості надання послуг електрозв'язку не має в даний час аналогів в Україні; розробити і схвалити технічною радою замовника безпаперову технологію розрахунків з населенням обласного центру за послуги електрозв'язку.

Попередні спроби розробників СП "ПРОНАН ltd" автоматизувати роботу міських відділень електрозв'язку (ГОЕС) пройшли успішно. Одне з найбільш використовуваних засобів малої автоматизації АПП-РК
(автоматизований переговорний пункт з ручною комутацією).

Автоматизовані системи контролю та управління веденням міжміських телефонних розмов є неодмінною атрибутикою сучасних переговорних пунктів загального користування. АПП-РК представляє нове покоління пристроїв цього класу з сімейства випускаються нами виробів: АПП-80, АПП-16, АПП-16/32, що добре зарекомендували себе більш ніж в трьохстах містах СНД, Балтії та за кордоном.

В АПП-РК реалізовані останні досягнення в цій галузі - інтелектуальна система управління, електронні комутатори каналів, комп'ютерні канали зв'язку. АПП-РК є комплексним виробом, сконцентрувавши в собі весь спектр обладнання, що використовується сьогодні на переговорних пунктах для надання послуг з ведення міжміських та міжнародних переговорів. Будучи закінченим автономним виробом, АПП-РК в той же час має канал зв'язку з автоматизованими системами більш високого рівня, що дозволяє вбудовувати його як низової ланки систем АСУ.

1 Характеристика об'єкта проектування


1 Застосовувані технічні засоби

Відділення електрозв'язку оснащені двома типами кабін: ручними і автоматичними. Кабіни підключені до АПП-РК. Будучи закінченим автономним виробом, АПП-РК в той же час має канал зв'язку з автоматизованими системами більш високого рівня, що дозволяє вбудовувати його як низової ланки систем АСУ.

Для роботи з автоматичними кабінами на ГОЕС використовуються АПП-РК як закінчений виріб. АПП-РК є мікропроцесорний пристрій на базі МПУ-80. МПУ-80 повністю сумісна зі стандартною CPM машиною.

Основні функції при автоматичного зв'язку: підключення / відключення кабін з пульта оператора; фіксація початку розмови, його тривалості, а також коду зони, що набирається абонентом; реєстрація грошового завдатку абонента, тарифікація часу розмови і обчислення залишку

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар