загрузка...

трусы женские
загрузка...
Реферати » Реферати з інформатики та програмування » Розробка інформаційно-довідкової системи

Розробка інформаційно-довідкової системи

Завдання № 11 на курсове проектування з дисципліни" Логічне програмування "студенту Пакостіной Олександрі Вікторівні.

Група ІР-1-95.


1. Тема дослідження: "Розробка інформаційно - довідкової системи".
2. Вихідні дані: База даних BD, що включає записи виду:

| Характеристика деталі | | | | | | | | |
| № | Місце | Названий | Ціна | Дата надходження | | | | |
| | зберігання | ие | | | | | | |
| артику | № цеху | № склад | деталі | руб | коп | рік | місяць | число |
| ла | | а | | | | | | |
| | | | | | | | | |

Мова програмування: Пролог.
3. Перелік питань, що підлягають розробці:

4. Розробити меню, що забезпечує взаємодію користувача з системою, відповідно до завдання, передбачивши режими:

5. Розробити процедури:

. знищення записів за ознаками;

. завантаження;

. збереження;

. перегляду;

. знищення;
3.3. Передбачити створення з бази BD нових баз даних B1, B2, якi характеризуються ознаками, що задаються користувачем.
4. Перелік графічних матеріалів:

4.1. Структурна схема меню:


5. Структурна схема програми:


5. Календарний план роботи над курсовою роботою:

6. Отримання завдання : 4.10.96.

7. Аналіз завдання, постановка завдання, підбір і вивчення літератури:

18.10.96.

8. Розробка меню і структури програми: 25.10.96.

9. Розробка процедур інформаційно-довідкової системи: 15.11.96.
10. Налагодження програми: 29.11.96.
11. Оформлення пояснювальної записки і здача роботи на правку: 13.12.96.
12. Захист курсової роботи: 20.12.96.

Керівник: Холкин І.І. ____________

Студент: Пакостіна А.В. ____________
Опис

1. Поняття про інформаційно-довідкових системах і їх програмна реалізація.

Інформаційно-довідкові системи призначені для управління різними інформаційними та довідковими масивами, в число яких входять і бази даних. Ці системи організовують певний інтерфейс користувача з функціями обробки інформації самої системи. Набір можливостей таких систем зазвичай включає в себе корекцію структури використовуваного об'єкта
(інкапсулює інформацію), робота з його складовими - доповнення, редагування, видалення (у разі, коли роль такого об'єкта виконує база даних, це - записи), простий перегляд, пошук елементів. Також необхідно забезпечити для такої системи і функції постійного надійного зберігання - в простому випадку, це - запис бази з пам'яті в файл на диску і зчитування оного з диска в пам'ять.

Програмна реалізація мало відрізняється від подібної концепції, але конкретизує абстрактні операції в конкретні процедури і функції (або ж об'єкти) і залежить повністю від можливостей мови, поставленого завдання і мистецтва програміста.
2. Бази даних та способи їх подання.

Загальна концепція теорії простих баз даних передбачає наявність деякого безлічі таблиць і є, власне, базою даних, що має певний ідентифікатор (ім'я). Кожна таблиця складається з n-го кількості записів (величина n залежить від можливостей конкретної системи), кожна з яких має одну і ту ж структуру (в рамках однієї таблиці) і може поєднувати в собі кілька різнорідних об'єктів (їх кількість також залежить цілком і повністю від можливостей системи).

Робота з базою даних передбачає в собі можливість працювати з записами
(або змінювати структуру таблиць).

У мові програмування Пролог база даних описується в окремому розділі, іменованому database. Таких розділів може бути декілька в одній програмі і кожен з них, якщо вони дійсно представляють собою різні БД, повинні мати різні імена. У разі відсутності імені у бази даних, їй дається ім'я за замовчуванням - dbasedom.

Роботу з завантажуваними базами даних в Пролозі реалізують такі стандартні предикати: assert - додати запис в БД, retract - видалити вказану запис, save - зберегти зазначену БД у файлі, consult - завантажити БД з файлу в пам'ять .

У даній роботі оголошена головна база даних bd, що має предикат characteristick, і дві тимчасові бази b1, b2 з предикатами table1, table2.
3. Розробка системного меню.

Системне меню об'єднує в собі доступ до всіх процедур інформаційно
- довідкової системи. Розробка меню відштовхується від наявних функцій системи (предикатів). Оскільки оголошений предикат do (char), службовець буфером між системним меню та існуючими процедурами, він має в собі або підменю з вибором режимів роботи наявних предикатів, або їх виклик з наступним поверненням в системне меню:

+--------------Системне меню--------------+
| Виберіть варіант роботи з базами даних: |
| |
| 1: - Завантажити |
| 2: - Зберегти |
| 3: - Переглянути |
| 4: - Скорегувати |
| 5: - Видалити запис за ознаками |
| 6: - Створити за ознаками |
| 7: - Додати |
| 8: - Вихід у ДОС |
| |
|------------------| |------------------|
+-------------------------------------------- +


4. Розробка структури програми.

Системне меню викликає тільки предикати do (), визначені для кожної з необхідних завдань (номер режим повністю збігається з нумерацією в головному меню). Кожна з реалізацій цього предиката виводить меню, або відразу викликає відповідні процедури: open, store, adding, correct, see, del, indication. Процедура Indication виводить додаткове підміню і викликає або IndicationB1, або IndicationB2 залежно від вибору користувача. Do ('8 ') завершує роботу з системою.
5. Розробка процедур:

6. Завантаження бази даних (Open).

В do ('1 ') є меню:

+---------Завантажити--------+
| Куди завантажити? |
| |
| 1: - На bd |
| 2: - В b1 |
| 3: - В b2 |
| 4: - Меню |
| |
|----- | |------|
+----------------------------+

процедура Open має чотири реалізації, для кожного з варіантів роботи. Для будь-якого випадку перед завантаженням бази даних перевіряється наявність файлу з введеним ім'ям (предикат exists). Для завантаження бази даних використовується стандартний предикат consult. При виклику

Open ('1 ') завантаження виробляється в базу bd, при виклику Open ('2') в базу b1, при виклику Open ('3 ') - у b2.

7. Збереження (Store).

В do ('2 ') меню:
+---------Зберегти--------+
| Що зберегти? |
| |
| 1: - bd |
| 2: - b1 |
| 3: - b2 |
| 4: - Меню |
| |
|------| |------|
+----------------------------+

Існують предикати для запису головної бази і двох тимчасових.

Використовується стандартний предикат save, що записує в текстовий файл факти, пов'язані з даною БД.

8. Перегляд (See).

В do ('3 ') меню:
+--------Переглянути-------+
| Що переглянути? |
| |
| 1: - bd |
| 2: - b1 |
| 3: - b2 |
| 4: - Меню |
| |
|------| |------|
+----------------------------+

Пропозиції See ('1 ') і See ('2') створюють нові вікна і виводять в них знайдені записи. Після кожної виведеної записи запитується натискання клавіші, потім повторюється пошук з помошью стандартного предиката Fail або відбувається вихід з предиката в системне меню.

9. Додавання (Adding).

Даний предикат був доданий в програму з причини полегшення роботи з нею, хоч і в завданні його не було.

У цій процедурі використовується певна в цій же програмі процедура Get, запитуюча з клавіатури значення для нового запису в головній базі даних і стандартна процедура assert, що додає новий факт до бази даних.
10. Коригування (Correct).

У даній програмі існує два варіанти коригування - редагування запису, знайденої за номером артикулу і знайденої за назвою деталі. У кожної з версій предиката спочатку запитується номер артикулу (або назва) змінною записи, пошук та виведення на екран, потім відбувається введення нових значень полів, підтверджуються зроблені зміни, віддаляється старий факт (retract) і додається знову сформований (assert).
11. Створення бази за ознаками (Indication).

Indication ('1 ') створює базу b1, а Indication ('2') - базу b2. Для кожної бази існує окремий предикат - IndicationB1 і

IndicationB2. Існують можливості створення таких баз за такими ознаками: за місцем зберігання, за ціною, за датою надходження. У кожному з варіантів виробляється запит на декілька параметрів відразу і пошук фактів, що відповідають цим вимогам. При успішному пошуку, знайдений факт додається до бази b1 або b2.
12. Видалення запису за ознаками (Del).

Ознаками для видаляється записи можуть служити номер артикулу, назва, а також можливе знищити з пам'яті всю базу даних. У всіх варіантах використовується процедура видалення запису retract.
6. Лістинг.%
%
% Пакостіна Олександра.
%
% ІР-1-95.
%
% Завдання 11.
%
%
%

Domains

artikul = integer cex, sklad = integer name = string

Сторінки: 1 2 3
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар