загрузка...

трусы женские
загрузка...
Реферати » Реферати з інформатики та програмування » Обчислювальні системи, мережі та телекомунікації

Обчислювальні системи, мережі та телекомунікації


1. Основні тенденції розвитку ЕОМ ( склад і співвідношення технічних і програмних засобів, швидкодія, пам'ять, інтелектуальність).
2. Класифікація засобів ЕОТ (поняття машинного парку, співвідношення типів
ЕОМ).
3. Узагальнена структура ЕОМ. Склад і призначення пристроїв. Принцип роботи.

4. Еволюція структур обчислювальних машин. Криза класичної структури
ЕОМ.
5. Принцип програмного керування ЕОМ.
6. Архітектура засобів ЕОТ.
7. Принципи побудови та проблеми розвитку елементної бази сучасних ЕОМ.

8. Пам'ять ЕОМ. Ієрархічна побудова пам'яті ЕОМ. Узагальнена структура запам'ятовуючих пристроїв. Принцип роботи.
9. Особливості побудови пам'яті ПЕОМ.
10. Режими роботи ЕОМ і нд Однопрограмних режими роботи.
14. Режими роботи ЕОМ і нд Пакетна обробка. Принцип багатопрограмного управління.
15. Режими роботи ЕОМ і нд Багатопрограмні режими роботи: режим поділу часу, режим реального часу.
16. Програмне забезпечення ЕОМ. Структура програмного забезпечення, склад та призначення компонент.
17. Програмне забезпечення ЕОМ. Засоби автоматизації програмування
(мови, системні обробні програми).
18. Дискова операційна система (ДОС). Структура, склад і призначення компонент.
19. Файлова система ДОС. Принцип побудови і роботи. Приклади.
20. Дискова операційна система (ДОС). Внутрішні команди ДОС.
Організація діалогу з користувачем. Приклади.
21. Дискова операційна система (ДОС). Зовнішні команди ДОС. Приклади.
22. Текстові редактори. Види текстів та операції над ними.
23. Класифікація текстових редакторів.
24. Основні тенденції розвитку текстових редакторів. Поняття гіпертексту, мультимедіа.
25. Пакети програм для вирішення економічних завдань. Електронні таблиці.
Призначення, склад, можливості і області застосування.
26. Розробка економічних документів в табличних процесорах. Операції управління та редагування.
27. Табличні процесори. Обробка даних в електронних таблицях.
28. Табличні процесори. Графічне представлення даних в електронних таблицях.
29. Автоматизовані системи в економіці. Принципи їх побудови і роботи.
30. Інформаційні системи в економіці. Принцип використання ЕОМ в автоматизованих системах управління.
31. Принципи побудови інформаційної бази даних в АСУ.
32. Системи управління базами даних (СКБД). Організація даних і керування ними.
32. Системи управління базами даних (СКБД). Принципи їх побудови і роботи.
33. СУБД. Розробка та ведення бази даних з певною структурою.
34. СУБД. Формування запитів і вибірка інформації.
35. СУБД. Обробка даних засобами СУБД.
36. СУБД. Використання командних файлів (макросів) при роботі з базами даних.
37. Обчислювальні системи. Технічні та економічні передумови появи і розвитку обчислювальних систем.
38. Обчислювальні системи. Поняття сумісності та комплексування в обчислювальних системах.
39. Рівні і засоби комплексування. Логічні та фізичні рівні.
40. Класифікація обчислювальних систем. Багатомашинні обчислювальні системи. Принципи побудови і роботи.
41. Багатомашинні обчислювальні системи. Типові структури багатомашинних систем.
42. Багатопроцесорні обчислювальні системи. Принцип побудови і роботи.
Системи із загальною шиною і комутацією.
43. Багатопроцесорні обчислювальні системи. Системи багатовхіді, асиметричні, конвеєрні.
45. Основні структури обчислювальних систем в архітектурі ОКОД.
46. Основні структури обчислювальних систем в архітектурах ОКМД і МКОД.
46. Класифікація структур обчислювальних систем в архітектурі МКМД.
Симетричні структури і структури SMP.
47. Системи масового паралелізму (MPP). Проблеми їх побудови і роботи.
48. Обчислювальні мережі. Економічні та технічні передумови появи і розвитку мереж ЕОМ.
49. Класифікація обчислювальних мереж. Структури обчислювальних мереж.
Топологія.
50. Структура програмного забезпечення обчислювальних мереж. Протоколи.
51. Типи і види передачі інформації в обчислювальних мережах. Передача по виділених каналах. Комутація пакетів повідомлень.
52. Типи і види передачі інформації в обчислювальних мережах. Комутація каналів. Комутація повідомлень.
53. Маршрутизація в мережах ЕОМ. Класифікація та методи маршрутизації.
54. Захист інформації в мережах ЕОМ. Завадозахисні коди.
55. Захист інформації в мережах ЕОМ. Помехоісправляющіе коди.
56. Локальні обчислювальні мережі. Відмінні особливості побудови і роботи.
57. ЛВС. Технічні засоби для побудови обчислювальних мереж.
58. ЛВС. Організація моноканала в локальних мережах.
59. ЛВС. Особливості побудови операційних систем.
60. Перспективи розвитку ЕОТ. Структурна схема ЕОМ майбутніх поколінь.
61. Перспективи розвитку ЕОТ. Принцип побудови і роботи ЕОМ потоків даних.
62. Перспективи розвитку ЕОТ. Структурна схема ЕОМ потоків даних.
63. Перспективи розвитку ЕОТ. Принципи організації систолических обчислень.

1. Дискова операційна система: внутрішні та зовнішні команди ДОС, створення нових файлів і каталогів, перегляд файлів і каталогів, копіювання, форматування дискет і підготовка їх до роботи, і т.п.
2. Пакет Norton Commander: робота з меню пакета, створення нових файлів і каталогів, перегляд файлів і каталогів, копіювання, форматування дискет і підготовка їх до роботи, установка атрибутів файлів, установка параметрів конфігурації, файли dirinfo, nc.mnu, nc.ext, аналіз системної інформації, і т.п.
3. Текстові редактори: створення файлів, редагування, параметри, пошук і заміна в тексті, використання псевдографіки, шрифтів, запис формул.
5. Середу Windows: характеристики середовища і її атрибутів, Help, Paintbrush,
Write, допоміжні програми, диспетчери прогарамм і файлів, панель управління.
6. Пакет Winword, характеристики пакета і його атрибутів, Help, робота з текстом, вставка таблиць і формул, використання буфера обміну, диспетчера друку, друк документів, робота з таблицями і малюнками.
7. Пакет Excel: характеристики пакета і його атрибутів, Help, розробка документів-таблиць, робота з текстом, обробка даних, графічне представлення даних, друк документів.
8. Пакет Access: характеристики пакета, розробка документів в середовищі СУБД, розробка бази даних з певною структурою, ведення бази даних, сортування і пошук даних, обчислення в базі даних, використання запитів, форм, звітів , макросів (командних файлів).

 
Подібні реферати:
База даних "Домашня бібліотека"
Основні поняття баз даних. Бази даних та системи управління базами даних. Властивості полів бази даних. Режими роботи з базами даних. Макроси та модулі. Робота з СУБД Microsoft Access 2000.
Програма з інформатики та обчислювальної техніки
Така підготовка є необхідною основою для подальшого розвитку теоретичних і практичних знань студентів в рамках наступних дисциплін, пов'язаних із застосуванням обчислювальної техніки у сфері управ
Класифікація програмного забезпечення ЕОМ
Загальна характеристика операційних систем сучасних ПЕОМ. Windows 95. Об'єкти, їх властивості та методи. Підтримка програм MS-DOS. Завдання, поставлені при створенні Windows NT. Microsoft Office.
Квитки та відповіді по Інформатиці за 11-й клас
Інформаційна діяльність людини. 2. Технологія об'єктно-орієнтованого програмування. Об'єкти та їх властивості. 3. Практичне завдання на проведення розрахунків за допомогою електронної таблиці.
Сучасні системи управління базами даних
Коротка характеристика програмного забезпечення, що використовується при створенні СУБД. Принципи організації даних, що лежать в основі сучасних СУБД. Сучасні технології, які використовуються в роботі з даними.
ЕОМ
ПРИМІРНИЙ ПЕРЕЛІК Екзаменаційні питання ТЕХНОЛОГІЯ ПРОГРАМУВАННЯ 1.
Інформатика
Види текстів. Класифікація текстових процесорів. Поняття гіпертексту. Види АСУ. Узагальнена схема застосування ЕОМ в АСУ. Принципи побудови і роботи з СУБД. Мережі.
Команди Norton Commander
Norton Commander дозволяє виконувати наступні функції: 1) виконувати функції MS-DOS, 2) Відображати вміст каталогів на дисках, 3) зображати дерево каталогів на диску, 4) переглядати файли, 5) редагування
Вивчення принципів мікропрограмного управління
Мета роботи: Вивчення принципів побудови мікропрограмного пристрою керування. Теорія: Розвиток мікроелектронної бази запам'ятовуючих пристроїв дозволило створити пам'ять, параметри якої суттєво знизили вплив мікропрограмування на продуктивність процесора і ЕОМ в цілому.
Об'єктно-орієнтованого програмування
Об'єктний модуль. Збірки завантажувального модуля. 12. Заголовки. Препроцесор С / С + +. 13. Препроцесор С, директиви # include, # define, # ifdef, # endif 14. Проектування програми, схема ієрархи
Запитання з обчислювальної техніки
Запитання з обчислювальної техніки № 1. Основні тенденції розвитку ЕОМ (склад і співвідношення технічних і програмних засобів, швидкодія, пам'ять, інтелектуальність) Існують три глобальні галузі застосування ЕОМ: Автоматизація обчислень Застосування ЕОМ в автоматизованих системах управління. Новий напрямок зажадало зміна класичної структури фон Неймана. Потрібно було додатково автоматизувати збір інформації і розподіл результатів
Екзаменаційні квитки по Інформатика
Перші питання: 1. Пристрій і архітектура комп'ютера. 2. Види інформації: текст, звук. 3. Види інформації: графіка, анімація, відео. 4. Одиниці виміру інформації. Системи числення. 5
Принципи мікропрограмного управління
Принцип мікропрограмного управління зумовлює можливість зберігання мікропрограм системи команд ЕОМ в ЗУ того чи іншого типу, що скорочує апаратний склад ЦУУ. Крім того це дозволяє оперативно вимірюв
Інформатика
- розвиток концепції розподіленої обробки у відкритих системах, що для СУБД тягне розробку концепції розподіленої обробки транзакцій і доступу до віддаленої БД в мережі ЕОМ;
Інформатика та інформаційні технології
Класифікація ЕОМ. Класифікація ЕОМ за принципом дії. Класифікація ЕОМ по етапах створення. Класифікація ЕОМ за призначенням. Класифікація ЕОМ за розмірами і функціональними можливостями. Основні види ЕОМ.
Квитки по Принципи побудови автоматизованих інформаційних систем за д ...
ПРИМІРНИЙ ПЕРЕЛІК Екзаменаційні питання ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ АВТОМАТИЗОВАНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ 1) Що являють собою автоматизовані інформаційні системи управління (АІСУ ) і які цілі їх створення? 2) Що розуміється під системним аналізом (підходом)? Наведіть приклади використання системного аналізу при створенні АІС. 3) Поясніть місце і роль системного аналізу в створенні сучасних АІС. 4) Поясніть роль прототипу при проектуванні АІС. 5) Наведіть інформаційну модель ієрархічної виробничої системи. 6) Назвіть не менше п'яти принципів сучасної системотехніки, яких необхідно дотримуватися при розробці проектів складних систем. 7) Перерахуйте умови постановки задачі оптимізації проектування. 8) Назвіть критерії оцінки
Проектування і реалізація бази даних
Розрахунок гранично-допустимих скидів (ГДС) для підприємств різних видів діяльності. Розробка і реалізація бази даних "ПДС". Схема даних і програмні тексти.
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар