загрузка...

трусы женские
загрузка...
Реферати » Реферати з інформатики та програмування » Класифікація табличних процесорів

Класифікація табличних процесорів

Зміст

Стор.

1 Табличні процесори ...................................................... .. 3

1.1 Загальна характеристика табличних процесорів ......... ......... .. ... 3

1.1.1 Quattro Pro ............................................................. ....... 4

1.1.2 SuperCalc ..................................................................... 5

1.1.3 Excel ........................................................................... 6

1.1.3.1 Поняття про Excel і його можливості ............... ............... ... 6

1.1.3.2 Типи даних ....................................................... ...... .. 7

1.1.3.3 Вікно Excel .......................................................... ...... .. 7

1.1.3.4 Функції Excel ............................................................ 9

1.1.3.5 Інтерфейс користувача Excel .............................. ... 10

2 Деякі прийоми роботи в Excel ............................ ............ 12

2.1 Ведення робочої книги ..................... .............................. .. 12

2.2 Проектування електронних таблиць ................................. .. 12

2.3 Редагування вмісту комірки ................................. .. 13

2.4 Оформлення робочих аркушів ............................................. 13

2.4.1 Вибір шрифту ............................................................. 13

2.4.2 Кольори та візерунки ............................................................ .. 14

2.4. 3 Форматування чисел ................................................ ... 14

2.4.4 Перевірка орфографії ....................................... ............. 15

2.5 Оператори .................................................................. ... 15

2.5.1 Текстовий оператор з'єднання .................................... ... 15

2.6 Табличні обчислення .................................................... 15

2.7 Функції Excel ............................................................... 16

2.8 Створення діаграм ......... ................................................ 17

2.8.1 Панель інструментів діаграм ....................................... 17

2.9 Професійне оформлення ....................................... ... 17

2.10 Обмін даними ....................................... ..................... 18

2.11 Експорт ..................................................................... .. 18

3 Створення електронної таблиці .......................................... ... 19

4 Побудова електронної таблиці ................................. ...... .. 20

4.1 Таблиця ..................................................................... ... 20

4.2 Діаграма 1 .................................................................. 20

4.3 Діаграма 2 .............................. .................................... 21

4.4 Діаграма 3 .................................................................. 21

Література ........................................................................ 22

1 Табличні процесори

1. Загальна характеристика табличних процесорів

Табличний процесор забезпечує роботу з великими таблицями чисел. При роботі з табличним процесором на екран виводиться прямокутна таблиця, в клітинах якої можуть перебувати числа, пояснювальні тексти та формули для розрахунку значень у клітці за наявними даними. Тобто програмні засоби для проектування електронних таблиць називають табличними процесорами. Вони дозволяють не тільки створювати таблиці, але й автоматизувати обробку табличних даних. За допомогою електронних таблиць можна виконувати різні економічні, бухгалтерські та інженерні розрахунки, а також будувати різного роду діаграми, проводити складний економічний аналіз, моделювати і оптимізувати рішення різних господарських ситуацій і т.д.

Функції табличних процесорів досить різноманітні:
- створення і редагування електронних таблиць;
- Створення багатотабличних документів;
- Оформлення та друк електронних таблиць;
- Побудова діаграм, їх модифікація і вирішення економічних задач графічними методами;
- Створення багатотабличних документів, об'єднаних формулами;
- Робота з електронними таблицями як з базами даних: сортування таблиць, вибірка даних за запитами;
- Створення підсумкових і зведених таблиць;
- Використання при побудові таблиць інформації із зовнішніх баз даних;
- Створення слайд-шоу;
- Рішення оптимізаційних задач;
- Рішення економічних задач типу "що - якщо" шляхом підбору параметрів;
- Розробка макрокоманд, настройка середовища під потреби користувача і т.д.

Найбільш популярними електронними таблицями для персональних комп'ютерів є табличні процесори Microsoft Excel, Lotus 1-2-3,
Quattro Pro і SuperCalc. І якщо після своєї появи в 1982 році Lotus 1-
2-3 був фактично еталоном для розробників електронних таблиць, то в даний час він втратив свої лідируючі позиції. Результати тестування продемонстрували явну перевагу Excel за багатьма параметрами.
Єдине перевага Lotus 1-2-3 - це швидкість роботи, але знову ж таки, перевищення невелике.

Перспективні напрямки в розробці електронних таблиць основними фірмами-розробниками визначені по-різному. Фірма Microsoft приділяє особливу увагу вдосконаленню набору функціональних засобів Excel, і в цьому її пакет явно лідирує серед всіх електронних таблиць. Фірма Lotus основні зусилля сконцентрувала на розробці інструментів групової роботи. Пакет Quattro Pro в результаті тестування отримав досить високі оцінки, але жодна з особливостей пакета не викликала до себе підвищеної уваги. Найбільш привабливими виявилися лише можливості сортування даних.

Ситуація, що склалася на ринку електронних таблиць, в даний час характеризується явним лідируючим положенням фірми Microsoft - 80% всіх користувачів електронних таблиць воліють Excel. На другому місці за обсягом продажів - Lotus 1-2-3, потім Quattro Pro. Частка інших електронних таблиць, наприклад SuperCalc, абсолютно незначна.

1.1.1 Quattro Pro

Серед наявних на ринку електронних таблиць для DOS програма Quattro
Pro краща. Пакет Quattro Pro розрахований практично на будь-яку обчислювальну систему - від машин з процесором 8088 і ємністю пам'яті 512 Кбайт до IBM PC
486 з великою оперативною пам'яттю.

У новій версії у верхній частині екрану знаходиться програмувальне
"швидке меню", один з пунктів якого дозволяє перемикатися між графічним і текстовим режимами.

Табличний процесор Quattro Pro володіє рядом переваг:
- зручний користувальницький інтерфейс, що дає можливість надання даних в самій нестандартній формі;
- Багатовіконний режим роботи;
- Доступ до будь-яких необмеженим за розмірами зовнішніх баз даних створених на основі найбільш популярних СУБД;
- Гарна якість друку вхідних документів;
- Легкість створення програми обробки інформації в таблицях, зручні засоби налагодження і редагування створених програм і т.д.

Однією з відмінних особливостей процесора Quattro Pro є аналітичні графіки, які дозволяють застосовувати до вихідних даних агрегування, обчислювати ковзне середнє і проводити регресійний аналіз; результати перерахованих дій відбиваються на графіках. Набір вбудованих функцій в пакеті Quattro Pro включає в себе всі стандартні функції. Новими для даної версії є підтримка додаткових бібліотек @-функцій, розроблених незалежними постачальниками. Даний пакет включає програми лінійного та нелінійного програмування.
Оптимізаційних модель можна записати на робочий лист і працювати з нею.

Крім звичайних команд роботи з базами даних, Quattro Pro вміє читати зовнішні Бази в форматах Paradox, dBase і Reflex, і шукати в них потрібну інформацію.

1.1.2 SuperCalc

SuperCalc - це один з пакетів прикладних програм. Основне застосування SuperCalc - виконання розрахунків. Однак в силу своєї гнучкості він дозволяє вирішувати більшість фінансових і адміністративних завдань:
- прогнозування продажів, зростання доходів;
- Аналіз процентних ставок і податків;
- Облік грошових чеків;
- Підготовка фінансових декларацій і балансових таблиць;
- Бюджетні та статистичні розрахунки;
- Об'єднання таблиць;
- Кошторисні калькуляції.

SuperCalc виконує арифметичні, статистичні, логічні, спеціальні функції. Він має додаткові можливості: пошук і сортування в таблицях. SuperCalc має досить великі графічні можливості, дозволяючи будувати на екрані сім видів діаграм і графіків, полегшуючи тим самим праця користувача.

Таблиці SuperCalc можуть мати до 9999 рядків і до 127 стовпців. Рядки ідентифікуються числами від 1 до 9999, а стовпці літерами від A до DW.

За умовчанням в пам'яті ЕОМ резервується місце для 2000 рядків і 127 стовпців.

Ширина кожного стовпчика за замовчуванням встановлюється рівною 9 друкованим позиціям, але можна встановити будь-яку ширину стовпця, внісши спеціальну команду. На екрані існує активна клітина, яка завжди підсвічується.

Таке підсвічування називається табличним курсором, який можна переміщати за допомогою клавіатури.

На екрані дисплея в кожен момент можна спостерігати тільки 20 рядків таблиці і 8 стовпців стандартної ширини.

Під двадцятої рядком розміщуються так звані службові рядки:

1 - рядок стану (STATUS LINE), де автоматично відображаються вміст, координати активної клітини та ін.

2 - рядок підказки (PROMPT LINE), Де висвічується інформація про помилки

3 - рядок введення (ENTRY LINE), де висвічуються символи, що набираються на клавіатурі.

4 - рядок допомоги (HELP LINE). Вона показує призначення окремих клавіш на клавіатурі ЕОМ.

При роботі в SuperCalc виділяють три основні режими роботи:
- Режим електронної таблиці. Тут активний тільки табличний курсор.

Редагує курсор нерухомий і знаходиться в вихідної позиції рядка введення.
- Режим вводу. Він встановлюється автоматично, з початком роботи на клавіатурі.
- Командний режим встановлюється декількома способами. Найбільш поширений спосіб - перед набором команди натискається команда з символом "".

1.1.3 Excel

1.1.3.1 Поняття про Excel і його можливості

MS Excel - одна з найпопулярніших сьогодні програм електронних таблиць. Нею користуються вчені та ділові люди бухгалтери і журналісти, з її допомогою ведуть різноманітні таблиці, списки і каталоги, складають фінансові та статистичні звіти, підраховують стан торгового підприємства, обробляють результати наукового експерименту, ведуть облік, готують презентаційні матеріали. Можливості Excel дуже високі.
Обробка тексту, управління базами даних - програма настільки потужна, що в багатьох випадках перевершує спеціалізовані програми-редактори або програми баз даних. Таке різноманіття функцій може спочатку запитати, ніж змусити застосовувати на практиці. Але в міру набуття досвіду починаєш гідно цінувати те, що меж можливостей Excel важко досягти.

За багаторічну історію табличних розрахунків із застосуванням персональних комп'ютерів вимоги користувачів до подібних програм істотно змінилися. На початку основний акцент у такій програмі, як, наприклад,
VisiCalc, ставилося на рахункові функції. Сьогодні поряд з інженерними і бухгалтерськими розрахунками організація і графічне зображення даних набувають все зростаюче значення. Крім того, різноманіття функцій, пропоноване такою розрахунковою і графічною програмою, не повинно ускладнювати роботу користувача. Програми для Windows створюють для цього ідеальні передумови. Останнім часом багато як

Сторінки: 1 2 3 4
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар