загрузка...

трусы женские
загрузка...
Реферати » Реферати з інформатики та програмування » Технічне забезпечення мереж ЕОМ

Технічне забезпечення мереж ЕОМ

Т Е О Р І Т І Ч Е С К А Я Ч А С Т Ь

Зміст:

1. Введення.

2. 2. Основні поняття.

3. Мережні пристрої і засоби комунікацій.

4. Топології обчислювальних мереж.

5. Типи побудови мереж за методами передачі інформації.

6. Мережеві операційні системи для локальних мереж.

7. Організація мережі.

8. Висновок.

3. 1. Введення.

На сьогоднішній день в світі існує більше 130 мільйонів комп'ютерів і більше 80% з них об'єднані в різноманітні інформаційно-обчислювальні мережі від малих локальних мереж в офісах до глобальних мереж типу Internet,
FidoNet, FREEnet і т.д. Всесвітня тенденція до об'єднання комп'ютерів у мережі обумовлена ??поруч важливих причин, таких як прискорення передачі інформаційних повідомлень, можливістю швидкого обміну інформацією між користувачами, одержання та передачі повідомлень (факсів, Е-Мail листів, електронних конференцій і т.д.) не відходячи від робочого місця, можливістю миттєвого одержання будь-якої інформації з будь-якої точки земної кулі, а так само обміну інформацією між комп'ютерами різних фірм виробників працюючих під різним програмним забезпеченням.

Застосування на практиці таких величезних потенційних можливостей, які несе в собі обчислювальна мережа і той новий потенційний підйом, який при цьому відчуває інформаційний комплекс значно прискорює виробничі процеси.

На базі вже існуючого комп'ютерного парку та програмного комплексу, що відповідає сучасним науково-технічним вимогам виникає необхідність у розробці принципового вирішення питання по організації
ІТТ (інформаційно-обчислювальної мережі) з урахуванням зростаючих потреб і можливістю подальшого поступового розвитку у зв'язку з появою нових технічних і програмних рішень.

2. Основні поняття.

Для створення єдиного інформаційного простору, здатного охопити всіх користувачів підприємства та надання їм інформаційно створену в різний час і в різному програмному забезпеченні використовують локальну обчислювальну мережу (ЛОМ). Під ЛОМ розуміють спільне підключення декількох окремих комп'ютерних робочих місць (робочих станцій) до єдиного каналу передачі даних. Найпростіша мережа (англ. Network) складається як мінімум з двох комп'ютерів, з'єднаних один з одним кабелем. Це дозволяє їм використовувати дані спільно. Усі мережі (незалежно від складності) грунтуються саме на цьому простому принципі. Народження комп'ютерних мереж було викликано практичними потребами - мати можливість для спільного використання даних.

Поняття локальна обчислювальна мережа (англ. LAN-Lokal Area Network) ставиться до географічно обмеженим (територіально або виробничо) апаратно-програмним реалізаціям, в яких кілька комп'ютерних систем зв'язані один з одним за допомогою відповідних засобів комунікацій .
Завдяки такому з'єднанню користувач може взаємодіяти з іншими робочими станціями, підключеними з цією ЛВС.

Існує два основних типи мереж: однорангові і мережі на основі сервера. У тимчасової мережі всі комп'ютери рівноправні тобто немає ієрархії серед комп'ютерів і немає виділеного (англ. dedicated) сервера. Як правило, кожен комп'ютер функціонує і як клієнт, і як сервер; інакше кажучи, немає окремого комп'ютера, відповідального за адміністрування всієї мережі.
Всі користувачі самостійно вирішують, які дані на своєму комп'ютері зробити загальнодоступним по мережі. На сьогоднішній день однорангові мережі безперспективні. Якщо до мережі підключено більше 10 користувачів, то однорангова мережа, де комп'ютери виступають у ролі і клієнтів, і серверів, може виявитися недостатньо продуктивною. Тому більшість мереж використовують виділені сервери. Виділених називається такий сервер, який функціонує тільки як сервер (виключаючи функції клієнта або робочої станції). Вони спеціально оптимізовані для швидкої обробки запитів від мережевих клієнтів і для керування захистом файлів і каталогів. Мережі на основі сервера стали промисловим стандартом. Існують і комбіновані типи мереж, що сполучають кращі якості тимчасових мереж і мереж на основі сервера.

В виробничої практики ЛОМ грають дуже велику роль. За допомогою
ЛВС в систему об'єднуються персональні комп'ютери, розташовані на багатьох віддалених робочих місцях, що використовують спільно устаткування, програмні засоби й інформацію. Робочі місця співробітників перестають бути ізольованими й об'єднуються в єдину систему. Усі ЛОМ працюють в одному стандарті прийнятому для комп'ютерних мереж - у стандарті Open Systems
Interconnection (OSI).

3. Мережні пристрої і засоби комунікацій.

Для об'єднання комп'ютерів в локальну четь потрібно вставити в кожен підключається до мережі комп'ютер мережевий контролер, який дозволяє комп'ютеру отримувати інформацію з локальної мережі і передавати дані в мережу, а також з'єднати комп'ютери кабелями, по яким відбувається передача даних між комп'ютерами, а також іншими підключеними до мережі пристроями (принтерами, сканерами і т.д.). В деяких типах мереж кабелі з'єднують комп'ютери безпосередньо, в інших з'єднання кабелів здійснюється через спеціальні пристрої - концентратори (або хаби), комутатори та ін. У невеликих мережах звичайно комп'ютери мережі з'єднуються кабелями з концентратором, який і передає сигнали від одних підключених до нього комп'ютерів до іншим.

В якості засобів комунікації найбільше часто використовуються кручена пара, коаксіальний кабель і оптоволоконні лінії. При виборі тиру кабелювраховують наступні показники:

- Вартість монтажу та обслуговування;

- Швидкість передачі інформації;

- Обмеження на величину відстані передачі інформації (без додаткових підсилювачів-повторювачів (репітерів));

- Безпека передачі даних.

Головна проблема полягає в одночасному забезпеченні цих показників, наприклад, найвища швидкість передачі даних обмежена максимально можливим відстанню передачі даних, при якому ще забезпечується необхідний рівень захисту даних. Легка наращиваемость і простота розширення кабельної системи впливають на її вартість і безпеку передачі даних.

Кабелі.

Вита пара.

Найбільш дешевим кабельним з'єднанням є вите двожильніпровідне з'єднання часто зване «кручений парою» (англ. Twisted pair).
Вона дозволяє передавати інформацію зі швидкістю до 10 Мбіт / с, легко нарощується, проте є помехонезащищенной. Довжина кабелю не може перевищувати 1000 м при швидкості передачі 1 Мбіт / с. Перевагами є низька ціна і безпроблемна установка. Для підвищення перешкодозахищеності інформації часто використовують екрановані виту пару, тобто виту пару, вміщену в екранує оболонку, подібно до екрану коаксіального кабелю.
Це збільшує вартість кручений пари і наближає її ціну до ціни коаксіального кабелю.

Коаксіальний кабель.

Коаксіальний кабель має середню ціну, добре помехозащіщен і застосовується для зв'язку на великі відстані (декілька кілометрів).
Швидкість передачі інформації від 1 до 10 Мбіт / с, а в деяких випадках може досягати 50 Мбіт / с. Коаксіальний кабель використовується для основної і широкосмугової передачі інформації.

Широкосмуговий коаксіальний кабель.

Широкосмуговий коаксіальний кабель несприйнятливий до перешкод, легко нарощується, але ціна його висока. Швидкість передачі інформації дорівнює 500
Мбіт / с. При передачі інформації в базисної смузі частот на відстань більше 1,5 км потрібно підсилювач, або так званий репитер (англ. Repeater - повторювач). Тому сумарну відстань при передачі інформації збільшується до 10 км. Для обчислювальних мереж з топологією тиру «шина» або «дерево» коаксіальний кабель повинен мати на кінці узгоджувальний резистор (термінатор).

Ethernet-кабель.

Ethernet-кабель також є коаксіальним кабелем з хвильовим опором 50 Ом. Його називають ще товстий Ethernet (англ. Thick) або жовтий кабель (англ. Yellow cable). Він використовує 15-контактне стандартне включення. Внаслідок перешкодозахищеності є дорогою альтернативою звичайним коаксіальним кабелям. Середня швидкість передачі даних 10 Мбіт / с.
Максимально доступний відстань мережі Ethernet - близько 3000 м. Ethernet-кабель, завдяки своїй магістральної топології, використовує в кінці лише один навантажувальний резистор.

Cheapernet-кабель.

Більш дешевим, ніж Ethernet-кабель є з'єднання Cheapernet-кабель (RG-58) або, як його часто називають, тонкий (англ. Thin) Ethernet.
Це 50-омний коаксіальний кабель зі швидкістю передачі інформації в 10
Мбіт / с. При з'єднанні сегментів Cheapernet-кабелю також потрібніповторювачі. Обчислювальні мережі з Cheapernet-кабелем мають невелику вартість і мінімальні витрати при нарощуванні. З'єднання мережевих плат проводиться за допомогою широко використовуваних малогабаритних байонетнимроз'ємів (СР-50). Додаткове екранування не потрібно. Кабель приєднується до ПК за допомогою тройниковая з'єднувачів (Т-connectors).
Відстань між двома робочими станціями без повторювачів може становити максимум 300 м, а мінімум 0.5 м, загальна відстань для мережі на Cheapernet-кабелю близько 1000 м. Приймач Cheapernet розташований на мережевий платі як для гальванічної розв'язки між адаптерами, мак і для посилення зовнішнього сигналу.

Оптоволоконні лінії.

Найбільш дорогими є оптопроводнікі, звані також кабелем. Швидкість поширення інформації з них досягає 100 Мбіт / с, а на експериментальних зразках обладнання 200
Мбіт / с. Допустиме видалення більш 50 км. Зовнішній вплив перешкод практично відсутня. На даний момент це найбільш дороге з'єднання для ЛОМ. Застосовуються там, де виникають електромагнітні поля перешкод або потрібно передача інформації на дуже великі відстані без використання повторювачів. Вони володіють властивостями, тому що техніка відгалужень в оптоволоконних кобелях дуже складна.
Оптопроводнікі об'єднуються в ЛВС з допомогою зіркоподібно з'єднання.

Таблиця № 1.

Основні показники засобів комунікації.

| | Кошти комунікацій для передачі даних |
| Показники | Двох жильна | Коаксіальний | Оптоволоконний |
| | кабель-кручена | кабель | кабель |
| | пара | | |
| Ціна | Невисока | Щодо | Висока |
| | | висока | |
| Нарощування | Дуже просте | Проблематично | Просте |
| Захист від | Незначна | Добра | Висока |
| прослуховування | | | |
| Проблеми з | Ні | Можливі | Ні |
| заземленням | | | |
| Сприйнятливість до | Існує | Існує | Відсутня |
| перешкод | | | |

Адаптери.

Незалежно від використовуваного кабелю для кожної робочої станції необхідно мати мережевий адаптер. Мережевий адаптер - це плата, яка вставляється в материнську плату комп'ютера.

Сторінки: 1 2 3 4 5 6
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар