загрузка...

трусы женские
загрузка...
Реферати » Реферати з інформатики та програмування » Вибір оптимальних мережевих рішень на базі багатозадачних операційних систем для побудови комп'ютерної мережі вузу

Вибір оптимальних мережевих рішень на базі багатозадачних операційних систем для побудови комп'ютерної мережі вузу

Міністерство загальної та професійної освіти

Російської Федерації

Уральський Державний Університет ім О.М.Горького

Математико-механічний факультет

Кафедра математичного аналізу і теорії функцій

Вибір оптимальних мережевих рішень на базі багатозадачних операційних систем для побудови комп'ютерної мережі вузу.

| Допускається до захисту, | Дипломна робота |
| завідувач кафедрою | студента V курсу |
| _______________________ | групи МТ 502 |
| | Краєва |
| | Семена Володимировича |
| | |
| | Науковий керівник: |
| | кандидат фіз.-мат. наук, |
| | доцент кафедри |
| | математичної фізики УрГУ, |
| | Устинов |
| | Володимир Олексійович. |

Єкатеринбург,

1997

РЕФЕРАТ
Країв С.В. «Вибір оптимальних мережевих рішень на базі багатозадачних операційних систем для побудови комп'ютерної мережі вузу» , дипломна робота, стор. 60, бібл.


Ключові слова: КОМП'ЮТЕРНІ МЕРЕЖІ, ЛВС, МЕРЕЖЕВІ ОПЕРАЦІЙНІ СИСТЕМИ.

Об'єкт дослідження: мережеві операційні системи Novell NetWare, UNIX,
OS / 2 LAN Server, OS / 2 LAN Manager і Windows NT Advanced Server.

Мета роботи: На основі вищеперелічених операційних систем побудувати мережеве рішення застосовне для побудови комп'ютерної мережі вузу з урахуванням необхідних вимог до мережі, на основі наявної апаратної бази, а також з урахуванням економічних можливостей вузу.


В даній роботі проведений детальний аналіз можливостей операційних систем NetWare, UNIX, OS / 2 і Windows NT. Для кожної з них детально розглянуті архітектура ОС, файлові системи, підсистеми захисту інформації, а також можливості надані ОС користувачеві та адміністратору. Також було зроблене порівняння різних версій мережевих операційних систем.

Накопичені дані були піддані аналізу по критеріям, необхідним для повноцінної і стійкої роботи локальної обчислювальної мережі вузу.
Розглядалися апаратні вимоги кожної системи, як то тип процесора сервера, необхідна кількість операційної пам'яті сервера і робочої станції, займаний обсяг жорсткого диска; зручність роботи клієнта і зручність адміністрування; стійкість і надійність; вартість операційної системи.

На основі отриманих даних було побудовано оптимальне мережеве рішення для локальної мережі вузу, яке було реалізовано на базі Уральської
Державної Архітектурно-Художньої Академії.


Зміст


Введення 4


Глава 1 Аналіз можливостей ОС NetWare фірми Novell 9

1.1 Огляд архітектури 11
1.2 Файлова система NetWare 12
1.3 Захист даних в ОС NetWare 18
1.4 Робота в мережах Novell NetWare 19
1.5 Огляд різних версій ОС NetWare 25

Глава 2 Аналіз можливостей ОС OS / 2 33

2.1 Огляд архітектури 35
2.2 Файлова система OS / 2 37
2.3 Захист даних в ОС OS / 2 39
2.4 Робота з LAN Manager і LAN Server 41
2.5 Порівняльний аналіз LAN Manager і LAN Server 46

Глава 3 Аналіз можливостей ОС Windows NT AS 51

3.1 Огляд архітектури 52
3.2 Файлова система NTFS 61
3.3 Захист даних в ОС Windows NT AS 65
3.4 Робота в мережах Windows NT AS 67

Глава 4 Аналіз можливостей ОС UNIX 74

4.1 Огляд архітектури 76
4.2 Файлова система 81
4.3 Захист даних в ОС UNIX 83
4.4 Робота в мережах UNIX 85

Висновок 87


Бібліографія 92

Введення


У нашій країні за останні 5 років відбувся якісний стрибок в інформаційних технологіях. Спочатку персональний комп'ютер передбачався саме, як персональна машина з власним автономним сховищем інформації. Тому при роботі над яким-небудь колективним проектом програми і дані передавалися між окремими комп'ютерами за допомогою зовнішніх носіїв (дискети, магнітні стрічки і т.д.).


Однак з розвитком комп'ютерної техніки обсяги розроблюваних і використовуваних в процесі роботи програмних продуктів зросли.
Відповідно збільшилося і кількість програмістів, задіяних в кожному окремому проекті. Також ці колективи могли бути розподілені географічно на досить великій відстані один від одного. Все це в цілому призвело необхідності створення ефективного способу взаємодії між окремими комп'ютерами.


Конструкція персонального комп'ютера передбачає наявність послідовного комунікаційного порту, який можливо використовувати для зв'язку двох ЕОМ. Як розвиток цієї технології виникла ідея локально обчислювальної мережі (ЛОМ). У найпростішому варіанті ЛВС - це провід, до якого паралельно допомогою спеціальних роз'ємів підключаються окремі комп'ютери, звані в цьому випадку робочими станціями. Перші мережі сроілісь на основі стандартних комунікаційних портів, проте швидкості обміну даних через цей пристрій були занадто малі. Для усунення цієї проблеми були створені спеціальні мережеві плати зі своїм роз'ємом, які дозволяли довести швидкість передачі даних до швидкостей внутрішньої шини комп'ютера.


Одна або кілька машин можуть бути виділені для деяких спеціальних функцій:

1. Поділ загальних файлів. Доступ до файлів для спільного одночасного використання.

2. Передача файлів. Передача інформації без використання зовнішніх носіїв.

3. Доступ до інформації і файлів. Запуск прикладних програм з будь-якої робочої станції.

4. Поділ прикладних програм. Запуск одночасно на декількох робочих станціях копії однієї і тієї ж програми.

5. Одночасний введення даних в прикладні програми.


Всі ці функції виконує спеціально виділена машина, звана файл-сервером.

6. Поділ принтера. ЛОМ дозволяє декільком користувачам спільно використовувати один або кілька принтерів. Цим займається принт-сервер.

7. Електронна пошта. Ця служба використовується для розсилки листів, службових записок, доповідей тощо іншим користувачам. Машина, виділена для цієї служби називається мейл-сервером.


Однак архітектура ЛВС може більш багато більш складною. Так, зокрема, досить часто використовується не шина, а такі структури як зірка, кільце і ін. При побудові більш складних мереж виникає необхідність у додаткових пристроях. Так, якщо ЛВС розбита на кілька сегментів, наприклад для двох і більше географічно віддалених класів, то для зв'язку між цими сегментами використовуються хаби - кабельні центри. Хаби використовуються для фізичного підключення декількох сегментів, що знаходяться на невеликому видаленні. Для зв'язку між різними мережами, що знаходяться на значній відстані, використовують маршрутизатори. Існує величезна кількість інших видів мережевого обладнання, але перераховувати його немає необхідності. На ринку існує кілька десятків провідних фірм-виробників подібного обладнання. Кожна з них виробляє продукцію власними специфікаціями і призначенням для виконання конкретних завдань за певних умов. Тому виникає перша проблема побудови мережевих рішень - апаратна проблема. Необхідно підібрати обладнання оптимальне для вирішення задачам цієї мережі, і при цьому треба пам'ятати про сумісність установлюваної апаратури.


Другий основною проблемою побудови мережевих рішень є проблема програмного забезпечення. Аналогічно з ринком апаратури, на ринку програмного забезпечення існує кілька лідируючих фірм-виробників Мережевих Операційних Систем (Network Operating System - NOS) та інших додатків для роботи в мережі. Кожна з них має свої переваги і свої недоліки, але універсальної NOS, яка задовольнила б усіх користувачів, поки не існує. Тому у великих, наприклад корпоративних, мережах використовують інтегровані структури, що включають в себе кілька NOS. Супутниковий зв'язок і зв'язок через виділені лінії дозволяє створювати мережі міжнародного масштабу. Прикладом може бути мережа Intranet - корпоративна мережа на основі всесвітньої мережі Internet.


На сьогоднішній день в світі існує більше 130 мільйонів комп'ютерів і більше 80% з них об'єднані в різноманітні інформаційно-обчислювальні мережі від малих локальних мереж в офісах до глобальних мереж типу Internet.
Всесвітня тенденція до об'єднання комп'ютерів у мережі обумовлена ??поруч важливих причин, таких як прискорення передачі інформаційних повідомлень, можливість швидкого обміну інформацією між користувачами, одержання і передача повідомлень (факсів, E-Mail листів і іншого) не відходячи від робочого місця, можливість миттєвого одержання будь-якої інформації з будь-якої точки земної кулі, а так само обмін інформацією між комп'ютерами різних фірм виробників працюючих під різним програмним забезпеченням.


Такі величезні потенційні можливості який несе в собі обчислювальна мережа і той новий потенційний підйом який при цьому відчуває інформаційний комплекс, а так само значне прискорення виробничого процесу не дають нам право не приймати це до розробки і не застосовувати їх на практиці.


Тому необхідно розробити принципове рішення питання з організації ІТТ (інформаційно-обчислювальної мережі) на базі вже існуючого комп'ютерного парку та програмного комплексу відповідає сучасним науково-технічним вимогам з урахуванням зростаючих потреб і можливістю подальшого поступового розвитку у зв'язку з появою нових технічних і програмних рішень.


У цих умовах проблема пошуку оптимального мережевого рішення стає особливо гострою: виникає необхідність вивчити можливості кожної NOS і створювати інтегровані рішення, які використовують переваги кожної з використовуваних NOS.


Основний напрямок розвитку сучасних NOS - перенесення обчислювальних операцій на робочі станції, створення систем з розподіленою обробкою даних. Це в першу чергу пов'язано із зростанням обчислювальних можливостей персональних комп'ютерів і все більш активним впровадженням потужних багатозадачних операційних систем: OS / 2, Windows NТ, Windows 95. Крім цього впровадження об'єктно-орієнтованих технологій (ОLЕ, DСЕ, IDAPI) дозволяє спростити організацію розподіленої обробки даних. У такій ситуації основним завданням NOS стає об'єднання нерівноцінних операційних систем робочих станцій і забезпечення транспортного рівня для широкого кола завдань: обробка баз даних, передача повідомлень, управління розподіленими ресурсами мережі (directoгу / namе service).


У сучасних NOS застосовують три основні підходи до організації управління ресурсами мережі.


Перший - це Таблиці Об'єктів (Bindery). Використовується в мережевих операційних системах NetWare 28б і NetWare v3.1х. Така таблиця знаходиться на кожному файловому сервері мережі. Вона містить інформацію про користувачів, групах, їх права доступу до ресурсів мережі (даним, сервісним послугам і т.п.).

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар