загрузка...

трусы женские
загрузка...
Реферати » Реферати з історичним особистостям » Хрущов і десталінізація на Україні

Хрущов і десталінізація на Україні

ЗМІСТ
ВСТУП 1
Загальна характеристика сталінського політичного ладу 1
Службова і політична кар'єра М.Хрущова 2
УКРАЇНА В ОСТАННІЙ ПЕРІОД СТАЛІНІЗМУ. 3
Економічний стан України у перші повоєнні роки 3
Положення західних областей України і національне питання 5
Суперечності в політиці КПРС в післявоєнний час 6
ПОЛІТИЧНА БОРОТЬБА ЗА ВЛАДУ ПІСЛЯ СМЕРТІ СТАЛІНА. 7
Нове керівництво країною після смерті Сталіна 7
Кінець ери Берія 8
Зміни в економічній політиці і перші кроки реформ 9
ДЕСТАЛІНІЗАЦІЯ УКРАЇНИ 9
ХХ з'їзд КПРС і його перші результати 9
Реформи в організації керуванням народного господарства 12
Рішення проблеми житлового будівництва 13
Реформи аграрного сектора господарства 13
Реформи в області системи освіти 16
Реформи в науці, культурі та мистецтві 17
ХХ11 з'їзд КПРС і його підсумки 20
ВИСНОВОК 22
Список використаної літератури. 23

ВСТУП


Коротка характеристика політичного ладу за Сталіна.

Щоб відповісти на питання що таке десталінізація необхідно визначитися, а що власне являв собою в той час сталінський режим на Україні.

Протягом досить короткого історичного часу Україна зробила важливі кроки по шляху модернізації у всіх сферах життя. У цьому відношенні вона йшла в одному напрямку з іншими країнами, решавшими свої проблеми.
Проте історична ціна радянської модернізації України була надмірно високою. Вона коштувала їй мільйони людських життів. Подібну ціну за створення сучасної економіки ніхто в світі крім народів, що опинилися в складі СРСР не платив, а Україна виявилася однією з найбільш потерпілих від сталінського режиму.

Сталін, і його підручні створили такий політичний устрій, при якому вся державна влада зосередилася в руках однієї політичної
Всесоюзної комуністичної партії (більшовиків) - ВКП (б), яка впродовж усього свого правління систематично знищувала демократичні свободи, повністю підпорядкувала собі всі галузі життя людини своїм інтересам і тривалий час утримувала контроль над радянським суспільством з допомогою терору, фізичного і духовного поневолення. В її арсеналі також була політика залякування, придушення політичних супротивників жорстокими насильницькими методами. Цей період також характеризується режимом безмежної особистої влади одного вождя з диктаторськими методами управління.

Посилення централізації управління призвело до того, що керівництво промисловістю України повністю перейшло в розпорядження московських відомств. У централізований розподіл потрапляла і продукція колгоспно-радгоспного сектору економіки. Сталінський тоталітарний режим нещадно знищував усіх, хто чинив опір або був потенційним противником його політики в Україні. Жертвами голодомору і розправ у роки примусової колективізації та терору стало незліченну кількість жителів України. Найважчі втрат зазнали українське селянство і національна інтелігенція. Це було результатом цілеспрямованої політики геноциду, яка має мета ліквідації проявів національного життя українців, позбавлення їх історичної пам'яті, нейтралізації їх устремлінь до самостійної національно-державної та культурного життя. В результаті Україна отримала небачений вид тиранії, новий виток тотальної русифікації, деформовану, засновану на примусовій праці економіку.

У своїх вікових устремлінням до незалежної політичного життя і до справедливого суспільного устрою український народ був відкинутий на багато десятиліть тому.

Службова і політична кар'єра М.Хрущова при Сталіні.

Довгий час про тих бурхливих роках в житті СРСР і зокрема на Україні не прийнято було говорити. Доля самого Хрущова, та й цілого ряду найважливіших подій того періоду, донедавна була в чому не відома.
Тільки на початку 90 років історична правда стала прояснюватися завдяки виниклої можливості використання архівних документів, сучасних праць вчених і письменників, а також спогадами безпосередніх учасників відбувалися тоді подій. Хоча з висловлювань сучасних істориків величезна частина документів тих часів в архівах КДБ, МВС і навіть КПРС остется до теперішнього часу засекреченими.

Потрібно пам'ятати, що М.Хрущов протягом досить більшого відрізка часу був у числі одного з найближчих наближених і соратників Сталіна.
Недарма вождь довіряв йому досить відповідальні посади в державних гілках влади.

Службова і партійна кар'єра М.Хрущов складалася вдало. Він був делегатом від України на XIV і XV з'їздах ВКП (б). З січня 1931 до початку війни пройшов шлях від секретаря партійної організації району Москви до секретаря Московської міської та обласної партійних організацій.
Призначення його в 1938р. на пост першого секретаря ЦК КП (б) України і кандидата в члени Політбюро, а ще через рік - членом Політбюро ЦК ВКП (б) показує безмежну довіру до нього з боку Сталіна. У роки Великої
Вітчизняної війни Хрущов обіймав відповідальні посади в Радянській Армії - був членом військових рад Південно-Західного, Західного, Сталінградського,
Південного, Воронезького і 1 - го Українського фронтів. Закінчив війну в званні генерал - лейтенанта.

У 1944 році він призначається Головою Ради Міністрів (СНК)
Української РСР - однієї з найбільших республік СРСР, важливою для всієї держави в економічному, політичному, національному та у стратегічному планах, а в 1947р. обирається першим секретарем ЦК КП (б) У. З грудня
1949 він - знову перший секретар Московського обласного і секретар
Центрального комітетів партії.

Як партійний працівник і господарник він залишив помітний слід в історії України. Енергійний і цілеспрямований, він користувався авторитетом серед населення. Разом з тим він був керівником сталінської школи, який уособлював командно-адміністративну систему, був схильний до незваженим, волюнтаристським рішенням. А величезна довіра до нього з боку Сталіна говорить сама за себе.

Щоб зрозуміти роль і місце Хрущова в історії нашої держави необхідно подумки повернутися на десятиліття назад, тобто в останній період правління Сталіна і його оточення. При Н. С. Хрущова були зроблені перші кроки до відродження так званих ленінських принципів і очищенню ідеалів соціалізму. Тоді ж почався період від "холодної війни" до мирного співіснування, і заново пробите вікно в сучасний світ. На тому крутому зламі історії суспільство вдихнуло на повні груди повітря відновлення і захлинувся чи то від надлишку, чи то від нестачі кисню.

УКРАЇНА В ОСТАННІЙ ПЕРІОД СТАЛІНІЗМУ.


Економічний стан України у перші повоєнні роки

Криза сталінського правління почався ще до того, як помер І.В.
Сталін.

Перехід України до мирного життя після війни з фашистською Німеччиною відбувався у надзвичайно важких умовах. Страшні рани залишила війна на нашій землі. Непоправні були людські втрати. Від рук нацистів за роки війни загинуло понад 7 мільйонів наших співвітчизників.

Величезний збиток був нанесений народному господарству республіки: зруйновані і розграбовані практично всі промислові підприємства, розорене сільське господарство, перетворені на руїни міста і села. У руїнах перебували транспортні магістралі, шахти, навчальні заклади, лікарні та громадські та культурні будівлі. Обладнання і навіть цілі заводи були вивезені під час евакуації з України на Урал, до Сибіру, ??Казахстан і багато інших місця, віддалені від пожежі війни. Усім здавалося, що відродження відбудеться через багато десятиліть. Проте народ, який отримав перемогу і відстояв свою землю у кровопролитній війні, був сповнений рішучості, якнайшвидше відродити економіку і перейти нормального людського життя. Люди сподівалися на припинення репресій і утвердження соціальної справедливості, на щастя своїх дітей. Але надіям не судилося збутися.

У першу чергу відновлювалися об'єкти паливо-енергетичної бази, залізничний транспорт, машинобудування. Поряд з цим, як і раніше особлива увага приділяється посиленого розвитку оборонних і видобувних галузей промисловості, що призводило до скорочення фінансування інших галузей, а також до виснаження природних запасів України.

Значні сили були кинуті на відновлення Донецького вугільного басейну, де впровадили лад майже 130 шахт, освоювався новий
Львівсько-Волинський вугільний басейн. Нарощував потужності металургійний комплекс. Почали давати перший метал такі заводи-гіганти, як
«Запоріжсталь» , завод ім. Г.Петровського, «Азовсталь» та ін
Відновлювалися підприємства машинобудування. Розпочався випуск продукції на
ХТЗ, Ворошиловградського паровозобудівний, Запорізький трансформаторний та інші заводи.

Сільське господарство залишалося у вкрай важкому стані не вистачало в достатній кількості не тільки сільськогосподарської техніки, але навіть найпростіших землеробських знарядь праці. Незважаючи на деяке збільшення до кінця 1945 року посівних площ, Україна продала державі зерна на
40% менше, ніж до війни. Однак це не завадило СРСР вивозити зерно за кордон. Внаслідок сталінської грабіжницькою політикою та посухи 1946 стало швидко відчуватися обмеженість запасів зернових. На Україні почався голод, який охопив мільйони людей не тільки в містах, а й у селах.
Голодомор 1946-1947 р.р. був однією з замовчуваних тривалий час трагічних сторінок історії України.

Однак успіх відновлення залежав від розв'язання проблеми робочої сили.
Населення України скоротилося більш ніж на 30% і в основному за рахунок працездатного, знизився також і рівень кваліфікації робочої сили. Для того часу була ще одна, обумовлена ??війною особливість - велика кількість працюючих жінок, причому на найбільш відповідальних і важких ділянках відновлення. Після демобілізації в господарство республіки влилося
2,2 млн. колишніх воїнів, на Батьківщину повернулося понад 800 тис. молодих людей, примусово вивезених фашистами до Німеччини. В цей же час стали широко проводитися примусові мобілізації робочої сили, в основному з сільської місцевості і, як правило, з інших республік

Сторінки: 1 2 3 4 5 6
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар