загрузка...

трусы женские
загрузка...
Реферати » Реферати по комунікації та зв'язку » Технології програмування Web

Технології програмування Web

міністерство освіти і науки України

дніпропетровський національний університет

радіофізичний факультет

кафедра АСОІ

Курсова робота

з дисципліни «Комп'ютерні мережі» на тему

"Технології програмування Web"

| Виконав: | Перевірив: |
| | |
| студент групи РС-99-1 | доц. каф. АСОІ |
| Щукін В. А. | Волковський О.С. |
| | |
| | |
| | |
| "____" _________ 2003 | "____" _________ 2003 |

Дніпропетровськ

2003

Зміст

Зміст 2


Введення 3


Огляд технологій 4


Мови опису документів 4

Мова гіпертекстової розмітки HTML 4

Мова гіпертекстової розмітки XML 6

Dynamic HTML 8

Macromedia Flash 8

Мови програмування клієнт-машин 10

JavaScript 10

VBScript 11

Java 12

VRML 15

Мови програмування серверів 16

CGI: Технологія «клієнт-сервер» 16

Технологія SSI 19

ISAPI 20

Мова програмування Perl 21

PHP 22

ASP і ASP.NET в складі Microsoft.NET 23

JAVA-servlets 25

Пакет Cold Fusion від Macromedia 27

Технологія ActiveX 28

Поняття СОМ 28

Клієнтська технологія ActiveX (Active Desktop) 30

Серверна технологія ActiveX (Active Server) 31

Підтримка стану 31

Висновок 33


Список використаної літератури 34

Введення


World Wide Web - глобальна комп'ютерна мережа на сьогоднішній день містить мільйони сайтів, на яких розміщена різноманітна інформація. Люди отримують доступ до цієї інформації за допомогою використання технології
Internet. Для навігації в WWW використовуються спеціальні програми - Web-браузери, які істотно полегшують подорож по безкрайніх просторах
WWW. Вся інформація в Web-браузері відображається у вигляді Web-сторінок, які є основним елементом байтів WWW.

Web-сторінки, підтримуючи технологію мультимедіа, об'єднують в собі різні види інформації: текст, графіку, звук, анімацію і відео. Від того, наскільки якісно і гарно зроблена та чи інша Web-сторінка, залежить багато в чому її успіх в Мережі.

Користувачеві приємно відвідувати ті Web-сторінки, які мають стильне оформлення, не обтяжені надмірно графікою і анімацією, швидко завантажуються і правильно відображаються у вікні Web-браузера.

Створити якісну Web-сторінку непросто, для цього будуть потрібні не тільки навички дизайнера для красивого і стильного оформлення, але і досвід програмування. Складність і обсяг програм, необхідних для створення того чи іншого сайту, залежить від безлічі факторів, таких, як структура, мета, необхідна функціональність, забезпечення надійності і т.п.

У своїй роботі я зробив спробу розібратися в тому, що необхідно знати і вміти для створення Web-сторінки, яке програмне забезпечення є інструментарієм створення Web-сторінок і як його ефективно використовувати.

Огляд технологій

Мови опису документів


Мова гіпертекстової розмітки HTML


World Wide Web, або , щось ж саме Всесвітня павутина, WWW становить основну компоненту глобальної комп'ютерної мережі Інтернет. Зародившись ще в 60-і рр., Інтернет довгий час використовувалася лише вузьким колом фахівців для обміну інформацією по електронній пошті. Мережа управлялася операційною системою UNIX - для наукових цілей це підходило, але досить складний текстовий інтерфейс UNIX'a істотно обмежував масштаби застосування мережевих технологій. Роком народження World Wide Web вважається 1989
- цього року був винайдений мову, що став згодом основною мовою web-документів - це мова - HTML (HyperText Markup Language - мова розмітки гіпертексту).

Автором мови HTML є Тім Бернерс-Лі (Tim Berners-Lee), випускник
Оксфордського університету, працював у той час за контрактом в Женеві, в
Європейської лабораторії фізики елементарних частинок (CERN, Conseil Europeen pour la Recherche Nucleaire) консультантом з програмного забезпечення.
CERN - досить велика організація, і тому, щоб краще орієнтуватися в її структурі, не зберігати в пам'яті дані про велику кількість проектів, посадових осіб та ін., Тім Бернерс-Лі розробив для свого особистого користування програму Enquire, на основі якої через кілька років для лабораторії було створено свого роду інформаційний простір. Програма Enquire дозволяла здійснювати так званий
"нелінійний" пошук документів - тобто переходити від одного документа до іншого без звернення до змісту або довідником.

Мова HTML становить основу технології гіпертексту. Гіпертекстовий документ містить так звані гіперпосилання.

Текстові гіперпосилання звичайно виділяються кольором і підкресленням, хоча це необов'язково. Гіперпосилання дозволяють користувачеві негайно перейти до потрібного документу, незалежно від місця його фізичного розташування. Це істотно полегшує пошук інформації, розкиданої по всій Земній кулі.
Технологія гіпертексту дозволила зв'язати всю сукупність опублікованих в
Інтернет документів в єдину систему - WWW.

Мова розмітки документів - це набір спеціальних інструкцій, називаних тегами, призначених для формування в документах якоїсь структури і визначення відношень між різноманітними елементами цієї структури. Теги мови, або, як їх іноді називають, управляючі дескриптори, у таких документах якимось чином кодуються, виділяються щодо основного вмісту документа і служать у якості інструкцій для програми, що виробляє показ вмісту документа на стороні клієнта. В найперших системах для позначення цих команд використовувалися символи "", усередині яких містилися назви інструкцій і їх параметри. Зараз такий спосіб позначення тегів є стандартним.

Коли восени 1991 року Інтернет вперше почув позивні нової технології, назва якої легко вмістилося в три букви, майже ніхто не міг уявити собі, що завоювання її виявляться настільки глобальними.
Популярність World Wide Web і невід'ємною її частини, HTML, безумовно, стала причиною підвищеної уваги до систем гіпертекстової розмітки документів. Хоча поняття гіпертексту було введено В. Бушем ще в 1945 році і, починаючи з 60-х років стали з'являтися перші програми, що використовують гіпертекстові дані.
Використання гіпертекстової розбивки текстового документа в сучасних інформаційних системах в чому пов'язане з тим, що гіпертекст дозволяє створювати механізм нелінійного перегляду інформації. В таких системах дані представляються не у вигляді безперервного потоку текстової інформації, а набором взаємопов'язаних компонентів, перехід по яких здійснюється за допомогою гіперпосилань.


Мова HTML не є власне мовою програмування; це є засіб опису структури документа, його стилю і зв'язків його з іншими документами.
Для перегляду Web-документів використовуються спеціальні програми - так звані браузери (англ .: to browse - 1) пастися, общипувати пагони; 2) читати, займатися безладно, уривками.) Взагалі-то, можливості браузерів багато ширше, але поки обмежимося їх визначенням як засобом перегляду web-документів. Саме браузерам Інтернет зобов'язана своєю популярністю.

Створення мови HTML в 1989 році полегшило обмін інформацією в межах лабораторії CERN, проте це не вирішувало проблем, пов'язаних обміном інформацією між співробітниками лабораторії і їх колегами, які працювали в різних країнах. Для того, щоб такий обмін був можливий, необхідно було створити децентралізовану інформаційну систему, засновану на якомусь стандарті обміну даними. Таким стандартом став створений Тімом-Бернерсом
Лі в 1990 році протокол HTTP (HyperText Transfer Protocol, протокол передачі гіпертекстових файлів).

HTML є спрощеною версією стандартної загальної мови розмітки - SGML
(Standart Generalised Markup Language), що був затверджений ISO як стандарт ще в 80-х роках. Ця мова призначена для створення інших мов розмітки, він визначає припустимий набір тегів, їхні атрибути і внутрішню структуру документа. Контроль за правильністю використання дескрипторів здійснюється за допомогою спеціального набору правил, званих DTD-описами (більш докладно про DTD ми поговоримо трохи пізніше), які використовуються програмою клієнта при розборі документа. Для кожного класу документів визначається свій набір правил, що описують граматику відповідної мови розмітки.

За допомогою SGML можна описувати структуровані дані, організовувати інформацію, що міститься в документах, представляти цю інформацію в деякому стандартизованому форматі. Але на увазі деякій своїй складності,
SGML використовувався, в основному, для опису синтаксису інших мов (найбільш відомим з яких є HTML), і мало хто додатки працювали з SGML-документами безпосередньо.

Набагато більш простий і зручний, ніж SGML, мова HTML дозволяє визначати оформлення елементів документа і має якийсь обмежений набір інструкцій
- тегів, за допомогою яких здійснюється процес розмітки. Інструкції
HTML, в першу чергу, призначені для управління процесом виведення вмісту документа на екрані програми-клієнта і визначають цим самим спосіб представлення документа, але не його структуру. Як елемент гіпертекстової бази даних, описуваної HTML, використовується текстовий файл, який може легко передаватися по мережі з використанням протоколу HTTP.
Протокол HTTP дозволив передавати по мережі HTML-документи.

З'явилася можливість організувати доступ численних користувачів
(клієнтів) до HTML-документами, що знаходяться на так званих серверах
(англ .: to serve - служити, обслуговувати). Ясно, що і на комп'ютері користувача, з якого відбувається звернення до сервера, і на сервері має бути встановлено спеціальне програмне забезпечення: - сервер повинен не тільки зберігати документи, а й вміти швидко знаходити їх за запитом клієнта; - клієнт (браузер) повинен розпізнати HTML-код і візуалізувати його, представити в легкосприйманої віде.Тім-Бернерс Лі написав перший браузер (який він назвав World Wide Web) і перший web-сервер
(info.cern.ch). У 1991 році це програмне забезпечення стало доступно достатньо широкому колу користувачів Інтернет. Він також розробив схему адресації до web-документам в Інтернет. Тім-Бернерс Лі назвав її Universal
Resource Identifier (URI, універсальний ідентифікатор ресурсів). (Зараз її назвают URL-Uniform Resource Locator, уніфікований покажчик ресурсу.)
Таким чином, розробка мови HTML, протоколу HTTP, web-сервера, браузера і системи адресації (URI) з'явилися основою розвитку Всесвітньої павутини (WWW).


Відсутність єдиного стандарту, якого дотримувалися б розробники браузерів і web-серверів, призвело б до того, що неможливо було б створити сайта, який однаково виглядав би в різних браузерах. Довелося б під кожен браузер писати свій сайт.

Під

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар