загрузка...

трусы женские
загрузка...

Мережева телефонія

Державний комітет Російської

Федерації з вищої освіти

Казанський Державний Технічний Університет імені А.Н. Туполєва

Факультет "СХІД"

кафедра "ПЕД і Пр. РЕА "

ДИПЛОМНА РОБОТА

на тему:" Корпоративна система зв'язку з використанням мережевий телефонії "

Дипломник: Чурбанов І.В.

Керівник: Осипов Д.Ю.

Дипломна робота виконана в Радіокомпанії "Вектор".

Чистополь 2002

Зміст

1. Введення 4
1.1. Структурована кабельна система (СКС) 6
1.2. Розподілені мережі (WAN) 7
1.3. Локальні мережі (LAN) 7
1.4. Технології застосовувані в локальних мережах 8

1.4.1 Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet 8

1.4.2 Комутація кадрів 8
1.5. Технології застосовувані в територіально розподілених мережах (WAN) 10

1.5.1 Маршрутизація. 10

1.5.2 Технології віддаленого доступу до мережі. 11
1.6. Універсальні технології 12

1.6.1 Системи управління обладнанням локальних обчислювальних і глобальних мереж передачі даних. 12

1.6.2. ATM (Asynchronous Transfer Mode). 12

1.6.3. ISDN - цифрова мережа з інтеграцією послуг (Integrated Services

Digital Network) 13

1.6.4 ADSL - асиметрична цифрова абонентська лінія (Asymmetric

Digital Subscriber Line). 14

1.6.5 Технологія V.90 / 56 Kbs .. 15

1.6.6. IP - телефонія ..................................................................... 16

1.6.7. Frame Relay. 17
1.7. Віртуальні приватні мережі. 19
1.8. Бездротові мережі. 20
2. Головна частина. 22
2.1. IP - телефонія 23

2.1.1. Технологія - феномен ............................................................... ..23

2.1.2. Перелік можливих надаваних послуг 24

2.1.3 Переваги IP - телефонії. 25

2.1.4. Якість зв'язку ........................................................................ ... 25

2.1.5. Корпоративна телефонія 26

2.1.6. Програмний продукт Internet - телефонії 27

2.1.7 Прагнення до стандарту. 29

2.1.8. Перші кроки IP - телефонії в Росії .......................................... ... 30
2.2. Метод аналізу ієрархій 32
2.2.1. Основні теоретичні відомості 32
2.2.2. Зміст методу аналізу ієрархій 32
2.2.3. Принципи ідентичності і композиції 32
2.2.4. Принципи порівняльних суджень 33
2.2.5. Вибір системи методом ієрархій 38
2.3. Система бізнес телефонії 3 COM NBX 100 Communications System 44
2.3.1. Ключові переваги та особливості системи 44
2.3.2. Зв'язок для малого офісу, філії або співробітників, що працюють на дому 47
2.3.3. Устаткування 50
2.3.4. Програмне забезпечення 52
2.3.5. Блоки системи 54
2.3.6.Спецификации.................................................................................57
2.4. Модем Watson4 58
2.5. Параболічна антена Wire Grid для клієнтських станцій ........................... ..63

2.6. Всенаправлені антени Mobile Mark для вузлів доступу (базових станцій) ... ... 64

2.7. Розрахунок дальності бездротових каналів діапазону 2,4 ГГц ........................... ..65

2.8. Розрахунок пропускної здатності глобальної мережі .......................................... 73

3. Технологічний розділ ................................................... ..................... ..80
3.1.Організація робочого місця оператора 81
3.1.1. Планування робочого місця оператора 81
3.1.2. План робочої кімнати оператора 84
3.2. Заземлення 85
3.2.1. Вимоги до заземлення 85
3.2.2. Розрахунок захисного заземлення 85
4. Організаційно - економічний розділ 87
5. Безпека життєдіяльності 94
5.1. Екологічна експертиза 95
5.2. Виробнича безпека 98
5.3. Надзвичайні ситуації 106
Висновок
Список літератури
Програми

Введення
Ефективність і надійність роботи мережевого комплексу, будь то корпоративна мережа підприємства або робочої групи, територіально-розподілена телекомунікаційна інфраструктура або система доступу віддалених користувачів, багато в чому визначається правильністю вибору і застосування тієї чи іншої технології передачі даних, конкретного обладнання та його конфігурації.

Один з найбільш складних питань, що виникає перед керівником підприємства або організації - це яка потрібна інформаційна система, здатна вирішити існуючі та майбутні цілі та завдання компанії, а також відповідати потребам кожного співробітника відповідно до його посадовими обов'язками. Як побудувати таку інформаційну систему, яке необхідно обладнання, яке програмне забезпечення і якими засобами здійснити впровадження системи. Перед початком розробки конкретного рішення фахівці проводять обстеження об'єкта та консультації.

Це повний цикл робіт, до яких відносяться:
. передпроектне обстеження;
. розробка архітектури корпоративної інформаційної системи і при необхідності її моделювання;
. вибір продуктів, необхідних для її створення;
. створення планів для подальшого розвитку системи.

Не завжди можливо "підігнати" інформаційну систему, яка впроваджується, під застарілу модель управління підприємством, і навпаки в умовах сучасного ведення бізнесу, інформаційна система робить процес управління ще більш ефективним.

1.1 Структуровані кабельні системи (СКС).

Структурована кабельна система (СКС) - це єдина інфраструктура, яка лежить в основі функціонування локальної мережі будівлі або кампуса і забезпечує універсальну фізичне середовище передачі даних і підключення будь-якого стандартного устаткування і роботу будь-якого стандартного додатка.

Належна організація кабельної системи будівлі є однією з ключових завдань створення інформаційних систем і визначає надійність функціонування всіх служб і підрозділів компанії. Саме тому при організації кабельної системи будівлі необхідно, щоб вона була такою ж капітальної, як і сама будівля, так як зміни в нових технологіях передачі даних, мережевих і комунікаційних стандартах, моделях обладнання першу чергу стосуються саме кабельної системи. У зв'язку з цим, неправильно прокладену кабельну систему доводиться постійно модернізувати або цілком змінювати. Структуровані кабельні системи
(СКС) виконані відповідно до чинних стандартів надають
Замовнику наступні переваги: ??
Універсальність.
Універсальна кабельна середу на основі екранованого або неекранованого мідного кабелю (кручена пара), а також оптичного волокна використовується для передачі даних в ЛВС, організації локальної телефонної мережі, передачі відеоінформації або сигналів від датчиків пожежної або охоронних систем безпеки. При продуманій інтеграції в інфраструктуру будівлі структуровані кабельні системи дозволяють автоматизувати багато процесів з контролю, управлінню господарськими службами і системами життєзабезпечення.
Гнучкість.
СКС дозволяють швидко і легко змінювати конфігурацію кабельної системи. Для цього адміністратору мережі досить перекомутувати з'єднання на кросових панелях.
Масштабованість.
Правильно побудована СКС легко розширюється і модифікується без зупинки діяльності інформаційної системи.
Переваги структурованих кабельних систем над звичайними системами:

. для передачі даних, голосу і відеосигналу використовується єдина кабельна система;

. виправдовують капіталовкладення за рахунок тривалого використання і експлуатації системи;

. забезпечують модульність і можливість внесення змін і нарощування без заміни всієї існуючої системи;

. допускають одночасне використання різних мережевих протоколів;

. не залежить від змін технологій і постачальника обладнання;

. використовують стандартні компоненти і матеріали (мідний неекранований і екранований кабель / кручена пара /, оптичний кабель);

. допускають управління та адміністрування мінімальною кількістю обслуговуючого персоналу.

1.2. Розподілені мережі (WAN)

Управління сучасною великою організацією, яка має свої відділення або філії в різних кінцях міста, країни або в інших містах світу, неможливо без застосування сучасних інформаційних технологій, насамперед - побудови відповідної мережі , яка дозволить ефективно працювати будь-якій кількості користувачів одночасно.

WAN - це технологія побудови мереж, яка забезпечує передачу різноманітної інформації на значні відстані, з використанням комутуючих і виділених ліній, спеціальних каналів зв'язку і через
Internet.

Ці мережі проектуються і будуються для вирішення великої кількості завдань щодо передачі інформації між віддаленими офісами, філіями та окремими периферійними пристроями. Переваги протоколів, які застосовуються в WAN мережах, полягають у тому, що в одній мережі можна передавати одночасно всі види інформації: дані, голос, факс, відео.
Області використання:

. обмін інформацією між віддаленими локальними мережами;

. побудова віртуальних телефонних мереж;

. організація відео-конференцій;

. віддалений доступ до Internet.

1.3. Локальні мережі (LAN)
Системна інтеграція

У сучасних умовах розвитку бізнесу для будь-якого підприємства чи організації, які успішно працюють на ринку або знаходяться в стадії розширення чи реорганізації, стає необхідним пошук рішень, здатних оптимізувати роботу співробітників, зробити її більш продуктивною, словом, можна говорити про виникнення потреби в побудові локальної мережі передачі даних (LAN).

LAN - це мережі, які проектуються і будуються для високошвидкісного обміну даними між користувачами та доступу до загальних ресурсів компанії в кордонах одного або групи будівель.

Внаслідок того, що перед організаціями або підприємствами виникають різні функціональні завдання, а також вони мають різні фінансові можливості і початкові умови, для розробки рішення необхідно застосовувати зважений інтегральний підхід з урахуванням усіх тонкощів проблеми.
Така технологія дозволяє краще керувати процесом виконання робіт, яка, в кінцевому підсумку, гарантує отримання належного результату.

1.4. Технології, застосовувані в локальних мережах (LAN)

Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet

Комутація кадрів

1.4.1. Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet


Призначення:

Ethernet є найпоширенішою технологією передачі даних, використовуваної в локальних обчислювальних мережах.

Основні особливості:

Технології Fast Ethernet, Gigabit Ethernet використовують ті ж самі концепції, що і Ethernet. У всіх випадках доступ до середовища визначається протоколами CSMA / CD (множинний доступ з виявленням колізій) і методом доступу до середовища MAC (Media Access Control). Технології використовують однотипні кадри Ethernet і однакові механізми виявлення помилок.
Основною відмінністю є смуга каналу (швидкість передачі).

Існуючі стандарти:


IEEE:

- 802.3 - протокол передачі даних зі швидкістю 10 Мбіт / с.

- 802.3u - протокол передачі даних зі швидкістю 100 Мбіт / с.

- 802.3z - протокол передачі даних зі швидкістю 1000 Мбіт / с.

Переваги: ??

- надійна, перевірена часом технологія

- технологію підтримують практично всі існуючі мережеві пристрої

- технологія забезпечує високошвидкісний доступ до середовища передачі даних.

1.4.2. Комутація кадрів


Призначення:

Побудова високошвидкісної локальної мережі з використанням комутації кадрів даних. Основою технології є сегментація мережі з метою виділення кінцевої станції всієї смуги пропускання використовуваного протоколу.


Основні особливості:

Технологія заснована на відмові від поділу ліній зв'язку між усіма вузлами сегмента. Замість цього

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар